หลักสูตร สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า article

หลักสูตร  สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า 
(Build Excellent Customer Service Team Supervisor)• วิทยากร  คุณกฤตาภร ณ นคร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอลเซ็นเตอร์ มาสเตอร์ จำกัด
• วันที่อบรม   13 กันยายน 2566
• ระยะเวลาการอบรม  1  วัน  (9.00 - 16.30 น.) 
• สถานที่จัดอบรม  
โรงแรม จัสมินซิตี้ (สุขุมวิท 23) กรุงเทพฯ 
• เหมาะสำหรับ  ผู้ที่ทำงานด้านการบริหารทีมงานบริการลูกค้า  และ ทีมงาน Contact Center
และ ผู้บริหารซึ่งต้องดูแลทีมงาน  รวมถึงผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการบริหารทีมงานบริการลูกค้า


          


 

- เข้าใจบทบาทของหัวหน้างาน และ การกำหนดเป้าหมายของทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- เรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคการวิเคราะห์รายงานการปฏิบัติงานของ Contact Center และการวิเคราะห์คุณภาพการบริการของเจ้าหน้าที่
- เพิ่มพูนเทคนิคต่างๆ ในการดูแลและบริหารทีมงานเพื่อการบริการที่ดีเยี่ยม
- เรียนรู้แนวทางในการสร้างทัศนคติเชิงบวก และ กำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่
- ฝึกฝนการการวางแผนเพื่อพัฒนาทีมงาน

 


หัวข้อที่ 1:  การกำหนดเป้าหมายของการทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการทำงาน

• เป้าหมายของการบริหารและปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความสำเร็จของ Contact Center
• บทบาทและความรับผิดชอบของหัวหน้างานหัวข้อที่ 2 :  การบริหาร Contact Center KPIs ให้ประสบความสำเร็จ        

• ความสัมพันธ์ของ Contact Center KPIs
• การวิเคราะห์รายงานการปฏิบัติงานของ Contact Center
• การวิเคราะห์คุณภาพการบริการของเจ้าหน้าที่
• การวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริการหัวข้อที่ 3 :  การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

• ทักษะของหัวหน้างานมืออาชีพ
• เทคนิคการสอนงานและการให้ Positive และ Negative Feedback
• การสร้างทัศนคติเชิงบวกและแรงจูงใจในการทำงาน
• การสร้างวินัยในการทำงาน และการบริหารความเครียดของพนักงาน


สรุปการอบรม : การบริหาร KPIs อย่างมืออาชีพ

 *** เรียนรู้เทคนิคการสร้างและบริหารทีมงาน พัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี  และ กิจกรรม Workshops เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้จริง***

  

ราคาเต็ม
7,000.00 บาท


ราคา Early Bird
5,950.00 บาท

 (ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2566)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร  063-115-5012 และ 095-896-8586 หรือ อีเมล training@callcentermaster.com  

 
Public Training Courses

หลักสูตร การบริหาร Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร เทคนิคการบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงานและควบคุมคุณภาพของ Contact Center article
หลักสูตร เทคนิคการจัดการลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ article
หลักสูตร เทคนิคการโค้ชทีมขายทางโทรศัพท์เพื่อสร้างผลลัพธ์ article
ตารางการอบรม Public-Training article