ReadyPlanet.com

การ Handle อารมณ์ของตัวเราเอง article

การ Handle อารมณ์ของตัวเราเอง
How to handle your emotion

อารมณ์ คือ  ความรู้สึกที่เกิดจากการได้รับการกระทบจากสิ่งเร้า อารมณ์มีได้ทั้งทางบวกและทางลบ เป็นได้ทั้งความพึงพอใจและความรู้สึกไม่สมปรารถนา  พฤติกรรมของมนุษย์เราเป็นจำนวนมากอยู่ภายใต้การควบคุมของอารมณ์  อารมณ์จึงมีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้และเข้าใจ  (Credit : โรเบิร์ต พลูทชิค)

ในชีวิตประจำวันของเรามีเรื่องราวมากมายที่เข้ามา แล้วทำให้เราต้องคิด  อารมณ์  เป็นผลจาก ความคิด ของเราเอง ถ้าเราอยากลด หรือ อยากหยุดอารมณ์ เราก็ลดคิด หรือ หยุดคิด แต่ถ้าเราลดหรือหยุดคิดไม่ได้  ให้หายใจลึกๆแทน เพราะการหายใจลึกๆ เป็นการเว้นจังหวะของความคิด  หรือ เปลี่ยนความคิดเป็นแบบเชิงบวก (Positive Thinking)  พยายามคิดหาข้อดีของเรื่องนั้นๆ พยายามมองหาประโยชน์ ให้ได้  แม้ว่าเรื่องนั้นจะไม่ถูกใจเราก็ตาม ตัวอย่าง เช่น 
 
• ขับรถผิดเส้นทาง ทำให้ไปทำงานสาย เราก็คิดว่า ทำให้ได้เรียนรู้เส้นทางใหม่ๆ ซึ่งมันอาจจะเป็นเส้นทางลัดก็ได้ ในอนาคตเราอาจต้องใช้เส้นทางนี้ หรือ เราสามารถบอกทางได้เมื่อมีคนมาถามเรา
• ลูกน้องทำงานไม่ได้ตามที่เราสั่ง ก็คิดว่า เราจะได้พัฒนาวิธีการสั่งงาน หรือ สอนงานลูกน้องแบบใหม่ๆเพื่อให้ลูกน้องเข้าใจแล้วทำตามที่เราสั่งได้ถูกต้อง
• หัวหน้าไม่สอนงาน ก็ให้คิดว่า หัวหน้าเปิดโอกาสให้เราไปศึกษาเองก่อน เผื่อเราจะได้สิ่งใหม่ๆนอกเหนือจากที่หัวหน้าจะสอน งานก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราจะดูพราวด้วย
• ลูกค้าชอบโทรมาร้องเรียน ก็คิดว่า ทำให้เรามีงานทำ ทำให้เราฝึกการฟัง การแก้ไขปัญหา
• เพื่อร่วมงานเอาเปรียบ เกี่ยงงาน เราก็คิดว่า ทำให้เราได้ฝึกทำงานใหม่ๆที่นอกเหนือจากหน้าที่ของเรา จะทำให้เราเกิดประสบการณ์ติดตัวเราไป หรือเพิ่มโอกาสในการก้าวหน้าได้

การฝึกพัฒนาอารมณ์ของตนเอง จะทำให้สามารถ  Handle อารมณ์ของตัวเราเองได้  เมื่อเราเริ่มรู้ว่า เริ่มโมโห, โกรธ, ไม่พอใจ, หงุดหงิด  สิ่งแรกที่ควรทำ คือ ต้องรีบตั้งสติ นึกถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ปรับภาษากายโดยเฉพาะแววตาสีหน้าให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด และใช้ความคิดก่อนที่จะแสดงหรือพูดออกไปเสมอ เราก็จะ Handle อารมณ์ของตัวเราเองได้ 

อย่าลืมว่า ทุกครั้งที่เราแสดงอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมออกไป โดยเฉพาะในที่สาธารณะ มันจะสะท้อนบอกถึงความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรา ยิ่งแสดงบ่อยๆ เราจะกลายเป็นบุคคลที่ได้รับการ TRUST จากคนรอบข้างน้อยลงไปด้วย ไม่เฉพาะในที่สาธารณะเท่านั้น แม้แต่คนใกล้ชิด หรือ ครอบครัว ยิ่งต้องระวังให้มากถึงมากที่สุด ทั้งนี้ไม่ใช่การเสแสร้งเพื่อสร้างภาพให้กับตัวเราเองนะ หากเป็นการ Handle อารมณ์ของตัวเราเองให้ได้ต่างหาก 

บทความโดย 

คุณสลักจิต การะเกตุ   
25 พฤศจิกายน 2561
 Editors Pick

5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก article
Trend ของ RPA เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ Contact Center article
10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า article
เทคนิค 7 ข้อ สำหรับลดเวลาที่ใช้ในการบริการลูกค้าแต่ละสาย article
10 ดัชนีสำคัญที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ Call Center article
5 วิธีช่วยลดอัตราสายหลุด article
พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า article
วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ article
ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Call Center article
เทคนิค 7 ข้อในการตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ article
5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า article
8 วิธีที่จะเปลี่ยนลูกค้าร้องเรียนให้พึงพอใจ article
เมื่อผลประเมินการทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทำอย่างไรดี article
8 เคล็ดลับทำงานให้มีความสุข article
การนำเทคโนโลยี WebRTC ประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจ article
บริการอย่างไรให้มีความสุข article
ทำอย่างไรในวันที่ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน article
โค้ชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article
เทคนิครับมือกับการเปลี่ยนแปลง article
การให้บริการ WebRTC article
การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร article
ความลับ ที่ ไม่ลับของพนักงาน Call Center article
WebRTC คืออะไร article
10 ข้อคิดในการบริการลูกค้า article
SBC คืออะไร article
ใช้ Erlang C จัดอัตรากำลังให้กับ Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ article
เป็น Call Center ต้องพูดอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ article
เทคเทรนด์ (Technology Trend) ที่จะทำให้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของลูกค้าในอนาคตจะเปลี่ยนไป article
ความก้าวหน้าในอาชีพ Call Center article
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 2 article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 1 article
การทำงานร่วมกันระหว่างเบบี้บูมเมอร์กะเจนว๊ายวาย article
Functions ที่สำคัญของระบบ CRM เพื่อบริหารการขายให้มีประสิทธิภาพ article
วิธีดูแลตนเองจากภัยมืดในการทำงาน Call Center article
เทคนิค 5 ข้อในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสาย ( 5 Tips to improve phone service level) article
เทคนิค 5 ข้อ ที่นักขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ควรรู้ article
บริหารจัดการการลาออกของพนักงาน Call Center อย่างไรให้ราบรื่น article