บทสัมภาษณ์ คุณกฤตาภร ณ นคร article

  

 

  

คุณกฤตาภร ณ นคร (อ.นก)

คุณกฤตาภร ณ นคร หรือ อาจารย์นก ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารของบริษัท คอลเซ็นเตอร์ มาสเตอร์ จำกัด และ เป็นผู้ก่อตั้งเวปไซด์ callcentermaster.com  เธอทำงานในสายงานบริการลูกค้า การขายสินค้าทางโทรศัพท์ และการบริหาร Call Center เป็นเวลากว่า 20 ปี

Call Center Master:  จุดเริ่มต้นทำงานด้านการบริการลูกค้า และ call center ได้อย่างไร และเพราะอะไรถึงทำงานในสายงานนี้ได้เป็นระยะเวลานานคะ

คุณกฤตาภร : ดิฉันเริ่มต้นทำงานด้านการบริการลูกค้ากับบริษัท Outsource Call Center แห่งหนึ่ง ในตำแหน่ง Customer Service Representative ค่ะ  และพบว่าตัวเองชอบงานนี้  เมื่อเราตั้งใจทำงาน และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ก็ได้รับโอกาสให้เติบโตในสายงานเป็นลำดับค่ะ  ดิฉันมีความสุขกับการทำงานในสายงานบริการและ Call Center มาถึงทุกวันนี้ค่ะ

Call Center Master:  ชอบอะไรในงานปัจจุบันที่ทำอยู่และมีความประทับใจอะไรบ้างคะ

คุณกฤตาภร : ชอบหลายอย่างค่ะ ตอนนี้งานที่รับผิดชอบหลักๆ คือ การเป็นวิทยากร (Trainer)  ที่ชอบงานนี้เพราะได้นำประสบการณ์การทำงานมาแลกเปลี่ยนและก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เข้าอบรมและองค์กรของลูกค้าค่ะ  งานสอนเป็นงานที่ท้าทาย  ฝึกให้เป็นคนขวนขวายหาความรู้และพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้กับตนเองตลอด  ทุกครั้งที่ได้รับงาน ดิฉันก็จะวางแผน ไม่ว่าจะเป็น เนื้อหา รูปแบบการสอน และกิจกรรมต่างๆ  ให้เหมาะกับผู้เข้าอบรม  ระหว่างการสอน เมื่อเราได้เห็นรอยยิ้มและแววตาของผู้เรียนรับรู้ถึงสิ่งที่เราสื่อ ทำให้รู้สึกอิ่มใจ  และหลายๆ คอมเม้นท์ ที่บอกว่าเขาได้รับข้อคิดในการทำงาน เข้าใจลูกค้ามากขึ้น  มั่นใจว่าจะทำงานได้อย่างมืออาชีพ  ดิฉันมีความสุขนะคะ  

นอกจากนั้น ดิฉันดูแลและเป็นนักเขียนให้กับเวปไซด์ callcentermaster.com ด้วยค่ะ งานเขียนฝึกให้เราเป็นคนสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ  วันนี้เวปของเราได้ให้บริการมากว่า 5 ปีแล้วค่ะ  และด้วยความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ผ่านบทความต่างๆ ไปยังผู้คนหมู่มาก  ลูกค้าบางท่านมาเรียนกับเราหลังจากได้ติดตามงานผ่านทางเวป หรือ เฟสบุ้คมาระยะนึง ทำให้ทีมงานรู้สึกดีมากๆค่ะ  

Call Center Master:  ในฐานะ Trainer อาจารย์นกมีความคิดเห็นว่าจะพัฒนาบุคลากรในทีมงาน Call Center อย่างไรเพื่อรองรับลูกค้าในยุคนี้คะ
 
คุณกฤตาภร : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องเก่งในหลายด้าน  เนื่องจากเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ในอนาคตอันใกล้คำถามที่ถามบ่อย หรือ ข้อมูลที่ไม่ซับซ้อน จะถูกให้บริการโดยเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence)  นอกจากนั้น พฤติกรรมของลูกค้าเองจะเลือกติดต่อในช่องทางที่ตนสะดวก และต้องการได้รับข้อมูลหรือแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว  เจ้าหน้าที่ Call Center จึงต้องพัฒนาทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้ Social Media การรับเรื่องร้องเรียน การควบคุมอารมณ์ และการบริหารความเครียด  
สำหรับการวางแผนการพัฒนาทีมงาน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ด้าน  คือ หนึ่ง พัฒนาด้านความรู้  สอง พัฒนาด้านทักษะการทำงาน และ สามพัฒนาด้านทัศนคติและการควบคุมอารมณ์ ค่ะ

Call Center Master:  มีเทคนิคอะไรบ้างที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรคะ

คุณกฤตาภร :  การพัฒนาบุคลากรทำได้หลายวิธีค่ะ เช่น  การจัดอบรม ให้พนักงานเรียนรู้ด้วยตนเองจากคู่มือการทำงานและองค์ความรู้ภายในองค์กร  การจัดทดสอบความรู้และการแก้ไขปัญหา  การพูดคุยระหว่างหัวหน้าและลูกทีม  รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ในทีม (Team Building)  เป็นต้น นอกจากนั้น การจำลองสถานการณ์ (Role Play) ก็เป็นอีกกิจกรรมที่สามารถทำได้ระหว่างการอบรมหรือการประชุมในแต่ละวัน (Morning Brief)  ซึ่งกิจกรรมนี้สามารถพัฒนาบุคลากรได้ทั้ง 3 ด้านที่กล่าวข้างต้น แล้วแต่ว่าต้องการเน้น (focus) เกี่ยวกับอะไร  ขอฝากไว้ว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญและทำอย่างต่อเนื่องค่ะ

Call Center Master:  มีคำแนะนำให้กับหัวหน้าทีม Call Center มือใหม่อย่างไรบ้างคะ
 
คุณกฤตาภร : ก่อนอื่นขอเป็นกำลังใจให้สำหรับหัวหน้าทีมทุกท่านนะคะ  การบริหาร Call Center เปรียบเสมือนการบริหารบริษัทเล็กๆ (หรือ อาจจะไม่เล็กก็ได้) บริษัทนึงเลยนะคะ  อย่างแรก คือ การบริหารงานให้ได้ประสิทธิภาพและคุณภาพตามมาตรฐานที่วางไว้ ซึ่งมีดัชนีวัดการทำงานมากมาย ถัดมา คือการบริหารคน (People Management) ซึ่งน้องๆ Agent ถูกมองว่าเป็นพนักงานที่มีอัตราการลาออกสูงมาก  แต่ถ้าเราบริหารด้วยความเมตตาและเข้าใจ  เราก็จะมีน้องๆ คุณภาพช่วยงานเรานะคะ และ ส่วนสุดท้าย คือการบริหารต้นทุนค่ะ

สำหรับหัวหน้าทีมมือใหม่ บางท่านอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวสักระยะหนึ่ง เพราะต้องปรับบทบาทและเรียนรู้งานทั้ง 3 ส่วนที่กล่าวไว้ แนะนำว่าให้จัดลำดับความสำคัญของงานให้ดีๆ  อย่าไปจมอยู่กับงานใดงานหนึ่งที่ตนเองถนัด  พยายามเรียนรู้งานทั้งหมดให้เร็วที่สุด สิ่งสำคัญของการบริหาร คือ การวางแผนและการติดตามงาน รวมถึงมีความยืดหยุ่นในการแก้ไขปัญหา นอกจากนั้น ต้องรอบคอบและคิดถึงผู้อื่น ไม่ว่า ลูกค้า เจ้านาย และทีมงาน  เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะพบว่าการบริหารทีมงาน Call Center เป็นงานที่สนุกสุดยอดงานหนึ่งค่ะ

Call Center Master:  อาจารย์นกยึดหลักอะไรในการทำงานงานและการดำเนินชีวิตคะ

คุณกฤตาภร : สำหรับการทำงาน ดิฉันจะคิดเสมอว่าเราได้รับโอกาสและความไว้วางใจจากบริษัท และ/หรือ จากลูกค้า จึงทำงานอย่างทุ่มเทและเต็มความสามารถค่ะ  ดิฉันมีความสุขกับงานและการดำเนินชีวิตในปัจจุบันค่ะ  แนวทางง่ายๆ คือ ดิฉันเป็นคิดบวกค่ะ ประสบการณ์ต่างๆทั้งด้านบวกและลบที่ผ่านเข้ามา ก็จะเรียนรู้ และขอบคุณเหตุการณ์เหล่านั้นอยู่เสมอๆ   ฝึกที่จะปล่อยวาง เมื่อเผชิญเรื่องที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังค่ะ

Call Center Master: เวลาว่างอาจารย์นกจะทำอะไรเพื่อเป็นการพักผ่อนจากการทำงานคะ

คุณกฤตาภร : ดิฉันจะแบ่งเวลาให้กับการออกกำลังกาย ใช้เวลาในวันหยุดกับครอบครัว  ส่วนกิจกรรมที่ชอบคือ การวางแผนเดินทางท่องเที่ยวค่ะ  นอกจากนั้น ก็จะอ่านหนังสือ ฟังเพลง และดูรายการผ่านทาง YouTube ค่ะ

Call Center Master: ท้ายสุด อยากให้อาจาย์นกฝากข้อคิดในการทำงานบริการลูกค้าแก่ผู้อ่านของ Call Center Master ค่ะ

คุณกฤตาภร : การทำงานให้มีความสุข เราจะต้องรักในงานที่ทำอยู่ มีความรอบรู้ และทักษะด้านต่างๆ  ความเป็นผู้ไฝ่รู้และการฝึกฝนจะทำให้เกิดความชำนาญและความมั่นใจ (ทำมาก ได้มากนะคะ)  ขอให้ผู้อ่านทุกท่านมีความสุขกับทุกๆวัน ดูแลสุขภาพ คิดบวกและทำงานอย่างมีสติค่ะ  
 
 
Call Center Master:  ขอขอบคุณ คุณกฤตาภร ณ นคร เป็นอย่างมาก ที่สละเวลามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้คำแนะนำดีๆ แก่ผู้อ่านของ Call Center Master ค่ะ

บทสัมภาษณ์ โดย 

คุณปัจมา กอสุวรรณ

31 มกราคม 2561
Special Interview

บทสัมภาษณ์ คุณดาเรศ พัฒนรัตน์เจริญ article
บทสัมภาษณ์ คุณวรพจน์ สุโขชัยยะกิจ article
บทสัมภาษณ์ คุณณัฎฐา ใฝ่ใจ article
บทสัมภาษณ์ คุณพัณณิตา พัวประเทือง article
บทสัมภาษณ์ : คุณสลักจิต การะเกตุ article
ความคิดเห็นของหัวหน้าทีมบริการลูกค้าในยุคดิจิตัล article
บทสัมภาษณ์ คุณศิริวรรณ ดวงมา article
บทสัมภาษณ์ คุณสิชาภัทร นพโสภณชนะ article
บทสัมภาษณ์ คุณธนศักย์ เฉลิมกิตติชัย article
บทสัมภาษณ์ คุณภัคภาคิน ธนพลโภคิน article
บทสัมภาษณ์ คุณจันทนีย์ อ่อนจันทร์ article
บทสัมภาษณ์ คุณนิสา มังกรทอง article
บทสัมภาษณ์ คุณสัจภรณ์ ธนศิริศาสตร์ article
บทสัมภาษณ์ คุณรุ่งระวี พันธานนท์ article
บทสัมภาษณ์ คุณนันทวัน ฮวดเจริญ article
บทสัมภาษณ์ คุณทิพย์มณี แคว้นคอนฉิม article
บทสัมภาษณ์ คุณสุรศักดิ์ ภักดีวัฒนะกุล article
บทสัมภาษณ์ คุณสาวิตรี ศิริโตมร article
บทสัมภาษณ์ คุณภัทรพร เต็งซัน article
บทสัมภาษณ์ คุณนาวิน พุ่มโพธิ์สุวรรณ article
บทสัมภาษณ์ คุณปรัชญาภรณ์ ราวินจิรพัฒน์ article
บทสัมภาษณ์ พนักงาน Call Center ตำแหน่ง Technical Support ซึ่งเป็นผู้ชายทั้งหมด article
บทสัมภาษณ์ คุณคมคาย รักจันทึก article
บทสัมภาษณ์ คุณวาราณา แสงมณี article
บทสัมภาษณ์ คุณเสาวนีย์ ชัยชนะสุวรรณ article