ReadyPlanet.com

 


วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562

(Strategic Contact Center Team Management and Quality Assurance)
 
 
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562
 
 
(Professional Customer Service and Complaint Handling)
 
 
 


ติดต่อ Call Center Master

 095-896-8586 และ 063-115-5012
 contact@callcentermaster.com

 

Article
Trend ของ RPA เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ Contact Centericon

RPA (Robotic Process Automation) คือแรงงานดิจิตัล หรือเป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ในรูปของซอฟท์แวร์ที่จะมาช่วยมนุษย์เป็นที่นิยมมากขึ้น เพราะว่างานเหล่านี้ ถ้าลงมือทำโดยมนุษย์จะเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เสียเวลาอย่างยิ่งและมีแนวโน้มจะเกิดข้อผิดพลาดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

 
More...
เมื่อผลประเมินการทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทำอย่างไรดีicon

เราเคยสังเกตุ หรือ รู้สึกมั้ยว่า Feedback ลบๆที่ได้จากหัวหน้างาน มักจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราบอกตัวเอง อย่าปล่อยให้ผลประเมินนั้นมาทำให้เราสูญเสียความเป็นตัวเอง  มีหลายแนวทางที่จะรับมือหลังจากถูกประเมินผลและเพิ่มกำลังใจให้ตนเอง

More...
เทคนิค 7 ข้อในการตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์icon

หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ (Quality Assurance) ที่ทำหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบคุณภาพการบริการมีบทบาทเพิ่มขึ้น  รวมถึงหัวหน้างาน (Supervisor) ที่ดูแลการบริการก็มีหน้าที่สุ่มตรวจสอบการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในทีมอย่างสม่ำเสมอ  

More...
วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ icon

ความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะสนับสนุนให้เราประสบความสำเร็จในงานที่ทำอยู่  นักขายที่ดีต้องมั่นใจในสินค้าหรือบริการที่กำลังนำเสนอ และนำเสนอคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ  วิธีเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ ประกอบด้วย ...

More...
ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Call Centericon

ความสำเร็จของการบริหาร Call Center มาจากหลายองค์ประกอบ อาทิ การวางแผนอัตรากำลัง และ คุณภาพงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อบริหารหน่วยงาน Call Center ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรนำข้อมูลจากผลการปฏิบัติงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 
More...
การ Handle อารมณ์ของตัวเราเองicon

ในชีวิตประจำวันของเรามีเรื่องราวมากมายที่เข้ามา แล้วทำให้เราต้องคิด  อารมณ์  เป็นผลจาก ความคิด ของเราเอง ถ้าเราอยากลด หรือ อยากหยุดอารมณ์ เราก็ลดคิด หรือ หยุดคิด แต่ถ้าเราลดหรือหยุดคิดไม่ได้  ให้หายใจลึกๆแทน เพราะการหายใจลึกๆ เป็นการเว้นจังหวะของความคิด  หรือ เปลี่ยนความคิดเป็นแบบเชิงบวก (Positive Thinking) 

 
More...