dot dot
dot
dot

 ตารางการอบรม Call Center Master

CALL CENTER MASTER  สวัสดีค่ะ

ขอต้อนรับทุกท่านสู่ callcentermaster.com แหล่งข้อมูลด้านลูกค้าสัมพันธ์ และ Call Center อย่างครบวงจร  

Website ของเรา ประกอบด้วยบทความเชิงความรู้ และเทคนิคต่างๆ ในการพัฒนาบุคลากร และการบริหารงานบริการลูกค้า  รวมถึง ข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Call Center ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับลูกค้าและองค์กรของท่าน 

บริษัท คอลเซ็นเตอร์ มาสเตอร์ จำกัด  ให้บริการ :

 


ติดต่อ Call Center Master  โทร. 095-896-8586 

หรือ email มาหาเรา ได้ที่
contact@callcentermaster.com


ด้วยความปรารถนาดี  

จาก... ทีมงาน Call Center Master     
 

 

Call Center Master Tip  


 


"นักขายที่ดี ต้องรู้จังหวะที่จะปิดการขาย"

 
  Khun Salakjit

 

บทสัมภาษณ์
คุณสลักจิต การะเกตุ
Trainer
Call Center Master

 
 
 

หลักสูตรอบรม

Service Mind

Telephone Skill

Complaint

Telesales

Quality Assurance

Measurement and Control
 
Contact Center Management

Article
icon

การใช้ Social Media มีทั้งด้านบวกและลบ  เมื่อเกิดเรื่องด้านลบ ก็จะแพร่ขยายออกไปอย่างรวดเร็ว จะมีผู้อ่านเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ มากมาย บางครั้งหยาบคาย หรือขัดแย้ง ไม่เป็นมิตรกับธุรกิจของเรา  ดังนั้นจึงต้องมีการจัดการกับความคิดด้านลบ หรือ comment เชิงลบเหล่านั้น โดยต้องไม่ลบ คอมเมนท์ ใดๆ ก่อนที่จะได้มีการชี้แจงรายละเอียด หรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

More...

icon

เวลาพูดกันถึง CRM ส่วนใหญ่มักจะเข้าใจกันคนละเรื่องกันทำให้การสื่อสารระหว่างกันมีการผิดพลาดกันมาก ทางฝ่ายการตลาดส่วนใหญ่จะเน้นทางด้านการนำ CRM มาสร้าง Campaign การตลาดที่ลูกค้าต้องการ  ซึ่งจะมุมมองไปทางด้านธุรกิจด้านการหารายได้เข้าบริษัท ส่วนทาง IT จะมีมุมมองทาง CRM ไปในเชิงคุณสมบัติและหน้าที่การทำงานของระบบ 

More...

icon

คำร้องเรียนของลูกค้า (Customer Complaint)  เป็นเสมือนกระจกเงา สะท้อนการบริการที่มีต่อลูกค้า  เป็นเสียงที่ชัดเจน ทำให้เรารู้ได้ทันทีว่าลูกค้ามีปัญหาอะไร มีอะไรที่กำลังไม่พอใจ และเราจะช่วยทำอะไรได้บ้าง ที่จะเป็นการแก้ปัญหา และลดความไม่พึงพอใจของลูกค้า  ให้กลับกลายเป็นการสร้างความประทับใจในบริการของเราแก่ลูกค้า

 
More...

icon

เทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงานในหน่วยงาน  Contact Center ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการขอรับบริการของลูกค้า และอีกส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือด้านการบริหารจัดการภายในของหน่วยงาน Contact Center  การนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้อย่างเข้าใจสามารถเพิ่มศักยภาพการทำงานของ Contact Center Agent ได้หลายทาง  อาทิ ระบบ  E-Learning 

More...

icon

การจัดทำบทสนทนา หรือ ที่เรามักเรียกกันว่า “Script” นั้น นับเป็นตัวช่วย หรือ เครื่องมือที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ใช้กันทั่วไปใน Contact Center  ไม่ว่าจะเป็นการขาย หรือ การบริการลูกค้า  ยกตัวอย่างScript ที่ใช้กัน เช่น  Script การกล่าวทักทายลูกค้า เป็นต้น

 
More...

icon

การติดต่อขอรับให้บริการทางโทรศัพท์ของลูกค้านั้น  นอกจากลูกค้าต้องการข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว หรือ ได้รับการแก้ปัญหาให้เสร็จสิ้นแล้ว  ลูกค้าจะมีความคาดหวังถึงการบริการที่ให้เกียรติ และเอาใจใส่ โดยผู้ให้บริการที่เป็นมืออาชีพ

 
More...