หลักสูตร สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า article

หลักสูตร สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า
(Build Excellent Customer Service Team Supervisor)

วิทยากร คุณกฤตาภร ณ นคร
กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอลเซ็นเตอร์ มาสเตอร์ จำกัด
วันที่อบรม สิงหาคม 2567
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน (9.00 - 16.30 น.)
สถานที่จัดอบรม โรงแรม จัสมินซิตี้ (สุขุมวิท 23) กรุงเทพฯ
เหมาะสำหรับ ผู้ที่ทำงานด้านการบริหารทีมงานบริการลูกค้า และ ทีมงาน Contact Center และ ผู้บริหารซึ่งต้องดูแลทีมงาน รวมถึงผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการบริหารทีมงานบริการลูกค้า
สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ
 • เข้าใจบทบาทของหัวหน้างาน และ การกำหนดเป้าหมายของทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคการวิเคราะห์รายงานการปฏิบัติงานของ Contact Center และการวิเคราะห์คุณภาพการบริการของเจ้าหน้าที่
 • เพิ่มพูนเทคนิคต่างๆ ในการดูแลและบริหารทีมงานเพื่อการบริการที่ดีเยี่ยม
 • เรียนรู้แนวทางในการสร้างทัศนคติเชิงบวก และ กำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่
 • ฝึกฝนการการวางแผนเพื่อพัฒนาทีมงาน

 

รายละเอียดการอบรม

หัวข้อที่ 1: การกำหนดเป้าหมายของการทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการทำงาน

 • เป้าหมายของการบริหารและปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความสำเร็จของ Contact Center
 • บทบาทและความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

หัวข้อที่ 2 : การบริหาร Contact Center KPIs ให้ประสบความสำเร็จ

 • ความสัมพันธ์ของ Contact Center KPIs
 • การวิเคราะห์รายงานการปฏิบัติงานของ Contact Center
 • การวิเคราะห์คุณภาพการบริการของเจ้าหน้าที่
 • การวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริการ

หัวข้อที่ 3 : การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

 • ทักษะของหัวหน้างานมืออาชีพ
 • เทคนิคการสอนงานและการให้ Positive และ Negative Feedback
 • การสร้างทัศนคติเชิงบวกและแรงจูงใจในการทำงาน
 • การสร้างวินัยในการทำงาน และการบริหารความเครียดของพนักงาน

สรุปการอบรม : การบริหาร KPIs อย่างมืออาชีพ

*** เรียนรู้เทคนิคการสร้างและบริหารทีมงาน พัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี และ กิจกรรม Workshops เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้จริง***

 

ราคาค่าอบรมต่อท่าน (Training fee)
ราคาเต็ม
7,000 บาท
ราคา Early Bird
5,950 บาท
ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2566
 
Public Training Courses