ReadyPlanet.com

Article


บริการอย่างไรให้มีความสุขarticle

งานบริการลูกค้า  คืองานที่ต้องเอาใจใส่ลูกค้าให้เกิดความประทับใจ หรือพอใจสูงสุด  เพื่อให้ลูกค้าใช้บริการกับเราไปนาน ๆ ผู้ที่ทำงานด้านบริการลูกค้า  ต้องมีความเข้าใจ และมีความรักในงาน  จึงจะทำให้มีความสุขในการทำงาน  แต่ถึงจะมีใจรักงานมากแค่ไหน  ความสุขเหล่านั้นก็อาจถูกบั่นทอนให้ลดลงได้  ถ้าต้องเผชิญกับคำติบ่น คำต่อว่า  หรือการร้องเรียนของลูกค้า ทั้งต่อหน้า และทางโทรศัพท์  

การ Handle อารมณ์ของตัวเราเองarticle

ในชีวิตประจำวันของเรามีเรื่องราวมากมายที่เข้ามา แล้วทำให้เราต้องคิด  อารมณ์  เป็นผลจาก ความคิด ของเราเอง ถ้าเราอยากลด หรือ อยากหยุดอารมณ์ เราก็ลดคิด หรือ หยุดคิด แต่ถ้าเราลดหรือหยุดคิดไม่ได้  ให้หายใจลึกๆแทน เพราะการหายใจลึกๆ เป็นการเว้นจังหวะของความคิด  หรือ เปลี่ยนความคิดเป็นแบบเชิงบวก (Positive Thinking) 

 
การนำเทคโนโลยี WebRTC ประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจarticle

ปัจจุบันการสื่อสารข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตถือว่าเป็นระบบบริการพื้นฐานที่จำเป็นต้องมี  ดังนั้นเกือบทุกองค์กรหรือธุรกิจ นอกจากการมีเลขหมายโทรศัพท์ หรือ ระบบโทรศัพท์สํานักงาน เพื่อใช้ในการติดต่อกับคู่ค้าและลูกค้าแล้ว  เวปไซต์ ก็ถือได้ว่าเป็นช่องทางในการติดต่อองค์กรหรือธุรกิจ ได้อีกเช่นกัน 

พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า article

งาน Call Center เรื่องมารยาทการพูดโทรศัพท์นับเป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญมาก เพราะลูกค้าสัมผัสบริการได้จากน้ำเสียง โทนเสียงและคำพูด  เจ้าหน้าที่ Call Center ต้องคำนึงถึงหลักการและมารยาทการพูดโทรศัพท์ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างลูกค้าซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการบริการลูกค้า

บริหารจัดการการลาออกของพนักงาน Call Center อย่างไรให้ราบรื่นarticle

หนึ่งในความท้าทายของการบริหารหน่วยงาน Call Center ให้ประสบความสำเร็จ  คือการบริหารการลาออกของพนักงาน (Call Center Agent Attrition)  ซึ่งเราทราบกันดีว่าเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  ผู้บริหารจึงควรกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการการลาออกของพนักงาน Call Center เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น

เทคนิค 5 ข้อ ที่นักขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ควรรู้article

1. มีความมั่นใจในสินค้า หรือ บริการที่นำเสนอ
2. สนทนากับลูกค้าอย่างเป็นธรรมชาติ
3. ฟังสิ่งที่ลูกค้าต้องการจะสอบถามอย่างตั้งใจ
4. อย่าด่วนสรุปความต้องการของลูกค้า
5. ทำให้การสนทนาน่าสนใจ

เทคนิค 7 ข้อในการตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์article

หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ (Quality Assurance) ที่ทำหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบคุณภาพการบริการมีบทบาทเพิ่มขึ้น  รวมถึงหัวหน้างาน (Supervisor) ที่ดูแลการบริการก็มีหน้าที่สุ่มตรวจสอบการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในทีมอย่างสม่ำเสมอ  เนื่องจากองค์กร หรือธุรกิจต่างๆ ต้องการรักษาลูกค้าและเพิ่มยอดขาย จึง

ทำอย่างไรในวันที่ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน article

คุณเคยถามคำถามนี้กับตัวเองบ้างหรือไม่ “อะไรคือแรงบันดาลใจในการทำงานของเรา?”  คนส่วนใหญ่มักจะตอบว่า  แรงบันดาลใจในการทำงาน คือ “เงินค่าจ้าง”  โดยให้เหตุผลในการนำไปใช้ในการดำรงชีพ เลี้ยงดูครอบครัว จับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่ชอบ  หากเราให้เวลาค้นหาแรงบันดาลใจ หรือ แรงจูงในการทำงาน เราจะพบความหมายที่มากกว่า คำว่า “เงินค่าจ้าง” ก็ได้

โค้ชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article

ปัจจุบันการโค้ชเป็นเทคนิคที่ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างแพร่หลาย  จุดเด่นของการโค้ช คือการนำกระบวนการ และทักษะการสื่อสารของโค้ช เพื่อกระตุ้นให้ผู้รับการโค้ช (โค้ชชี่) ได้ใช้ความคิด และปลดปล่อยศักยภาพของตนเอง และสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง   

เทคนิครับมือกับการเปลี่ยนแปลง article

สัจธรรมข้อหนึ่งที่เราทุกคนทราบกันดี ‘ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน’ ไม่ว่าจะเป็นการเลิกกับแฟน  มีคนรู้จักหรือญาติเสียชีวิต หรือตกงาน หรือ แม้แต่การเปลี่ยนแปลงต่างๆในสถานที่ทำงาน เปลี่ยนหัวหน้างาน เปลี่ยนระบบที่ใช้ทำงาน ฯลฯ  เมื่อเราทราบแบบนี้เราก็ต้องมีเทคนิคที่จะรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น

หน้า 1/4
1 2 3 4  [ถัดไป]
[Go to top]