ReadyPlanet.com

People


Work from Home (WFH) อย่างไรให้มีความสุขarticle

ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19  มีคำพูดว่า ประสบการณ์กักตัวที่บ้าน เปรียบเสมือน “วันพักผ่อนที่น่าเบื่อ (a boring vacation)” และ ในสถานการณ์ที่เราต้องทำงาน WFH โดยไม่ทราบเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจน  เราก็ควรทำงานที่บ้านกันอย่างมีความสุข Call Center Master มี checklist ให้ผู้อ่านลองดูเป็นแนวทางการทำงานที่บ้าน 

ทำงาน Call Center อย่างไร ให้มีความสุขarticle

งาน Call Center ในปัจจุบัน เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะการบริการเจรจาอย่างมาก ในการตอบคำถาม ให้คำแนะนำ รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ  เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องรับความกดดันสูง ดังนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการอย่างเราจึงต้องได้รับการฝึกฝน และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการบริการ  รวมถึงการดูแลสุขภาพจิตใจ และสุขภาพกาย  ให้มีความสุขในการทำงาน 

 
Emotional Intelligence กับการพัฒนาคุณภาพการบริการลูกค้าarticle

ความฉลาดด้านอารมณ์ (Emotional Intelligence หรือ EQ) เป็นแนวคิดที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลาย โดยแนวคิดนี้มี 5 องค์ประกอบหลัก คือ การรู้จักตนเอง (Self-Awareness) การควบคุมตนเอง (Self-Regulation) การสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง (Self-Motivation)  การเข้าใจสังคม (Social Awareness) และการตอบสนองต่อสังคม (Social Skills)   

จิตวิญญาณของนักบริการที่ดีarticle

จิตวิญญาณของผู้ให้บริการที่ดีนั้น ควรมีอยู่ในทุกคนทุกอาชีพทุกตำแหน่งงาน เพราะปัจจุบันองค์กรต่างๆ แข่งขันการทำงานกันที่ “การบริการ”  ดังนั้น คนในองค์กรต้องสร้างจิตบริการ  ถ้าบริการดีกว่า ก็ทำให้ผู้ใช้บริการประทับใจ หรือหากบริการได้ยอดเยี่ยม ผู้ใช้บริการก็จะประทับใจตลอดไปไม่มีวันลืม

 
เตรียมตัวอย่างไร… เพื่อพร้อมรับ New Normal article

จากสถานะการณ์ COVID – 19  ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้  ทำให้เราต้องมีการปรับตัว หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง ๆ  ในการใช้ชีวิตประจำวัน  เพื่อให้เราดำเนินชีวิตปกติได้อย่างยั่งยืน ปลอดภัย  และมีความสุข   การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของเราอย่างมาก   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสุขอนามัย  ลองมาดูกันว่าชาว  Call Center อย่างเรามีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง

 
หน้า 1/8
1 2 3 4 5 6 7 8  [ถัดไป]
[Go to top]