บริการที่ปรึกษาการบริหารหน่วยงาน Call Center article

บริการที่ปรึกษาการบริหารหน่วยงาน Call Center

Call Center Master ขอแนะนำบริการให้คำปรึกษาในการจัดตั้ง และบริหารหน่วยงาน Call Center ของท่าน
เหมาะสำหรับ: องค์กร หรือธุรกิจที่ต้องการมีผู้เชียวชาญให้คำแนะนำ และดูแลการบริหารหน่วยงาน Call Center    

 บริการที่ปรึกษาจัดตั้งหน่วยงาน Call Center       

 • แนะนำผู้ให้บริการระบบ และให้คำปรึกษาระหว่างการจัดหาระบบ Call Center
 • ดูแลและประสานงานกับผู้ให้บริการระบบจนกระทั่งระบบใช้ได้อย่างสมบูรณ์
 • ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือในการจัดหาเจ้าหน้าที่รับสาย (Agent) และ หัวหน้างาน (Supervisor)
 • จัดระบบการทำงาน  การจัดเตรียมองค์ความรู้ (Knowledge Base) และ การบริหารหน่วยงาน Call Center
 • จัดอบรมด้านทักษะต่างๆ ที่ใช้ในการให้บริการ อาทิ ทักษะการใช้โทรศัพท์ เทคนิคในการจัดการข้อร้องเรียน และการบริหารทีมงาน    

 บริการที่ปรึกษาด้านการบริหารและพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ

 • การวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ Call Center
 • การตรวจสอบคุณภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ Call Center
 • การจัดทำองค์ความรู้ (Knowledge Base) เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพ
 • การจัดการอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับจำนวนสายของลูกค้า    

 บริการให้คำปรึกษาการใช้บริการ Outsource Call Center

 • จัดหาบริษัท Outsource Call Center ที่ได้มาตรฐานเพื่อให้บริการลูกค้า
 • ให้คำปรึกษาในการเลือก และ การกำหนดมาตรฐานการบริการ ของ Outsource Call Center
 • ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการของบริษัท Outsource Call Center ให้ทำงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนด       

 บริการให้คำปรึกษาการจัดทำมาตรฐานของการให้บริการทางโทรศัพท์               

 • ให้คำปรึกษาในการกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และ แบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพให้เหมาะสมกับงานของ Call Center
 • จัดทำ Call Calibration Activity เพื่อกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่                     

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร: 095-896-8586 หรือ อีเมล  contact@callcentermaster.comชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
Services

บริการฝึกอบรมแบบ Public Training article
บริการจัดอบรม (In-House Training) article
บริการจัดทำมาตรฐานการให้บริการทางโทรศัพท์ article