dot dot
dot
dot

CCM Public Training

 

CALL CENTER MASTER  สวัสดีค่ะ

ขอต้อนรับทุกท่านสู่ callcentermaster.com แหล่งข้อมูลด้านลูกค้าสัมพันธ์ และ Call Center อย่างครบวงจร  

Website ของเรา ประกอบด้วยบทความเชิงความรู้ และเทคนิคต่างๆ ในการพัฒนาบุคลากร และการบริหารงานบริการลูกค้า  รวมถึง ข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Call Center ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับลูกค้าและองค์กรของท่าน 

บริษัท คอลเซ็นเตอร์ มาสเตอร์ จำกัด  ให้บริการ :

 


ติดต่อ Call Center Master  โทร. 095-896-8586 

หรือ email มาหาเรา ได้ที่
contact@callcentermaster.com

ด้วยความปรารถนาดี  

จาก... ทีมงาน Call Center Master     
 

 

Call Center Master Tip  


 


"วันนี้คุณยิ้มบ้างหรือยัง"
(Have you smiled today?)
 

 
 

 


ความคิดเห็นของหัวหน้าทีม Contact Center ในยุคดิจิตัล

 
 
 

หลักสูตรอบรม

Service Mind

Telephone Skill

Complaint

Telesales

Quality Assurance

Measurement and Control
 

Contact Center Management

Article
icon

ลูกค้า Social Media สามารถแสดงความคิดเห็นและ โต้ตอบที่มากกว่าการช่องทางการสื่อสารอื่นๆ เนื่องจากการ Post เพียงครั้งเดียว จะสื่อสารไปยังบุคคลหลายๆ คนพร้อมกัน   ในขณะเดียวกัน Social  Media ขยายข้อร้องเรียน ที่มีการตรวจสอบแล้ว หรือบางครั้งยังไม่ได้มีการสอบสวนใด ๆ เป็นวงกว้าง  และพูดต่อๆ กันไปอย่างรวดเร็ว 

More...

icon

Customer Lifetime Value หรือแปลเป็นไทยว่า "คุณค่าของลูกค้าระยะยาว" หรือ "คุณค่าของลูกค้าตลอดช่วงที่อยู่กับบริษัท" CLV ทางธุรกิจคือผลกำไรของบริษัทส่วนที่ได้จากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากลูกค้ารายนั้นๆ โดยนับตั้งแต่ช่วงที่เริ่มซื้อสินค้าชิ้นแรกหรือใช้บริการครั้งแรก ไปจนถึงการซื้อสินค้าหรือใช้บริการเป็นครั้งสุดท้าย ซึ่งค่า CLV นี้ถือว่าสำคัญมากเพราะช่วยทำให้บริษัทสามารถคาดคะเนยอดขายหรือยอดกำไรได้ในอนาคตในระดับหนึ่ง

More...

icon

ในประเทศไทย เมื่อ 2-3 ปีก่อน ถ้าพูดถึงเรื่องการทำ Hosted หรือ Cloud Contact Center เพื่อให้บริการเช่าใช้แทนการติดตั้งระบบ เรียกได้ว่าหาผู้ให้บริการไม่ค่อยได้ แต่ ณ ปัจจุบัน มีผู้ให้บริการ SIP Trunk ในตลาดอยู่หลายรายแล้ว

 
More...

icon

การบริการเกินความคาดหวัง จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ เราได้ให้บริการหรือดูแลในสิ่งที่มากกว่าความต้องการพื้นฐานของลูกค้า ซึ่งสิ่งเหล่านั้น จะทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ และกลายเป็นลูกค้าที่ภักดีขององค์กรต่อไป  Call Center Master ขอนำ 5 วิธีเพื่อสร้างการบริการเกินความคาดหวัง  ดังนี้

More...

icon

การติดต่อทางอีเมล เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ได้รับความนิยม  องค์กรจึงควรจะมอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดูแล และตอบกลับอีเมลของลูกค้า ซึ่งอาจจะเป็นหน่วยงานบริการลูกค้า หรือ Contact Center  ทั้งนี้ ลูกค้าที่ติดต่อทางอีเมลจะมีความคาดหวังในการได้รับการติดต่อกลับที่รวดเร็วเช่นเดียวกับการติดต่อช่องทางอื่นๆ 

More...

icon

ผู้อ่านหลายท่าน คงจะเคยมีประสบการณ์ในการติดต่อไปยังศูนย์ Call Center  “โทรติด แต่ไม่มีคนรับสาย”  ในที่นี้ โทรติดหมายถึงโทรแล้วผู้ติดต่อได้ยินเสียงปลายทางดังยาวๆ ห่างๆ หมายถึงยังว่างอยู่ (ถ้าเป็นโทรไม่ติดจะได้ยินสัญญาณสั้นๆ ถี่ๆ นั่นหมายความว่าสายไม่ว่าง สายไม่ว่างเกิดจากสายโทรเข้าเต็ม เช่น มีสายรองรับการโทรเข้าได้ 30 คู่สายพร้อมๆ กัน ถ้ามีคนโทรเข้ามาแล้ว 30 สาย สายที่ 31 โทรเข้ามาก็จะโทรไม่ติด) ส่วนการที่ไม่มีคนรับสายอาจจะมีหลายสาเหตุ คือ

More...