ReadyPlanet.com

Article


5 วิธีช่วยลดอัตราสายหลุดarticle

หากสามารถบริหารจำนวนการรับสายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเกิดผลดีต่อความพึงพอใจของลูกค้า ลดการร้องเรียน และทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่บริการเป็นไปอย่างราบรื่น  แนวทางการบริหารจำนวนสายของเพื่อลดอัตราสายหลุดลูกค้า ข้อแรก วางอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับการติดต่อของลูกค้า โดยวิเคราะห์จำนวนสายการติดต่อของลูกค้า

เทคเทรนด์ (Technology Trend) ที่จะทำให้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของลูกค้าในอนาคตจะเปลี่ยนไปarticle

เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI - Artificial Intelligence) จะเป็นเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้เพื่อขีดความสามารถในการติดต่อกับลูกค้า ที่เรียกว่า Conversational Interface ซึ่งวิธีการบริการลูกค้าและการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าในอนาคตจะเปลี่ยนไป

เทคนิค 5 ข้อ ที่นักขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ควรรู้article

1. มีความมั่นใจในสินค้า หรือ บริการที่นำเสนอ
2. สนทนากับลูกค้าอย่างเป็นธรรมชาติ
3. ฟังสิ่งที่ลูกค้าต้องการจะสอบถามอย่างตั้งใจ
4. อย่าด่วนสรุปความต้องการของลูกค้า
5. ทำให้การสนทนาน่าสนใจ

Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 2article

ความสำคัญทางธุรกิจของ Chatbot  นั้นมีหลากหลาย โดยเฉพาะธุรกิจที่ฐานลูกค้าอาศัยการ Chat เป็นกิจวัตร รูปแบบการใช้งานเป็นการให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าบริการ การทำหน้าที่ดูแลเสมือนคอลเซ็นเตอร์ในการเป็นตัวช่วยในการให้บริการหรือแม้กระทั่งช่วยปิดการขายได้ 

Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 1article

ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคหรือผู้ใช้งานมีความคุ้นเคยกับการสนทนาออนไลน์     Chatbot คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่มีไว้สื่อสารโดยการสนทนากับมนุษย์เพื่อประโยชน์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

ความก้าวหน้าในอาชีพ Call Centerarticle
เมื่อพูดถึงงาน Call Center หรือ เมื่อบอกใครๆว่าทำงาน Call Center เชื่อว่าหลายคนที่ทำอาชีพนี้ หรือ กำลังจะตัดสินใจเลือกทำอาชีพนี้ คงต้องเจอคำพูดประโยคใดประโยคนึงที่ผู้เขียนจะกล่าวถึงมาอย่างแน่นอน  
 

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพarticle

การสื่อสารที่ดี นับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างประสิทธิภาพการทำงาน  ลดปัญหาความเข้าใจที่ผิดพลาด  ตลอดจนเสริมสร้างการสื่อสารอย่างจูงใจ  เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ของการสื่อสาร  ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือทีมงาน

พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า article

งาน Call Center เรื่องมารยาทการพูดโทรศัพท์นับเป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญมาก เพราะลูกค้าสัมผัสบริการได้จากน้ำเสียง โทนเสียงและคำพูด  เจ้าหน้าที่ Call Center ต้องคำนึงถึงหลักการและมารยาทการพูดโทรศัพท์ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างลูกค้าซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการบริการลูกค้า

การทำงานร่วมกันระหว่างเบบี้บูมเมอร์กะเจนว๊ายวายarticle

2 ยุคที่ใกล้ตัวใครๆหลายๆคนในตอนนี้ คงปฏิเสธกันไม่ได้ว่า คือ คนยุค Baby Boomer กับ คนยุค  Gen-Y เนื่องด้วยจำนวนประชากรที่ต่างก็มีจำนวนมาก มีนิสัยที่แตกต่างกันสุดขั้ว ที่สำคัญแล้วคนส่วนใหญ่ของวัย Baby Boomer ก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเด็กในยุค Gen-Y นั่นเอง

 
10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าarticle

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจะสร้างความผูกพันระยะยาวกับลูกค้าให้อยู่กับองค์กร และ ลูกค้าที่รักเราก็จะเป็นเสมือนกระบอกเสียงด้านบวกให้กับสินค้า เป็นการเพิ่มยอดขายให้กับองค์กร  

 
 
หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]