การบริการเชิงรุกเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้วยหลัก Proactive article

การบริการเชิงรุกเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้วยหลัก Proactive 
Proactive Service for Excellenceในการทํางานด้านการบริการ Call Center เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับลูกค้า จนสามารถรับรู้ อารมณ์ ความรู้สึก ความต้องการในทุกด้านของลูกค้า และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร เมื่อไหร่ที่เกิดการบริการที่ไม่ดี ข้อร้องเรียนของลูกค้าเพิ่มขึ้น โอกาสที่ลูกค้าจะเปลี่ยนใจไปใช้สินค้าขององค์กรคู่แข่งย่อมมีสูง หากพบเจอกับการบริการที่ดี สร้างความประทับใจ ตั้งแต่แรกพบ อาจทำให้ลูกค้าที่ไม่เคยรู้จักองค์กรมาก่อน เกิดความสนใจ นำไปสู่การบริโภคสินค้า จึงเรียกได้ว่า การบริการเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ก่อให้เกิดแต่ข้อดี แต่หากองค์กรมีงานบริการที่ไม่ได้ระดับมาตรฐาน ทั้งที่สินค้าของ องค์กรนั้นดี ก็อาจโดนเปรียบเทียบและเสียลูกค้าไปในที่สุด

การบริการเชิงรุก (Proactive) ที่มีประสิทธิภาพ ซื้อใจลูกค้า เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมจุดแข็งใหม่ของ องค์กร จนสามารถแข่งขันในระดับสากลได้อย่างไม่แพ้ใคร ซึ่งมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า แสดงให้เห็นถึงการมีจิตใจที่รักงานบริการ มีความน่าเชื่อถือ อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของตัวเราเอง ผู้เขียนขอแชร์เทคนิคง่ายๆ จากประสบการณ์ทำงาน ในการบริการแบบเชิงรุก ได้แก่

1. เริ่มต้นจากตัวเราก่อนเป็นอันดับแรก เราควรพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าทุกครั้ง ทุกสาย เปรียบเสมือนลูกค้าเป็นคนในครอบครัวเสมอ

2. กล่าวทักทาย สนทนาพูดคุย ด้วยน้ำเสียงที่มีความสุภาพ ชัดเจน น้ำเสียงมีรอยยิ้ม ตลอดสายการสนทนา รวมถึงงดการพูดแทรก พูดชน ควรให้เกียรติและใส่ใจสม่ำเสมอ

3. ตั้งใจรับฟังปัญหาของลูกค้าอย่างเข้าใจ เต็มใจช่วยแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า 

4. มีความแม่นยำในเรื่องข้อมูลและผลิตภัณฑ์ แจ้งข้อมูลเป็นลำดับขั้นตอน ถูกต้อง ครบถ้วน

5. เสนอทางเลือกที่เป็นประโยชน์เหนือความคาดหมายให้ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ
 
6. รับเป็นธุระ ติดตามผล และดูแลแก้ไขจนจบเคส โดยที่ลูกค้าไม่ต้องร้องขอ 

7. ทวนข้อมูลที่รับเรื่องและดำเนินการให้ถูกต้องตามที่ลูกค้าแจ้ง 

8. กล่าวจบด้วยความห่วงใยตามสถานการณ์ เพื่อสร้างความประทับใจในครั้งต่อไปที่มาใช้บริการ

หากปฎิบัติได้ตามเทคนิค 8 ข้อนี้อย่างสมำเสมอและทุกสาย เราจะเป็น นักบริการเชิงรุก (Proactive) ที่มีความเป็นเลิศมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคํญของเจ้าหน้าที่ที่ควรมีในการให้บริการ คือ การฝึกฝนการให้บริการที่ดี อย่างสม่ำเสมอ ไม่หยุดพัฒนาตนเอง เมื่อเราให้บริการที่ดีพร้อม ลูกค้าก็เกิดความประทับใจ เราก็เกิดความสบายใจและมีความสุขกับงานที่เราทำ
 

บทความโดย 

คุณสลักจิต การะเกตุ
15 มิถุนายน 2566
 Skills Development

พัฒนาหัวหน้าทีมบริการลูกค้า (Team Leader)อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ article
10 ข้อผิดพลาดที่มักพบในงานบริการลูกค้า article
ลดข้อร้องเรียนด้วยการทำให้ลูกค้าพึงพอใจได้อย่างไร article
เทคนิคการขอโทษลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
10 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเขียนอีเมลอย่างมืออาชีพ article
5 วิธีแสดงความเข้าใจและเอาใจใส่ลูกค้า article
บริหารความคาดหวังของลูกค้าเมื่อใช้บริการได้อย่างไร article
20 คำถามใช้บ่อยในการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ article
10 ข้อควรรู้ สำหรับการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
3 เทคนิค ช่วยให้ดำเนินการเรื่องที่ตกลงกับลูกค้าไว้อย่างมืออาชีพ article
8 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า article
เคล็ดลับการเป็น Admin Page ที่มีประสิทธิภาพ article
24 คำพูดเชิงบวกเพื่อให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติอย่างมืออาชีพ article
10 ข้อ ไม่ควรทำ เมื่อรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
10 ข้อ ควรรู้เกี่ยวกับการให้บริการผ่านแชท article
เทคนิคการใช้คำถามสำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ Call Center อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ article
Telesales อย่างไร ให้ลูกค้ายอมคุยด้วย article
ทักษะงาน Call Center หลังยุค COVID-19 article
5 เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
การสื่อสารเมื่อเจอข้อโต้แย้งของลูกค้า สำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
5 วิธีการสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า article
เทคนิคการจับประเด็นความต้องการของลูกค้า article
คุณสมบัติที่ควรมีสำหรับคนทำงาน Call Center article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (QA) มืออาชีพ article
เทคนิคพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ Competency ขององค์กร article
Competency เกี่ยวข้องกับการทำงานบริการอย่างไร article
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ article
วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ article
บริการอย่างไรให้มีความสุข article
การ Handle อารมณ์ของตัวเราเอง article
โค้ชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article
การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร article
5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า article
เป็น Call Center ต้องพูดอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ article
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ article
พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า article
10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า article
การสร้างความประทับใจจากข้อร้องเรียนของลูกค้า article
ใช้บทสนทนามาตรฐาน (Script) อย่างไรให้เหมาะสม article
5 ขั้นตอนสำหรับนักขายเมื่อโทรหาลูกค้า article
ฝึกฝนเจ้าหน้าที่ขายสินค้าทางโทรศัพท์ให้เป็นมืออาชีพ article
เทคนิค 7 ข้อในการพัฒนาทักษะการพูดของผู้ให้บริการ article
Call monitoring ช่วยพัฒนาทีมขาย (Telesales Team) ของคุณได้อย่างไร article
เคล็ด(ไม่)ลับสำหรับผู้เข้าอบรมด้านการบริการ article
เทคนิคในการพัฒนาคุณภาพการบริการของเจ้าหน้าที่ Call Center article
ทักษะที่สำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่ Call Center article
การขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ article
8 วิธีที่จะเปลี่ยนลูกค้าร้องเรียนให้พึงพอใจ article
การอบรมเจ้าหน้าที่ Call Center มือใหม่ ควรจะเริ่มต้นอย่างไร article
เทคนิคในการเลือกใช้คำพูดเมื่อต้องให้บริการลูกค้าเจ้าปัญหา article
ทำอย่างไรไม่ให้เกิดเรื่องร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ Call Center article
เทคนิค 10 ข้อ ในการพัฒนาทักษะการฟังทางโทรศัพท์ article
เทคนิค 5 ข้อ ที่นักขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ควรรู้ article
คำพูดเชิงบวกที่คุณต้องใช้ในงานบริการ และ การขายสินค้าทางโทรศัพท์ article
10 วิธีจัดการลูกค้าร้องเรียนให้ได้ผล article
เทคนิคเพิ่มยอดขายสินค้าทางโทรศัพท์ article
อบรมเจ้าหน้าที่ Call Center อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article
เทคนิค 8 ข้อสำหรับ Call Center Trainer มือใหม่ article