คุณสลักจิต การะเกตุ article
คุณสลักจิต  การะเกตุ
Trainer
บริษัท คอลเซ็นเตอร์ มาสเตอร์ จำกัด
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสลักจิต การะเกตุ  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เธอมีประสบการณ์การทำงานด้านการบริการลูกค้าเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี  เคยร่วมงานกับ  AIS Call Center  1175  โดยมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการลูกค้า การบริหารข้อร้องเรียน การดูแลทีมงาน  และเป็นที่ปรึกษาการดูแลลูกค้าให้กับพนักงานรับสาย และ ร่วมงานกับเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ดูแลงานด้านการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า(CRM) ให้กับบัตรสะสมคะแนน The 1 นอกจากนั้น เธอยังมีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการบริษัท Outsource Call Center 

ปัจจุบัน คุณสลักจิต เป็นวิทยากร (Trainer) ด้านการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการบริการลูกค้าให้กับองค์กรต่างๆ
 
 
ความถนัดด้านการฝึกอบรม
  • ทักษะการให้บริการทางโทรศัพท์
  • เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า

 

 
About Us

ที่มาของ Call Center Master article
ทีมงาน Call Center Master article
คุณกฤตาภร ณ นคร article
คุณรุ่งระวี พันธานนท์ article
คุณสาวิตรี ศิริโตมร article
คุณสิชาภัทร นพโสภณชนะ article
คุณเบญจมาศ ใจหลัก article