ReadyPlanet.com

บริการอย่างไรให้มีความสุข article

บริการอย่างไรให้มีความสุข

งานบริการลูกค้า  คืองานที่ต้องเอาใจใส่ลูกค้าให้เกิดความประทับใจ หรือพอใจสูงสุด  เพื่อให้ลูกค้าใช้บริการกับเราไปนาน ๆ ผู้ที่ทำงานด้านบริการลูกค้า  ต้องมีความเข้าใจ และมีความรักในงาน  จึงจะทำให้มีความสุขในการทำงาน  แต่ถึงจะมีใจรักงานมากแค่ไหน  ความสุขเหล่านั้นก็อาจถูกบั่นทอนให้ลดลงได้  ถ้าต้องเผชิญกับคำติบ่น คำต่อว่า  หรือการร้องเรียนของลูกค้า ทั้งต่อหน้า และทางโทรศัพท์ ผู้ให้บริการจึงต้องฝึกฝนและหาเทคนิคใหม่ๆ เพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่น

เทคนิคง่ายๆ ให้ทำงานบริการได้อย่างมีความสุข

- การนิ่งเงียบ  บางช่วงขณะไม่พูดอะไร ก็จะเป็นการดี  ถ้าเราเจอกับลูกค้าที่ไม่มีเหตุผล และไม่เปิดใจรับฟังข้อมูล
การชี้แจงใด ๆ  ก็ควรปล่อยให้เค้าได้ระบายอารมณ์  พูดในสิ่งที่อัดอั้นตันใจของเค้า ก็เป็นการดีไปอีกแบบหนึ่ง  ลูกค้าบางท่าน เวลาที่ไม่พอใจหรือมีอะไรไม่ได้ดั่งใจ  ก็เพียงต้องการให้ได้ระบายออกมา  ดังนั้น ถ้าเราทำตัวเป็นผู้ฟังที่ดี ก็ไม่เสียหาย ดีกว่าจะไปต่อปากต่อคำให้เรื่องบานปลาย 

- อดทน อดกลั้น ทนฟังลูกค้าต่อว่า  บ่น หรือบางครั้งถึงขั้นด่าว่าก็มี   เราอาจต้องนับ 1-100 ในใจ  หรืออาจ
มากกว่านั้น  เพื่อเก็บอารมณ์  ห้ามตอบโต้หรือคล้อยตามไปกับอารมณ์ของลูกค้า  ไม่ว่าลูกค้าจะว่าอะไรมาก็ต้องยิ้มรับ  และรับฟังแต่โดยดี  และจบด้วยการรับเรื่องต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า  เพื่อนำไปแก้ปัญหา หรือพัฒนาการให้บริการ

- ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า  ผู้ให้บริการต้องไม่ลืมว่า เราต้องพร้อมเสมอ ที่จะส่งมอบบริการสิ่งดี ๆ ให้กับลูกค้า  และอย่าลืมว่า ถ้าไม่มีลูกค้า  บริษัทก็ไม่มีรายได้  เราก็ไม่มีเงินเดือน  ลูกค้าเสมือนเป็นนายจ้างอีกคนของเรา  ดังนั้นการนำเสนอสิ่งดี ๆ ให้กับลูกค้าย่อมถูกต้องเสมอ เราต้องแสดงถึงความจริงใจในการบริการและความซื่อสัตย์ในการทำงาน ให้ลูกค้าเห็นว่าเรามี Service Mind  มากเพียงใด

- ถ่อมตนกับลูกค้า  เพื่อให้ลูกค้าของเราดูดีมากขึ้น ถ้าเจอลูกค้าที่ชอบแสดงออก อวดรู้ว่าเค้านั้น รู้โน่น รู้นี่  ชอบโอ้อวด ก็ให้รับฟังสิ่งที่เค้าพูดออกมา ทั้งที่บางเรื่องเราก็รู้ไม่น้อยหรือมากกว่าเค้าด้วยซ้ำ  การถ่อมตนสามารถทำให้คนอื่นรู้สึกดีได้  และถ้าคน ๆ นั้น คือลูกค้า  ซึ่งก็ส่งผลดีกับการทำงานบริการของเรา

การปรับวิธีทำงานเพื่อให้เรายิ้มรับกับทุกสถานการณ์  เป็นการเรียนรู้การทำงานอีกแบบหนึ่ง และสร้างประสบการณ์ชีวิตการทำงาน ที่ทำให้เราได้พัฒนาตัวเอง  มีความแข็งแกร่งในการทำงานมากขึ้น  ทำให้เรากล้าที่จะเผชิญกับสิ่งต่าง ๆ  และแก้ปัญหาได้ดี  เราก็จะรู้สึกสนุก และมีความสุขกับการทำงาน 


บทความโดย

คุณรุ่งระวี พันธานนท์
Operation Manager
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

25 พฤศจิกายน 2561
 Editors Pick

การ Handle อารมณ์ของตัวเราเอง article
การนำเทคโนโลยี WebRTC ประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจ article
พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า article
บริหารจัดการการลาออกของพนักงาน Call Center อย่างไรให้ราบรื่น article
เทคนิค 5 ข้อ ที่นักขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ควรรู้ article
เทคนิค 7 ข้อในการตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ article
ทำอย่างไรในวันที่ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน article
โค้ชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article
เทคนิครับมือกับการเปลี่ยนแปลง article
การให้บริการ WebRTC article
เทคนิค 7 ข้อ สำหรับลดเวลาที่ใช้ในการบริการลูกค้าแต่ละสาย article
การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร article
ความลับ ที่ ไม่ลับของพนักงาน Call Center article
WebRTC คืออะไร article
5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า article
10 ข้อคิดในการบริการลูกค้า article
SBC คืออะไร article
ใช้ Erlang C จัดอัตรากำลังให้กับ Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ article
เป็น Call Center ต้องพูดอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ article
เทคเทรนด์ (Technology Trend) ที่จะทำให้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของลูกค้าในอนาคตจะเปลี่ยนไป article
5 วิธีช่วยลดอัตราสายหลุด article
ความก้าวหน้าในอาชีพ Call Center article
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 2 article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 1 article
การทำงานร่วมกันระหว่างเบบี้บูมเมอร์กะเจนว๊ายวาย article
10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า article
Functions ที่สำคัญของระบบ CRM เพื่อบริหารการขายให้มีประสิทธิภาพ article
วิธีดูแลตนเองจากภัยมืดในการทำงาน Call Center article
เทคนิค 5 ข้อในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสาย ( 5 Tips to improve phone service level) article
10 ดัชนีสำคัญที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ Call Center article
8 วิธีที่จะเปลี่ยนลูกค้าร้องเรียนให้พึงพอใจ article