ReadyPlanet.com

คุณทิพรัตน์ งามบุญฤทธิ์ article

  

  

 Khun Tiparat 

 คุณทิพรัตน์ งามบุญฤทธิ์

คุณทิพรัตน์ งามบุญฤทธิ์ ปัจจุบันร่วมงานกับบริษัทซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และให้บริการธุรกรรมออนไลน์ (e-Business)  ในตำแหน่ง Senior Customer Support   เธอทำงานในสายงานด้าน call center มาเป็นเวลากว่า 5  ปี  โดยเริ่มจากตำแหน่งพนักงานรับสาย (Call  Center Agent)  เป็นเวลาประมาณ  4 ปี  และได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น Team Lead 

Call Center Master: คุณทิพรัตน์เริ่มทำงานด้านการบริการลูกค้าได้อย่างไรคะ
คุณทิพรัตน์ :  หลังจากที่ดิฉันเรียนจบได้มีโอกาสทำงานกับธนาคารแห่งหนึ่งค่ะ  เมื่อทำงานระยะหนึ่งมีเพื่อนแนะนำให้ลองมาสมัครงาน call center ซึ่งให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทางธนาคาร   ซึ่งนี่คือจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่สายงาน call center อย่างเต็มตัวค่ะ

Call Center Master: คุณทิพรัตน์ ชอบอะไรในงานบริการที่รับผิดชอบอยู่คะ
คุณทิพรัตน์: พื้นฐานอย่างแรกส่วนตัวคือ ตัวเรารู้สึกดีที่จะช่วยเหลือและให้บริการลูกค้าเพื่อได้รับในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ นอกจากนั้นรู้สึกชอบความท้าทายในการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สามารถเรียนรู้และแก้ไขปัญหาในเรื่องต่างๆ ได้อย่างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะ

Call Center Master: อะไรเป็นความท้าทายของหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามือใหม่บ้างคะ และมีแนวทางการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างคะ
คุณทิพรัตน์ : สำหรับตัวเราความไม่รู้คือความท้าทายค่ะ ในช่วงเวลาที่ทำงานในตำแหน่ง Call  Center Agent งานที่รับผิดชอบส่วนใหญ่จะเป็นงานในความรับผิดชอบของเราเองซึ่งจะควบคุมการทำงานได้ง่าย ภายหลังเมื่อเราได้มีโอกาสทำงานในตำแหน่ง Team Lead  หน้าที่ความรับผิดชอบก็จะเปลี่ยนเป็นการดูแลการทำงานภาพรวมของทีม  ซึ่งเป็นเรื่องแปลกใหม่ที่ต้องเรียนรู้ต่อไป เพื่อพัฒนาทีมให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทและลูกค้าคาดหวังค่ะ
ในเรื่องของการเตรียมความพร้อม ส่วนตัวเราจะศึกษาข้อมูลจากผู้รู้ที่ประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นๆ โดยเรียนรู้จากความสำเร็จและความผิดพลาดของเขา เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมงานของเราค่ะ

Call Center Master: คุณทิพรัตน์ มีแนวคิดหรือวิธีในการให้กำลังใจตนเอง และทำงานบริการอย่างมีความสุขอย่างไรบ้างคะ
คุณทิพรัตน์:  การทำงานย่อมเป็นเรื่องปกติที่จะมีทั้งวันที่ยิ้มได้และวันที่บางอย่างไม่ได้เป็นดั่งที่เราต้องการ แต่สิ่งสำคัญที่ทำให้รู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้คือ เมื่อใดที่เกิดปัญหาเราจะแก้ไขให้ดีที่สุดอย่างมีสติ หากเรื่องใดที่เราไม่สามารถแก้ไขได้จริงๆ นั่นอาจเป็นเพราะมันนอกเหนือการควบคุมของเราก็จะขอความช่วยเหลือจากผู้ที่สามารถแก้ไขเรื่องเหล่านั้นได้ค่ะ

Call Center Master: เมื่อคุณมีเวลาว่าง คุณทิพรัตน์มักจะทำอะไรเพื่อเป็นการพักผ่อนจากงานประจำบ้างคะ
คุณทิพรัตน์ : โดยปกติจะใช้เวลาทำกิจกรรมกับครอบครัวหรือเพื่อนสนิท ไปดูงานศิลปะตาม art gallery  ท่องเที่ยวในสถานที่ที่ผ่อนคลาย และสมัครคอร์สเรียนในเรื่องที่สนใจค่ะ

Call Center Master: ท้ายสุด อยากให้คุณทิพรัตน์ฝากข้อคิดในการทำงานบริการลูกค้าแก่ผู้อ่านของ Call Center Master ค่ะ
คุณทิพรัตน์ : การทำงานบริการอย่างแรกที่ต้องมีคือ ความพร้อมในตัวของตัวผู้ให้บริการเองสำหรับการให้บริการทางลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ของงาน ความใส่ใจต่อลูกค้า สติในการแก้ไขปัญหาต่างๆ นอกจากนี้คุณสมบัติที่สำคัญสำหรับผู้ที่ทำงานบริการคือ การเป็นผู้รับฟังที่ดีและจับประเด็นได้ว่าทางลูกค้าต้องการอะไร หากมีสิ่งเหล่านี้งานบริการก็จะเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ดีแน่นนอนค่ะ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านในสายงานบริการนะคะ

Call Center Master:   ขอขอบคุณคุณทิพรัตน์มากค่ะ ที่สละเวลามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และ แนะนำข้อมูลดีๆ ให้ทีมงาน และผู้อ่านของเราค่ะ

 

   บทสัมภาษณ์ โดย   

คุณปัจมา กอสุวรรณ
9 ตุลาคม 2561

 
Special Interview - Home