People


สื่อสารผิดเพราะความคิดarticle

ปัญหาของการสื่อสารส่วนมากมาจากทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง เวลาที่เราทำงานด้วยกัน คนมีอารมณ์ ใช้อารมณ์ในการพูด ในการตัดสินใจ ทำให้เกิดปัญหาการสื่อสาร ต้นตอของปัญหาจริงๆแล้ว ไม่ใช่สื่อสารไม่ได้ แต่มันมาจากการเริ่มต้นของการสื่อสารนั้น กับทัศนคติที่พูดออกมา คนส่วนใหญ่จะไม่ได้เตรียมทัศนคติไว้ คำพูดมีความสำคัญแค่ 7% แล้วอีก 93% คือสิ่งที่ไม่ได้พูด 

 
5 วิธีช่วยลดความเครียดจากการให้บริการลูกค้าที่ยากจะรับมือarticle

งานบริการลูกค้าเป็นงานที่ต้องแก้ไขปัญหาและดูแลลูกค้าที่มีความต้องการหลากหลาย  หลังจากสิ้นสุดการให้บริการลูกค้าที่ยากจะรับมือ ก็คงเล่นเอาเจ้าหน้าที่มีทั้งความเหนื่อย ความเครียด และยังต้องปรับอารมณ์เพื่อเตรียมพร้อมให้บริการแก่ลูกค้ารายถัดไป เจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้าควรมีวิธีผ่อนคลายเพื่อลดความเครียดที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี

สร้างความมั่นใจในการทำงานบริการได้อย่างไรarticle

ไม่ว่าคุณจะทำงานอะไร ความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จและมีความสุขในการทำงาน  
วิธีสร้างความมั่นใจในการทำงานบริการ อาทิ เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรเชิงลึก

 
 
5 คุณสมบัติและทักษะสำคัญของหัวหน้าทีมบริการลูกค้า article

หัวหน้าทีมบริการลูกค้า (Contact Center Team Leader) เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารทีม เนื่องจากมีความรับผิดชอบในการนำทีมและสนับสนุนเจ้าหน้าที่บริการให้สามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า  คุณสมบัติและทักษะที่สำคัญของหัวหน้าทีมบริการลูกค้า ประกอบด้วย ทัศนคติเชิงบวก ทักษะในการแก้ไขปัญหา

ความสัมพันธ์ของทัศนคติเชิงบวกกับการรับเรื่องร้องเรียนarticle

ทุกวันนี้ลูกค้ามีเรื่องร้องเรียนได้มากมายหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็น ความไม่พอใจสินค้า หรือ การบริการของเจ้าหน้าที่ มีหลักสำคัญเหมือนกันอยู่ประการหนึ่ง คือ การรับฟังลูกค้า เพื่อจับประเด็นความต้องการของลูกค้าอย่างไม่มีอคติใด ๆ ทั้งสิ้น  ดังนั้นเจ้าหน้าที่ต้องมีทัศนคติเชิงบวกในการรับฟังข้อมูลจากลูกค้า

 
หน้า 1/9
1 2 3 4 5 6 7 8 9  [ถัดไป]
[Go to top]