ReadyPlanet.com

Tips


หมั่นทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ในงานของคุณทุก ๆ วันarticle

มีข้อมูลใหม่ๆ เกิดขี้นในโลกของเราทุกวัน  รวมถึงองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานของเราเองด้วย การหาความรู้ในยุคปัจจุบันสามารถทำได้หลายรูปแบบ อาทิ จากการทำงานในแต่ละวัน การประชุม การสอนงาน  รวมถึง การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อต่างๆ เช่น องค์ความรู้ในองค์กร สอบถามจากผู้รู้ 

การพักช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน article

ด้วยคนเราจะมีขีดจำกัดกับการมีสมาธิกับการทำงานที่ใช้ระยะเวลานาน การพักระหว่างวัน เช่น การเปลี่ยนอิริยาบถ สนทนากับผู้ร่วมงาน เดินไปชงกาแฟ หรือ พักสักสายตาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์สัก 10-15 นาทีเป็นครั้งคราว จะช่วยลดความอ่อนล้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้

 

กล่าวขอบคุณลูกค้าด้วยความจริงใจarticle

คำพูดว่า “ขอบคุณ” ในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าผ่านการพูดคุย และการเขียน แสดงออกให้ลูกค้ารับรู้ถึงความเป็นคนสำคัญของธุรกิจ การแสดงความขอบคุณสามารถแสดงออกได้ในหลายโอกาส เช่น ขอบคุณเมื่อลูกค้ารอคอยรับบริการ  ขอบคุณที่ให้ข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบ  ขอบคุณที่ให้โอกาสเจ้าหน้าที่ได้แก้ไขปัญหา ขอบคุณที่เข้าใจในสถานการณ์  และ ขอบคุณที่ใช้บริการ เป็นต้น 

คิดบวกกับทุกความเห็นของลูกค้าarticle

ทุกๆ เสียงของลูกค้าล้วนมีประโยชน์ต่อองค์กร ไม่ว่าจะเป็นคำชมเชย คำแนะนำ หรือ แม้กระทั่งข้อร้องเรียนจากลูกค้า ซึ่งความคิดเห็น และความต้องการของลูกค้า นับเป็นตัวสะท้อนที่ดีถึงคุณภาพของสินค้าและการบริการที่ลูกค้าได้รับ เมื่อได้รับคำชมเชย ก็แสดงถึงผลตอบรับที่ดี สร้างกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ และรักษามาตรฐานการบริการที่ดีต่อไป  

 
ฟังสายสนทนาของตนเองและลูกค้าarticle

อีกหนี่งวิธีที่ช่วยพัฒนาคุณภาพการบริการ และการขายทางโทรศัพท์ ได้เป็นอย่างดี คือ การฟังบทสนทนาระหว่างตนเองและลูกค้า ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง  วิเคราะห์ข้อดี และข้อผิดพลาดเกี่ยวกับทักษะต่างๆ ของตนเอง อาทิ การพูด การฟัง การจับประเด็น และการควบคุมอารมณ์ รวมไปถึงขั้นตอนการให้ข้อมูล หรือ นำเสนอสินค้าแก่ลูกค้า  

ฟังลูกค้าด้วยความเข้าใจarticle

การบริการจะประสบความสำเร็จ เมื่อสามารถดูแลและให้ความช่วยเหลือได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า การฟังเป็นทักษะที่สำคัญอย่างแรกเมื่อลูกค้าเริ่มแจ้งความประสงค์ หรือเล่าสิ่งต้องการจะให้ดำเนินการ และเป็นไปได้ว่าขณะเริ่มสนทนาหากเกิดความไม่พอใจลูกค้าอาจจะใช้อารมณ์บ้าง  ซึ่งการฟังไม่เพียงแต่จะทำให้จับประเด็นความต้องการได้อย่างถูกต้อง 

จงใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย article

เชื่อว่าทุกคนต้องการจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ ไม่ว่าเรื่องการงาน ครอบครัว หรือ สุขภาพ  โดยส่วนใหญ่ตัววัดความสำเร็จถูกประเมินจากเป้าหมายที่ได้วางไว้  เป้าหมายที่ดีควรจะสอดคล้องกับงานที่เราทำอยู่  แนวทางการดำเนินชีวิต รวมถึงความฝันของเรา  การตั้งเป้าหมายให้แก่ตนเองจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ช่วยให้เรามีแรงจูงใจในการทำสิ่งต่างๆ  และอย่าลืมที่จะให้รางวัลกับตัวเอง เมื่อสามารถทำได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนแนะนำหรือปฏิเสธความช่วยเหลือแก่ลูกค้า article

การบริการจะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อลูกค้าได้รับความช่วยเหลือตามที่ต้องการ มีความยืดหยุ่น และนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมกับลูกค้า  ผู้ให้บริการที่ดีจึงต้องหมั่นทบทวนความรู้ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ  หากไม่แน่ใจควรขอคำปรึกษาจากหัวหน้า หรือผู้ที่รับผิดชอบโดยตรง 

 
เรียนรู้การพัฒนาอารมณ์ของตนเอง เมื่อต้องให้บริการลูกค้าร้องเรียน article

อารมณ์ของเราในแต่ละวัน จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลให้เกิดอารมณ์ดี หรือ อารมณ์ไม่ดี ด้วยตัวกระตุ้นต่างๆ เช่น สภาพอากาศ ผู้คนที่ติดต่อ รวมถึง อารมณ์ของลูกค้าที่กำลังให้บริการ เป็นต้น  การฝึกเรียนรู้การพัฒนาอารมณ์ของตนเอง และรับรู้ว่าตนเองเกิดความไม่พอใจ จะทำให้สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้

เตรียมคำถาม-คำตอบที่ลูกค้ามักจะสอบถามและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอarticle

สิ่งที่มักเกิดขึ้นในงานบริการลูกค้า อาทิ ลูกค้าสอบถามข้อมูลที่นอกเหนือจากความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นไปได้ว่าเจ้าหน้าที่อาจจะไม่มีข้อมูลที่จะตอบในทันที แนวทางการทำงานเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า คือ รับเรื่องและหาคำตอบให้แก่ลูกค้า  ทั้งนี้ หน่วยงานบริการลูกค้าสามารถเตรียมคำถาม-คำตอบสำหรับคำถามที่ถามบ่อย (FAQ) ไว้ล่วงหน้า 

หน้า 1/7
1 2 3 4 5 6 7  [ถัดไป]
[Go to top]