ReadyPlanet.com

 


วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562

(Professional Contact Center Managemment)
 

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562


(Professional Complaint Handling Techniques)


 
 
ติดต่อ Call Center Master

 095-896-8586 และ 063-115-5012
 contact@callcentermaster.com

 

Article
ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Call Centericon

ความสำเร็จของการบริหาร Call Center มาจากหลายองค์ประกอบ อาทิ การวางแผนอัตรากำลัง และ คุณภาพงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อบริหารหน่วยงาน Call Center ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรนำข้อมูลจากผลการปฏิบัติงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 
More...
8 เคล็ดลับทำงานให้มีความสุขicon

การทำงานในแต่ละวันของเราต้องพบเจอกับหลากหลายอารมณ์ ทั้งจากตัวเราเอง จากคนรอบๆข้างเรา เช่น เจ้านาย ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และอีกมากมาย เคล็ดลับที่จะช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีความสุข คือ ตัวเราเอง  ใจของเราเอง  

More...
พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า icon

งาน Call Center เรื่องมารยาทการพูดโทรศัพท์นับเป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญมาก เพราะลูกค้าสัมผัสบริการได้จากน้ำเสียง โทนเสียงและคำพูด  เจ้าหน้าที่ Call Center ต้องคำนึงถึงหลักการและมารยาทการพูดโทรศัพท์ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างลูกค้าซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการบริการลูกค้า

More...
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพicon

การสื่อสารที่ดี นับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างประสิทธิภาพการทำงาน  ลดปัญหาความเข้าใจที่ผิดพลาด  ตลอดจนเสริมสร้างการสื่อสารอย่างจูงใจ  เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ของการสื่อสาร  ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือทีมงาน

More...
เทคนิค 5 ข้อในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสาย ( 5 Tips to improve phone service level)icon

เป็นที่ทราบกันดีว่า ความรวดเร็วในการรับสาย (Speed of Answer) และ ระดับการให้บริการ (Service Level) เป็นดัชนีที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพการบริการของ Call Center

More...
การ Handle อารมณ์ของตัวเราเองicon

ในชีวิตประจำวันของเรามีเรื่องราวมากมายที่เข้ามา แล้วทำให้เราต้องคิด  อารมณ์  เป็นผลจาก ความคิด ของเราเอง ถ้าเราอยากลด หรือ อยากหยุดอารมณ์ เราก็ลดคิด หรือ หยุดคิด แต่ถ้าเราลดหรือหยุดคิดไม่ได้  ให้หายใจลึกๆแทน เพราะการหายใจลึกๆ เป็นการเว้นจังหวะของความคิด  หรือ เปลี่ยนความคิดเป็นแบบเชิงบวก (Positive Thinking) 

 
More...