ReadyPlanet.com

Article


10 วิธีเพื่อพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพการบริการของ Contact Center article

การพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพการบริการของ Contact Center  มีหลายวิธี ได้แก่  1. หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพสอดคล้องกับปัจจัยที่ทำให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้า  2. จัดทำ Call Calibration เพื่อสร้างมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพ เป็นต้น

5 เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article

คำร้องเรียน คือ เสียงของลูกค้า ที่ให้โอกาสบริษัทได้ดูแลลูกค้า และเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการออกแบบงานบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป   การจัดการข้อร้องเรียนเพื่อเปลี่ยนความไม่พึงพอใจ เป็นความพึงพอใจ จึงท้าทายการสร้างสรรค์การบริการให้แก่ลูกค้าและนำไปสู่การบริการที่ประสบความสำเร็จได้

จิตวิญญาณของนักบริการที่ดีarticle

จิตวิญญาณของผู้ให้บริการที่ดีนั้น ควรมีอยู่ในทุกคนทุกอาชีพทุกตำแหน่งงาน เพราะปัจจุบันองค์กรต่างๆ แข่งขันการทำงานกันที่ “การบริการ”  ดังนั้น คนในองค์กรต้องสร้างจิตบริการ  ถ้าบริการดีกว่า ก็ทำให้ผู้ใช้บริการประทับใจ หรือหากบริการได้ยอดเยี่ยม ผู้ใช้บริการก็จะประทับใจตลอดไปไม่มีวันลืม

 
ดัชนีที่ใช้วัดประสบการณ์ของลูกค้า article

หากลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดี (Customer Experience) ในการติดต่อกับบริษัท ลูกค้าเหล่านั้นก็มีโอกาสเป็นลูกค้าระยะยาว บอกต่อถึงความประทับใจและความน่าเชื่อถือของบริษัทไปยังญาติ เพื่อน และคนรู้จัก  ซึ่งจะนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร  เราจะทราบว่าลูกค้าของเรารู้สึกหรือได้รับประสบการณ์อย่างไร ได้จากการสอบถามไปยังลูกค้าโดยตรง 

5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ

คำว่า “หัวหน้า” มักมาพร้อมกับความรับผิดชอบมากมาย รวมถึง การดูแลทีมงานให้ทำงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  Call Center Master ขอยกตัวอย่าง 5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ ทักษะแรก คือ การเป็นผู้ฟังที่ดี เพราะ การเป็นผู้รับฟังอย่างเข้าใจ จะทำให้ลูกน้องสามารถเข้าถึงหัวหน้าได้ 

การสื่อสารเมื่อเจอข้อโต้แย้งของลูกค้า สำหรับนักขายทางโทรศัพท์article

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม  การติดต่อกับลูกค้าทางโทรศัพท์จึงเป็นช่องทางที่สะดวกในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยอดขาย  เป็นไปได้ว่าลูกค้าอาจจะไม่เปิดโอกาสให้เราได้นำเสนอสินค้า หรือแสดงความไม่สนใจในสิ่งที่กำลังนำเสนอ  นักขายจึงต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับข้อโต้แย้งของลูกค้า และขณะสนทนาควรประเมินให้ได้ว่าสิ่งที่ลูกค้าบอกมาเป็นข้อโต้แย้งจริงหรือไม่ ก่อนจะตอบข้อโต้แย้งของลูกค้า

 
แนวโน้มของเทคโนโลยี Contact Center ในปี 2020article

แนวโน้มของเทคโนโลยี Contact Center ปี 2020 ในประเทศไทย  หลายองค์กรก็ได้มีการใช้งานไปบ้างแล้ว ซึ่งในปี 2020 จะได้เห็นว่ามีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น เพราะจะต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันยิ่งขึ้นไปอีก เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง อาทิ Social Media Contact Center

การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร article

การโค้ช คือ การช่วยให้โค้ชชี่ (ผู้ถูกให้คำแนะนำ) สามารถเพิ่มพูนประสิทธิภาพของตนเอง  โดยทำให้รู้สึกว่าเขาได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ  ทุกๆ องค์กรควรต้องมีระบบการโค้ช ซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้และการสอนงาน เพื่อสร้างบุคลากรให้มีความแข็งแกร่งขึ้น  

เตรียมตัวอย่างไร… เพื่อพร้อมรับ New Normal article

จากสถานะการณ์ COVID – 19  ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้   ทำให้เราต้องมีการปรับตัว หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง ๆ  ในการใช้ชีวิตประจำวัน  เพื่อให้เราดำเนินชีวิตปกติได้อย่างยั่งยืน ปลอดภัย  และมีความสุข   การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของเราอย่างมาก   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสุขอนามัย  ลองมาดูกันว่าชาว  Call Center อย่างเรามีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง

 
ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอน โควิด-19article

ในสถานการณ์โควิด-19  หลายท่านอาจจะทำงานที่บ้าน (Work from home) มาระยะหนึ่งแล้ว  ซึ่งพบว่าการให้บริการของ Contact Center มีข้อดีมาก ๆ คือ สามารถให้บริการลูกค้าต่อเนื่องได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปพบลูกค้า และทำงานที่ไหนก็ได้ หากมีเทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่สนับสนุนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 
หน้า 1/7
1 2 3 4 5 6 7  [ถัดไป]
[Go to top]