บทสัมภาษณ์ คุณสัจภรณ์ ธนศิริศาสตร์ article

  

 

คุณสัจภรณ์ ธนศิริศาสตร์  

คุณสัจภรณ์ ธนศิริศาสตร์

คุณสัจภรณ์ ธนศิริศาสตร์ ปัจจุบันทำงานให้กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข  ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและประสานการรับแจ้งเหตุ หน่วยงาน สำนักจัดระบบการ
แพทย์ฉุกเฉิน  เธอมีความรับผิดชอบในการประสานงานรับแจ้งเหตุให้แก่ประชาชนที่ติดต่อทางสายด่วน 1669 คุณสัจภรณ์มีประสบการณ์ทำงานบริการประมาณ 3 ปี

Call Center Master:  ประชาชนทั่วไปสามารถขอใช้บริการด้านใดจาก Call Center ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติบ้างคะ 
คุณสัจภรณ์:  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน  สายด่วน 1669  จะให้บริการประชาชนในหลายลักษณะค่ะ อาทิ
- การรับแจ้งเหตุ อุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ประสานงานรถ เรือ อากาศยาน เพื่อออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน  โดยทีมงานจะให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้แจ้งอาจจะเป็นญาติผู้ป่วยหรือผู้พบเห็นเหตุการณ์ ก็สามารถโทรแจ้งสายด่วน 1669 ได้ค่ะ
- ให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับผู้ป่วยฉุกเฉิน
- รับเรื่องร้องเรียน กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน
- ให้คำแนะนำในเรื่องอื่น ๆ ที่แจ้งขอความช่วยเหลือ เช่น สัตว์เลื้อยคลานเข้าบ้าน รถเสีย น้ำมันหมด เป็นต้น
รวมถึง การประสานงานกรณีประชาชนโทรติดผิดพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่ของเราจะแจ้งไปยังเจ้าของพื้นที่ค่ะ

Call Center Master:  คุณสัจภรณ์ชอบอะไรในงานบริการที่รับผิดชอบอยู่คะ
คุณสัจภรณ์:  ดิฉันคิดว่างานด้านการบริการเป็นการช่วยเหลือ หรือทำบุญในทางอ้อมค่ะ  งานในส่วนที่ดิฉันรับผิดชอบอยู่เป็นการรับแจ้งเหตุ ประสานงานช่วยเหลือผู้ป่วย ซึ่งเป็นการช่วยเหลือตั้งแต่จุดเกิดเหตุ จนกระทั่งนำส่งถึงโรงพยาบาลโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆจากผู้ป่วยค่ะ

Call Center Master:  คุณสัจภรณ์คิดว่างานบริการหน่วยงานภาครัฐจะถูกคาดหวังจากประชาชนอย่างไรบ้าง การทำงานมีความกดดันอย่างไร
คุณสัจภรณ์:  สิ่งที่ประชาชนคาดหวัง ก็คือเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน/อุบัติเหตุ ต้องการมีหน่วยงานคอยให้ความช่วยเหลือตลอด24 ชั่วโมง และสามารถเข้าถึงได้  นอกจากนั้น ผู้ป่วย หรือ ญาติผู้ป่วยจะมีความคาดหวังค่อนข้างมากในการช่วยให้เขาลดจากการเจ็บป่วย หรือการเสียชีวิตได้  เป็นงานที่มีความกดดันมากค่ะ เพราะทุกนาที มีค่าสำหรับผู้ป่วย เพราะฉะนั้นทุกรายที่ขอความช่วยเหลือจะสร้างความเครียดและกดดันให้กับเจ้าหน้าที่มาก แต่เราก็ยินดีให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างดีที่สุดค่ะ 

Call Center Master:  เมื่อเกิดกรณีร้องเรียนการบริการของหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ในทีมของคุณ  คุณสัจภรณ์จะมีเทคนิคในการดูแลผู้ขอรับบริการอย่างไร
คุณสัจภรณ์:  ดิฉันและทีมงานยินดีที่จะรับเรื่องทุกร้องเรียนทุกเรื่อง  ยอมรับในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และพร้อมให้เหตุผลในการให้บริการเบื้องต้นกับผู้ร้องเรียนเข้ามา แล้วนำเรื่องร้องเรียนรายงานผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้ง เพื่อแก้ไข และปรับปรุง เพื่อพัฒนางานต่อไปค่ะ  และหน่วยงานของเรามีคณะทำงานพิจารณาทำงานรับเรื่องร้องเรียนทุกกรณีค่ะ

Call Center Master:  คุณสัจภรณ์:มีเทคนิคในการให้กำลังใจเพื่อนร่วมงานที่มีความเครียด และอาจเกิดความท้อจากการทำงานบริการอย่างไรบ้างคะ
คุณสัจภรณ์: ดิฉันจะบอกเพื่อนร่วมงานให้เอาใจเขามาใส่ใจเรา และการที่เราช่วยผู้ประสบภัยแล้วได้บุญค่ะ  เราจะให้กำลังใจกัน และเข้าใจกัน ว่าปัญหาย่อมเกิดขึ้นได้ตลอด ถ้าบริการไม่ประทับใจผู้ให้บริการ หรือถ้าเกิดความเครียดมากๆ ในการทำงาน เราจะผ่อนคลายโดยการออกให้พัก เบรค หรือไม่ทำอะไรก้อได้ ที่สามารถระบายได้ ซัก 10 นาที แล้วค่อยกลับเข้ามาทำงานค่ะ

Call Center Master:  คุณสัจภรณ์มีแนวคิดหรือวิธีในการให้กำลังใจตนเอง และทำงานบริการอย่างมีความสุขอย่างไรบ้างคะ
คุณสัจภรณ์:  ดิฉันจะคิดว่าสายที่โทรเข้ามา เปรียบเสมือนเป็นญาติ หรือพี่น้องเรา โทรมาขอความช่วยเหลือ เราต้องคิดบวกในการให้บริการ และความสุขจะเกิดขึ้นเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องภูมิใจว่าเราได้ช่วยเหลือให้ผู้ป่วยหรือผู้ประสบเหตุได้รอดชีวิตค่ะ

Call Center Master:  เมื่อเวลาว่าง คุณสัจภรณ์มักทำอะไรเพื่อเป็นการพักผ่อนจากงานประจำบ้างคะ
คุณสัจภรณ์:  ดิฉันมักจะออกพื้นที่เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นกับผู้ป่วยค่ะ  และหากเครียดจากการทำงานก็จะไปพักผ่อน โดยการไปเที่ยวที่ต่างๆ ค่ะ

Call Center Master:  ขอขอบคุณ คุณสัจภรณ์ ธนศิริศาสตร์ ที่สละเวลามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้คำแนะนำดีๆ แก่ผู้อ่านของ Call Center Master ค่ะ
 
 

บทสัมภาษณ์ โดย คุณกฤตาภร ณ นคร

30 มิถุนายน 2558
Special Interview

บทสัมภาษณ์ คุณดาเรศ พัฒนรัตน์เจริญ article
บทสัมภาษณ์ คุณวรพจน์ สุโขชัยยะกิจ article
บทสัมภาษณ์ คุณณัฎฐา ใฝ่ใจ article
บทสัมภาษณ์ คุณพัณณิตา พัวประเทือง article
บทสัมภาษณ์ คุณกฤตาภร ณ นคร article
บทสัมภาษณ์ : คุณสลักจิต การะเกตุ article
ความคิดเห็นของหัวหน้าทีมบริการลูกค้าในยุคดิจิตัล article
บทสัมภาษณ์ คุณศิริวรรณ ดวงมา article
บทสัมภาษณ์ คุณสิชาภัทร นพโสภณชนะ article
บทสัมภาษณ์ คุณธนศักย์ เฉลิมกิตติชัย article
บทสัมภาษณ์ คุณภัคภาคิน ธนพลโภคิน article
บทสัมภาษณ์ คุณจันทนีย์ อ่อนจันทร์ article
บทสัมภาษณ์ คุณนิสา มังกรทอง article
บทสัมภาษณ์ คุณรุ่งระวี พันธานนท์ article
บทสัมภาษณ์ คุณนันทวัน ฮวดเจริญ article
บทสัมภาษณ์ คุณทิพย์มณี แคว้นคอนฉิม article
บทสัมภาษณ์ คุณสุรศักดิ์ ภักดีวัฒนะกุล article
บทสัมภาษณ์ คุณสาวิตรี ศิริโตมร article
บทสัมภาษณ์ คุณภัทรพร เต็งซัน article
บทสัมภาษณ์ คุณนาวิน พุ่มโพธิ์สุวรรณ article
บทสัมภาษณ์ คุณปรัชญาภรณ์ ราวินจิรพัฒน์ article
บทสัมภาษณ์ พนักงาน Call Center ตำแหน่ง Technical Support ซึ่งเป็นผู้ชายทั้งหมด article
บทสัมภาษณ์ คุณคมคาย รักจันทึก article
บทสัมภาษณ์ คุณวาราณา แสงมณี article
บทสัมภาษณ์ คุณเสาวนีย์ ชัยชนะสุวรรณ article