บทสัมภาษณ์ พนักงาน Call Center ตำแหน่ง Technical Support ซึ่งเป็นผู้ชายทั้งหมด article

บทสัมภาษณ์ พนักงาน Call Center ตำแหน่ง  Technical  Support  ซึ่งเป็นผู้ชายทั้งหมด 

คนส่วนใหญ่มักคิดว่าผู้หญิงเหมาะกับงานบริการในศูนย์ Call Center มากกว่าผู้ชาย และพนักงาน Call Center ที่ทำงานด้านนี้ ส่วนใหญ่มีสัดส่วนผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย   Call Center Master  ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พนักงาน Call Center ตำแหน่ง Technical Support ซึ่งเป็นผู้ชายจำนวน 11 ท่าน  มีอายุงานเฉลี่ย ประมาณ 2 ปี จนถึง 6 เดือน  ท่านเหล่านี้มีความคิดเห็นที่คล้ายกันในบางคำถาม และเห็นแตกต่างกันในบางคำถาม  ลองมาฟังความคิดเห็นของพนักงาน Call Center ที่เป็นผู้ชายกลุ่มนี้เกี่ยวกับงานบริการ ด้านการแก้ไขปัญหาเทคนิคในการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ (Technical Support)  กันค่ะ
 
Call Center Master : อะไรทำให้คุณเลือกทำงานในตำแหน่ง Technical Support

ความคิดเห็นที่ 1: เพราะผมเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีอยู่แล้ว ประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้และมีแนวโน้มจะพัฒนามากขึ้นในอนาคต ดังนั้นการเรียนรู้และหาประสบการณ์ในงานด้านนี้ จึงเป็นสิ่งที่ถนัดและมีความสนใจและตั้งใจเป็นพิเศษ และมั่นใจว่าสามารถ Support การแก้ไขปัญหาด้าน Technical ต่าง ๆ ได้ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย
ความคิดเห็นที่ 2: ผมเป็นคนชอบงานที่เกี่ยวกับ service และการแก้ไขปัญหา อีกทั้งชอบงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ความคิดเห็นที่ 3: ผมคิดว่าเป็นงานที่ไม่จำเจ เพราะต้องศึกษาความรู้เรื่องใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
ความคิดเห็นที่ 4: ผมเป็นคนชอบงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี และชอบงานบริการ อีกทั้งชอบการแก้ไขปัญหาเพราะทำให้รู้สึกว่าเราเป็นผู้มีความรู้
 
Call Center Master: คุณคิดว่าอาชีพ Technical Support เหมาะกับผู้ชายหรือไม่ เพราะอะไร

ความคิดเห็นที่ 1: เหมาะกับทุกเพศ ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ ของแต่ละบุคคล
ความคิดเห็นที่ 2: เหมาะสมทั้งผู้ชายและผู้หญิงครับ เนื่องจากเป็นงานด้านการบริการ ที่ใช้วิธีการรับฟังปัญหา หาวิธีการแก้ไขปัญหา และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ครับ ผู้ชายสามารถทำได้ดีเช่นเดียวกับผู้หญิงครับ
ความคิดเห็นที่ 3: ผมมีความเห็นว่าเหมาะกับผู้ชายครับ เพราะบุคคลิกและการใช้ชีวิตในแบบของผู้ชาย จะดูเหมาะสมในงานด้านนี้ ยกตัวอย่าง หากต้อง On Site กลางคืน  หรืองานเข้ากะ ผู้ชายอาจจะไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยมากนัก และผู้ชายสามารถลุยงานได้โดยไม่ต้องห่วงภาพลักษณ์   ด้านความแข็งแรงของร่างกายได้เปรียบกว่าผู้หญิง เพราะ Technical Support ต้องพร้อมตลอดเวลา เพราะส่วนใหญ่แล้ว งานที่ใช้เทคโนโลยีปัจจุบันสามารถทำงานได้ 24 ชั่วโมง ไม่ต้องหยุดพักเครื่อง
ความคิดเห็นที่ 4: เหมาะสมกับผู้ชายครับ หากเป็น Technical Support ด้าน Hardware และ Software  แต่หากเป็นทางด้านการใช้โปรแกรมที่สนับสนุนด้านธุรกิจ หรือข้อมูลธุรกิจต่างๆ อาจเหมือนจะไม่เหมาะ เพราะผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ชอบจดจำอะไรที่ละเอียดๆ หรือเงี่อนไขที่เยอะๆ และซับซ้อน
 
Call Center Master: คุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง จากที่เคยเป็นผู้รับบริการ มาเป็นผู้ให้บริการ
 
ความคิดเห็นที่ 1: ทำให้ผมเข้าใจความรู้สึกของผู้ให้บริการ และเข้าใจความต้องการของผู้รับบริการครับ
ความคิดเห็นที่ 2: ทุกคนเคยเป็นผู้รับบริการมาก่อน ดังนั้นหากนำมุมมองที่เคยเป็นผู้รับบริการมาปรับใช้ จะสามารถทำให้ผู้ให้บริการเข้าใจและแก้ปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ความคิดเห็นที่ 3: เมื่อมาเป็นผู้ให้บริการ ก็เข้าใจในความรู้สึกของผู้รับบริการว่า ต้องแก้การแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดเพราะสมมุติว่า ถ้าเราเป็นผู้รับบริการ เราก็อยากให้ทางผู้ให้บริการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วที่สุดเช่นกัน
ความคิดเห็นที่ 4: เข้าใจปัญหาจากผู้ใช้งานว่า ต้องการจะให้แก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ทุกปัญหามีทางออก แต่ก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วย
 
Call Center Master:  อะไรคือสิ่งที่คุณชอบในงานด้านการบริการที่คุณรับผิดชอบอยู่
 
ความคิดเห็นที่ 1: ความท้าทายในการแก้ไขปัญหา และการได้ให้บริการให้ประสบผลสำเร็จในทุก ๆ Call ที่โทรมา
ความคิดเห็นที่ 2: ได้ใช้ความสามารถที่ตัวเองมี และได้ความรู้ใหม่ๆ จากการค้นหา ที่ตัวเองไม่เคยมีมาก่อน มาใช้ในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ที่โทรมาได้ประสบผลสำเร็จ
ความคิดเห็นที่ 3: แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ
ความคิดเห็นที่ 4: ชอบในการแก้ไขปัญหา เป็นการฝึกไหวพริบ ความรับผิดชอบ และความรอบคอบ
 
Call Center Master:  คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ทันที และจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไร เพื่อคงไว้ซึ่งความพึงพอใจของลูกค้า
 
ความคิดเห็นที่ 1: รู้สึกไม่ค่อยสบายใจทำให้งานติดขัดและล่าช้า ต้องขอรับเรื่องตรวจสอบปัญหาและจะแจ้งผลกลับ หลังจากนั้นพยายามตรวจสอบปัญหาและแก้ไขปัญหาให้ได้และแจ้งผลกลับลูกค้าในระยะเวลาที่เร็วที่สุด
ความคิดเห็นที่ 2: รู้สึกค้างคาและต้องรับผิดชอบให้เสร็จสิ้น โดยจะพยายามติดตามปัญหาให้แล้วเสร็จโดยให้ทันกำหนดที่แจ้งลูกค้าไว้
ความคิดเห็นที่ 3: รู้สึกไม่ค่อยสบายใจทำให้งานติดขัดและล่าช้า ต้องขอรับเรื่องตรวจสอบปัญหาและจะแจ้งผลกลับ หลังจากนั้นจะรีบพยายามตรวจสอบปัญหาและแก้ไขปัญหาให้ได้และแจ้งผลกลับลูกค้าในระยะเวลาที่เร็วที่สุด
ความคิดเห็นที่ 4: รู้สึกเข้าใจปัญหาที่ลูกค้าต้องพบ ปัญหาไหนที่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว ส่วนปัญหาที่ยังแก้ไขไม่ได้จริง ๆ จะพยายามหาแนวทางที่ดีที่สุดให้
 
Call Center Master:  คุณชอบหัวหน้างาน (Supervisor) แบบไหน  เพราะอะไร
 
ความคิดเห็นที่ 1: ต้องการหัวหน้าแบบที่มีภาวะผู้นำ ที่มาพร้อมกับความเป็นกันเอง เวลานอกเรื่อง ก็สนุกสนาน เฮฮาบ้าง ในเรื่องงาน ก็จริงจังเป็นปกติ เพราะจะได้ลดความตรึงเครียด และทำให้เกิดบรรยากาศการทำงาน ที่มีความรัก ความสามัคคี ใกล้ชิด ในหมู่พนักงาน พร้อมที่จะดำเนินงานไปด้วยกัน
ความคิดเห็นที่ 2: ต้องการ Supervisor ที่มีความกระตือรือร้น สามารถติดตามงาน จาก Contact Point ได้ทันทีและสามารถปรึกษาปัญหาได้ มีความเชี่ยวชาญ และเป็นที่ยอมรับในหน่วยงาน มีความใจกว้าง พร้อมรับฟัง ช่วยเหลือสนับสนุนพนักงานให้มีความก้าวหน้า  ใจดี และสปอร์ตกับลูกน้อง 
ความคิดเห็นที่ 3: อยากได้ Supervisor แบบ โจโฉ เพราะว่า   ดูแล ปกครองลูกน้องอย่างยุติธรรม โดยคำนึงถึงความสามารถ กล้าคิดกล้าตัดสินใจ แบบไม่ลังเล ไม่เชื่อคำยุยงและหวั่นไหวกับคำพูด และมักจะพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ เป็นคนที่โอบอ้อมอารี
ความคิดเห็นที่ 4:  อยากได้  Supervisor ที่มีความรู้เกี่ยวกับงานเยอะ และพร้อมที่จะให้คำปรึกษาในเรื่องงานอย่างเต็มใจ
 
Call Center Master: เมื่อคุณมีเวลาว่างคุณมักจะทำอะไร
 
ความคิดเห็นรวมจากทุกท่าน :  ดูภาพยนตร์, เล่นกีฬา, ถ่ายภาพ, อ่านหนังสือ, เล่นเกมส์, ท่องเที่ยว และใช้เวลาว่างกับครอบครัว
 
จากบทสัมภาษณ์ข้างต้น ทำให้เราได้รับข้อคิดดี ๆ จากทีม Technical Support ที่เป็นผู้ชายกลุ่มนี้ว่า การจะเป็นผู้ให้บริการที่ดีนั้น จะต้องมีใจรักในการให้บริการเป็นสำคัญ  งานบริการแบบ Call Center นี้ เหมาะกับทุกเพศ  เป็นงานที่ต้องมีความรอบรู้และต้องมีความอดทน รวมถึงเป็นงานที่ท้าทาย  เพราะไม่สามารถคาดเดาได้ว่า ลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาจะสอบถามเรื่องอะไร และมีปัญหาแบบไหน ต้องมีการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เสมอ อีกทั้งความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ก็เป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งสำหรับการทำงานเป็น Call Center ที่ดี และประสบผลสำเร็จ
 
ขอขอบคุณ: คุณทิพย์มณี แคว้นคอนฉิม  สำหรับบทสัมภาษณ์ พนักงาน Call Center ตำแหน่ง  Technical  Support  
30 กรกฎาคม 2556
 Special Interview

บทสัมภาษณ์ คุณดาเรศ พัฒนรัตน์เจริญ article
บทสัมภาษณ์ คุณวรพจน์ สุโขชัยยะกิจ article
บทสัมภาษณ์ คุณณัฎฐา ใฝ่ใจ article
บทสัมภาษณ์ คุณพัณณิตา พัวประเทือง article
บทสัมภาษณ์ คุณกฤตาภร ณ นคร article
บทสัมภาษณ์ : คุณสลักจิต การะเกตุ article
ความคิดเห็นของหัวหน้าทีมบริการลูกค้าในยุคดิจิตัล article
บทสัมภาษณ์ คุณศิริวรรณ ดวงมา article
บทสัมภาษณ์ คุณสิชาภัทร นพโสภณชนะ article
บทสัมภาษณ์ คุณธนศักย์ เฉลิมกิตติชัย article
บทสัมภาษณ์ คุณภัคภาคิน ธนพลโภคิน article
บทสัมภาษณ์ คุณจันทนีย์ อ่อนจันทร์ article
บทสัมภาษณ์ คุณนิสา มังกรทอง article
บทสัมภาษณ์ คุณสัจภรณ์ ธนศิริศาสตร์ article
บทสัมภาษณ์ คุณรุ่งระวี พันธานนท์ article
บทสัมภาษณ์ คุณนันทวัน ฮวดเจริญ article
บทสัมภาษณ์ คุณทิพย์มณี แคว้นคอนฉิม article
บทสัมภาษณ์ คุณสุรศักดิ์ ภักดีวัฒนะกุล article
บทสัมภาษณ์ คุณสาวิตรี ศิริโตมร article
บทสัมภาษณ์ คุณภัทรพร เต็งซัน article
บทสัมภาษณ์ คุณนาวิน พุ่มโพธิ์สุวรรณ article
บทสัมภาษณ์ คุณปรัชญาภรณ์ ราวินจิรพัฒน์ article
บทสัมภาษณ์ คุณคมคาย รักจันทึก article
บทสัมภาษณ์ คุณวาราณา แสงมณี article
บทสัมภาษณ์ คุณเสาวนีย์ ชัยชนะสุวรรณ article