10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า article

10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
10 Ways to build good relationship with customer

 
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจะสร้างความผูกพันระยะยาวกับลูกค้าให้อยู่กับองค์กร และ ลูกค้าที่รักเราก็จะเป็นเสมือนกระบอกเสียงด้านบวกให้กับสินค้า เป็นการเพิ่มยอดขายให้กับองค์กร  

Call Center Master  มีวิธีที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทางโทรศัพท์    

1. แนะนำตัวเจ้าหน้าที่สำหรับทุกการติดต่อกับลูกค้า   
การกล่าวชื่อเจ้าหน้าที่และองค์กรในการแนะนำตัวเป็นการแสดงความเป็นมืออาชีพอย่างแรกของการติดต่อทางโทรศัพท์  ไม่ว่าจะเป็นการรับสายและโทรออก  เพื่อให้ลูกค้าได้รู้จักผู้ให้บริการ   นอกจากนั้น น้ำเสียงที่ใช้จะต้องเป็นน้ำเสียงที่มีความกระตือรือร้น และ เต็มใจให้บริการ

2. เรียกชื่อของลูกค้า  (แทนคำว่า คุณ, ลูกค้า, พี่…)  
การสอบถามชื่อของลูกค้าจำเป็นสำหรับการตรวจสอบข้อมูลและการบันทึกการขอรับบริการในระบบ CRM   นอกจากนั้น หากคุณเป็นนักขาย การเรียกชื่อลูกค้า จะเพิ่มความสนิทสนมระหว่างการสนทนาได้เป็นอย่างดี  แต่ควรระวังเรียกชื่อลูกค้าไม่ถูกต้อง (กรณีอ่านรายชื่อจากระบบฐานข้อมูล)       

3. ยิ้มขณะสนทนา  
การยิ้มทำให้น้ำเสียงน่าฟัง  การยิ้มขณะสนทนาสามารถส่งความรู้สึกของเจ้าหน้าที่ผ่านน้ำเสียงที่เปล่งออกมาได้

4. เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า 
 
ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาของลูกค้า หรือ การขายสินค้า หากเจ้าหน้าที่เข้าใจความต้องการของลูกค้าก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด และ นำเสนอสิ่งที่ลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ

5. เอาใจเขา มาใส่ใจเรา  
หากเจ้าหน้าที่มองในมุมของลูกค้าก็จะเข้าใจสถานการณ์ และ เข้าใจในการแสดงออกของลูกค้า ซึ่งจะทำให้ตัวเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมอารมณ์ขณะสนทนาได้เป็นอย่างดี

6. ใช้คำพูดเชิงบวกในการสนทนา  
ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องปฏิเสธหรือแสดงความคิดเห็นต่าง  การพูดตรงๆ อาจจะทำให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจ  การใช้คำพูดเชิงบวกจะช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

7. มีความยืนหยุ่นในการให้บริการหรือต่อคำร้องขอของลูกค้า  
หากเราดูแลลูกค้าอย่างใส่ใจ ในบางครั้งจะพบว่าลูกค้าเกิดความเดือดร้อนจริงๆ  การที่เจ้าหน้าที่ยึดตามมาตรฐานการทำงานแต่เพียงอย่างเดียว ก็ไม่สามารถซื้อใจของลูกค้าได้ 

8. ระวังความเงียบที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการสนทนา  
ความเงียบ (หรือ Dead Air) จะสร้างความอึดอัดให้กับคู่สนทนา นักขายที่ดีจะต้องทำให้บทสนทนาน่าสนใจ และต้องระวังไม่ให้เกิด Dead Air ระหว่างการสนทนา

9. อย่าให้ลูกค้ารอนาน  
เจ้าหน้าที่ไม่ควรให้ลูกค้ารออยู่ในสายนานเกินไป หากจำเป็นต้องหาข้อมูลเป็นระยะเวลานาน ควรแจ้งให้ลูกค้ารับทราบหรือขอติดต่อกลับภายหลัง

10. รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า   
เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างราบรื่น เจ้าหน้าที่จะบอกสัญญากับลูกค้า เพื่อการสร้างไว้วางใจว่าจะดูแลปัญหาให้กับลูกค้านั้น  เจ้าหน้าที่จะต้องรักษาทุกคำสัญญา และต้องไม่รับปากลูกค้าในสิ่งที่ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่
 
นอกจากนั้น หากเจ้าหน้าที่สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้แล้ว ก็จะลดความกดดันระหว่างการสนทนา ไม่ว่าจะเป็นการรับเรื่องร้องเรียน หรือ การนำเสนอขายสินค้า
 
บทความโดย  

คุณกฤตาภร ณ นคร
28 กันยายน 2560
 Skills Development

พัฒนาหัวหน้าทีมบริการลูกค้า (Team Leader)อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ article
10 ข้อผิดพลาดที่มักพบในงานบริการลูกค้า article
ลดข้อร้องเรียนด้วยการทำให้ลูกค้าพึงพอใจได้อย่างไร article
เทคนิคการขอโทษลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
การบริการเชิงรุกเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้วยหลัก Proactive article
10 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเขียนอีเมลอย่างมืออาชีพ article
5 วิธีแสดงความเข้าใจและเอาใจใส่ลูกค้า article
บริหารความคาดหวังของลูกค้าเมื่อใช้บริการได้อย่างไร article
20 คำถามใช้บ่อยในการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ article
10 ข้อควรรู้ สำหรับการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
3 เทคนิค ช่วยให้ดำเนินการเรื่องที่ตกลงกับลูกค้าไว้อย่างมืออาชีพ article
8 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า article
เคล็ดลับการเป็น Admin Page ที่มีประสิทธิภาพ article
24 คำพูดเชิงบวกเพื่อให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติอย่างมืออาชีพ article
10 ข้อ ไม่ควรทำ เมื่อรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
10 ข้อ ควรรู้เกี่ยวกับการให้บริการผ่านแชท article
เทคนิคการใช้คำถามสำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ Call Center อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ article
Telesales อย่างไร ให้ลูกค้ายอมคุยด้วย article
ทักษะงาน Call Center หลังยุค COVID-19 article
5 เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
การสื่อสารเมื่อเจอข้อโต้แย้งของลูกค้า สำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
5 วิธีการสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า article
เทคนิคการจับประเด็นความต้องการของลูกค้า article
คุณสมบัติที่ควรมีสำหรับคนทำงาน Call Center article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (QA) มืออาชีพ article
เทคนิคพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ Competency ขององค์กร article
Competency เกี่ยวข้องกับการทำงานบริการอย่างไร article
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ article
วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ article
บริการอย่างไรให้มีความสุข article
การ Handle อารมณ์ของตัวเราเอง article
โค้ชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article
การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร article
5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า article
เป็น Call Center ต้องพูดอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ article
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ article
พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า article
การสร้างความประทับใจจากข้อร้องเรียนของลูกค้า article
ใช้บทสนทนามาตรฐาน (Script) อย่างไรให้เหมาะสม article
5 ขั้นตอนสำหรับนักขายเมื่อโทรหาลูกค้า article
ฝึกฝนเจ้าหน้าที่ขายสินค้าทางโทรศัพท์ให้เป็นมืออาชีพ article
เทคนิค 7 ข้อในการพัฒนาทักษะการพูดของผู้ให้บริการ article
Call monitoring ช่วยพัฒนาทีมขาย (Telesales Team) ของคุณได้อย่างไร article
เคล็ด(ไม่)ลับสำหรับผู้เข้าอบรมด้านการบริการ article
เทคนิคในการพัฒนาคุณภาพการบริการของเจ้าหน้าที่ Call Center article
ทักษะที่สำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่ Call Center article
การขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ article
8 วิธีที่จะเปลี่ยนลูกค้าร้องเรียนให้พึงพอใจ article
การอบรมเจ้าหน้าที่ Call Center มือใหม่ ควรจะเริ่มต้นอย่างไร article
เทคนิคในการเลือกใช้คำพูดเมื่อต้องให้บริการลูกค้าเจ้าปัญหา article
ทำอย่างไรไม่ให้เกิดเรื่องร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ Call Center article
เทคนิค 10 ข้อ ในการพัฒนาทักษะการฟังทางโทรศัพท์ article
เทคนิค 5 ข้อ ที่นักขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ควรรู้ article
คำพูดเชิงบวกที่คุณต้องใช้ในงานบริการ และ การขายสินค้าทางโทรศัพท์ article
10 วิธีจัดการลูกค้าร้องเรียนให้ได้ผล article
เทคนิคเพิ่มยอดขายสินค้าทางโทรศัพท์ article
อบรมเจ้าหน้าที่ Call Center อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article
เทคนิค 8 ข้อสำหรับ Call Center Trainer มือใหม่ article