บทสัมภาษณ์ คุณคมคาย รักจันทึก article

  

 

 

 

 

คุณคมคาย  รักจันทึก

 Customer Support, บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด

         คุณคมคาย รักจันทึก  ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง  Customer Support   ของบริษัทผู้ให้บริการเวบไซต์สำเร็จรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย, บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด  งานบริการลูกค้า เป็นงานลำดับที่สองของเธอหลังจากเรียนจบปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์  หลังจากได้ทำงานด้านบริการลูกค้า คุณคมคายพบว่าการแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้าทำให้เธอมีความสุขในการทำงาน  และเธอได้ทำงานด้านบริการลูกค้าเป็นเวลากว่า 3 ปีแล้ว   คุณคมคายเป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการทำงาน  มีทักษะในการแก้ปัญหา ชอบช่วยเหลือผู้อื่น และเป็นที่รักของผู้ร่วมงาน   ซึ่งทำให้เธอเป็นพนักงานที่มีผลการทำงานที่ดี และเป็นที่ไว้วางใจของหัวหน้างาน


Callcentermaster:  คุณเริ่มทำงานด้านบริการลูกค้าได้อย่างไรคะ

คุณคมคาย:  หลังจากที่ดิฉันจบการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ ได้มีโอกาสทำงานเป็นผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์ของบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งงานดังกล่าวจะมีการติดต่อประสานงานกับลูกค้าบ้าง กรณีที่ลูกค้ามีปัญหากับระบบของบริษัท  หลังจากที่ทำงานด้านคอมพิวเตอร์เป็นเวลาประมาณ 3 ปี  ดิฉันมีความคิดว่าตัวเองอยากจะลองเปลี่ยนจากงานการเขียนโปรแกรมเป็นงานด้านอื่นบ้าง และดิฉันก็ได้รับโอกาสร่วมงานกับ Ready planet ซึ่งเป็นงานด้านบริการหลังการขาย ให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการเวบไซต์สำเร็จรูปของบริษัท  ถึงปัจจุบันดิฉันได้ทำงานด้านนี้มาเป็นเวลา 3 ปีแล้วค่ะ

 

Callcentermaster: อะไรคือสิ่งที่คุณชอบในอาชีพการบริการลูกค้า หรือ Call Center คะ

คุณคมคาย: สิ่งที่ดิฉันชอบสำหรับการทำงานด้านนี้  คือการที่ได้ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า และสามารถแก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ   นอกจากนั้น การเป็น Customer Support ของ Ready Planet  ทำให้มีการพัฒนาตนเอง  ต้องพยายามใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ และรู้จักควบคุมอารมณ์ เมื่ออยู่ภายใต้สถานการณ์กดดันจากลูกค้าค่ะ

 

CallCentermaster : คุณคิดว่าเจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้า หรือ  Call Center  ที่ดีควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรคะ

คุณคมคาย:  ดิฉันมีความคิดเห็นว่า คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้าที่ดีคือ 

เป็นผู้ฟังที่ดี
มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าและหาทางออก
        หรือเสนอความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม
มีการควบคุมอารมณ์ที่ดี มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 
 

Callcentermaster: คุณมีเทคนิค หรือ วิธีในการรับสายลูกค้าเจ้าปัญหาอย่างไรบ้างคะ

คุณคมคาย: การรับมือกับลูกค้าเจ้าปัญหาต้องอาศัยความใจเย็น และฟังในสิ่งที่ลูกค้าพูดให้มากที่สุด เมื่อมีโอกาสค่อยทำการชี้แจงถึงสาเหตุและเหตุผลให้ลูกค้าเข้าใจ อย่างเช่น มีลูกค้ารายนึง ต้องการให้ดิฉันแก้ไขข้อมูลบางอย่าง บนเว็บไซต์ในทันที ซึ่งตามระเบียบแล้วลูกค้าจะต้องส่งเอกสารตามที่บริษัทกำหนดไว้เข้ามาก่อนล่วงหน้า จึงจะสามารถดำเนินการแก้ไขได้ แต่ลูกค้าไม่ยอมดำเนินการตามระเบียบของบริษัท ยืนยันจะให้ดิฉันดำเนินการแก้ไขให้ตามที่ลูกค้าต้องการ ดิฉันได้พยายามชี้แจงระเบียบให้ลูกค้ารับทราบ แต่ลูกค้าก็ไม่ยอมทำตามระเบียบ  ท้ายที่สุดแล้วดิฉันก็แจ้งลูกค้าว่า ตามระเบียบของบริษัทแล้วไม่สามารถดำเนินการให้ได้ แต่อย่างไรแล้วจะลองประสานงานให้เป็นกรณีพิเศษ และขออนุญาตติดต่อกลับ ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าว การแก้ปัญหาให้กับลูกค้าเราไม่จำเป็นต้องดึงดันและพยายามให้ลูกค้าทำตามระเบียบของบริษัทในเวลานั้นทันที  อาจจะต้องมีเวลาเพื่อให้ลูกค้าอารมณ์เย็นลง และค่อยชี้แจงเหตุผลให้ลูกค้าฟังในภายหลังค่ะ 

 

Callcentermaster: คุณคิดว่าแนวทางใดเป็นการกระตุ้นขวัญและกำลังใจในการทำงานของคุณและทีมงานมากที่สุด

คุณคมคาย:  สำหรับตัวดิฉันเองและเพื่อนร่วมงาน  การให้รางวัลหรือคำชมเชย สำหรับพนักงานที่ทำงานดี หรือมีผลงานโดดเด่น จะเป็นการกระตุ้นขวัญและกำลังใจในการทำงาน ได้เป็นอย่างดี  นอกจากนั้น การที่บริษัทมีลูกค้าเพิ่มขึ้นและเข้ามาใช้บริการของหน่วยงาน Customer Support อย่างต่อเนื่อง  รวมถึงบริษัทมีผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น ก็ทำให้พนักงานมีความเชื่อมั่นในองค์กร และ ตั้งใจทำงานมากยิ่งขึ้นค่ะ

 

Callcentermaster: เมื่อคุณมีเวลาว่าง คุณมักจะทำอะไรเพื่อเป็นการพักผ่อนจากงานประจำบ้างคะ

คุณคมคาย: ดิฉันมักจะใช้เวลาว่างออกกำลังกายโดยการเข้าฟิตเนส และทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวค่ะ

 

 

 

 บทสัมภาษณ์โดย:  คุณกฤติยา เลาหกุล  

 

6 มีนาคม 2556

 

 

 

 
Special Interview

บทสัมภาษณ์ คุณดาเรศ พัฒนรัตน์เจริญ article
บทสัมภาษณ์ คุณวรพจน์ สุโขชัยยะกิจ article
บทสัมภาษณ์ คุณณัฎฐา ใฝ่ใจ article
บทสัมภาษณ์ คุณพัณณิตา พัวประเทือง article
บทสัมภาษณ์ คุณกฤตาภร ณ นคร article
บทสัมภาษณ์ : คุณสลักจิต การะเกตุ article
ความคิดเห็นของหัวหน้าทีมบริการลูกค้าในยุคดิจิตัล article
บทสัมภาษณ์ คุณศิริวรรณ ดวงมา article
บทสัมภาษณ์ คุณสิชาภัทร นพโสภณชนะ article
บทสัมภาษณ์ คุณธนศักย์ เฉลิมกิตติชัย article
บทสัมภาษณ์ คุณภัคภาคิน ธนพลโภคิน article
บทสัมภาษณ์ คุณจันทนีย์ อ่อนจันทร์ article
บทสัมภาษณ์ คุณนิสา มังกรทอง article
บทสัมภาษณ์ คุณสัจภรณ์ ธนศิริศาสตร์ article
บทสัมภาษณ์ คุณรุ่งระวี พันธานนท์ article
บทสัมภาษณ์ คุณนันทวัน ฮวดเจริญ article
บทสัมภาษณ์ คุณทิพย์มณี แคว้นคอนฉิม article
บทสัมภาษณ์ คุณสุรศักดิ์ ภักดีวัฒนะกุล article
บทสัมภาษณ์ คุณสาวิตรี ศิริโตมร article
บทสัมภาษณ์ คุณภัทรพร เต็งซัน article
บทสัมภาษณ์ คุณนาวิน พุ่มโพธิ์สุวรรณ article
บทสัมภาษณ์ คุณปรัชญาภรณ์ ราวินจิรพัฒน์ article
บทสัมภาษณ์ พนักงาน Call Center ตำแหน่ง Technical Support ซึ่งเป็นผู้ชายทั้งหมด article
บทสัมภาษณ์ คุณวาราณา แสงมณี article
บทสัมภาษณ์ คุณเสาวนีย์ ชัยชนะสุวรรณ article