ReadyPlanet.com

Article


Trend ของ RPA เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ Contact Centerarticle

RPA (Robotic Process Automation) คือแรงงานดิจิตัล หรือเป็นหุ่นยนต์ที่อยู่ในรูปของซอฟท์แวร์ที่จะมาช่วยมนุษย์เป็นที่นิยมมากขึ้น เพราะว่างานเหล่านี้ ถ้าลงมือทำโดยมนุษย์จะเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เสียเวลาอย่างยิ่งและมีแนวโน้มจะเกิดข้อผิดพลาดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

 
เมื่อผลประเมินการทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทำอย่างไรดีarticle

เราเคยสังเกตุ หรือ รู้สึกมั้ยว่า Feedback ลบๆที่ได้จากหัวหน้างาน มักจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราบอกตัวเอง อย่าปล่อยให้ผลประเมินนั้นมาทำให้เราสูญเสียความเป็นตัวเอง  มีหลายแนวทางที่จะรับมือหลังจากถูกประเมินผลและเพิ่มกำลังใจให้ตนเอง

เทคนิค 7 ข้อในการตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์article

หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ (Quality Assurance) ที่ทำหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบคุณภาพการบริการมีบทบาทเพิ่มขึ้น  รวมถึงหัวหน้างาน (Supervisor) ที่ดูแลการบริการก็มีหน้าที่สุ่มตรวจสอบการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในทีมอย่างสม่ำเสมอ  

วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ article

ความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะสนับสนุนให้เราประสบความสำเร็จในงานที่ทำอยู่  นักขายที่ดีต้องมั่นใจในสินค้าหรือบริการที่กำลังนำเสนอ และนำเสนอคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ  วิธีเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ ประกอบด้วย ...

ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Call Centerarticle

ความสำเร็จของการบริหาร Call Center มาจากหลายองค์ประกอบ อาทิ การวางแผนอัตรากำลัง และ คุณภาพงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อบริหารหน่วยงาน Call Center ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรนำข้อมูลจากผลการปฏิบัติงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 
การ Handle อารมณ์ของตัวเราเองarticle

ในชีวิตประจำวันของเรามีเรื่องราวมากมายที่เข้ามา แล้วทำให้เราต้องคิด  อารมณ์  เป็นผลจาก ความคิด ของเราเอง ถ้าเราอยากลด หรือ อยากหยุดอารมณ์ เราก็ลดคิด หรือ หยุดคิด แต่ถ้าเราลดหรือหยุดคิดไม่ได้  ให้หายใจลึกๆแทน เพราะการหายใจลึกๆ เป็นการเว้นจังหวะของความคิด  หรือ เปลี่ยนความคิดเป็นแบบเชิงบวก (Positive Thinking) 

 
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพarticle

การสื่อสารที่ดี นับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างประสิทธิภาพการทำงาน  ลดปัญหาความเข้าใจที่ผิดพลาด  ตลอดจนเสริมสร้างการสื่อสารอย่างจูงใจ  เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ของการสื่อสาร  ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือทีมงาน

8 เคล็ดลับทำงานให้มีความสุขarticle

การทำงานในแต่ละวันของเราต้องพบเจอกับหลากหลายอารมณ์ ทั้งจากตัวเราเอง จากคนรอบๆข้างเรา เช่น เจ้านาย ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และอีกมากมาย เคล็ดลับที่จะช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีความสุข คือ ตัวเราเอง  ใจของเราเอง  

10 ข้อคิดในการบริการลูกค้าarticle

ข้อคิดในการบริการลูกค้า “How you think about your customer influences how you respond to them.” "คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับลูกค้าของคุณ จะส่งผลต่อวิธีที่คุณตอบสนองต่อพวกเขา" - Marilyn Suttle

5 วิธีช่วยลดอัตราสายหลุดarticle

หากสามารถบริหารจำนวนการรับสายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเกิดผลดีต่อความพึงพอใจของลูกค้า ลดการร้องเรียน และทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่บริการเป็นไปอย่างราบรื่น  แนวทางการบริหารจำนวนสายของเพื่อลดอัตราสายหลุดลูกค้า ข้อแรก วางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับการติดต่อของลูกค้า โดยวิเคราะห์จำนวนสายการติดต่อของลูกค้า

หน้า 1/4
1 2 3 4  [ถัดไป]
[Go to top]