dot dot
dot
dot

Call Center Master Training

CALL CENTER MASTER  สวัสดีค่ะ

ขอต้อนรับทุกท่านสู่ callcentermaster.com แหล่งข้อมูลด้านลูกค้าสัมพันธ์ และ Call Center อย่างครบวงจร  

Website ของเรา ประกอบด้วยบทความเชิงความรู้ และเทคนิคต่างๆ ในการพัฒนาบุคลากร และการบริหารงานบริการลูกค้า  รวมถึง ข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Call Center ซึ่งท่านผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับลูกค้าและองค์กรของท่าน 

บริษัท คอลเซ็นเตอร์ มาสเตอร์ จำกัด  ให้บริการ :


ติดต่อ Call Center Master  โทร. 095-896-8586 

หรือ email มาหาเรา ได้ที่
contact@callcentermaster.com

ด้วยความปรารถนาดี  

จาก... ทีมงาน Call Center Master      

 

Call Center Master Tip  


 


"ให้รางวัลเพื่อกระตุ้นทีมงานที่มีผลงานได้ตามเป้าหมาย"


(Provide rewards and incentive to over performance staffs )
 

 
 
Khun Thanasak C.

 


บทสัมภาษณ์พิเศษ 

คุณธนศักดิ์ เฉลิมกิตติชัย

Co-Founder
www.425degree.com 

 
 
 

หลักสูตรอบรม

Service Mind

Complaint Handling

Telesales

Quality Assurance
Call Center Measurement

Call Center Management

Article
icon

การบริหารหน่วยงาน Contact Center ประกอบด้วยการวางแผน การบริหารรายวัน (Day-to-Day Operation) และ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  เพื่อให้การบริหารทีมงานในแต่ละวันทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ หัวหน้างานจึงจำเป็นจะต้องมีระบบที่ทำให้ทราบว่าในวัน และเวลานั้นๆ เกิดอะไรขึ้นบ้างจาก โดยตรวจสอบการทำงานจาก Dashboard ในหน้าจอบนโต้ะทำงานของตนเอง  ซึ่งระบบดังกล่าวคือ ระบบ Real-Time Monitoring ซึ่งถือเป็นตัวช่วยที่ดีมาก 

More...

icon

หนึ่งในระบบสนับสนุนที่สำคัญที่มีประโยชน์และกำลังมาแรงในศูนย์ Contact Center ในยุคปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะเป็นระบบที่จำเป็นต้องมี (Must Have) ในอนาคต คือ ระบบ GIS หรือชื่อเต็มคือ Geographic Information System ภาษาไทยเรียกกันว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือเข้าใจกันง่ายๆ คือ ระบบแผนที่ดิจิตอล ที่แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์นั่นเอง 

 
More...

icon

สิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในงานบริการ คือการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า ซึ่งลูกค้าที่ต้องการร้องเรียนจะมีแนวโน้มทางอารมณ์ที่ค่อนข้างรุนแรง และมีความคาดหวังที่สูง  ซึ่งการบริหารการรับข้อร้องเรียนของหัวหน้าทีมสามารถพัฒนาทีมงานให้มีศักยภาพมากขึ้นได้โดย

More...

icon

เทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงานในหน่วยงาน  Contact Center ซึ่งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการขอรับบริการของลูกค้า และอีกส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือด้านการบริหารจัดการภายในของหน่วยงาน Contact Center  การนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้อย่างเข้าใจสามารถเพิ่มศักยภาพการทำงานของ Contact Center Agent ได้หลายทาง  อาทิ ระบบ  E-Learning 

More...

icon

หลายๆ บริษัทวิจัยหรืองค์กรใหญ่ๆ ทางด้านเทคโนโลยี รวมถึงสถาบันและองค์กรในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น สถาบัน IMC Institute ในประเทศไทย ได้มีความเห็นในเรื่องเทคโนโลยีในอนาคตไปในแนวทางเดียวกันว่า แนวโน้มใหญ่ของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตข้างหน้า (Mega IT Trends) จะประกอบไปด้วย 4 เทคโนโลยีด้วยกัน คือ Mobile Technology 

More...

icon

หนึ่งในปัญหาที่หัวหน้างาน Contact Center มักจะหนักใจ คือจะจัดการอย่างไรกับน้องๆ ในทีมที่ยังทำงานไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด   หัวหน้างาน หรือ หัวหน้าทีมจำเป็นต้องใช้ความใจเย็น และอดทนในการช่วยเหลือน้องๆ กลุ่มนี้ 

More...