ตารางการอบรม Public-Training article

 ตารางการอบรม Public-Training : 2560

วัน วันที่อบรม หลักสูตร
วันพฤหัสบดี 14 กันยายน 2560  การวัดและควบคุมคุณภาพการทำงานของ Contact Center
วันพุธ 20 กันยายน 2560  เทคนิคการให้บริการลูกค้าที่มีปัญหาและต้องการร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
วันพฤหัสบดี 19 ตุลาคม  2560  สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า
วันพฤหัสบดี 22 พฤศจิกายน 2560  ทักษะการบริการ และเทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ


การอบรมที่ผ่านมาของ Call Center Master

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 :              
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560:   
หลักสูตร การบริหารการทำงานของ  Contact Center อย่างมืออาชีพ 

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 :    
หลักสูตร  เทคนิคการให้บริการลูกค้าที่มีปัญหา และต้องการร้องเรียนอย่างมืออาชีพ

วันพูธที่ 14 มิถุนายน 2560 :            
หลักสูตรกลยุทธ์การบริหารทีมงาน และ ควบคุมคุณภาพการบริการของ Contact Center อย่างมืออาชีพ

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 :  
หลักสูตร  ทักษะการบริการ และ เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ

วันพุธที่  22  มีนาคม 2560 :            
หลักสูตร  การบริหารการทำงานของ  Contact Center อย่างมืออาชีพ

 
วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 :                 
หลักสูตร เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ

 
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560    
หลักสูตร  ทักษะการบริการ และ เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพPublic Training Courses

หลักสูตร ทักษะการบริการ และ เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร เทคนิคการให้บริการลูกค้าที่มีปัญหาและต้องการร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ article
หลักสูตร เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร การบริหารการทำงานของ Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงาน และ ควบคุมคุณภาพการบริการ Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร การวัดและควบคุมคุณภาพการทำงานของ Contact Center article
หลักสูตร ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหาร Contact Center article
หลักสูตร สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า article