ลดข้อร้องเรียนด้วยการทำให้ลูกค้าพึงพอใจได้อย่างไร article

ลดข้อร้องเรียนด้วยการทำให้ลูกค้าพึงพอใจได้อย่างไร

  การบริการ เป็นการทำเรื่องธรรมดาให้เป็นเรื่องพิเศษ จริงๆแล้วเป็นเรื่องปกติที่เราต้องดูแลลูกค้า แต่หากมีใครให้บริการมากกว่าที่ลูกค้าคาดหวังและทำมากกว่าที่ลูกค้าร้องขอแม้เพียงทำเพียงเล็กน้อย ลูกค้าก็จะรู้สึกดี เพราะลูกค้าคาดหวังที่จะได้รับการบริการที่พึงพอใจจากเรา และลูกค้าจะรู้สึกดีที่สุดตอนที่ลูกค้ามีปัญหา แล้วได้รับการดูแลช่วยเหลือจากเราในการแก้ไขปัญหา ลูกค้าจะรู้ได้ทันทีว่าเจ้าหน้าที่หรือองค์กรมีการบริการที่เป็นเเลิศ (Service Excellent) เพราะฉะนั้น การบริการที่เป็นเลิศ จึงถูกทำมาเพื่อแก้ไขปัญหาจนทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ  เมื่อลูกค้าเกิดปัญหาคนที่ทำงานบริการให้ท่องแบบนี้ไว้ ต้องเร่งตรวจสอบ ต้องรอบคอบแจ้งข้อมูล ต้องคิดการณ์สำรอง 
  • เร่งตรวจสอบ เนื่องจากเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นลูกค้าแต่ละคนสามารถรอได้ในระยะเวลาที่ไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้นต้องต้องเร่งตรวจสอบทำให้ไว บอกกรอบเวลาชัดเจน

  • รอบคอบแจ้งข้อมูล ข้อมูลต่างๆที่เราแจ้งออกไป เป็นคำพูดจะต้องเป็นคำพูดประนีประนอม ได้แก่ ขออนุญาตตรวจสอบข้อมูล ขออภัยที่ให้รอสายนาน ขอบคุณที่ถือสายรอ เราควรจะพูดให้ติดปาก คำพูด คำขอโทษ คำขอบคุณไม่มีต้นทุนพูดบ่อยๆไม่เป็นไร ขอให้พูดให้เหมาะกับสถานการณ์และพูดด้วยความจริงใจ ไม่ใช่พูดแบบหุ่นยนต์หรือท่องตามสคริปต์

  • คิดการณ์สำรอง คือ เราต้องคิดว่า ณ เวลานี้ เราสามารถทำอะไรได้ดีที่สุดแล้วอย่าลืมคิดทางเลือกอื่นเสนอเสมอ ตอนนี้สิ่งที่ดีที่สุด คือ อะไร เราสามารถทำอะไรได้บ้าง ได้แก่ ในกรณีที่ติดสาย หรือ สายไม่ว่าง จะให้คนอื่นดูแลแทน หรือ ขอรับเรื่องดูแลแทนคนที่ติดสาย หรือ ไม่ได้ติดต่อกลับตามนัดหมาย หรือขอสายหัวหน้างาน ขอสายผู้บริหาร หรือ ไม่ยอมวางสาย เป็นต้น
ดังนั้น Customer Service ต้องเป็นคนที่ก้มได้ ยอมอ่อนได้ เราต้องส่งมอบงานบริการที่ดีที่สุด หากเราทำดีทำสุดความสามารถแล้ว ทำถูกต้องตาม Process เราได้ส่งมอบงานบริการตามมาตรฐานแล้วในการบริการการดูแลที่ดีแล้ว ส่วนที่เหลือเราไม่สามารถควบคุมได้ ในฐานะที่ผู้เขียนทำงานด้านการบริการมามากว่า 20 ปี ลูกค้าอาจจะไม่ได้ถูกเสมอไป แต่เราต่างหากที่ต้องส่งมอบการบริการที่ดีที่สุด การที่เราต้องทำงานกับคนการเกิดเรื่องปะทะกันเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าเรายังไขว้ไปไขว้มา ลูกค้าจะหาช่องว่างที่เป็นจุดอ่อน เช่น เจ้าหน้าที่ใช้คำพูดหยาบคาย เจ้าหน้าที่เงียบไม่ตอบรับ เจ้าหน้าที่ไม่ติดต่อกลับ ดังนั้น สิ่งที่ดีที่สุด คือ หาเหตุและผลคุยกัน เราต้องยอมรับว่า ลูกค้าก็ไม่ได้น่ารักทุกคน ตัวเราเองก็ไม่ได้มีความพร้อม 100% ในแต่ละวัน สุดท้ายลูกค้าต้องได้รับการบริการที่ดีที่สุดจากเรา ผู้เขียนขอเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานบริการทุกคน

บทความโดย
 
คุณสลักจิต การะเกตุ
24 มกราคม 2567
 Skills Development

พัฒนาหัวหน้าทีมบริการลูกค้า (Team Leader)อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ article
10 ข้อผิดพลาดที่มักพบในงานบริการลูกค้า article
เทคนิคการขอโทษลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
การบริการเชิงรุกเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้วยหลัก Proactive article
10 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเขียนอีเมลอย่างมืออาชีพ article
5 วิธีแสดงความเข้าใจและเอาใจใส่ลูกค้า article
บริหารความคาดหวังของลูกค้าเมื่อใช้บริการได้อย่างไร article
20 คำถามใช้บ่อยในการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ article
10 ข้อควรรู้ สำหรับการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
3 เทคนิค ช่วยให้ดำเนินการเรื่องที่ตกลงกับลูกค้าไว้อย่างมืออาชีพ article
8 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า article
เคล็ดลับการเป็น Admin Page ที่มีประสิทธิภาพ article
24 คำพูดเชิงบวกเพื่อให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติอย่างมืออาชีพ article
10 ข้อ ไม่ควรทำ เมื่อรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
10 ข้อ ควรรู้เกี่ยวกับการให้บริการผ่านแชท article
เทคนิคการใช้คำถามสำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ Call Center อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ article
Telesales อย่างไร ให้ลูกค้ายอมคุยด้วย article
ทักษะงาน Call Center หลังยุค COVID-19 article
5 เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
การสื่อสารเมื่อเจอข้อโต้แย้งของลูกค้า สำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
5 วิธีการสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า article
เทคนิคการจับประเด็นความต้องการของลูกค้า article
คุณสมบัติที่ควรมีสำหรับคนทำงาน Call Center article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (QA) มืออาชีพ article
เทคนิคพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ Competency ขององค์กร article
Competency เกี่ยวข้องกับการทำงานบริการอย่างไร article
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ article
วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ article
บริการอย่างไรให้มีความสุข article
การ Handle อารมณ์ของตัวเราเอง article
โค้ชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article
การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร article
5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า article
เป็น Call Center ต้องพูดอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ article
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ article
พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า article
10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า article
การสร้างความประทับใจจากข้อร้องเรียนของลูกค้า article
ใช้บทสนทนามาตรฐาน (Script) อย่างไรให้เหมาะสม article
5 ขั้นตอนสำหรับนักขายเมื่อโทรหาลูกค้า article
ฝึกฝนเจ้าหน้าที่ขายสินค้าทางโทรศัพท์ให้เป็นมืออาชีพ article
เทคนิค 7 ข้อในการพัฒนาทักษะการพูดของผู้ให้บริการ article
Call monitoring ช่วยพัฒนาทีมขาย (Telesales Team) ของคุณได้อย่างไร article
เคล็ด(ไม่)ลับสำหรับผู้เข้าอบรมด้านการบริการ article
เทคนิคในการพัฒนาคุณภาพการบริการของเจ้าหน้าที่ Call Center article
ทักษะที่สำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่ Call Center article
การขายสินค้าทางโทรศัพท์อย่างมืออาชีพ article
8 วิธีที่จะเปลี่ยนลูกค้าร้องเรียนให้พึงพอใจ article
การอบรมเจ้าหน้าที่ Call Center มือใหม่ ควรจะเริ่มต้นอย่างไร article
เทคนิคในการเลือกใช้คำพูดเมื่อต้องให้บริการลูกค้าเจ้าปัญหา article
ทำอย่างไรไม่ให้เกิดเรื่องร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ Call Center article
เทคนิค 10 ข้อ ในการพัฒนาทักษะการฟังทางโทรศัพท์ article
เทคนิค 5 ข้อ ที่นักขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ควรรู้ article
คำพูดเชิงบวกที่คุณต้องใช้ในงานบริการ และ การขายสินค้าทางโทรศัพท์ article
10 วิธีจัดการลูกค้าร้องเรียนให้ได้ผล article
เทคนิคเพิ่มยอดขายสินค้าทางโทรศัพท์ article
อบรมเจ้าหน้าที่ Call Center อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article
เทคนิค 8 ข้อสำหรับ Call Center Trainer มือใหม่ article