หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ article

หลักสูตร  การสื่อสารเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Effective Communication for Service and Complaint Handling)

• วิทยากร  คุณกฤตาภร ณ นคร : กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอลเซ็นเตอร์ มาสเตอร์  จำกัด                     

• วันที่อบรม   15 พฤศจิกายน 2566 (9.00 - 16.30 น.)
• รูปแบบการจัดอบรม 
 :  โรงแรม จัสมินซิตี้ (สุขุมวิท 23) กรุงเทพฯ 
• เหมาะสำหรับ  ผู้ที่ทำงานด้านการบริการ รับเรื่องร้องเรียน ดูแลทีมงาน และประสานงานต่างๆ ผ่านช่องทางโทรศัพท์ และ Online อาทิ อีเมล เฟสบุ๊ค และ ไลน์

          
 


 • เรียนรู้องค์ประกอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
 • เรียนรู้เทคนิคการสื่อสาร ช่องทางโทรศัพท์ Online และการตอบ comment เชิงลบ บน Social Media 
 • เพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะการสื่อสารเพื่อนำไปใช้ในการติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ  
 • เพิ่มความมั่นใจในการติดต่อสื่อสาร และ มีกำลังใจในการทำงาน

 

หัวข้อที่ 1 : องค์ประกอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

• องค์ประกอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
• การสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการ

หัวข้อที่ 2 : ขั้นตอนการบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ
 
หัวข้อที่ 3 :  การสื่อสารเพื่อการบริการทางโทรศัพท์ 
 • การฟังแบบจับใจความ (Active Listening)
 • ทักษะการพูด (Speaking) และ การใช้น้ำเสียง (Tonality)
 • คำพูดที่ควรระวังในงานบริการ
 • การใช้คำพูดเชิงบวก (Positive Words)
 • การประสานงานเพื่อความร่วมมือในการทำงาน

หัวข้อที่ 4 : การสื่อสารเพื่อการบริการช่องทาง Online 
• การอ่าน (Reading)
• การเขียน (Writing) เพื่อการบริการและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
• การเขียนอีเมล
• การเขียน Chat
 
หัวข้อที่ 5 : การสื่อสารและการบริการในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก
 • สถานการณ์ที่ยุ่งยากในการบริการลูกค้า
 • พฤติกรรมของลูกค้าที่ยากจะรับมือ
 • เทคนิคการบริหารอารมณ์ของเจ้าหน้าที่และลูกค้า
 • การรับเรื่องร้องเรียนทางช่องทางโทรศัพท์ อีเมลและ แชท
 • การเขียนโต้ตอบกระทู้ และ Comment เชิงลบใน Social Media

สรุปการอบรม : การสร้างทัศนคติเชิงบวกของผู้ให้บริการที่มีความสุข
 

*** เรียนรู้ เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปใช้ในการทำงาน การบริการลูกค้า และ การประสานงาน รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า  เน้น ฝึกฝนผ่านกิจกรรมประกอบการอบรม อาทิ การระดมสมอง Role Play โดยจำลองสถานการณ์ต่างๆ ที่มักพบในการทำงาน ***

 

ราคาเต็ม
5,000.00 บาท

 

ราคา Early Bird
4,250.00 บาท 

(ลงทะเบียน และ ชำระเงินภายใน 1 พ.ย.66)

 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  โทร 063-115-5012 และ 095-896-8586 หรือ อีเมล training@callcentermaster.com

 
Public Training Courses

หลักสูตร การบริหาร Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร เทคนิคการบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงานและควบคุมคุณภาพของ Contact Center article
หลักสูตร เทคนิคการจัดการลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า article
หลักสูตร เทคนิคการโค้ชทีมขายทางโทรศัพท์เพื่อสร้างผลลัพธ์ article
ตารางการอบรม Public-Training article