Skills Developmentการสร้างความประทับใจจากข้อร้องเรียนของลูกค้าarticle

คำร้องเรียนของลูกค้า (Customer Complaint)  เป็นเสมือนกระจกเงา สะท้อนการบริการที่มีต่อลูกค้า  เป็นเสียงที่ชัดเจน ทำให้เรารู้ได้ทันทีว่าลูกค้ามีปัญหาอะไร มีอะไรที่กำลังไม่พอใจ และลดความไม่พึงพอใจของลูกค้า  ให้กลับกลายเป็นการสร้างความประทับใจในบริการของเราแก่ลูกค้า

 
ใช้บทสนทนามาตรฐาน (Script) อย่างไรให้เหมาะสม article

การจัดทำบทสนทนา หรือ ที่เรามักเรียกกันว่า “Script” นั้น นับเป็นตัวช่วย หรือ เครื่องมือที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ใช้กันทั่วไปใน Contact Center  ไม่ว่าจะเป็นการขาย หรือ การบริการลูกค้า  ยกตัวอย่างScript ที่ใช้กัน เช่น  Script การกล่าวทักทายลูกค้า ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนใน Contact Center จำเป็นต้องกล่าวเหมือนกัน เป็นต้น

 
5 ขั้นตอนสำหรับนักขายเมื่อโทรหาลูกค้าarticle

สำหรับนักขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales)  ทุกการติดต่อก็คือโอกาสทองที่จะต้องทำให้เต็มที่ หลังจากลูกค้ารับสายแล้ว   Call Center Master  ขอแนะนำ 5 ขั้นตอนในการติดต่อกับลูกค้าดังนี้  ขั้นตอนที่ 1 : ขอนำเสนอกับผู้ตัดสินใจ (decision maker) เท่านั้น

ฝึกฝนเจ้าหน้าที่ขายสินค้าทางโทรศัพท์ให้เป็นมืออาชีพarticle

เมื่อเจ้าหน้าที่ขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telesales)  ติดต่อไปยังลูกค้า ก็จะได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่แตกต่างกัน   Telesales ที่มีการเตรียมตัวดี  ก็จะไม่เสียโอกาสที่จะเปิด และ/หรือ ปิดการขายในการติดต่อทุกๆ ครั้ง   ทักษะที่ Telesales ควรฝึกฝน อาทิ ทักษะการสนทนาทางโทรศัพท์ (Telephone - Soft  Skill)

 
 
เทคนิค 7 ข้อในการพัฒนาทักษะการพูดของผู้ให้บริการarticle

ทักษะที่สำคัญมากอย่างหนึ่งของผู้ให้บริการ คือ ทักษะการพูด  ซึ่งสามารถจะทำให้การสื่อสารประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลวก็ได้    Call Center Master  มีเทคนิคง่ายๆ ที่ช่วยพัฒนาทักษะการพูดของผู้ให้บริการ  

หน้า 9/13
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  [ถัดไป]
[Go to top]