ReadyPlanet.com

ทำอย่างไรให้ Tele-Sales ขายสินค้าได้ตามเป้า article

ทำอย่างไรให้  Tele-Sales ขายสินค้าได้ตามเป้า

ปัจจุบัน หลายธุรกิจกำลังพยายามปรับตัวกับการการชะลอตัวหรือหยุดชะงักของเศรษฐกิจที่มีผลมาจาก Covid-19 การขายสินค้าแบบเดิมๆ เช่น การมีหน้าร้าน เริ่มขายยาก ขายได้น้อยลง ตลอดจนขายไม่ได้ คนส่วนมากในยุคปัจจุบันใช้ชีวิตในแต่ละวันอยู่กับหน้าจอมือถือมากกว่าสื่อแบบเดิมๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว หลายธุรกิจเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการขายไปสู่โลกออนไลน์มากขึ้น เพราะเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน แต่ก็ยังมีอีกหลายธุรกิจที่ยังคงเลือกใช้วิธีการแบบเดิม คือ  Tele-Sales
 
Telesales หรือ การขายทางโทรศัพท์ ซึ่งเป็นช่องทางหลักหรือเป็นช่องทางเสริมในการติดต่อลูกค้าเพื่อแนะนำเสนอขายสินค้าให้ตรงตาม Lifestyle  และปิดการขายให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ Tele-Sales ยังเป็นช่องทางขายที่สร้างประสิทธิภาพได้ดีและได้รับการตอบรับ แต่ก็มีลูกค้าอีกจำนวนไม่น้อย เริ่มปฏิเสธกับการถูกคนที่ไม่รู้จัก ไม่เคยติดต่อ โทรมาขายสินค้าทางโทรศัพท์ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นสาเหตุให้ขายสินค้าไม่ได้ตามเป้า
 
ถ้าเจ้าหน้าที่ หรือ ทีม Tele-Sales ไม่เจ๋งจริง ชั่วโมงบินไม่สูง ประสบการณ์ไม่หลากหลาย ไม่ได้ถูกฝึกมาอย่างดี การโทรติดต่อลูกค้าใหม่ส่วนมากจะไม่ประสบผลสำเร็จ เมื่อเทียบกับโทรหาลูกค้าเก่า เพื่อเชิญชวนให้ลูกค้าซื้อสินค้าซ้ำ เพราะลูกค้าคุ้นเคยกับ กับแบรนด์อยู่แล้ว

หากเป็นแบบนี้  หัวหน้าทีมขาย จะทำอย่างไรให้ขายสินค้าได้ตามเป้าที่วางไว้ 
ขอแบ่งปันขั้นตอน 3 ข้อ ดังนี้
1. ตรวจสอบสาเหตุ 
2. ใช้กลยุทธ์แก้ไขตามสาเหตุ
3. ติดตามผลการใช้กลยุทธ์
หากพบว่ายังไม่ดีขึ้น แสดงว่ายังไม่ใช่ ให้กลับไปสู่การตรวจสอบหาสาเหตุใหม่ และใช้กลยุทธ์ใหม่ หรือ หากเป็นสาเหตุเดิม ให้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสม 

ผู้เขียนขอยกตัวอย่างสาเหตุ และ กลยุทธ์ ที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ทำงาน ดังนี้

1. คุณภาพของ Lead เช่น จำนวนน้อย , ไม่หลากหลาย, ไม่ตรงเป้าหมาย
ใช้กลยุทธ์ เปลี่ยน Lead , หา Lead หรือ หาแหล่ง Lead ใหม่

2. เจ้าหน้าที่มี Skill การ Tele-sales ต่ำกว่ามาตรฐาน หรือ ไม่สม่ำเสมอ
ใช้กลยุทธ์
  • วิเคราะห์หาสาเหตุเจ้าหน้าที่ยังขาด Skill  อะไร หรือ ควรเสริม Skill อะไร
  • จัด Re-Skill ให้กับเจ้าหน้าที่ เช่น การแนะนำตัว, การเปิดการขาย, การโน้มน้าว, การชี้ให้เห็น, การเปรียบเทียบ, การขจัดข้อโต้แย้ง และ การปิดการขาย
  • แชร์เคสกับทีมงาน
  • แนะนำเทคนิค และ ให้เจ้าหน้าที่ฟังสายที่ปิดการขายได้สำเร็จ
 
3. ลูกค้าปฏิเสธ หรือ หลีกเลี่ยงโดยการยืดระยะเวลาการตัดสินใจออกไป เช่น ลูกค้าไม่รับสาย ,ปิด เครื่อง, ลูกค้าไม่สนใจ เพราะยังไม่เงิน, ลูกค้าขอคิดดูก่อน เป็นต้น  ใช้กลยุทธ์ ติดตามผลเป็นระยะๆ อย่างน้อยที่สุดโทรติดต่อ 3 ครั้ง หรือ ให้เจ้าหน้าที่ขายที่มีทักษะและประสบการณ์ เกี่ยวกับการขจัดข้อโต้แย้งและการปิดการขายดำเนินการแทน

จากที่ผู้เขียนกล่าวมาเบื้องต้นเป็นเทคนิคที่นำไปใช้ได้กับการเสนอขาย Tele-sales แบบ B2C และ B2B ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้ใช้ด้วยตนเอง ก็ประสบความสำเร็จในระบบดับหนึ่ง ขอเป็นกำลังใจให้กับนักขายทุกท่าน

บทความโดย
 
คุณสลักจิต การะเกตุ
7 มิถุนายน 2564
 Editors Pick

24 คำพูดเชิงบวกเพื่อให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติอย่างมืออาชีพ article
Growth Mindset สำคัญกับงานบริการลูกค้าอย่างไร article
10 ข้อ ไม่ควรทำ เมื่อรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
5 เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
10 ข้อ ควรรู้เกี่ยวกับการให้บริการผ่านแชท article
5 วิธีการสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า article
10 ดัชนีสำคัญที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ Call Center article
เคล็ดลับง่ายๆ เมื่อต้องให้ Negative Feedback คุณภาพการบริการแก่เจ้าหน้าที่ Call Center article
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก article
Work from Home (WFH) อย่างไรให้มีความสุข
เทคนิคการใช้คำถามสำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ Call Center อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ article
ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอน โควิด-19 article
คุณสมบัติที่ควรมีสำหรับคนทำงาน Call Center article
ทำอย่างไรในวันที่ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน article
เป็น Call Center ต้องพูดอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ article
การทำงานร่วมกันระหว่างเบบี้บูมเมอร์กะเจนว๊ายวาย article
CRM Platform ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการบริการขององค์กร article
5 เทคนิคการบริหาร Contact Center article
ดัชนีที่ใช้วัดประสบการณ์ของลูกค้า article
จิตวิญญาณของนักบริการที่ดี article
เตรียมตัวอย่างไร… เพื่อพร้อมรับ New Normal article
การสื่อสารเมื่อเจอข้อโต้แย้งของลูกค้า สำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
แนวโน้มของเทคโนโลยี Contact Center ในปี 2020 article
5 ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอนที่ 1 article
วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงานบริการลูกค้า article
อะไรคือความต้องการของลูกค้า article
การ Handle อารมณ์ของตัวเราเอง article
เทคนิค 7 ข้อ สำหรับลดเวลาที่ใช้ในการบริการลูกค้าแต่ละสาย article
การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร article
พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า article
เทคนิค 7 ข้อในการตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ article
ศิลปะการบริหารคน สำหรับคนเป็นหัวหน้างาน article
ทำงาน Call Center อย่างไร ให้มีความสุข article
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงานแบบ Work At Home Agent article
Telesales อย่างไร ให้ลูกค้ายอมคุยด้วย article
Emotional Intelligence กับการพัฒนาคุณภาพการบริการลูกค้า article
ทักษะงาน Call Center หลังยุค COVID-19 article
10 วิธีเพื่อพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพการบริการของ Contact Center article
Call Center ยุค WFH แตกต่างจากที่ออฟฟิศอย่างไร article
แรงจูงใจในการทำงานของฉัน article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 2 article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 1 article
เทคนิคการจับประเด็นความต้องการของลูกค้า article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (QA) มืออาชีพ article
เทคนิคพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ Competency ขององค์กร article
Competency เกี่ยวข้องกับการทำงานบริการอย่างไร
จัดการชีวิตอย่างไร เมื่องาน Call Center วันหยุดไม่เหมือนงานอื่น article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ
Trend ของ RPA เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ Contact Center article
เมื่อผลประเมินการทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทำอย่างไรดี article
วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ article
8 เคล็ดลับทำงานให้มีความสุข article
ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Call Center article
การนำเทคโนโลยี WebRTC ประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจ article
บริการอย่างไรให้มีความสุข article
โค้ชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article
เทคนิครับมือกับการเปลี่ยนแปลง article
การให้บริการ WebRTC article
ความลับ ที่ ไม่ลับของพนักงาน Call Center article
WebRTC คืออะไร article
5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า article
10 ข้อคิดในการบริการลูกค้า article
SBC คืออะไร article
ใช้ Erlang C จัดอัตรากำลังให้กับ Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ article
เทคเทรนด์ (Technology Trend) ที่จะทำให้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของลูกค้าในอนาคตจะเปลี่ยนไป article
5 วิธีช่วยลดอัตราสายหลุด article
ความก้าวหน้าในอาชีพ Call Center article
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 2 article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 1 article
10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า article
Functions ที่สำคัญของระบบ CRM เพื่อบริหารการขายให้มีประสิทธิภาพ article
วิธีดูแลตนเองจากภัยมืดในการทำงาน Call Center article
เทคนิค 5 ข้อในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสาย ( 5 Tips to improve phone service level) article
เทคนิค 5 ข้อ ที่นักขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ควรรู้ article
8 วิธีที่จะเปลี่ยนลูกค้าร้องเรียนให้พึงพอใจ article
บริหารจัดการการลาออกของพนักงาน Call Center อย่างไรให้ราบรื่น article