บริการของเรา Our Services

จัดอบรม Public Training จัดอบรมภายในองค์กร In-House Training ที่ปรึกษา การบริหาร Call Center

ตารางการอบรม Public Training Schedule
วันที่อบรม หลักสูตร  
พฤหัสบดี   11  กรกฎาคม 2567  การสื่อสารเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียด
พฤหัสบดี   22  สิงหาคม 2567 สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า รายละเอียด
พุธ            11  กันยายน 2567  เทคนิคการบริการลูกค้าในสถานการณ์ที่ยุ่งยากอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียด
พฤศจิกายน 2567 เทคนิคการบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ รายละเอียด
พฤศจิกายน 2567 กลยุทธ์การบริหารทีมงานและควบคุมคุณภาพของ Contact Center รายละเอียด

หมายเหตุ : ตารางการอบรม อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ตารางอบรมทั้งหมด >>

หลักสูตรอบรม Public Training Courses

การบริหาร Contact Center อย่างมืออาชีพการบริหาร Contact Center
อย่างมืออาชีพ
กลยุทธ์การบริหารทีมงานและควบคุมคุณภาพ
ของ Contact Centerกลยุทธ์การบริหารทีมงานและควบคุม
คุณภาพของ Contact Center
สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า 
สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า
เทคนิคการบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียน
อย่างมืออาชีพเทคนิคการบริการลูกค้าและรับเรื่อง
ร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
การจัดการลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
การจัดการลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพ การสื่อสารเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพการสื่อสารเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
ทำไมลูกค้าเลือกใช้บริการจัดอบรมของเรา Why Customer Choose Us?
  • ทีมวิทยากรมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
  • หลักสูตรและเนื้อหาตรงกับการทำงาน เข้าใจง่าย และนำไปใช้ได้จริง
  • เน้นทำกิจกรรม บรรยากาศเป็นกันเอง
  • การจัดอบรมภายในองค์กร สามารถปรับหลักสูตรได้ตามความต้องการของลูกค้า

บทความแนะนำ Editor’s Picks

พัฒนาหัวหน้าทีมบริการลูกค้า (Team Leader)อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ icon

หัวหน้าทีม (Team Leader) ที่ทำงานด้านการบริการลูกค้า หรือ Contact Center  มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จ โดยมีความรับผิดชอบในการเป็นที่ปรึกษาและดูแลทีมงานให้ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานของหน่วยงาน (KPIs)  เจ้าหน้าที่ Team Leader จึงต้องการได้รับการสนับสนุนการทำงานจากผู้จัดการหรือผู้บริหาร รวมถึงได้รับการพัฒนาทักษะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

More...
10 ข้อผิดพลาดที่มักพบในงานบริการลูกค้า

การทำงานด้านการบริการลูกค้าให้ประสบความสำเร็จนั้น เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer Service Representative) ต้องมีความรู้และทักษะด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองและแก้ปัญหาของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ยังคงพบความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ที่มักจะเกิดขึ้น เช่น ไม่รับฟังลูกค้า และ คาดเดาความต้องการของลูกค้า เป็นต้น

More...
วิธีสร้าง Motivation ให้กับทีมงาน Contact Centericon

บทบาทของหัวหน้างานที่สร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพคือการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับทีมงาน และจำเป็นต้องทำอย่างสม่ำเสมอ  วิธีการสร้าง Motivation (แรงกระตุ้น,แรงบันดาลใจ) ให้กับทีมงานสามารถทำได้หลายวิธี อาทิ การแบ่งปันข้อมูล เพื่อทำให้คนในทีม ได้รับรู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ต่างๆ เป็นอย่างไร

More...
5 วิธีจัดการความเครียดจากการทำงาน Contact Center

ด้วยรูปแบบการทำงานของ Contact Center ที่มีการติดต่อสื่อสารด้วยวัตถุประสงค์ที่หลากหลายและมีปริมาณที่มากในแต่ละวัน ทำให้เจ้าหน้าที่ Contact Center ไม่ว่าจะเป็น Contact Center Agent, Telesales, หรือ Technical Support  รวมถึงเจ้าหน้าที่ในระดับหัวหน้าขึ้นไปมีแนวโน้มจะเกิดความเครียดได้ง่าย การพักอย่างมีประสิทธิภาพเป็นการผ่อนคลายความเครียดวิธีหนึ่ง

 
More...
5 เทคนิคการบริหาร Contact Centericon

ด้วย Contact Center เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลและรักษาลูกค้าให้อยู่กับองค์กร และการบริหาร Contact Center เป็นงานที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและสถานการณ์ต่างๆ  Call Center Master ขอแบ่งปัน 5 เทคนิคการบริหารหน่วยงาน Contact Center ที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที

More...
เคล็ดลับการเป็น Admin Page ที่มีประสิทธิภาพicon

 ปัจจุบันมี Social Media Platform  มากมาย ได้แก่ Facebook, Instagram, line official, Twitter, YouTube ฯลฯ จึงมีความจำเป็นต้องมี Admin Page ดูแลเพื่อให้เพจ หรือแบรนด์เกิดการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องแบบยั่งยืน

 
More...