หลักสูตร การบริหาร Contact Center อย่างมืออาชีพ article

หลักสูตร  การบริหาร Contact Center อย่างมืออาชีพ
(Professional Contact Center Management) 

• วันที่อบรม  14 มีนาคม 2567
• ระยะเวลาการอบรม  1  วัน  (9.00 - 16.30 น.)
• สถานที่จัดอบรม  โรงแรมจัสมิน ซิตี้
• เหมาะสำหรับ  ผู้ที่ทำงานด้านการบริหารทีมงานบริการลูกค้า หน่วยงาน Contact Center และ
การตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์

 CCM ขอรับรายละเอียด                  CCM ลงทะเบียน


    
- เข้าใจเป้าหมายของการบริหารหน่วยงาน Contact Center
- รู้จักดัชนี (Metrics) ใน Contact Center และเข้าใจความสัมพันธ์ของผลการทำงานในดัชนีต่างๆ 
- เรียนรู้การวิเคราะห์  Contact Center Report  เพื่อนำไปใช้ในการบริหารหน่วยงาน Contact Center
- เรียนรู้เทคนิคการประเมินคุณภาพโดยวิธี Call Monitoring  
- เรียนรู้เทคนิคการบริหารทีมงาน  Contact Center

   

หัวข้อที่ 1:  เป้าหมายของการบริหารหน่วยงาน Contact Center

หัวข้อที่ 2 : การบริหารประสิทธิภาพการทำงานของ Contact Center  

 • ดัชนี (Contact Center Metrics) และ การกำหนดมาตรฐานการทำงาน (KPI Targets) 
  o    Voice
  o    Non-Phone อาทิ Email และ Non-Real Time Transaction
  o    Productivity
 • ความสัมพันธ์และการนำ Contact Center Metrics ไปใช้ในการบริหารประสิทธิภาพของ Contact Center 

หัวข้อที่ 3 : การบริหารคุณภาพการทำงานของ Contact Center  

 • ดัชนีที่ใช้วัดคุณภาพการทำงานของ Contact Center (Quality Metrics)
 • การตรวจสอบคุณภาพโดยวิธี Call Quality Monitoring 
 • การวิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจสอบคุณภาพการบริการ 

หัวข้อที่ 4 : การวิเคราะห์รายงาน (Contact Center Report)

 • การควบคุมและบริหาร Contact Center โดย Real Time Monitoring
 • การวิเคราะห์รายงานการปฎิบัติงานของ Contact Center
 • การสร้าง KPI Score Card
 • การจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ด้วย Erlang C

หัวข้อที่ 5 :  การบริหารทีมงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของงานและเป้าหมายขององค์กร 

 • หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเจ้าหน้าที่
 • การประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนงาน  
 • การสร้างทัศนคติเชิงบวกและแรงจูงใจให้แก่ทีมงาน
 • หลักเกณฑ์ที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (Contact Center Agent)  
 • ความท้าทายของการบริหาร Contact Center

*** เรียนรู้ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Contact Center และ เทคนิคการบริหารทีมงาน  เพิ่มพูนทักษะการวิเคราะห์  และ กิจกรรม Workshops เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้จริง***


ราคาเต็ม
7,000.00 บาท

 

ราคา Early Bird
5,950.00 บาท

(ลงทะเบียน และ ชำระเงินภายใน
1 มี.ค. 2567)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 063-115-5012 และ 095-896-8586 หรือ อีเมล training@callcentermaster.com  

 
Public Training Courses

หลักสูตร เทคนิคการบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงานและควบคุมคุณภาพของ Contact Center article
หลักสูตร เทคนิคการจัดการลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า article
หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ article
หลักสูตร เทคนิคการโค้ชทีมขายทางโทรศัพท์เพื่อสร้างผลลัพธ์ article
ตารางการอบรม Public-Training article