บริการฝึกอบรมแบบ Public Training article
บริการฝึกอบรมแบบ
Public Training

Call Center Master ได้ออกแบบหลักสูตรเสริมสร้างทักษะการให้การบริการลูกค้า การขายสินค้าทางโทรศัพท์ การควบคุมคุณภาพการบริการ และ การบริหารหน่วยงาน Call Center เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ยกระดับคุณภาพการบริการที่เป็นมาตรฐาน ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารหน่วยงาน Contact Center ได้อย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการ


การบริการและการสื่อสาร
เหมาะสำหรับ : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า, Call Center Agent, Customer Service, Technical Support, Operator Staff
และ ผู้ที่ทำงานด้านการติดต่อประสานงานด้านต่างๆ
เทคนิคการบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
(Professional Customer Service and Complaint Handling)
เทคนิคการจัดการลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
(Complaint Handling Techniques)
การสื่อสารเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
(Effective Communication for customer service and complaint handling)
เทคนิคการบริการลูกค้าในสถานการณ์ที่ยุ่งยากอย่างมีประสิทธิภาพ
(Effective Customer Service in Difficult Situation)

 


การขายทางโทรศัพท์
เหมาะสำหรับ : เจ้าหน้าที่ขาย (Telesales)
เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ
(Telesale techniques)

 


การบริหาร Call Center
เหมาะสำหรับ : ผู้บริหาร (Contact Center Manager), หัวหน้างาน (Supervisor), หัวหน้าทีม (Team Leader) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (QA)
การบริหาร Contact Center อย่างมืออาชีพ
(Professional Contact Center Management)
กลยุทธ์การบริหารทีมงาน และ ควบคุมคุณภาพการบริการ Contact Center อย่างมืออาชีพ
(Strategic Contact Center Team Management and Quality Assurance)
การวัดและควบคุมคุณภาพการทำงานของ Contact Center
(Contact Center Quality Measurement and Control)
ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหาร Contact Center
(Contact Center Management - Key Success)
สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า
(Build Excellent Customer Service Team Supervisor)

 Services

บริการจัดอบรม (In-House Training) article
บริการที่ปรึกษาการบริหารหน่วยงาน Call Center article
บริการจัดทำมาตรฐานการให้บริการทางโทรศัพท์ article