ตารางการอบรม Public-Training article

 ตารางการอบรม Public-Training : 2567 

วัน วันที่อบรม     หลักสูตร 
พฤหัสบดี 14 มีนาคม 2567 การบริหาร Contact Center อย่างมืออาชีพ
พฤหัสบดี 21 มีนาคม 2567 เทคนิคการบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
 

 

 พฤษภาคม 2567 

 เทคนิคการบริการลูกค้าในสถานการณ์ที่ยุ่งยาก
อย่างมีประสิทธิภาพ
   มิถุนายน 2567   กลยุทธ์การบริหารทีมงานและควบคุมคุณภาพ
ของ Contact Center 
  กรกฎาคม 2566  การจัดการลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพ 
  สิงหาคม 2566  สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า 
     
     
     

 

 ติดต่อ Call Center Master 

 095-896-8586 และ 063-115-5012

 training@callcentermaster.com

   Line ID : @callcentermaster
Public Training Courses

หลักสูตร การบริหาร Contact Center อย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร เทคนิคการบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงานและควบคุมคุณภาพของ Contact Center article
หลักสูตร เทคนิคการจัดการลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพ article
หลักสูตร สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า article
หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ article
หลักสูตร เทคนิคการโค้ชทีมขายทางโทรศัพท์เพื่อสร้างผลลัพธ์ article