ReadyPlanet.com

Article


ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Call Centerarticle

ความสำเร็จของการบริหาร Call Center มาจากหลายองค์ประกอบ อาทิ การวางแผนอัตรากำลัง และ คุณภาพงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อบริหารหน่วยงาน Call Center ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรนำข้อมูลจากผลการปฏิบัติงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 
8 เคล็ดลับทำงานให้มีความสุขarticle

การทำงานในแต่ละวันของเราต้องพบเจอกับหลากหลายอารมณ์ ทั้งจากตัวเราเอง จากคนรอบๆข้างเรา เช่น เจ้านาย ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และอีกมากมาย เคล็ดลับที่จะช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีความสุข คือ ตัวเราเอง  ใจของเราเอง  

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพarticle

การสื่อสารที่ดี นับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างประสิทธิภาพการทำงาน  ลดปัญหาความเข้าใจที่ผิดพลาด  ตลอดจนเสริมสร้างการสื่อสารอย่างจูงใจ  เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ของการสื่อสาร  ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือทีมงาน

10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าarticle

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจะสร้างความผูกพันระยะยาวกับลูกค้าให้อยู่กับองค์กร และ ลูกค้าที่รักเราก็จะเป็นเสมือนกระบอกเสียงด้านบวกให้กับสินค้า เป็นการเพิ่มยอดขายให้กับองค์กร  

 
 
เทคนิค 5 ข้อในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสาย ( 5 Tips to improve phone service level)article

เป็นที่ทราบกันดีว่า ความรวดเร็วในการรับสาย (Speed of Answer) และ ระดับการให้บริการ (Service Level) เป็นดัชนีที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพการบริการของ Call Center

5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า article

ถึงแม้ว่าแนวโน้มของลูกค้าจะติดต่อช่องทาง online เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  แต่การให้บริการแบบเผชิญหน้า (Face to face)  ก็ยังมีความสำคัญมาก  การบริการแบบเผชิญหน้ามีข้อดีหลายอย่าง อาทิ  การอธิบายหรือทำให้เข้าใจตรงกันได้ง่าย เนื่องจากสามารถใช้ภาษากายประกอบการบริการร่วมกับวิธีการสื่อสารเพียงการพูด และการฟัง   

10 ข้อคิดในการบริการลูกค้าarticle

ข้อคิดในการบริการลูกค้า “How you think about your customer influences how you respond to them.” "คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับลูกค้าของคุณ จะส่งผลต่อวิธีที่คุณตอบสนองต่อพวกเขา" - Marilyn Suttle

ใช้ Erlang C จัดอัตรากำลังให้กับ Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ article

ในแต่ละวันหรือแต่ละช่วงเวลา จะมีลูกค้าที่ติดต่อมายัง Call Center จำนวนไม่เท่ากัน  การจัดอัตรากำลังให้เหมาะสมทำได้โดยการวิเคราะห์ประวัติการติดต่อของลูกค้าในอดีตมาใช้ประกอบการวางแผน  ซึ่งการวางแผนอัตรากำลังที่ดีจะทำให้ บริหารมาตรฐานการบริการ (Service Level) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การนำเทคโนโลยี WebRTC ประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจarticle

ปัจจุบันการสื่อสารข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตถือว่าเป็นระบบบริการพื้นฐานที่จำเป็นต้องมี  ดังนั้นเกือบทุกองค์กรหรือธุรกิจ นอกจากการมีเลขหมายโทรศัพท์ หรือ ระบบโทรศัพท์สํานักงาน เพื่อใช้ในการติดต่อกับคู่ค้าและลูกค้าแล้ว  เวปไซต์ ก็ถือได้ว่าเป็นช่องทางในการติดต่อองค์กรหรือธุรกิจ ได้อีกเช่นกัน 

บริการอย่างไรให้มีความสุขarticle

งานบริการลูกค้า  คืองานที่ต้องเอาใจใส่ลูกค้าให้เกิดความประทับใจ หรือพอใจสูงสุด  เพื่อให้ลูกค้าใช้บริการกับเราไปนาน ๆ ผู้ที่ทำงานด้านบริการลูกค้า  ต้องมีความเข้าใจ และมีความรักในงาน  จึงจะทำให้มีความสุขในการทำงาน  แต่ถึงจะมีใจรักงานมากแค่ไหน  ความสุขเหล่านั้นก็อาจถูกบั่นทอนให้ลดลงได้  ถ้าต้องเผชิญกับคำติบ่น คำต่อว่า  หรือการร้องเรียนของลูกค้า ทั้งต่อหน้า และทางโทรศัพท์  

หน้า 1/4
1 2 3 4  [ถัดไป]
[Go to top]