Skills Developmentพัฒนาหัวหน้าทีมบริการลูกค้า (Team Leader)อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์article

หัวหน้าทีม (Team Leader) ที่ทำงานด้านการบริการลูกค้า หรือ Contact Center  มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จ โดยมีความรับผิดชอบในการเป็นที่ปรึกษาและดูแลทีมงานให้ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานของหน่วยงาน (KPIs)  เจ้าหน้าที่ Team Leader จึงต้องการได้รับการสนับสนุนการทำงานจากผู้จัดการหรือผู้บริหาร รวมถึงได้รับการพัฒนาทักษะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

10 ข้อผิดพลาดที่มักพบในงานบริการลูกค้าarticle

การทำงานด้านการบริการลูกค้าให้ประสบความสำเร็จนั้น เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer Service Representative) ต้องมีความรู้และทักษะด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองและแก้ปัญหาของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ยังคงพบความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ที่มักจะเกิดขึ้น เช่น ไม่รับฟังลูกค้า และ คาดเดาความต้องการของลูกค้า เป็นต้น

ลดข้อร้องเรียนด้วยการทำให้ลูกค้าพึงพอใจได้อย่างไรarticle

การบริการ เป็นการทำเรื่องธรรมดาให้เป็นเรื่องพิเศษ จริงๆแล้วเป็นเรื่องปกติที่เราต้องดูแลลูกค้า แต่หากมีใครให้บริการมากกว่าที่ลูกค้าคาดหวังและทำมากกว่าที่ลูกค้าร้องขอแม้เพียงทำเพียงเล็กน้อย ลูกค้าก็จะรู้สึกดี เพราะลูกค้าคาดหวังที่จะได้รับการบริการที่พึงพอใจจากเรา

เทคนิคการขอโทษลูกค้าอย่างมืออาชีพarticle

 สถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับงานบริการคือการให้บริการลูกค้าที่ไม่พึงพอใจ ลูกค้าแต่ละคนอาจจะแสดงความไม่พอใจแตกต่างกันและแน่นอนว่าลูกค้าต้องการให้เจ้าหน้าที่บริการแสดงความรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาที่ได้เกิดขึ้น  การขอโทษลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

การบริการเชิงรุกเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้วยหลัก Proactive article

การบริการเชิงรุก (Proactive) ที่มีประสิทธิภาพ ซื้อใจลูกค้า เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมจุดแข็งใหม่ของ องค์กร จนสามารถแข่งขันในระดับสากลได้อย่างไม่แพ้ใคร ซึ่งมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า 

หน้า 1/13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  [ถัดไป]
[Go to top]