Skills Developmentวิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ article

ความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญที่จะสนับสนุนให้เราประสบความสำเร็จในงานที่ทำอยู่  นักขายที่ดีต้องมั่นใจในสินค้าหรือบริการที่กำลังนำเสนอ และนำเสนอคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ Call Center Master ขอแนะนำ 6 วิธีเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์

บริการอย่างไรให้มีความสุขarticle

 งานบริการลูกค้า  คืองานที่ต้องเอาใจใส่ลูกค้าให้เกิดความประทับใจ หรือพอใจสูงสุด  เพื่อให้ลูกค้าใช้บริการกับเราไปนาน ๆ ผู้ที่ทำงานด้านบริการลูกค้า  ต้องมีความเข้าใจ และมีความรักในงาน  จึงจะทำให้มีความสุขในการทำงาน  แต่ถึงจะมีใจรักงานมากแค่ไหน  ความสุขเหล่านั้นก็อาจถูกบั่นทอนให้ลดลงได้  ถ้าต้องเผชิญกับคำติบ่น คำต่อว่า  หรือการร้องเรียนของลูกค้า ทั้งต่อหน้า และทางโทรศัพท์  

การ Handle อารมณ์ของตัวเราเองarticle

ในชีวิตประจำวันของเรามีเรื่องราวมากมายที่เข้ามา แล้วทำให้เราต้องคิด  อารมณ์  เป็นผลจาก ความคิด ของเราเอง ถ้าเราอยากลด หรือ อยากหยุดอารมณ์ เราก็ลดคิด หรือ หยุดคิด แต่ถ้าเราลดหรือหยุดคิดไม่ได้  ให้หายใจลึกๆแทน เพราะการหายใจลึกๆ เป็นการเว้นจังหวะของความคิด  หรือ เปลี่ยนความคิดเป็นแบบเชิงบวก (Positive Thinking) 

 
โค้ชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article

ปัจจุบันการโค้ชเป็นเทคนิคที่ถูกนำมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างแพร่หลาย  จุดเด่นของการโค้ช คือการนำกระบวนการ และทักษะการสื่อสารของโค้ช เพื่อกระตุ้นให้ผู้รับการโค้ช (โค้ชชี่) ได้ใช้ความคิด และปลดปล่อยศักยภาพของตนเอง และสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง   ด้วยเทคนิคนี้ จะเป็นการพัฒนาทั้งด้านความคิด และอารมณ์ ซี่งผู้รับการโค้ชได้เรียนรู้ตนเอง ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และลงมือปฏิบัติงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ 

 
การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร article

การโค้ช คือ การช่วยให้โค้ชชี่ (ผู้ถูกให้คำแนะนำ) สามารถเพิ่มพูนประสิทธิภาพของตนเอง  โดยทำให้รู้สึกว่าเขาได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ  ทุกๆ องค์กรควรต้องมีระบบการโค้ช ซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้และการสอนงาน เพื่อสร้างบุคลากรให้มีความแข็งแกร่งขึ้น  

หน้า 7/13
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  [ถัดไป]
[Go to top]