หลักสูตร การบริหาร Contact Center อย่างมืออาชีพarticle

การบริหาร Contact Center อย่างมืออาชีพ (Online)
(Professional Contact Center Management)

วันที่อบรม  14 มีนาคม 2567
ระยะเวลาการอบรม  1  วัน  (9.00 - 16.30 น.)
สถานที่จัดอบรม  @ Zoom
หมาะสำหรับ : ผู้ที่ทำงานด้านการบริหารทีมงานบริการลูกค้า หน่วยงาน Contact Center และ การตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์

หลักสูตร เทคนิคการบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพarticle

การบริการลูกค้าและรับเรื่องร้องเรียนอย่างมืออาชีพ
(Professional Customer Service and Complaint Handling Techniques)

วันที่อบรม   21 มีนาคม 2567
ระยะเวลาการอบรม  1  วัน  (9.00 - 16.30 น.)
สถานที่จัดอบรม  โรงแรม จัสมินซิตี้ กรุงเทพ
เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ทำงานด้านการบริการลูกค้า ติดต่อประสานงาน  แก้ไขปัญหา และรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารทีมงานและควบคุมคุณภาพของ Contact Center article

กลยุทธ์การบริหารทีมงานและควบคุมคุณภาพของ Contact Center 
(Strategic Contact Center Management and Quality Assurance)

วันที่อบรม  22 พฤศจิกายน 2566
ระยะเวลาการอบรม  1  วัน  (9.00 - 16.30 น.)
สถานที่จัดอบรม  Online ผ่านระบบ Zoom

เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ทำงานด้านการบริหารทีมงานบริการลูกค้า หน่วยงาน Contact Center และ การตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์

หลักสูตร เทคนิคการจัดการลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพarticle

เทคนิคการจัดการลูกค้าร้องเรียนอย่างมืออาชีพ (ออนไลน์)
(Professinal Complaint Handling Techniques)

วันที่อบรม   มีนาคม 2566
ระยะเวลาการอบรม  1  วัน  (9.00 - 16.30 น.)
สถานที่จัดอบรม @ Zoom
เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ทำงานด้านการบริการลูกค้า ติดต่อประสานงาน แก้ไขปัญหา และ รับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์

หลักสูตร สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้าarticle

สร้างสุดยอดหัวหน้าทีมบริการลูกค้า (Online)
(Build Excellent Customer Service Team Supervisor)

วันที่อบรม   สิงหาคม 2566
ระยะเวลาการอบรม  1  วัน  (9.00 - 16.30 น.)
เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ทำงานด้านการบริหารทีมงานบริการลูกค้า  และ ทีมงาน Contact Center และ ผู้บริหารซึ่งต้องดูแลทีมงาน  รวมถึงผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการบริหารทีมงานบริการลูกค้า

หลักสูตร การสื่อสารเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพarticle
การสื่อสารเพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
Effective Communication for Service and Complaint Handling

วันที่อบรม :  วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 
สถานที่จัดอบรม  
โรงแรม จัสมินซิตี้ (สุขุมวิท 23) กรุงเทพฯ 
เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ทำงานด้านการบริการ รับเรื่องร้องเรียน ดูแลทีมงาน และประสานงานต่างๆ ผ่านช่องทางโทรศัพท์ และ Online อาทิ อีเมล โฟสบุ๊ค และ ไลน์

หลักสูตร เทคนิคการโค้ชทีมขายทางโทรศัพท์เพื่อสร้างผลลัพธ์article

หลักสูตร เทคนิคการโค้ชทีมขายทางโทรศัพท์เพื่อสร้างผลลัพธ์ (ออนไลน์)
(Leader as Coach for Telesales Team)

วันที่อบรม  9 พฤศจิกายน 2565
ระยะเวลาการอบรม  1  วัน  (9.00 - 16.30 น.)
สถานที่จัดอบรม  @ Zoom
เหมาะสำหรับ:  เจ้าหน้าที่ขาย หรือ แนะนำสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales และ Telemarketer)

ตารางการอบรม Public-Trainingarticle
หน้า 1/1
1
[Go to top]