ReadyPlanet.com

3 เทคนิค ช่วยให้ดำเนินการเรื่องที่ตกลงกับลูกค้าไว้อย่างมืออาชีพ article

3 เทคนิค ช่วยให้ดำเนินการเรื่องที่ตกลงกับลูกค้าไว้อย่างมืออาชีพ


 
งานทุกสายงานล้วนมีความเกี่ยวข้องกับลูกค้า งานด้านการบริการนั้น ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้าเช่นกัน และลูกค้าถือว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณที่จะทำให้ธุรกิจนั้นๆเติบโตแบบยั่งยืน หากไม่มีลูกค้าธุรกิจนั้นๆก็ต้องจบลงในสักวัน สิ่งหนึ่งที่จะทำให้ลูกค้าอยู่ด้วยกันไปโดยตลอด หรือ อยู่ด้วยกันนานนาน คือ การทำให้ลูกค้าเชื่อใจและไว้ใจ ซึ่งมาจากหลายๆด้าน ผู้เขียนขอแชร์ด้านการบริการ ในส่วนของการรักษาคุณภาพการบริการ เนื่องจากมีประสบการณ์ตรงมาเกือบ 20 ปี หากขาดส่วนนี้ไปย่อมส่งผลต่อความรู้สึกของลูกค้าอย่างแน่นอน ความแตกต่างระหว่างการบริการในวันนี้และเมื่อ 10 ปีที่แล้ว คือ ในวันนี้ลูกค้าคาดหวังการบริการระดับพรีเมี่ยม

เคยไหม? ที่ตัวเรารับเรื่องลูกค้าไว้ว่าจะดำเนินการนั่น โน่น นี่ ภายในวันนี้ วันนั้น รวมถึงจะโทรกลับแจ้งเรื่องต่างๆ  หลังจากที่ได้นัดหมายวันเวลากับลูกค้าอย่างเป็นหมั่นเป็นเหมาะแล้ว พอเวลาผ่านไปมาทราบอีกทีเมื่อลูกค้าติดตามเรื่องที่เคยตกลงกันไว้ และนำไปสู่การร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ในหัวข้อเรื่อง “ไม่ดำเนินการ หรือ ไม่ติดต่อตามนัดหมาย หรือ ดำเนินการไม่ถูกต้อง ฯลฯ”

ผู้เขียนก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้จากทีมงานของผู้เขียนเอง ซึ่งได้ค้นหาสาเหตุและเทคนิคที่จะช่วยลด หรือ ป้องกันไม่ให้เกิดลองผิดลองถูกมาหลายวิธี จึงขอแชร์วิธีการทำงานเพื่อช่วยให้ดำเนินการเรื่องที่ตกลงกับลูกค้าที่ได้ผลดีและประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ดังนี้

1. ตั้งใจฟังและจับประเด็นความต้องการของลูกค้า
ในบางครั้งใช้คำถามปลายปิด หรือ คำถามปลายเปิด เพื่อให้แน่ใจว่าเข้าใจตรงกันกับลูกค้า 

2. ทำการบันทึกข้อมูล
ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกในระบบ หรือ ในกระดาษ หรือ ที่ต่างๆ ตามความเหมาะสม

3. สรุปสิ่งที่สนทนากับลูกค้า และสิ่งที่ดำเนินการให้ลูกค้า รวมถึงนัดหมาย (ถ้ามี) 

4. ติดตาม และ ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อให้งายต่อการจำ และ ใช้เป็นเทคนิคช่วยเตือนสติ ในการรักษาคุณภาพการบริการของเราให้ดีต่อเนื่อง ที่จะช่วยให้เรา ดำเนินการ เรื่องที่ตกลงกับลูกค้าไว้อย่างมืออาชีพ ผู้เขียนขอสรุปเป็น 3 คำ หรือจะเรียกว่า 3 เทคนิค ดังนี้ 
 
จด   ทวน   ทำ

  • จด ข้อมูลและความต้องการของลูกค้า
  • ทวน สิ่งที่ดำเนินการให้ลูกค้า รวมถึงการนัดหมาย
  • ทำ ติดตาม และ ปฏิบัติตามข้อตกลง

เป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการด้านงานบริการควรจะเลือกนำไปใช้ เพราะเพียงแค่การตลาดดี สินค้าดี แต่บริการไม่ดี ลูกค้าคงไม่พอใจและกลับมาหาอีกแน่นอน เทคนิคเหล่านี้สามารถนำไปใช้ได้กับทุกประเภทของธุรกิจหรือแม้แต่ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน

หากเราปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอกับลูกค้าทุกคน ลูกค้าจะเริ่มมั่นใจและเชื่อถือ และจะยั่งยืน คือ การรักษาคุณภาพและพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ เพราะในโลกของธุรกิจ ไม่ได้มีเพียงคุณเจ้าเดียว แต่ยังมีคู่แข่งที่คอยจะล้มคุณ หากคุณไม่พัฒนาตัวเอง


สุดท้ายนี้ผู้เขียนขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนมีความสุขกับการทำงานด้านการบริการ

 
บทความโดย

คุณสลักจิต การะเกตุ
30 พฤษภาคม 2565
 Editors Pick

การบริการเชิงรุกเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้วยหลัก Proactive
10 ข้อ ควรรู้เกี่ยวกับการให้บริการผ่านแชท article
บริหารความคาดหวังของลูกค้าเมื่อใช้บริการได้อย่างไร article
5 เทคนิคการบริหาร Contact Center article
5 วิธีการสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า article
8 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า article
10 ข้อ ไม่ควรทำ เมื่อรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
5 เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงานบริการลูกค้า article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ
เทคนิค 7 ข้อ สำหรับลดเวลาที่ใช้ในการบริการลูกค้าแต่ละสาย article
20 คำถามใช้บ่อยในการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ article
กำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดในการบริหาร Call Center อย่างไร article
10 ข้อควรรู้ สำหรับการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
ความสัมพันธ์ของทัศนคติเชิงบวกกับการรับเรื่องร้องเรียน article
เทคนิคการจับประเด็นความต้องการของลูกค้า article
10 ข้อควรรู้ สำหรับการเขียนอีเมลอย่างมืออาชีพ
6 คำพูดชวนคิดเกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์ของลูกค้า article
5 วิธีช่วยลดความเครียดจากการให้บริการลูกค้าที่ยากจะรับมือ article
เคล็ดลับการเป็น Admin Page ที่มีประสิทธิภาพ article
เทคนิคการใช้คำถามสำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ Call Center อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ article
10 วิธีเพื่อพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพการบริการของ Contact Center article
การสื่อสารเมื่อเจอข้อโต้แย้งของลูกค้า สำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
แรงจูงใจในการทำงานของฉัน article
ความก้าวหน้าในอาชีพ Call Center article
5 วิธีแสดงความเข้าใจและเอาใจใส่ลูกค้า article
Microsoft Teams Direct Routing article
สร้างความมั่นใจในการทำงานบริการได้อย่างไร article
5 คุณสมบัติและทักษะสำคัญของหัวหน้าทีมบริการลูกค้า
แนวโน้มเทคโนโลยีของ Contact Center ในปี 2022
Growth Mindset สำคัญกับงานบริการลูกค้าอย่างไร article
24 คำพูดเชิงบวกเพื่อให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติอย่างมืออาชีพ article
ทำอย่างไรให้ Tele-Sales ขายสินค้าได้ตามเป้า article
CRM Platform ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการบริการขององค์กร article
Work from Home (WFH) อย่างไรให้มีความสุข
ศิลปะการบริหารคน สำหรับคนเป็นหัวหน้างาน article
ทำงาน Call Center อย่างไร ให้มีความสุข article
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงานแบบ Work At Home Agent article
Telesales อย่างไร ให้ลูกค้ายอมคุยด้วย article
Emotional Intelligence กับการพัฒนาคุณภาพการบริการลูกค้า article
ทักษะงาน Call Center หลังยุค COVID-19 article
ดัชนีที่ใช้วัดประสบการณ์ของลูกค้า article
จิตวิญญาณของนักบริการที่ดี article
เตรียมตัวอย่างไร… เพื่อพร้อมรับ New Normal article
ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอน โควิด-19 article
Call Center ยุค WFH แตกต่างจากที่ออฟฟิศอย่างไร article
แนวโน้มของเทคโนโลยี Contact Center ในปี 2020 article
5 ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอนที่ 1 article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 2 article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 1 article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (QA) มืออาชีพ article
คุณสมบัติที่ควรมีสำหรับคนทำงาน Call Center article
เทคนิคพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ Competency ขององค์กร article
อะไรคือความต้องการของลูกค้า article
Competency เกี่ยวข้องกับการทำงานบริการอย่างไร
จัดการชีวิตอย่างไร เมื่องาน Call Center วันหยุดไม่เหมือนงานอื่น article
เคล็ดลับง่ายๆ เมื่อต้องให้ Negative Feedback คุณภาพการบริการแก่เจ้าหน้าที่ Call Center article
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก article
Trend ของ RPA เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ Contact Center article
เมื่อผลประเมินการทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทำอย่างไรดี article
วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ article
8 เคล็ดลับทำงานให้มีความสุข article
ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Call Center article
การนำเทคโนโลยี WebRTC ประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจ article
บริการอย่างไรให้มีความสุข article
การ Handle อารมณ์ของตัวเราเอง article
ทำอย่างไรในวันที่ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน article
โค้ชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article
เทคนิครับมือกับการเปลี่ยนแปลง article
การให้บริการ WebRTC article
การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร article
ความลับ ที่ ไม่ลับของพนักงาน Call Center article
WebRTC คืออะไร article
5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า article
10 ข้อคิดในการบริการลูกค้า article
SBC คืออะไร article
ใช้ Erlang C จัดอัตรากำลังให้กับ Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ article
เป็น Call Center ต้องพูดอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ article
เทคเทรนด์ (Technology Trend) ที่จะทำให้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของลูกค้าในอนาคตจะเปลี่ยนไป article
5 วิธีช่วยลดอัตราสายหลุด article
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 2 article
พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 1 article
การทำงานร่วมกันระหว่างเบบี้บูมเมอร์กะเจนว๊ายวาย article
10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า article
Functions ที่สำคัญของระบบ CRM เพื่อบริหารการขายให้มีประสิทธิภาพ article
วิธีดูแลตนเองจากภัยมืดในการทำงาน Call Center article
เทคนิค 5 ข้อในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสาย ( 5 Tips to improve phone service level) article
10 ดัชนีสำคัญที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ Call Center article
เทคนิค 5 ข้อ ที่นักขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ควรรู้ article
เทคนิค 7 ข้อในการตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ article
8 วิธีที่จะเปลี่ยนลูกค้าร้องเรียนให้พึงพอใจ article
บริหารจัดการการลาออกของพนักงาน Call Center อย่างไรให้ราบรื่น article