ReadyPlanet.com

 

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563

 
ตารางการอบรม 2563 

หมายเหตุ : ตารางการอบรม อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อ Call Center Master

 095-896-8586 และ 063-115-5012
 contact@callcentermaster.com

 

Article
5 ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอนที่ 1icon

ด้วยหน่วยงาน Contact Center มีบทบาทในการบริการด้านข้อมูล การแก้ไขปัญหา และประสานงานให้กับลูกค้า จึงทำให้การทำงานใน Contact center นับเป็นงานที่มีความท้าทายและความกดดันค่อนข้างสูง  ความท้าทายที่พูดถึง อาทิ ต้องศึกษาข้อมูลมากมาย และมี update เข้ามาแทบทุกวัน มีระบบที่ใช้ในการทำงานมากมายและหลากหลายตามความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่

More...
แนวโน้มของเทคโนโลยี Contact Center ในปี 2020icon

แนวโน้มของเทคโนโลยี Contact Center ปี 2020 ในประเทศไทย  หลายองค์กรก็ได้มีการใช้งานไปบ้างแล้ว ซึ่งในปี 2020 จะได้เห็นว่ามีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น เพราะจะต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันยิ่งขึ้นไปอีก เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมตั้งแต่ 2-3 ปีที่ผ่านมา จนถึงปี 2020 นี้ ก็ยังเป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่อง อาทิ Social Media Contact Center

More...
เทคนิค 7 ข้อในการตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์icon

หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ (Quality Assurance) ที่ทำหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบคุณภาพการบริการมีบทบาทเพิ่มขึ้น  รวมถึงหัวหน้างาน (Supervisor) ที่ดูแลการบริการก็มีหน้าที่สุ่มตรวจสอบการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในทีมอย่างสม่ำเสมอ  

More...
วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ icon

ความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะสนับสนุนให้เราประสบความสำเร็จในงานที่ทำอยู่  นักขายที่ดีต้องมั่นใจในสินค้าหรือบริการที่กำลังนำเสนอ และนำเสนอคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ  วิธีเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ ประกอบด้วย ...

More...
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพicon

การสื่อสารที่ดี นับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างประสิทธิภาพการทำงาน  ลดปัญหาความเข้าใจที่ผิดพลาด  ตลอดจนเสริมสร้างการสื่อสารอย่างจูงใจ  เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ของการสื่อสาร  ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือทีมงาน

More...
10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าicon

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจะสร้างความผูกพันระยะยาวกับลูกค้าให้อยู่กับองค์กร และ ลูกค้าที่รักเราก็จะเป็นเสมือนกระบอกเสียงด้านบวกให้กับสินค้า เป็นการเพิ่มยอดขายให้กับองค์กร  

 
 
More...