ReadyPlanet.com

Tips


ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนแนะนำหรือปฏิเสธความช่วยเหลือแก่ลูกค้า article

การบริการจะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อลูกค้าได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการ มีความยืดหยุ่น และนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมกับลูกค้า  ผู้ให้บริการที่ดีจึงต้องหมั่นทบทวนความรู้ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ  หากไม่แน่ใจควรขอคำปรึกษาจากหัวหน้า หรือผู้ที่รับผิดชอบโดยตรง 

 
เรียนรู้การพัฒนาอารมณ์ของตนเอง เมื่อต้องให้บริการลูกค้าร้องเรียน article

อารมณ์ของเราในแต่ละวัน จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลให้เกิดอารมณ์ดี หรือ อารมณ์ไม่ดี ด้วยตัวกระตุ้นต่างๆ เช่น สภาพอากาศ ผู้คนที่ติดต่อ รวมถึง อารมณ์ของลูกค้าที่กำลังให้บริการ เป็นต้น  การฝึกเรียนรู้การพัฒนาอารมณ์ของตนเอง และรับรู้ว่าตนเองเกิดความไม่พอใจ จะทำให้สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้

เตรียมคำถาม-คำตอบที่ลูกค้ามักจะสอบถามและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอarticle

สิ่งที่มักเกิดขึ้นในงานบริการลูกค้า อาทิ ลูกค้าสอบถามข้อมูลที่นอกเหนือจากความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นไปได้ว่าเจ้าหน้าที่อาจจะไม่มีข้อมูลที่จะตอบในทันที แนวทางการทำงานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า คือ รับเรื่องและหาคำตอบให้แก่ลูกค้า  ทั้งนี้ หน่วยงานบริการลูกค้าสามารถเตรียมคำถาม-คำตอบสำหรับคำถามที่ถามบ่อย (FAQ) ไว้ล่วงหน้า 

ใช้ KPIs เพื่อประเมินผลการทำงานและการพัฒนา

การประเมินคุณภาพของการทำงานและการบริการ  มีดัชนี (KPIs) อยู่หลายตัว  เช่น  Customer Satisfaction และ First Call Resolution Rate หรือที่เรียกตัวย่อว่า FCR ( หมายถึง ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการแก้ปัญหาให้สำเร็จในการติดต่อครั้งแรกของลูกค้า) เป็นต้น   ดัชนี FCR นี้เป็นตัวสะท้อนถึงความรอบรู้ของเจ้าหน้าที่บริการและประสิทธิภาพในการบริหารงาน  

เป้าหมายที่ชัดเจนจะเป็นตัวผลักดันให้เกิดความสำเร็จในการบริการลูกค้า

เป้าหมายของการบริการลูกค้า คือ "การสร้างความพึงพอใจ และความประทับใจให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการ"  การกำหนดเป้าหมายในการทำงานให้ชัดเจนเป็นสิ่งที่สำคัญ และจะต้องแชร์ให้ทีมงานรับทราบและเข้าใจด้วย 

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย To-do-listarticle

เทคนิค To-do-list  ช่วยลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้  หัวข้อของ To-do-list  อาจแบ่งเป็น รายละเอียดงานในแต่ละวัน  ตารางประชุม  นัดหมายต่างๆ และ กำหนดส่งงาน  เป็นต้น   ด้วยเทคนิคง่ายๆ นี้ จะทำให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 
สรุปใจความสำคัญและแนวทางการทำงานก่อนวางสายลูกค้าarticle

ก่อนวางสายหรือจบการบริการทุกครั้ง  Call Center Agent ควรจะสรุปใจความสำคัญที่ได้ให้ข้อมูลแก่ลูกค้า เพื่อความชัดเจนและความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่   ในกรณีการแก้ไขปัญหา เจ้าหน้าที่ควรจะทบทวนขั้นตอนการแก้ไขปัญหา ทั้งในส่วนที่ลูกค้าจะต้องไปดำเนินการเอง หรือ ในขั้นตอนภายในของบริษัทและผู้รับผิดชอบ  

ให้กำลังใจตัวเองทุกๆวันarticle

ในแต่ละวันเราจะพบเจอเรื่องราวหลากหลายที่ทำให้สภาวะอารมณ์ของเราเปลี่ยนแปลง เรื่องราวเหล่านั้นเป็นได้ทั้งด้านบวกและด้านลบ เหตุการณ์ที่ทำให้เราพึงพอใจก็จะทำให้เรารู้สึกเป็นสุข เรียนรู้การเข้าใจและให้กำลังใจตัวเองจะสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มพลังด้านบวกเพื่อให้เราสามารถเผชิญกับทุกความท้าทายที่ผ่านเข้ามาได้อย่างมีความสุข

รักษาสัญญาที่ได้ให้ไว้กับลูกค้า

สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าคือการรักษาสัญญาที่ได้ให้ไว้  คำสัญญาต่างๆ ในการบริการลูกค้ามักจะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้สำเร็จตามระยะเวลาที่สัญญาไว้ หรือการนัดหมายที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งความคืบหน้า เป็นต้น

สร้างความเชื่อมั่นในตัวเจ้าหน้าที่ด้วยคำพูดเชิงบวก article

หลายๆ ครั้งที่เจ้าหน้าที่บริการ (Call Agent) ไม่สามารถจบบทสนทนากับลูกค้าได้ มาจากสาเหตุที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถสัญญาตามที่ลูกค้าต้องการได้ทั้งหมด ทำให้ลูกค้ายังมีความกังวล และเกิดความไม่มั่นใจ  การลดอารมณ์ของลูกค้าเพื่อให้การบริการนำไปสู่ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา โดยใช้คำพูดเชิงบวกที่แสดงว่าจะดูแลให้ปัญหาที่แจ้งมาให้สำเร็จ 

หน้า 1/7
1 2 3 4 5 6 7  [ถัดไป]
[Go to top]