หลักสูตร ทักษะการบริการ และ เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพarticle

ทักษะการบริการ และ เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
(Professional Customer Service Skills and Complaint Handling Techniques)

วันที่อบรม   22 พฤศจิกายน  2560
ระยะเวลาการอบรม  1  วัน  (9.00 - 16.30 น.)
สถานที่จัดอบรม  โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพฯ
เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ทำงานด้านการบริการลูกค้า ติดต่อประสานงาน  แก้ไขปัญหา และรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์

หลักสูตร เทคนิคการให้บริการลูกค้าที่มีปัญหาและต้องการร้องเรียนอย่างมืออาชีพarticle

เทคนิคการให้บริการลูกค้าที่มีปัญหา และต้องการร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
(Professinal Complaint Handling Techniques)

วันที่อบรม  วันพุธที่  20 กันยายน   2560
ระยะเวลาการอบรม  1  วัน  (9.00 - 16.30 น.)
สถานที่จัดอบรม  โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพฯ
เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ทำงานด้านการบริการลูกค้า ติดต่อประสานงาน แก้ไขปัญหา และ รับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์

หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพarticle

เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(Effective Communication Techniques)

วันที่อบรม :  กำหนดภายหลัง
สถานที่จัดอบรม  โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพฯ
เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ทำงานด้านการบริการ รับเรื่องร้องเรียน ดูแลทีมงาน รวมถึงติดต่อและประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

หลักสูตร เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพarticle

เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
(Professional Telesales Techniques)

วันที่อบรม  กำหนดภายหลัง
ระยะเวลาการอบรม  1  วัน  (9.00 - 16.30 น.)
สถานที่จัดอบรม  โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพฯ 
เหมาะสำหรับ:  เจ้าหน้าที่ขาย หรือ แนะนำสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales และ Telemarketer)

หลักสูตร การบริหารการทำงานของ Contact Center อย่างมืออาชีพarticle

การบริหารการทำงานของ  Contact Center อย่างมืออาชีพ
(Professional Contact Center Management)

วันที่อบรม   กำหนดภายหลัง
ระยะเวลาการอบรม  1  วัน  (9.00 - 16.30 น.)
สถานที่จัดอบรม  โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพฯ
หมาะสำหรับ : ผู้ที่ทำงานด้านการบริหารทีมงานบริการลูกค้า หน่วยงาน Contact Center และ การตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงาน และ ควบคุมคุณภาพการบริการ Contact Center อย่างมืออาชีพ article

กลยุทธ์การบริหารทีมงาน และ ควบคุมคุณภาพการบริการ Contact Center อย่างมืออาชีพ
(Strategic Contact Center Management and Quality Assurance)

วันที่อบรม   กำหนดภายหลัง
ระยะเวลาการอบรม  1  วัน  (9.00 - 16.30 น.)
สถานที่จัดอบรม  โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพฯ

เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ทำงานด้านการบริหารทีมงานบริการลูกค้า หน่วยงาน Contact Center และ การตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์

หลักสูตร การวัดและควบคุมคุณภาพการทำงานของ Contact Center article

การวัดและควบคุมคุณภาพของการทำงานของ Contact Center
(Contact Center Quality Measurement and Control)

วันอบรม  วันพฤหัสบดีที่  14 กันยายน 2560
ระยะเวลาการอบรม  1  วัน  (9.00 - 16.30 น.)
สถานที่จัดอบรม  โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพฯ
เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ทำงานด้านการตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์  บริหารทีมงาน Contact Center เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Trainer) และ ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์

หลักสูตร ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหาร Contact Center article

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหาร Contact Center 
(Contact Center Management - Key Success)

วันที่อบรม   16 พฤศจิกายน 2560
ระยะเวลาการอบรม  1  วัน  (9.00 - 16.30 น.)
สถานที่จัดอบรม  โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพฯ
เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ทำงานด้านการบริหารทีมงานบริการลูกค้า หน่วยงาน Contact Center หัวหน้าทีม และ การตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์

หลักสูตร สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้าarticle

สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า
(Build Excellent Customer Service Team Supervisor)

วันที่อบรม   วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560
ระยะเวลาการอบรม  1  วัน  (9.00 - 16.30 น.)
เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ทำงานด้านการบริหารทีมงานบริการลูกค้า  และ ทีมงาน Contact Center และ ผู้บริหารซึ่งต้องดูแลทีมงาน  รวมถึงผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการบริหารทีมงานบริการลูกค้า

ตารางการอบรม Public-Trainingarticle
หน้า 1/1
1
[Go to top]