dot dot
dot
dot

CCM Public Training

 

CALL CENTER MASTER  สวัสดีค่ะ

ขอต้อนรับทุกท่านสู่ callcentermaster.com แหล่งข้อมูลด้านลูกค้าสัมพันธ์ และ Call Center อย่างครบวงจร  

Website ของเรา ประกอบด้วยบทความเชิงความรู้ และเทคนิคต่างๆ ในการพัฒนาบุคลากร และการบริหารงานบริการลูกค้า  รวมถึง ข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Call Center ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับลูกค้าและองค์กรของท่าน 

บริษัท คอลเซ็นเตอร์ มาสเตอร์ จำกัด  ให้บริการ :

 


ติดต่อ Call Center Master  โทร. 095-896-8586 

หรือ email มาหาเรา ได้ที่
contact@callcentermaster.com

ด้วยความปรารถนาดี  

จาก... ทีมงาน Call Center Master     
 

 

Call Center Master Tip  


 


"เตรียมข้อมูลมาตรฐานสำหรับโต้ตอบกับลูกค้าทาง Live Chat"
 

 
 

 


ความคิดเห็นของหัวหน้าทีม Contact Center ในยุคดิจิตัล

 
 
 

หลักสูตรอบรม

Service Mind

Telephone Skill

Complaint

Telesales

Quality Assurance

Measurement and Control
 

Contact Center Management

Article
icon

ทุกๆ ต้นปี จะมีผู้เชี่ยวชาญจากหลายองค์กร  จะมีการสรุปแนวโน้มของระบบ CRM  เช่นเดียวกันสำหรับปี 2017 นี้  ก็มีผู้เชี่ยวชาญได้ออกมาคาดการณ์แนวโน้มใหญ่ของระบบ CRM  ดังนี้ 1. CRM บน Cloud หรือเรียกว่า SaaS  2. Open Source CRM

More...

icon

การจัดทำบทสนทนา หรือ ที่เรามักเรียกกันว่า “Script” นั้น นับเป็นตัวช่วย หรือ เครื่องมือที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ใช้กันทั่วไปใน Contact Center  ไม่ว่าจะเป็นการขาย หรือ การบริการลูกค้า  ยกตัวอย่างScript ที่ใช้กัน เช่น  Script การกล่าวทักทายลูกค้า เป็นต้น

 
More...

icon

คำร้องเรียนของลูกค้า (Customer Complaint)  เป็นเสมือนกระจกเงา สะท้อนการบริการที่มีต่อลูกค้า  เป็นเสียงที่ชัดเจน ทำให้เรารู้ได้ทันทีว่าลูกค้ามีปัญหาอะไร มีอะไรที่กำลังไม่พอใจ และเราจะช่วยทำอะไรได้บ้าง ที่จะเป็นการแก้ปัญหา และลดความไม่พึงพอใจของลูกค้า  ให้กลับกลายเป็นการสร้างความประทับใจในบริการของเราแก่ลูกค้า

 
More...

icon

การให้บริการผ่านระบบ Live Chat กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่องทางการติดต่อทาง Online ที่สะดวก และรวดเร็ว  การให้บริการทาง Live Chat เหมาะสำหรับการบริการด้านข้อมูลที่ไม่ซับซ้อนมาก ลูกค้าสามารถขอรับบริการได้ในขณะที่ทำงานอื่นๆ ไปพร้อมๆ กัน 

More...

icon

หลายๆ บริษัทวิจัยหรืองค์กรใหญ่ๆ ทางด้านเทคโนโลยี รวมถึงสถาบันและองค์กรในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น สถาบัน IMC Institute ในประเทศไทย ได้มีความเห็นในเรื่องเทคโนโลยีในอนาคตไปในแนวทางเดียวกันว่า แนวโน้มใหญ่ของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตข้างหน้า (Mega IT Trends) จะประกอบไปด้วย 4 เทคโนโลยีด้วยกัน คือ Mobile Technology 

More...

icon

หนึ่งในปัญหาที่หัวหน้างาน Contact Center มักจะหนักใจ คือจะจัดการอย่างไรกับน้องๆ ในทีมที่ยังทำงานไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด   หัวหน้างาน หรือ หัวหน้าทีมจำเป็นต้องใช้ความใจเย็น และอดทนในการช่วยเหลือน้องๆ กลุ่มนี้ 

More...