หลักสูตร Public Training
การบริหาร Contact Center อย่างมืออาชีพ

การบริหาร Contact Center อย่างมืออาชีพ
Professional Contact Center Management)

วันที่อบรม : 14 มีนาคม 2567
ระยะเวลาการอบรม : 1 วัน (9.00 - 16.30 น.)
สถานที่จัดอบรม : กรุงเทพฯ
เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ทำงานด้านการบริหารทีมงานบริการลูกค้า หน่วยงาน Contact Center และ การตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์

การบริหาร Contact Center อย่างมืออาชีพ

กลยุทธ์การบริหารทีมงานและควบคุมคุณภาพของ Contact Center
(Strategic Contact Center Management and Quality Assurance)

วันที่อบรม : 19 มิถุนายน 2567
ระยะเวลาการอบรม : 1 วัน (9.00 - 16.30 น.)
สถานที่จัดอบรม โรงแรม จัสมินซิตี้ กรุงเทพ
เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ทำงานด้านการบริหารทีมงานบริการลูกค้า หน่วยงาน Contact Center และ การตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์

การบริหาร Contact Center อย่างมืออาชีพ

สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า
(Build Excellent Customer Service Team Supervisor)

วันที่อบรม : สิงหาคม 2567
ระยะเวลาการอบรม : 1 วัน (9.00 - 16.30 น.)
เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ทำงานด้านการบริหารทีมงานบริการลูกค้า และ ทีมงาน Contact Center และ ผู้บริหารซึ่งต้องดูแลทีมงาน รวมถึงผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการบริหารทีมงานบริการลูกค้า

การบริหาร Contact Center อย่างมืออาชีพ

การบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
(Professional Customer Service and Complaint Handling Techniques)

วันที่อบรม : 21 มีนาคม 2567
ระยะเวลาการอบรม : 1 วัน (9.00 - 16.30 น.)
สถานที่จัดอบรม โรงแรม จัสมินซิตี้ กรุงเทพ
เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ทำงานด้านการบริการลูกค้า ติดต่อประสานงาน แก้ไขปัญหา และรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์

การบริหาร Contact Center อย่างมืออาชีพ

เทคนิคการจัดการลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
(Professinal Complaint Handling Techniques)

วันที่อบรม : 16 พฤษภาคม 2567
ระยะเวลาการอบรม : 1 วัน (9.00 - 16.30 น.)
สถานที่จัดอบรม: โรงแรม จัสมินซิตี้ กรุงเทพฯ
เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ทำงานด้านการบริการลูกค้า ติดต่อประสานงาน แก้ไขปัญหา และ รับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์

การบริหาร Contact Center อย่างมืออาชีพ

การสื่อสารเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
Effective Communication for Service and Complaint Handling

วันที่อบรม : กรกฎาคม 2567
สถานที่จัดอบรม: กรุงเทพฯ
เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ทำงานด้านการบริการ รับเรื่องร้องเรียน ดูแลทีมงาน และประสานงานต่างๆ ผ่านช่องทางโทรศัพท์ และ Online อาทิ อีเมล โฟสบุ๊ค และ ไลน์

การบริหาร Contact Center อย่างมืออาชีพ

หลักสูตร เทคนิคการบริการลูกค้าในสถานการณ์ที่ยุ่งยากอย่างมีประสิทธิภาพ
(Effective Customer Service in Difficult Situation)

วันที่อบรม : กันยายน 2567
สถานที่จัดอบรม: กรุงเทพฯ
เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ทำงานด้านการบริการ แก้ไขปัญหา รับเรื่องร้องเรียน และประสานงานต่างๆ ผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ