หลักสูตร สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า article

หลักสูตร  สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า
(Build Excellent Customer Service Team Supervisor)• วิทยากร  คุณกฤตาภร ณ นคร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอลเซ็นเตอร์ มาสเตอร์ จำกัด
• วันที่อบรม   วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560
• ระยะเวลาการอบรม  1  วัน  (9.00 - 16.30 น.) 
• สถานที่จัดอบรม  โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพฯ

• เหมาะสำหรับ  ผู้ที่ทำงานด้านการบริหารทีมงานบริการลูกค้า  และ ทีมงาน Contact Center
และ ผู้บริหารซึ่งต้องดูแลทีมงาน  รวมถึงผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการบริหารทีมงานบริการลูกค้า


          


 

- เข้าใจบทบาทของหัวหน้างาน และ การกำหนดเป้าหมายของทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- เรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคการวิเคราะห์รายงานการปฏิบัติงานของ Contact Center และการวิเคราะห์คุณภาพการบริการของเจ้าหน้าที่
- เพิ่มพูนเทคนิคต่างๆ ในการดูแลและบริหารทีมงานเพื่อการบริการที่ดีเยี่ยม
- เรียนรู้แนวทางในการสร้างทัศนคติเชิงบวก และ กำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่
- ฝึกฝนการการวางแผนเพื่อพัฒนาทีมงาน

 


หัวข้อที่ 1:  การกำหนดเป้าหมายของการทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการทำงาน

• เป้าหมายของการบริหาร  และ ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความสำเร็จของงาน Call Center
• บทบาทและความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
• ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้างาน


หัวข้อที่ 2 :  การบริหาร Contact Center KPIs ให้ประสบความสำเร็จ        

• ความสัมพันธ์ของ Contact Center KPIs
• การวิเคราะห์รายงานการปฏิบัติงานของ Contact Center
• การวิเคราะห์คุณภาพการบริการของเจ้าหน้าที่
• การวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริการ


หัวข้อที่ 3 :  เทคนิคการบริหารและดูแลทีมงาน

• คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องการ
• เทคนิคการสอนงาน และ การสร้างวินัยในการทำงาน
• การสร้างทัศนคติเชิงบวก และ การสร้างทีมงาน
• การดูแลทีมงาน และการบริหารความเครียดของพนักงาน

หัวข้อที่ 4 : Case Study การบริหาร KPIs อย่างมืออาชีพ

*** เรียนรู้เทคนิคการสร้างและบริหารทีมงาน พัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี  และ กิจกรรม Workshops เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้จริง***

 

ราคาเต็ม
7,000.00 บาท


ราคา Early Bird
5,950.00 บาท

 (ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2560)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร  063-115-5012 และ 095-896-8586 หรือ อีเมล training@callcentermaster.com  

 
Public Training Courses

หลักสูตร ทักษะการบริการ และ เทคนิคการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร เทคนิคการให้บริการลูกค้าที่มีปัญหาและต้องการร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ article
หลักสูตร เทคนิคการขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร การบริหารการทำงานของ Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงาน และ ควบคุมคุณภาพการบริการ Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร การวัดและควบคุมคุณภาพการทำงานของ Contact Center article
หลักสูตร ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหาร Contact Center article
ตารางการอบรม Public-Training article