ReadyPlanet.com

 

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563

การสื่อสารเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
(Effective Communication for Service and Complaint Handling)

วันพุธที่ 16 กันยายน 2563

สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า
(Build Excellence Customer Service Team Supervisor)

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563

การบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
(Professional Customer Service and Complaint Handling Techniques)

 

 ตารางการอบรม 2563 

หมายเหตุ : ตารางการอบรม อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

ติดต่อ Call Center Master

 095-896-8586 และ 063-115-5012
 contact@callcentermaster.com

Line ID : @callcentermaster

 

Article
10 วิธีเพื่อพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพการบริการของ Contact Center icon

การพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพการบริการของ Contact Center  มีหลายวิธี ได้แก่  1. หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพสอดคล้องกับปัจจัยที่ทำให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้า  2. จัดทำ Call Calibration เพื่อสร้างมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพ เป็นต้น

More...
5 เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ icon

คำร้องเรียน คือ เสียงของลูกค้า ที่ให้โอกาสบริษัทได้ดูแลลูกค้า และเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการออกแบบงานบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป   การจัดการข้อร้องเรียนเพื่อเปลี่ยนความไม่พึงพอใจ เป็นความพึงพอใจ จึงท้าทายการสร้างสรรค์การบริการให้แก่ลูกค้าและนำไปสู่การบริการที่ประสบความสำเร็จได้

More...
จิตวิญญาณของนักบริการที่ดีicon

จิตวิญญาณของผู้ให้บริการที่ดีนั้น ควรมีอยู่ในทุกคนทุกอาชีพทุกตำแหน่งงาน เพราะปัจจุบันองค์กรต่างๆ แข่งขันการทำงานกันที่ “การบริการ”  ดังนั้น คนในองค์กรต้องสร้างจิตบริการ  ถ้าบริการดีกว่า ก็ทำให้ผู้ใช้บริการประทับใจ หรือหากบริการได้ยอดเยี่ยม ผู้ใช้บริการก็จะประทับใจตลอดไปไม่มีวันลืม

 
More...
ดัชนีที่ใช้วัดประสบการณ์ของลูกค้า icon

หากลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดี (Customer Experience) ในการติดต่อกับบริษัท ลูกค้าเหล่านั้นก็มีโอกาสเป็นลูกค้าระยะยาว บอกต่อถึงความประทับใจและความน่าเชื่อถือของบริษัทไปยังญาติ เพื่อน และคนรู้จัก  ซึ่งจะนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร  เราจะทราบว่าลูกค้าของเรารู้สึกหรือได้รับประสบการณ์อย่างไร ได้จากการสอบถามไปยังลูกค้าโดยตรง 

More...
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ

คำว่า “หัวหน้า” มักมาพร้อมกับความรับผิดชอบมากมาย รวมถึง การดูแลทีมงานให้ทำงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  Call Center Master ขอยกตัวอย่าง 5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ ทักษะแรก คือ การเป็นผู้ฟังที่ดี เพราะ การเป็นผู้รับฟังอย่างเข้าใจ จะทำให้ลูกน้องสามารถเข้าถึงหัวหน้าได้ 

More...
การสื่อสารเมื่อเจอข้อโต้แย้งของลูกค้า สำหรับนักขายทางโทรศัพท์icon

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม  การติดต่อกับลูกค้าทางโทรศัพท์จึงเป็นช่องทางที่สะดวกในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยอดขาย  เป็นไปได้ว่าลูกค้าอาจจะไม่เปิดโอกาสให้เราได้นำเสนอสินค้า หรือแสดงความไม่สนใจในสิ่งที่กำลังนำเสนอ  นักขายจึงต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับข้อโต้แย้งของลูกค้า และขณะสนทนาควรประเมินให้ได้ว่าสิ่งที่ลูกค้าบอกมาเป็นข้อโต้แย้งจริงหรือไม่ ก่อนจะตอบข้อโต้แย้งของลูกค้า

 
More...