หลักสูตร การบริหาร Contact Center อย่างมืออาชีพarticle

การบริหาร Contact Center อย่างมืออาชีพ (Online)
(Professional Contact Center Management)

วันที่อบรม  14 มีนาคม 2567
ระยะเวลาการอบรม  1  วัน  (9.00 - 16.30 น.)
สถานที่จัดอบรม  @ Zoom
เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ทำงานด้านการบริหารทีมงานบริการลูกค้า หน่วยงาน Contact Center และ การตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์

หลักสูตร เทคนิคการบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพarticle

การบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
(Professional Customer Service and Complaint Handling Techniques)

วันที่อบรม   21 มีนาคม 2567
ระยะเวลาการอบรม  1  วัน  (9.00 - 16.30 น.)
สถานที่จัดอบรม  โรงแรม จัสมินซิตี้ กรุงเทพ
เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ทำงานด้านการบริการลูกค้า ติดต่อประสานงาน  แก้ไขปัญหา และรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์

หลักสูตร เทคนิคการจัดการลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพarticle

เทคนิคการจัดการลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพ (ออนไลน์)
(Professinal Complaint Handling Techniques)

วันที่อบรม   16 พฤษภาคม 2567
ระยะเวลาการอบรม  1  วัน  (9.00 - 16.30 น.)
สถานที่จัดอบรม กรุงเทพฯ
เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ทำงานด้านการบริการลูกค้า ติดต่อประสานงาน แก้ไขปัญหา และ รับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงานและควบคุมคุณภาพของ Contact Center article

 กลยุทธ์การบริหารทีมงานและควบคุมคุณภาพของ Contact Center 
(Strategic Contact Center Management and Quality Assurance)

วันที่อบรม  19 มิถุนายน 2567
ระยะเวลาการอบรม  1  วัน  (9.00 - 16.30 น.)
สถานที่จัดอบรม  กรุงเทพฯ
เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ทำงานด้านการบริหารทีมงานบริการลูกค้า หน่วยงาน Contact Center และ การตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์

หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพarticle

การสื่อสารเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
Effective Communication for Service and Complaint Handling

วันที่อบรม :  11 กรกฎาคม 2567 
สถานที่จัดอบรม  โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ 
เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ทำงานด้านการบริการ รับเรื่องร้องเรียน ดูแลทีมงาน และประสานงานต่างๆ ผ่านช่องทางโทรศัพท์ และ Online อาทิ อีเมล โฟสบุ๊ค และ ไลน์

หลักสูตร สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้าarticle

สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า 
(Build Excellent Customer Service Team Supervisor)

วันที่อบรม   สิงหาคม 2567
ระยะเวลาการอบรม  1  วัน  (9.00 - 16.30 น.)
เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ทำงานด้านการบริหารทีมงานบริการลูกค้า  และ ทีมงาน Contact Center และ ผู้บริหารซึ่งต้องดูแลทีมงาน  รวมถึงผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการบริหารทีมงานบริการลูกค้า

เทคนิคการบริการลูกค้าในสถานการณ์ที่ยุ่งยากอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร เทคนิคการบริการลูกค้าในสถานการณ์ที่ยุ่งยากอย่างมีประสิทธิภาพ
(Effective Customer Service in Difficult Situation)

วันที่อบรม :  กันยายน 2567
สถานที่จัดอบรม  กรุงเทพฯ 
เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ทำงานด้านการบริการ แก้ไขปัญหา รับเรื่องร้องเรียน และประสานงานต่างๆ ผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ

ตารางการอบรม Public-Trainingarticle
หน้า 1/1
1
[Go to top]