ReadyPlanet.com

การ Handle อารมณ์ของตัวเราเอง article

การ Handle อารมณ์ของตัวเราเอง
How to handle your emotion

อารมณ์ คือ  ความรู้สึกที่เกิดจากการได้รับการกระทบจากสิ่งเร้า อารมณ์มีได้ทั้งทางบวกและทางลบ เป็นได้ทั้งความพึงพอใจและความรู้สึกไม่สมปรารถนา  พฤติกรรมของมนุษย์เราเป็นจำนวนมากอยู่ภายใต้การควบคุมของอารมณ์  อารมณ์จึงมีความสำคัญและเป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้และเข้าใจ  (Credit : โรเบิร์ต พลูทชิค)

ในชีวิตประจำวันของเรามีเรื่องราวมากมายที่เข้ามา แล้วทำให้เราต้องคิด  อารมณ์  เป็นผลจาก ความคิด ของเราเอง ถ้าเราอยากลด หรือ อยากหยุดอารมณ์ เราก็ลดคิด หรือ หยุดคิด แต่ถ้าเราลดหรือหยุดคิดไม่ได้  ให้หายใจลึกๆแทน เพราะการหายใจลึกๆ เป็นการเว้นจังหวะของความคิด  หรือ เปลี่ยนความคิดเป็นแบบเชิงบวก (Positive Thinking)  พยายามคิดหาข้อดีของเรื่องนั้นๆ พยายามมองหาประโยชน์ ให้ได้  แม้ว่าเรื่องนั้นจะไม่ถูกใจเราก็ตาม ตัวอย่าง เช่น 
 
• ขับรถผิดเส้นทาง ทำให้ไปทำงานสาย เราก็คิดว่า ทำให้ได้เรียนรู้เส้นทางใหม่ๆ ซึ่งมันอาจจะเป็นเส้นทางลัดก็ได้ ในอนาคตเราอาจต้องใช้เส้นทางนี้ หรือ เราสามารถบอกทางได้เมื่อมีคนมาถามเรา
• ลูกน้องทำงานไม่ได้ตามที่เราสั่ง ก็คิดว่า เราจะได้พัฒนาวิธีการสั่งงาน หรือ สอนงานลูกน้องแบบใหม่ๆเพื่อให้ลูกน้องเข้าใจแล้วทำตามที่เราสั่งได้ถูกต้อง
• หัวหน้าไม่สอนงาน ก็ให้คิดว่า หัวหน้าเปิดโอกาสให้เราไปศึกษาเองก่อน เผื่อเราจะได้สิ่งใหม่ๆนอกเหนือจากที่หัวหน้าจะสอน งานก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราจะดูพราวด้วย
• ลูกค้าชอบโทรมาร้องเรียน ก็คิดว่า ทำให้เรามีงานทำ ทำให้เราฝึกการฟัง การแก้ไขปัญหา
• เพื่อร่วมงานเอาเปรียบ เกี่ยงงาน เราก็คิดว่า ทำให้เราได้ฝึกทำงานใหม่ๆที่นอกเหนือจากหน้าที่ของเรา จะทำให้เราเกิดประสบการณ์ติดตัวเราไป หรือเพิ่มโอกาสในการก้าวหน้าได้

การฝึกพัฒนาอารมณ์ของตนเอง จะทำให้สามารถ  Handle อารมณ์ของตัวเราเองได้  เมื่อเราเริ่มรู้ว่า เริ่มโมโห, โกรธ, ไม่พอใจ, หงุดหงิด  สิ่งแรกที่ควรทำ คือ ต้องรีบตั้งสติ นึกถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ปรับภาษากายโดยเฉพาะแววตาสีหน้าให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด และใช้ความคิดก่อนที่จะแสดงหรือพูดออกไปเสมอ เราก็จะ Handle อารมณ์ของตัวเราเองได้ 

อย่าลืมว่า ทุกครั้งที่เราแสดงอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมออกไป โดยเฉพาะในที่สาธารณะ มันจะสะท้อนบอกถึงความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเรา ยิ่งแสดงบ่อยๆ เราจะกลายเป็นบุคคลที่ได้รับการ TRUST จากคนรอบข้างน้อยลงไปด้วย ไม่เฉพาะในที่สาธารณะเท่านั้น แม้แต่คนใกล้ชิด หรือ ครอบครัว ยิ่งต้องระวังให้มากถึงมากที่สุด ทั้งนี้ไม่ใช่การเสแสร้งเพื่อสร้างภาพให้กับตัวเราเองนะ หากเป็นการ Handle อารมณ์ของตัวเราเองให้ได้ต่างหาก 

บทความโดย 

คุณสลักจิต การะเกตุ   
25 พฤศจิกายน 2561
 Editors Pick

5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ
เมื่อผลประเมินการทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทำอย่างไรดี article
เคล็ดลับง่ายๆ เมื่อต้องให้ Negative Feedback คุณภาพการบริการแก่เจ้าหน้าที่ Call Center article
วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ article
อะไรคือความต้องการของลูกค้า article
เทคเทรนด์ (Technology Trend) ที่จะทำให้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของลูกค้าในอนาคตจะเปลี่ยนไป article
เทคนิคการจับประเด็นความต้องการของลูกค้า article
วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงานบริการลูกค้า article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (QA) มืออาชีพ article
คุณสมบัติที่ควรมีสำหรับคนทำงาน Call Center article
เทคนิคพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ Competency ขององค์กร article
Competency เกี่ยวข้องกับการทำงานบริการอย่างไร
จัดการชีวิตอย่างไร เมื่องาน Call Center วันหยุดไม่เหมือนงานอื่น article
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก article
Trend ของ RPA เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ Contact Center article
8 เคล็ดลับทำงานให้มีความสุข article
ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Call Center article
การนำเทคโนโลยี WebRTC ประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจ article
บริการอย่างไรให้มีความสุข article
ทำอย่างไรในวันที่ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน article
โค้ชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article
เทคนิครับมือกับการเปลี่ยนแปลง article
การให้บริการ WebRTC article
เทคนิค 7 ข้อ สำหรับลดเวลาที่ใช้ในการบริการลูกค้าแต่ละสาย article
การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร article
ความลับ ที่ ไม่ลับของพนักงาน Call Center article
WebRTC คืออะไร article
5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า article
10 ข้อคิดในการบริการลูกค้า article
SBC คืออะไร article
ใช้ Erlang C จัดอัตรากำลังให้กับ Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ article
เป็น Call Center ต้องพูดอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ article
5 วิธีช่วยลดอัตราสายหลุด article
ความก้าวหน้าในอาชีพ Call Center article
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 2 article
พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 1 article
การทำงานร่วมกันระหว่างเบบี้บูมเมอร์กะเจนว๊ายวาย article
10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า article
Functions ที่สำคัญของระบบ CRM เพื่อบริหารการขายให้มีประสิทธิภาพ article
วิธีดูแลตนเองจากภัยมืดในการทำงาน Call Center article
เทคนิค 5 ข้อในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสาย ( 5 Tips to improve phone service level) article
10 ดัชนีสำคัญที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ Call Center article
เทคนิค 5 ข้อ ที่นักขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ควรรู้ article
เทคนิค 7 ข้อในการตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ article
8 วิธีที่จะเปลี่ยนลูกค้าร้องเรียนให้พึงพอใจ article
บริหารจัดการการลาออกของพนักงาน Call Center อย่างไรให้ราบรื่น article