ReadyPlanet.com

บริการอย่างไรให้มีความสุข article

บริการอย่างไรให้มีความสุข

งานบริการลูกค้า  คืองานที่ต้องเอาใจใส่ลูกค้าให้เกิดความประทับใจ หรือพอใจสูงสุด  เพื่อให้ลูกค้าใช้บริการกับเราไปนาน ๆ ผู้ที่ทำงานด้านบริการลูกค้า  ต้องมีความเข้าใจ และมีความรักในงาน  จึงจะทำให้มีความสุขในการทำงาน  แต่ถึงจะมีใจรักงานมากแค่ไหน  ความสุขเหล่านั้นก็อาจถูกบั่นทอนให้ลดลงได้  ถ้าต้องเผชิญกับคำติบ่น คำต่อว่า  หรือการร้องเรียนของลูกค้า ทั้งต่อหน้า และทางโทรศัพท์ ผู้ให้บริการจึงต้องฝึกฝนและหาเทคนิคใหม่ๆ เพื่อให้ทำงานได้อย่างราบรื่น

เทคนิคง่ายๆ ให้ทำงานบริการได้อย่างมีความสุข

- การนิ่งเงียบ  บางช่วงขณะไม่พูดอะไร ก็จะเป็นการดี  ถ้าเราเจอกับลูกค้าที่ไม่มีเหตุผล และไม่เปิดใจรับฟังข้อมูล
การชี้แจงใด ๆ  ก็ควรปล่อยให้เค้าได้ระบายอารมณ์  พูดในสิ่งที่อัดอั้นตันใจของเค้า ก็เป็นการดีไปอีกแบบหนึ่ง  ลูกค้าบางท่าน เวลาที่ไม่พอใจหรือมีอะไรไม่ได้ดั่งใจ  ก็เพียงต้องการให้ได้ระบายออกมา  ดังนั้น ถ้าเราทำตัวเป็นผู้ฟังที่ดี ก็ไม่เสียหาย ดีกว่าจะไปต่อปากต่อคำให้เรื่องบานปลาย 

- อดทน อดกลั้น ทนฟังลูกค้าต่อว่า  บ่น หรือบางครั้งถึงขั้นด่าว่าก็มี   เราอาจต้องนับ 1-100 ในใจ  หรืออาจ
มากกว่านั้น  เพื่อเก็บอารมณ์  ห้ามตอบโต้หรือคล้อยตามไปกับอารมณ์ของลูกค้า  ไม่ว่าลูกค้าจะว่าอะไรมาก็ต้องยิ้มรับ  และรับฟังแต่โดยดี  และจบด้วยการรับเรื่องต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า  เพื่อนำไปแก้ปัญหา หรือพัฒนาการให้บริการ

- ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า  ผู้ให้บริการต้องไม่ลืมว่า เราต้องพร้อมเสมอ ที่จะส่งมอบบริการสิ่งดี ๆ ให้กับลูกค้า  และอย่าลืมว่า ถ้าไม่มีลูกค้า  บริษัทก็ไม่มีรายได้  เราก็ไม่มีเงินเดือน  ลูกค้าเสมือนเป็นนายจ้างอีกคนของเรา  ดังนั้นการนำเสนอสิ่งดี ๆ ให้กับลูกค้าย่อมถูกต้องเสมอ เราต้องแสดงถึงความจริงใจในการบริการและความซื่อสัตย์ในการทำงาน ให้ลูกค้าเห็นว่าเรามี Service Mind  มากเพียงใด

- ถ่อมตนกับลูกค้า  เพื่อให้ลูกค้าของเราดูดีมากขึ้น ถ้าเจอลูกค้าที่ชอบแสดงออก อวดรู้ว่าเค้านั้น รู้โน่น รู้นี่  ชอบโอ้อวด ก็ให้รับฟังสิ่งที่เค้าพูดออกมา ทั้งที่บางเรื่องเราก็รู้ไม่น้อยหรือมากกว่าเค้าด้วยซ้ำ  การถ่อมตนสามารถทำให้คนอื่นรู้สึกดีได้  และถ้าคน ๆ นั้น คือลูกค้า  ซึ่งก็ส่งผลดีกับการทำงานบริการของเรา

การปรับวิธีทำงานเพื่อให้เรายิ้มรับกับทุกสถานการณ์  เป็นการเรียนรู้การทำงานอีกแบบหนึ่ง และสร้างประสบการณ์ชีวิตการทำงาน ที่ทำให้เราได้พัฒนาตัวเอง  มีความแข็งแกร่งในการทำงานมากขึ้น  ทำให้เรากล้าที่จะเผชิญกับสิ่งต่าง ๆ  และแก้ปัญหาได้ดี  เราก็จะรู้สึกสนุก และมีความสุขกับการทำงาน 


บทความโดย

คุณรุ่งระวี พันธานนท์
Operation Manager
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

25 พฤศจิกายน 2561
 Editors Pick

5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ
เมื่อผลประเมินการทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทำอย่างไรดี article
เคล็ดลับง่ายๆ เมื่อต้องให้ Negative Feedback คุณภาพการบริการแก่เจ้าหน้าที่ Call Center article
วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ article
อะไรคือความต้องการของลูกค้า article
เทคเทรนด์ (Technology Trend) ที่จะทำให้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของลูกค้าในอนาคตจะเปลี่ยนไป article
เทคนิคการจับประเด็นความต้องการของลูกค้า article
วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงานบริการลูกค้า article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (QA) มืออาชีพ article
คุณสมบัติที่ควรมีสำหรับคนทำงาน Call Center article
เทคนิคพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ Competency ขององค์กร article
Competency เกี่ยวข้องกับการทำงานบริการอย่างไร
จัดการชีวิตอย่างไร เมื่องาน Call Center วันหยุดไม่เหมือนงานอื่น article
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก article
Trend ของ RPA เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ Contact Center article
8 เคล็ดลับทำงานให้มีความสุข article
ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Call Center article
การนำเทคโนโลยี WebRTC ประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจ article
การ Handle อารมณ์ของตัวเราเอง article
ทำอย่างไรในวันที่ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน article
โค้ชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article
เทคนิครับมือกับการเปลี่ยนแปลง article
การให้บริการ WebRTC article
เทคนิค 7 ข้อ สำหรับลดเวลาที่ใช้ในการบริการลูกค้าแต่ละสาย article
การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร article
ความลับ ที่ ไม่ลับของพนักงาน Call Center article
WebRTC คืออะไร article
5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า article
10 ข้อคิดในการบริการลูกค้า article
SBC คืออะไร article
ใช้ Erlang C จัดอัตรากำลังให้กับ Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ article
เป็น Call Center ต้องพูดอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ article
5 วิธีช่วยลดอัตราสายหลุด article
ความก้าวหน้าในอาชีพ Call Center article
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 2 article
พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 1 article
การทำงานร่วมกันระหว่างเบบี้บูมเมอร์กะเจนว๊ายวาย article
10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า article
Functions ที่สำคัญของระบบ CRM เพื่อบริหารการขายให้มีประสิทธิภาพ article
วิธีดูแลตนเองจากภัยมืดในการทำงาน Call Center article
เทคนิค 5 ข้อในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสาย ( 5 Tips to improve phone service level) article
10 ดัชนีสำคัญที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ Call Center article
เทคนิค 5 ข้อ ที่นักขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ควรรู้ article
เทคนิค 7 ข้อในการตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ article
8 วิธีที่จะเปลี่ยนลูกค้าร้องเรียนให้พึงพอใจ article
บริหารจัดการการลาออกของพนักงาน Call Center อย่างไรให้ราบรื่น article