ReadyPlanet.com

Article


คุณสมบัติที่ควรมีสำหรับคนทำงาน Call Centerarticle

สำหรับตำแหน่งงานด้าน Call Center  ฝ่ายบุคคลจะมีกระบวนการคัดสรรเป็นอย่างดี  เพราะงานด้าน Call Center ดูเหมือนง่าย แต่ในการทำงานจริงไม่ง่ายเลย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง ผู้เขียนขอยกตัวอย่างคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ Call Center อาทิ เป็นผู้ฟังที่ดี  รักษาสัญญาที่ได้แจ้งไว้แก่ลูกค้า 

5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (QA) มืออาชีพ article

ระบบการควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบคุณภาพการบริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่พึงพอใจ และนำข้อมูลจากการตรวจสอบไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น บุคคลากรผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (เจ้าหน้าที่ QA)  จำเป็นต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

เป็น Call Center ต้องพูดอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจarticle

พนักงาน Call Center จำเป็นต้องมีทักษะในการพูดคุยกับลูกค้าทางโทรศัพท์ พูดให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจและความประทับใจมากที่สุด ดังที่มีคนกล่าวไว้ว่า 3 สิ่งที่ไม่สามารถย้อนกลับได้อีก คือ เวลา โอกาส และ คำพูด  เทคนิคง่ายๆที่จะช่วยเสริมความมั่นใจ ได้แก่ การเตรียมพร้อมอยู่เสมอ 

เทคนิค 7 ข้อในการตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์article

หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ (Quality Assurance) ที่ทำหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบคุณภาพการบริการมีบทบาทเพิ่มขึ้น  รวมถึงหัวหน้างาน (Supervisor) ที่ดูแลการบริการก็มีหน้าที่สุ่มตรวจสอบการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในทีมอย่างสม่ำเสมอ  

8 วิธีที่จะเปลี่ยนลูกค้าร้องเรียนให้พึงพอใจarticle

วิธีที่ง่ายที่สุดจะทำให้คุณเข้าใจลูกค้าได้ง่ายๆ คือ ถามตัวคุณเองว่าหากคุณเป็นลูกค้าแล้วเจอสถานการณ์เดียวกันนี้คุณจะรู้สึกเช่นไร (Put yourself in your customer shoes) และต้องการให้ถูกแก้ปัญหาหรือดูแลอย่างไร  และลองคิดว่าคุณจะรู้สึกอย่างไร หากเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าไม่จริงจังกับการแก้ปัญหา  หรือเอาแต่ขัดจังหวะการ

อะไรคือความต้องการของลูกค้า article

ความต้องการของลูกค้า มักจะเริ่มต้นจากความจำเป็นก่อน  แล้วค่อย ๆ เพิ่มมากขึ้นเป็นความคาดหวัง ถ้าการตอบสนองนั้น ได้แค่เพียงความจำเป็นที่ลูกค้าต้องใช้บริการ ไม่เกิดความพอใจ หรือประทับใจ  ลูกค้าก็จะไม่กลับมาใช้บริการซ้ำอีก  ธุรกิจจึงจำเป็นต้องให้บริการมากกว่าที่ลูกค้าต้องการหรือคาดหวัง

บริการอย่างไรให้มีความสุขarticle

งานบริการลูกค้า  คืองานที่ต้องเอาใจใส่ลูกค้าให้เกิดความประทับใจ หรือพอใจสูงสุด  เพื่อให้ลูกค้าใช้บริการกับเราไปนาน ๆ ผู้ที่ทำงานด้านบริการลูกค้า  ต้องมีความเข้าใจ และมีความรักในงาน  จึงจะทำให้มีความสุขในการทำงาน  แต่ถึงจะมีใจรักงานมากแค่ไหน  ความสุขเหล่านั้นก็อาจถูกบั่นทอนให้ลดลงได้  ถ้าต้องเผชิญกับคำติบ่น คำต่อว่า  หรือการร้องเรียนของลูกค้า ทั้งต่อหน้า และทางโทรศัพท์  

ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Call Centerarticle

ความสำเร็จของการบริหาร Call Center มาจากหลายองค์ประกอบ อาทิ การวางแผนอัตรากำลัง และ คุณภาพงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อบริหารหน่วยงาน Call Center ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรนำข้อมูลจากผลการปฏิบัติงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 
10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าarticle

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจะสร้างความผูกพันระยะยาวกับลูกค้าให้อยู่กับองค์กร และ ลูกค้าที่รักเราก็จะเป็นเสมือนกระบอกเสียงด้านบวกให้กับสินค้า เป็นการเพิ่มยอดขายให้กับองค์กร  

 
 
เทคนิคพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ Competency ขององค์กร article

การพัฒนาศักยภาพของตนเองโดยใช้ Competency เป็นตัวกำหนด จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่และมีส่วนช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ โดยมี 3 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้  ขั้นตอนแรก คือ การประเมินตนเอง ตาม Competency ตามตำแหน่งงาน

 
หน้า 1/5
1 2 3 4 5  [ถัดไป]
[Go to top]