ReadyPlanet.com
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก article

การสื่อสารที่ประสบความสำเร็จจะต้องเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two-way communication) ทักษะการฟังจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง  การฟังเชิงรุก (Active Listening) หมายถึง การฟังอย่างตั้งใจ โดยเปิดโอกาสให้คู่สนทนาสามารถบอกเล่าหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างสบายใจ  และผู้ฟังสามารถจับประเด็นได้อย่างถูกต้อง 

5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพarticle

คำว่า “หัวหน้า” มักมาพร้อมกับความรับผิดชอบมากมาย รวมถึง การดูแลทีมงานให้ทำงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  Call Center Master ขอยกตัวอย่าง 5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ ทักษะแรก คือ การเป็นผู้ฟังที่ดี เพราะ การเป็นผู้รับฟังอย่างเข้าใจ จะทำให้ลูกน้องสามารถเข้าถึงหัวหน้าได้ 

วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ article

ความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะสนับสนุนให้เราประสบความสำเร็จในงานที่ทำอยู่  นักขายที่ดีต้องมั่นใจในสินค้าหรือบริการที่กำลังนำเสนอ และนำเสนอคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ Call Center Master ขอแนะนำ 6 วิธีเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์

บริการอย่างไรให้มีความสุขarticle

 งานบริการลูกค้า  คืองานที่ต้องเอาใจใส่ลูกค้าให้เกิดความประทับใจ หรือพอใจสูงสุด  เพื่อให้ลูกค้าใช้บริการกับเราไปนาน ๆ ผู้ที่ทำงานด้านบริการลูกค้า  ต้องมีความเข้าใจ และมีความรักในงาน  จึงจะทำให้มีความสุขในการทำงาน  แต่ถึงจะมีใจรักงานมากแค่ไหน  ความสุขเหล่านั้นก็อาจถูกบั่นทอนให้ลดลงได้  ถ้าต้องเผชิญกับคำติบ่น คำต่อว่า  หรือการร้องเรียนของลูกค้า ทั้งต่อหน้า และทางโทรศัพท์  

การ Handle อารมณ์ของตัวเราเองarticle

ในชีวิตประจำวันของเรามีเรื่องราวมากมายที่เข้ามา แล้วทำให้เราต้องคิด  อารมณ์  เป็นผลจาก ความคิด ของเราเอง ถ้าเราอยากลด หรือ อยากหยุดอารมณ์ เราก็ลดคิด หรือ หยุดคิด แต่ถ้าเราลดหรือหยุดคิดไม่ได้  ให้หายใจลึกๆแทน เพราะการหายใจลึกๆ เป็นการเว้นจังหวะของความคิด  หรือ เปลี่ยนความคิดเป็นแบบเชิงบวก (Positive Thinking) 

 
หน้า 1/7
1 2 3 4 5 6 7  [ถัดไป]
[Go to top]