ReadyPlanet.com
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพarticle

การสื่อสารที่ดี นับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างประสิทธิภาพการทำงาน  ลดปัญหาความเข้าใจที่ผิดพลาด  ตลอดจนเสริมสร้างการสื่อสารอย่างจูงใจ  เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ของการสื่อสาร  ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือทีมงาน

พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า article

งาน Call Center เรื่อง มารยาท การพูดโทรศัพท์นับเป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญม๊ากมากกกก เพราะลูกค้าสัมผัสบริการได้จากน้ำเสียง โทนเสียง และคำพูด เจ้าหน้า Call Center จึงต้องคำนึงถึงหลักการ และ มารยาทการพูดโทรศัพท์ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างลูกค้าซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการบริการลูกค้า

 
10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าarticle

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจะสร้างความผูกพันระยะยาวกับลูกค้าให้อยู่กับองค์กร และ ลูกค้าที่รักเราก็จะเป็นเสมือนกระบอกเสียงด้านบวกให้กับสินค้า เป็นการเพิ่มยอดขายให้กับองค์กร  

การสร้างความประทับใจจากข้อร้องเรียนของลูกค้าarticle

คำร้องเรียนของลูกค้า (Customer Complaint)  เป็นเสมือนกระจกเงา สะท้อนการบริการที่มีต่อลูกค้า  เป็นเสียงที่ชัดเจน ทำให้เรารู้ได้ทันทีว่าลูกค้ามีปัญหาอะไร มีอะไรที่กำลังไม่พอใจ และลดความไม่พึงพอใจของลูกค้า  ให้กลับกลายเป็นการสร้างความประทับใจในบริการของเราแก่ลูกค้า

 
ใช้บทสนทนามาตรฐาน (Script) อย่างไรให้เหมาะสม article

การจัดทำบทสนทนา หรือ ที่เรามักเรียกกันว่า “Script” นั้น นับเป็นตัวช่วย หรือ เครื่องมือที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ใช้กันทั่วไปใน Contact Center  ไม่ว่าจะเป็นการขาย หรือ การบริการลูกค้า  ยกตัวอย่างScript ที่ใช้กัน เช่น  Script การกล่าวทักทายลูกค้า ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนใน Contact Center จำเป็นต้องกล่าวเหมือนกัน เป็นต้น

 
หน้า 1/5
1 2 3 4 5  [ถัดไป]
[Go to top]