หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ article

หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
(Effective Communication for Service and Complaint Handling)

วิทยากร คุณกฤตาภร ณ นคร
กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอลเซ็นเตอร์ มาสเตอร์ จำกัด
วันที่อบรม 11 กรกฎาคม 2567 (9.00 - 16.30 น.)
สถานที่จัดอบรม โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ
เหมาะสำหรับ ผู้ที่ทำงานด้านการบริการ รับเรื่องร้องเรียน ดูแลทีมงาน และประสานงานต่างๆ ผ่านช่องทางโทรศัพท์ และ Online อาทิ อีเมล เฟสบุ๊ค และ ไลน์์
สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ
 • เรียนรู้องค์ประกอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • เรียนรู้เทคนิคการสื่อสาร ช่องทางโทรศัพท์ Online และการตอบ comment เชิงลบ บน Social Media
 • เพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะการสื่อสารเพื่อนำไปใช้ในการติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ
 • เพิ่มความมั่นใจในการติดต่อสื่อสาร และ มีกำลังใจในการทำงาน

 

รายละเอียดการอบรม

หัวข้อที่ 1 : องค์ประกอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

 • องค์ประกอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • การสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการ

หัวข้อที่ 2 : การสื่อสารเพื่อการบริการทางโทรศัพท์

 • องค์ประกอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • ทักษะการพูด (Speaking) และ การใช้น้ำเสียง (Tonality)
 • คำพูดที่ควรระวังในงานบริการ
 • การใช้คำพูดเชิงบวก (Positive Words)
 • การประสานงานเพื่อความร่วมมือในการทำงาน

หัวข้อที่ 3 : การสื่อสารเพื่อการบริการช่องทาง Online

 • การอ่าน (Reading)
 • การเขียน (Writing) เพื่อการบริการและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การเขียนอีเมล
  • การเขียน Chat

หัวข้อที่ 4 : การสื่อสารและการบริการในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก

 • สถานการณ์ที่ยุ่งยากในการบริการลูกค้า
 • พฤติกรรมของลูกค้าที่ยากจะรับมือ
 • เทคนิคการบริหารอารมณ์ของเจ้าหน้าที่และลูกค้า
 • การรับเรื่องร้องเรียนทางช่องทางโทรศัพท์ อีเมลและ แชท
 • การเขียนโต้ตอบกระทู้ และ Comment เชิงลบใน Social Media

หัวข้อที่ 5 : ขั้นตอนการบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ

สรุปการอบรม : การสร้างทัศนคติเชิงบวกของผู้ให้บริการที่มีความสุข

 

*** เรียนรู้ เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปใช้ในการทำงาน การบริการลูกค้า และ การประสานงาน รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า เน้น ฝึกฝนผ่านกิจกรรมประกอบการอบรม อาทิ การระดมสมอง Role Play โดยจำลองสถานการณ์ต่างๆ ที่มักพบในการทำงาน ***

 

ราคาค่าอบรมต่อท่าน (Training fee)
ราคาเต็ม
5,000 บาท
ราคา Early Bird
4,250 บาท
ลงทะเบียน และ ชำระเงินภายใน 28 มิถนายน 2567
 
Public Training Courses