ReadyPlanet.com

8 เคล็ดลับทำงานให้มีความสุข article

8 เคล็ดลับทำงานให้มีความสุข  
8 Tips to Happy at Workplace


การทำงานในแต่ละวันของเราต้องพบเจอกับหลากหลายอารมณ์ ทั้งจากตัวเราเอง จากคนรอบๆข้างเรา เช่น เจ้านาย ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และอีกมากมาย

เคล็ดลับที่จะช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีความสุข คือ ตัวเราเอง  ใจของเราเอง  ผู้เขียนขอแบ่งปันเทคนิคง่ายๆ ดังนี้

1. ก่อนเริ่มทำงานทุกครั้ง ต้องปรับ Mindset ตัวเราเองก่อนเสมอ นั่นก็คือ การคิดบวก คิดถึงสิ่งดีๆ คิดถึงสิ่งที่คิดแล้วตัวเรามีความสุข
 
2. ทบทวนบทบาทหน้าที่ของตัวเราเอง จัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง หากมีเรื่องของ KPI มาควบคุมด้วย ก็ให้คิดเทคนิคว่าจะทำอย่างไร

3. ตั้งใจมุ่งมั่นทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่และดีที่สุด

4. ในระหว่างวัน หาเวลาพูดคุยเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงานกับคนรอบข้างบ้าง ถ้ายังไม่เคยทำข้อนี้ ก็เริ่มวันละเรื่อง เริ่มจากการกล่าวทักทาย สวัสดี สอบถาม ทานข้าวหรือยัง ทานอะไรมา แล้วค่อยๆเพิ่มในวันต่อๆไป

5. เมื่อสิ้นวัน ทบทวนสิ่งที่ทำได้ไม่ดีในวันนั้น แล้วคิดว่า จะทำอย่างไรให้ดี ในวันต่อไป

6. เมื่อสิ้นวัน ทบทวนสิ่งที่ทำได้ดีในวันนั้น แล้วคิดว่า จะทำอย่างไรให้ดี ยิ่งกว่าวันนี้ ในวันต่อไป

7. หาโอกาสไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆ อย่างน้อยเดือนละครั้ง เคล็ดลับอยู่ตรงที่ว่า ไปที่ที่ยังไม่เคยไปมาก่อน ข้อนี้จะช่วยเปิดมุมมองเปิดความคิดเราได้ แม้จะไม่ทันทีก็ตาม

8. หากทำทั้ง 7 ข้อแล้ว ก็ยังไม่พบความสุขในการทำงาน ก็ขอให้ ปล่อยวาง แล้วบอกกับตนเองว่า “ช่างมัน เดี๋ยวมันก็ผ่านไป” หรือถ้าตัวเราเองแข็งแรงมากพอ และพร้อมเผชิญกับสิ่งใหม่ๆ ก็ “เปลี่ยนงาน” แสวงหางานที่เราชอบจริงๆ เหมือน การมีคนรัก ถ้าเริ่มต้นที่ “รัก” ต่อให้มีอุปสรรคต่างๆเข้ามามากมายเราก็จะ “รัก” 
 
ขอเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานทุกคนค่ะ

 
บทความโดย
 
คุณสลักจิต การะเกตุ
16 มกราคม 2562

 
 Editors Pick

ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอน โควิด-19 article
Call Center ยุค WFH แตกต่างจากที่ออฟฟิศอย่างไร
แนวโน้มของเทคโนโลยี Contact Center ในปี 2020 article
5 ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอนที่ 1 article
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก article
เทคนิครับมือกับการเปลี่ยนแปลง article
อะไรคือความต้องการของลูกค้า article
คุณสมบัติที่ควรมีสำหรับคนทำงาน Call Center article
พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า article
แรงจูงใจในการทำงานของฉัน article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 2 article
5 วิธีการสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 1 article
เทคนิคการจับประเด็นความต้องการของลูกค้า article
วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงานบริการลูกค้า article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (QA) มืออาชีพ article
เทคนิคพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ Competency ขององค์กร article
Competency เกี่ยวข้องกับการทำงานบริการอย่างไร
จัดการชีวิตอย่างไร เมื่องาน Call Center วันหยุดไม่เหมือนงานอื่น article
เคล็ดลับง่ายๆ เมื่อต้องให้ Negative Feedback คุณภาพการบริการแก่เจ้าหน้าที่ Call Center article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ
Trend ของ RPA เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ Contact Center article
เมื่อผลประเมินการทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทำอย่างไรดี article
วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ article
ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Call Center article
การนำเทคโนโลยี WebRTC ประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจ article
บริการอย่างไรให้มีความสุข article
การ Handle อารมณ์ของตัวเราเอง article
ทำอย่างไรในวันที่ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน article
โค้ชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article
การให้บริการ WebRTC article
เทคนิค 7 ข้อ สำหรับลดเวลาที่ใช้ในการบริการลูกค้าแต่ละสาย article
การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร article
ความลับ ที่ ไม่ลับของพนักงาน Call Center article
WebRTC คืออะไร article
5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า article
10 ข้อคิดในการบริการลูกค้า article
SBC คืออะไร article
ใช้ Erlang C จัดอัตรากำลังให้กับ Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ article
เป็น Call Center ต้องพูดอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ article
เทคเทรนด์ (Technology Trend) ที่จะทำให้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของลูกค้าในอนาคตจะเปลี่ยนไป article
5 วิธีช่วยลดอัตราสายหลุด article
ความก้าวหน้าในอาชีพ Call Center article
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 2 article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 1 article
การทำงานร่วมกันระหว่างเบบี้บูมเมอร์กะเจนว๊ายวาย article
10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า article
Functions ที่สำคัญของระบบ CRM เพื่อบริหารการขายให้มีประสิทธิภาพ article
วิธีดูแลตนเองจากภัยมืดในการทำงาน Call Center article
เทคนิค 5 ข้อในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสาย ( 5 Tips to improve phone service level) article
10 ดัชนีสำคัญที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ Call Center article
เทคนิค 5 ข้อ ที่นักขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ควรรู้ article
เทคนิค 7 ข้อในการตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ article
8 วิธีที่จะเปลี่ยนลูกค้าร้องเรียนให้พึงพอใจ article
บริหารจัดการการลาออกของพนักงาน Call Center อย่างไรให้ราบรื่น article