ReadyPlanet.com

Article


ความสัมพันธ์ของทัศนคติเชิงบวกกับการรับเรื่องร้องเรียนarticle

ทุกวันนี้ลูกค้ามีเรื่องร้องเรียนได้มากมายหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็น ความไม่พอใจสินค้า หรือ การบริการของเจ้าหน้าที่ หลักสำคัญเหมือนกันอยู่ประการหนึ่ง คือ การรับฟังลูกค้า เพื่อจับประเด็นความต้องการของลูกค้าอย่างไม่มีอคติใด ๆ ทั้งสิ้น  ดังนั้นเจ้าหน้าที่ต้องมีทัศนคติเชิงบวกในการรับฟังข้อมูลจากลูกค้า

 
เคล็ดลับการเป็น Admin Page ที่มีประสิทธิภาพ

 ปัจจุบันมี Social Media Platform  มากมาย ได้แก่ Facebook, Instagram, line official, Twitter, YouTube ฯลฯ จึงมีความจำเป็นต้องมี Admin Page ดูแลเพื่อให้เพจ หรือแบรนด์เกิดการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องแบบยั่งยืน

 
Growth Mindset สำคัญกับงานบริการลูกค้าอย่างไร article

หลายท่านคงเคยได้ยินคำว่า “Growth Mindset และ Fixed Mindset” กันมาบ้างแล้ว  ซึ่งการบริการของเจ้าหน้าที่ที่มี “Growth Mindset” จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าที่ขอรับบริการ เจ้าหน้าที่เองก็จะสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องและมีความสุขในการทำงาน

 
24 คำพูดเชิงบวกเพื่อให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติอย่างมืออาชีพarticle

การใช้คำพูดเชิงบวกสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการบริการแบบเผชิญหน้า ทางโทรศัพท์ และ การแชทกับลูกค้า ซึ่งการเลือกใช้คำพูดจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และสิ่งที่เจ้าหน้าที่ต้องการจะสื่อสารกับลูกค้า  Call Center Master ขอแบ่งปันการใช้คำพูดเชิงบวกเพื่อให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติอย่างมืออาชีพ ในสถานการณ์ต่างๆ 

 
5 วิธีการสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าarticle

ด้วยการบริการลูกค้าเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two-ways communication)  และการสื่อสารเชิงบวกสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าได้ วิธีการสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า อาทิ การแสดงความสนใจและใส่ใจลูกค้า

10 ข้อ ไม่ควรทำ เมื่อรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าarticle

ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในงานบริการ คือ การรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า  แน่นอนว่าลูกค้าร้องเรียนเมื่อพวกเขาเกิดความไม่พึงพอใจ จึงทำให้เกิดแสดงออกด้านลบเมื่อขอรับบริการ อาทิ การแสดงอารมณ์โกธร ไม่รับฟังเจ้าหน้าที่ และมีพฤติกรรมที่ยากจะรับมือต่างๆ   ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียน พึงระวังพฤติกรรมที่อาจจะเกิดโดยไม่ตั้งใจขึ้นได้

 
5 เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article

คำร้องเรียน คือ เสียงของลูกค้า ที่ให้โอกาสบริษัทได้ดูแลลูกค้า และเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการออกแบบงานบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป   การจัดการข้อร้องเรียนเพื่อเปลี่ยนความไม่พึงพอใจ เป็นความพึงพอใจ จึงท้าทายการสร้างสรรค์การบริการให้แก่ลูกค้าและนำไปสู่การบริการที่ประสบความสำเร็จได้

10 ดัชนีสำคัญที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ Call Centerarticle

เมื่อองค์กรของคุณจัดตั้งหน่วยงาน Call Center ขึ้นมาแล้ว คุณจำเป็นต้องมีการตรวจสอบการทำงานของ Call Centerเป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่า การให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการ และใช้ในการปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง

ทำอย่างไรให้ Tele-Sales ขายสินค้าได้ตามเป้าarticle

ปัจจุบัน หลายธุรกิจเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการขายไปสู่โลกออนไลน์มากขึ้น แต่ก็ยังมีอีกหลายธุรกิจที่ยังคงเลือกใช้วิธีการแบบเดิม คือ  Tele-Sales หรือ การขายทางโทรศัพท์ ซึ่งเป็นช่องทางหลักหรือเป็นช่องทางเสริมในการติดต่อลูกค้าเพื่อแนะนำเสนอขายสินค้าให้ตรงตาม Lifestyle  และปิดการขายให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

10 ข้อ ควรรู้เกี่ยวกับการให้บริการผ่านแชท article

การให้บริการผ่าน Live Chat เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ลูกค้าให้ความนิยมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใช้สมาร์ทโฟนในชีวิตประจำวัน  10 ข้อ ควรรู้เกี่ยวกับการให้บริการผ่านแชท 1. การตอบแชท คือการสนทนากับลูกค้าผ่านการเขียน  

หน้า 1/9
1 2 3 4 5 6 7 8 9  [ถัดไป]
[Go to top]