บริการของเรา Our Services
จัดอบรม Public Training จัดอบรมภายในองค์กร In-House Training ที่ปรึกษา การบริหาร Call Center
ตารางการอบรม Public Training Schedule
วันที่อบรม หลักสูตร  
พฤหัสบดี 14 มีนาคม 2567 การบริหาร Contact Center อย่างมืออาชีพ รายละเอียด
พฤหัสบดี 21 มีนาคม 2567 เทคนิคการบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ รายละเอียด
Coming Soon เทคนิคการบริการลูกค้าในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียด
Coming Soon กลยุทธ์การบริหารทีมงานและควบคุมคุณภาพ ของ Contact Center รายละเอียด
Coming Soon การจัดการลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพ รายละเอียด
หมายเหตุ : ตารางการอบรม อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ตารางอบรมทั้งหมด >>
หลักสูตรอบรม Public Training Courses
การบริหาร Contact Center อย่างมืออาชีพการบริหาร Contact Center
อย่างมืออาชีพ
เทคนิคการบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียน
อย่างมืออาชีพเทคนิคการบริการลูกค้าและรับเรื่อง
ร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
การสื่อสารเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพการสื่อสารเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์การบริหารทีมงานและควบคุมคุณภาพ
ของ Contact Centerกลยุทธ์การบริหารทีมงานและควบคุม
คุณภาพของ Contact Center
การจัดการลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
การจัดการลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพ สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า 
สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า
ทำไมลูกค้าเลือกใช้บริการจัดอบรมของเรา Why Customer Choose Us?
  • ทีมวิทยากรมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
  • หลักสูตรและเนื้อหาตรงกับการทำงาน เข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้จริง
  • เน้นทำกิจกรรม บรรยากาศเป็นกันเอง
  • การจัดอบรมภายในองค์กร สามารถปรับหลักสูตรได้ตามความต้องการของลูกค้า
บทความ Editor’s Picks
5 แนวคิดจัดการความท้าทายของการตรวจสอบคุณภาพการบริการ icon

การตรวจสอบคุณภาพการบริการ (Quality Assurance) มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการบริหารหน่วยงานบริการลูกค้า (Contact Center) ให้ประสบความสำเร็จ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการบริการที่ส่งมอบให้กับลูกค้ามีความถูกต้อง สมบูรณ์ และตรงตามความต้องการของลูกค้า

More...
ลดข้อร้องเรียนด้วยการทำให้ลูกค้าพึงพอใจได้อย่างไร

การบริการ เป็นการทำเรื่องธรรมดาให้เป็นเรื่องพิเศษ จริงๆแล้วเป็นเรื่องปกติที่เราต้องดูแลลูกค้า แต่หากมีใครให้บริการมากกว่าที่ลูกค้าคาดหวังและทำมากกว่าที่ลูกค้าร้องขอแม้เพียงทำเพียงเล็กน้อย ลูกค้าก็จะรู้สึกดี เพราะลูกค้าคาดหวังที่จะได้รับการบริการที่พึงพอใจจากเรา

More...
สื่อสารผิดเพราะความคิดicon

ปัญหาของการสื่อสารส่วนมากมาจากทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง เวลาที่เราทำงานด้วยกัน คนมีอารมณ์ ใช้อารมณ์ในการพูด ในการตัดสินใจ ทำให้เกิดปัญหาการสื่อสาร ต้นตอของปัญหาจริงๆแล้ว ไม่ใช่สื่อสารไม่ได้ แต่มันมาจากการเริ่มต้นของการสื่อสารนั้น กับทัศนคติที่พูดออกมา คนส่วนใหญ่จะไม่ได้เตรียมทัศนคติไว้ คำพูดมีความสำคัญแค่ 7% แล้วอีก 93% คือสิ่งที่ไม่ได้พูด 

 
More...
เทคนิคการขอโทษลูกค้าอย่างมืออาชีพicon

สถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับงานบริการคือการให้บริการลูกค้าที่ไม่พึงพอใจ ลูกค้าแต่ละคนอาจจะแสดงความไม่พอใจแตกต่างกันและแน่นอนว่าลูกค้าต้องการให้เจ้าหน้าที่บริการแสดงความรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาที่ได้เกิดขึ้น  การขอโทษลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

More...
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (QA) มืออาชีพ icon

ระบบการควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบคุณภาพการบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่พึงพอใจ และนำข้อมูลจากการตรวจสอบไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น บุคคลากรผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (เจ้าหน้าที่ QA)  จำเป็นต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

More...
คุณสมบัติที่ควรมีสำหรับคนทำงาน Call Centericon

สำหรับตำแหน่งงานด้าน Call Center  ฝ่ายบุคคลจะมีกระบวนการคัดสรรเป็นอย่างดี  เพราะงานด้าน Call Center ดูเหมือนง่าย แต่ในการทำงานจริงไม่ง่ายเลย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง ผู้เขียนขอยกตัวอย่างคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ Call Center อาทิ เป็นผู้ฟังที่ดี  

More...