ตารางการอบรม Public-Training article
ตารางการอบรม Public Training Schedule
วันที่อบรม หลักสูตร  
พฤหัสบดี 14 มีนาคม 2567 การบริหาร Contact Center อย่างมืออาชีพ รายละเอียด
พฤหัสบดี 21 มีนาคม 2567 เทคนิคการบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ รายละเอียด
พฤหัสบดี 16 พฤษภาคม 2567 การจัดการลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพ รายละเอียด
พุธ 19 มิถุนายน 2567 กลยุทธ์การบริหารทีมงานและควบคุมคุณภาพของ Contact Center รายละเอียด
พฤหัสบดี 11 กรกฎาคม 2567 การสื่อสารเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียด
พฤหัสบดี 22 สิงหาคม 2567 สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า รายละเอียด
พุธ 11 กันยายน 2567 เทคนิคการบริการลูกค้าในสถานการณ์ที่ยุ่งยากอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียด
พฤศจิกายน 2567 เทคนิคการบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ รายละเอียด
พฤศจิกายน 2567 กลยุทธ์การบริหารทีมงานและควบคุมคุณภาพของ Contact Center รายละเอียด
หมายเหตุ : ตารางการอบรม อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
Public Training Courses