ReadyPlanet.com

Article


WebRTC คืออะไรarticle

WebRTC  ย่อมาจาก  Web Real-Time Communication    WebRTC  เป็นระบบการสื่อสารข้อมูลแบบเรียลไทม์  เช่น เสียง ,วีดีโอ ผ่าน Web browser  ที่รองรับมาตรฐาน  HTML5   โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์หรือโปรแกรมเพิ่มเติมที่เครื่องอุปกรณ์ต้นทาง และปลายทาง  ทั้งนี้เครื่องอุปกรณ์ต้นทางและปลายทางที่กล่าวถึงอาจจะเป็น  คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

ความลับ ที่ ไม่ลับของพนักงาน Call Centerarticle

หลายคนอาจคิดว่า ความท้าทายของคอลเซ็นเตอร์ มีแค่รับโทรศัพท์อย่างเดียว แต่จริงๆ มีอะไรมากกว่านั้น เบื้องหลังของความสำเร็จต้องผ่านการฝึกฝนอย่างหนัก เพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า เพราะไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้าง ต้องบริหารอารมณ์  XX อารมณ์ภายใน 1 วัน จากจำนวนสาย XX สายที่รับ  

10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าarticle

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจะสร้างความผูกพันระยะยาวกับลูกค้าให้อยู่กับองค์กร และ ลูกค้าที่รักเราก็จะเป็นเสมือนกระบอกเสียงด้านบวกให้กับสินค้า เป็นการเพิ่มยอดขายให้กับองค์กร  

 
 
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพarticle

การสื่อสารที่ดี นับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างประสิทธิภาพการทำงาน  ลดปัญหาความเข้าใจที่ผิดพลาด  ตลอดจนเสริมสร้างการสื่อสารอย่างจูงใจ  เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ของการสื่อสาร  ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือทีมงาน

10 ดัชนีสำคัญที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ Call Centerarticle

เมื่อองค์กรของคุณจัดตั้งหน่วยงาน Call Center ขึ้นมาแล้ว คุณจำเป็นต้องมีการตรวจสอบการทำงานของ Call Centerเป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่า การให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการ และใช้ในการปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง

เทคนิค 5 ข้อ ที่นักขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ควรรู้article

1. มีความมั่นใจในสินค้า หรือ บริการที่นำเสนอ
2. สนทนากับลูกค้าอย่างเป็นธรรมชาติ
3. ฟังสิ่งที่ลูกค้าต้องการจะสอบถามอย่างตั้งใจ
4. อย่าด่วนสรุปความต้องการของลูกค้า
5. ทำให้การสนทนาน่าสนใจ

5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า article

ถึงแม้ว่าแนวโน้มของลูกค้าจะติดต่อช่องทาง online เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  แต่การให้บริการแบบเผชิญหน้า (Face to face)  ก็ยังมีความสำคัญมาก  การบริการแบบเผชิญหน้ามีข้อดีหลายอย่าง อาทิ  การอธิบายหรือทำให้เข้าใจตรงกันได้ง่าย เนื่องจากสามารถใช้ภาษากายประกอบการบริการร่วมกับวิธีการสื่อสารเพียงการพูด และการฟัง   

เทคเทรนด์ (Technology Trend) ที่จะทำให้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของลูกค้าในอนาคตจะเปลี่ยนไปarticle

เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI - Artificial Intelligence) จะเป็นเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้เพื่อขีดความสามารถในการติดต่อกับลูกค้า ที่เรียกว่า Conversational Interface ซึ่งวิธีการบริการลูกค้าและการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าในอนาคตจะเปลี่ยนไป

เทคนิค 7 ข้อในการตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์article

หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ (Quality Assurance) ที่ทำหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบคุณภาพการบริการมีบทบาทเพิ่มขึ้น  รวมถึงหัวหน้างาน (Supervisor) ที่ดูแลการบริการก็มีหน้าที่สุ่มตรวจสอบการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในทีมอย่างสม่ำเสมอ  เนื่องจากองค์กร หรือธุรกิจต่างๆ ต้องการรักษาลูกค้าและเพิ่มยอดขาย จึง

8 วิธีที่จะเปลี่ยนลูกค้าร้องเรียนให้พึงพอใจarticle

วิธีที่ง่ายที่สุดจะทำให้คุณเข้าใจลูกค้าได้ง่ายๆ คือ ถามตัวคุณเองว่าหากคุณเป็นลูกค้าแล้วเจอสถานการณ์เดียวกันนี้คุณจะรู้สึกเช่นไร (Put yourself in your customer shoes) และต้องการให้ถูกแก้ปัญหาหรือดูแลอย่างไร  และลองคิดว่าคุณจะรู้สึกอย่างไร หากเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าไม่จริงจังกับการแก้ปัญหา  หรือเอาแต่ขัดจังหวะการ

หน้า 1/3
1 2 3  [ถัดไป]
[Go to top]