ที่มาของ Call Center Master.com

Callcentermaster.com เปิดให้บริการด้านข้อมูลออนไลน์เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 Website เกิดขึ้นจากความตั้งใจของผู้ก่อตั้งและทีมงานที่จะเป็นแหล่งความรู้ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ การขาย และการบริหารงานบริการลูกค้า (Call Center , Customer Service, Technical Support , Telemarketing และ Telesales) สำหรับกลุ่มผู้อ่าน ผู้บริหาร หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ และเจ้าของธุรกิจในสาขาอาชีพต่างๆ ที่สนใจจะทำให้งานบริการลูกค้าเป็นเครื่องมือในการเพิ่มรายได้ ส่งเสริมการขาย หรือเป็นช่องทางที่สะดวกในการติดต่อหาลูกค้า รวมถึงการสร้างฐานข้อมูลของตนเองไว้ประกอบการวางแผนธุรกิจ หรือ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาธุรกิจ รวมทั้งเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ที่ทำงานในสายงานด้านนี้อยู่แล้ว หรือผู้ที่กำลังสนใจจะทำธุรกิจด้านนี้

ทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลใน Callcentermaster.com จะมีประโยชน์แก่ผู้สนใจ และหวังว่าจะได้เป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถค้นคว้าได้เพิ่มเติมอีกแหล่งหนึ่ง

ด้วยความปรารถนาดีจาก

อ. นก (กฤตาภร ณ นคร ผู้ก่อตั้ง Website Call Center Master และ นักเขียน)
และทีมงาน Call Center Master

 

เกี่ยวกับ บริษัท คอลเซ็นเตอร์ มาสเตอร์ จำกัด

บริษัท คอลเซ็นเตอร์ มาสเตอร์ จำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ดำเนินธุรกิจด้านการจัดอบรมพนักงานและเป็นที่ปรึกษาด้านการบริการและการบริหาร Contact Center การทำงานของเรามีความตั้งใจจะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ทำงานบริการลูกค้าในระดับต่างๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีความสุข และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่หน่วยงานด้านการบริการลูกค้า และ Call Center

ทีมงานของ Call Center Master มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 20 ปี บุคลากรของเรามีความเชี่ยวชาญด้าน

  • การบริการลูกค้า (Customer Service)
  • การขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesale)
  • การสื่อสารภายในองค์กร (Communication and Collaboration)
  • การบริหารหน่วยงาน Call Center/ Contact Center

 

ทีมวิทยากร

คุณกฤตาภร ณ นคร (อ. นก)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท คอลเซ็นเตอร์ มาสเตอร์ จำกัด
คุณเบญจมาศ ใจหลัก
Certified Trainer & Executive Coach
คุณรุ่งระวี พันธานนท์
เจ้าหน้าที่ชำนาญการอาวุโสปฏิบัติการและบริการ
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
คุณวาราณา แสงมณี
Trainer
บริษัท คอลเซ็นเตอร์ มาสเตอร์ จำกัด
คุณสลักจิต การะเกตุ
Trainer
บริษัท คอลเซ็นเตอร์ มาสเตอร์ จำกัด


คุณกฤตาภร ณ นคร article
คุณรุ่งระวี พันธานนท์ article
คุณเบญจมาศ ใจหลัก article
คุณสลักจิต การะเกตุ article
คุณวาราณา แสงมณี article
หน้า 1/1
1
[Go to top]