บทสัมภาษณ์ คุณทิพย์มณี แคว้นคอนฉิม article

  

 

Khun Tipmanee  

คุณทิพย์มณี  แคว้นคอนฉิม

คุณทิพย์มณี แคว้นคอนฉิม ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Vice - President Advance Contact Center  ขององค์กรธุรกิจโทรคมนาคม  เธอมีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมงานบริการลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการได้รับบริการ เป็นระยะเวลากว่า 22 ปี 

Call Center Master: เคล็ดลับที่คุณทิพย์มณีใช้ในการรักษาความพึงพอใจของลูกค้ามีอะไรบ้างคะ

คุณทิพย์มณี : ดิฉันขอตอบเป็นข้อๆ ดังนี้ค่ะ

อันดับแรก ดิฉันจะดูความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก โดยถือเป็น First Priority เช่น ลูกค้าอยากติดต่อถึงเราในช่วงเวลาเร่งด่วน ซึ่งแน่นอน เวลาเร่งด่วน คือ Peak Hour ย่อมติดต่อไม่ค่อยได้ เราก็ไปหาดูว่า อะไรที่ลูกค้าต้องการไม่เร่งด่วน แต่ติดต่อเรามาในช่วงเวลาเร่งด่วน เราก็ทำ Proactive ต่อลูกค้ากลุ่มนั้นก่อนที่จะติดต่อมาหาเราในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อจะทำให้พนักงานบริการของเรามีขีดความสามารถในการรองรับการให้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วนได้ และทำการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการของเราตลอดเวลา เพื่อกลับไปหาต้นเหตุของปัญหาและนำไปสู่การลดข้อร้องเรียน และการขอความช่วยเหลือจากลูกค้า

ข้อสอง ดูความรู้สึกของลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาว่า ลูกค้าเกิดความรู้สึกไม่ดีระดับใด โดยฟังจากน้ำเสียง ข้อซักถาม การได้รับผลกระทบจากธุรกิจการบริการของเรา และหากลูกค้าต้องการการตอบสนองในการแก้ไขปัญหานั้นทันที เราก็จะสื่อสารว่าเราจะดูแลดำเนินการแก้ไขให้ทันทีโดยจะเสร็จในเวลาประมาณกี่โมง หรือหากเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนที่ลูกค้าไม่สามารถติดต่อเราได้ เราก็จะหาช่องทางพิเศษที่จะสามารถดูแลปัญหาให้ลูกค้าได้ทันท่วงที เช่น แจ้งปัญหาผ่านระบบที่เตรียมไว้ให้ โดยลูกค้าสามารถบันทึกข้อมูลปัญหาเข้ามาได้เองทันทีที่พบปัญหา โดยเมื่อระบบบันทึกข้อมูลเสร็จ ระบบจะตอบกลับอัตโนมัติถึงระยะเวลาดำเนินการการแก้ไขให้ลูกค้ารับทราบทันที  พร้อมหมายเลขกำกับปัญหาที่ได้รับแจ้ง ซึ่งลูกค้าสามารถใช้หมายเลขของปัญหานั้นกลับมาติดตามผลต่อได้ หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขตามที่ได้ตกลงไว้  

ข้อสาม  ในการแก้ไขปัญหา ปัญหาทุกปัญหาที่ให้การบริการแก้ไขนั้น จะรับดำเนินการแก้ไขให้ 90% และสามารถจบปัญหาได้ ณ ขณะที่แจ้งปัญหาเข้ามา และทุกปัญหามีคำตอบทุกคำตอบ ภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งไม่เกิน 4 ชั่วโมง หรือบางกรณีภายใน 1 วันทำการ ซึ่งจะต้องสื่อสารกับลูกค้าทุกครั้งว่า เราจะสามารถให้ข้อมูล หรือแก้ไขการบริการตามที่ร้องขอเสร็จภายในเวลาใด

ข้อสี่ ใช้เทคโนโลยียุคใหม่ซึ่งได้เปิดกว้างและสนับสนุนให้เป็นโลกแห่งการเรียนรู้ที่รวดเร็วและกว้างขวาง ดังนั้นการพิจารณาใช้เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ให้กับลูกค้าของเรา เพื่อให้ข้อมูลในเรื่องใหม่ ๆ ที่ลูกค้าไม่เคยรับทราบมาก่อน และลดข้อสงสัยที่ติดต่อสอบถามเข้ามา โดยสามารถนำข้อมุูลนั้น กลับมาใช้ซ้ำ ๆ หลาย ๆ ครั้งได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สำหรับลูกค้า และลูกค้าควรได้รับฟังสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับจากการบริการของเรา

และข้อสุดท้ายคือ พัฒนาวิธีการ หรือหาเครื่องมือใหม่ ๆ เพื่อเป็นช่องทางสนับสนุนช่วยเหลือลูกค้าเพื่อให้ได้รับการบริการที่ฉับไวขึ้น เช่น ช่องทาง Social Media ต่างๆ เป็นต้น 

Call Center Master:  อยากทราบว่าคุณทิพย์มณีใช้เทคนิคอะไรในการสร้าง Coaching Culture ในหน่วยงานของคุณคะ

คุณทิพย์มณี :  เริ่มที่ตัวของเราเองก่อนค่ะ  โดยเราต้องเป็น Role Model ในการ Coaching ให้กับลูกน้อง ในระดับต่าง ๆ และเราต้องเป็นผู้ฟังให้มาก เพื่อจะวิเคราะห์ว่าทีมทำงานภายใต้ความรับผิดชอบของเรา เขาขาดอะไร  เราก็ไปสรรหาเรื่องเหล่านั้นมา Coach ลูกน้องของเรา 

อีกตัวอย่างคือ การทำงานที่เหมือน ๆ กันทุกวัน และทำงานแบบเดิม ๆ จะทำให้ความคิดในการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ไม่ค่อยเกิด ดังนั้น จึงควรหมุนเวียนพนักงานในหน้าที่ต่าง ๆ ให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา เพื่อให้เห็นมุมมองที่กว้างขึ้น จากงานเดิม ๆ ดังนั้นเมื่อเกิดการหมุนเวียนหน้าที่ ที่รับผิดชอบในช่วงเวลาที่เหมาะสม จึงเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันขึ้นในทีม และการเห็นแตกต่างเพื่อนำมาซึ่งเป้าหมายเดียวกันในการมุ่งสู่คุณภาพการบริการ จะนำมาซึ่งการ Coaching ในทีม และกลายเป็น Culture ในที่สุด

Call Center Master:  คุณทิพย์มณีมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงานที่เหมาะสมกับงานบริการลูกค้าอย่างไรบ้างคะ

คุณทิพย์มณี : สิ่งแรกที่มอง คือ ทัศนะคติค่ะ ไม่ว่าจะทำงานในสายอาชีพใด หรืองานอะไรก็ตาม หากมีทัศนะคติ ที่มุ่งหวังให้ผู้อื่นมีความสุข ช่วยเหลือผู้อื่นที่อยู่ตรงหน้าให้มีความสุข ไม่เพียงแค่คุณพ่อ คุณแม่ หรือคนในครอบครัวเท่านั้น  เมื่อเริ่มจากสิ่งที่ถูกต้อง สิ่งอื่น ๆ ก็จะถูกต้องตามมาเอง  ดิฉันจะมองหาหรือการคัดเลือกพนักงานโดย พิจารณาจากมุมมอง ทัศนะคติ  ความคิด คือ รักในงานบริการ  คำพูดที่จะสื่อสารออกมาก็จะคิดก่อนที่จะพูด เต็มใจที่จะให้บริการ และเต็มใจที่จะดูแลผู้อื่น เป็นต้น ส่วนข้อพิจารณา อื่น ๆ คือ ความกระตือรือร้น  การเรียนรู้และการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ ๆ และความอดทน เป็นต้น  

Call Center Master:  เมื่อมีเวลาว่างคุณทิพย์มณีมีกิจกรรมอะไรเพื่อเป็นการผ่อนคลายและไว้พักผ่อนจากงานประจำบ้างคะ

คุณทิพย์มณี : ดิฉันได้มองหาความชอบและความฝันของตัวเอง และลงมือทำทันที  โดยที่ตัวเองฝันว่าอยากมีร้านจัดดอกไม้เป็นของตัวเองตอนปลดเกษียณแล้ว เพื่อจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ยามที่เราไม่มีอะไรที่ต้องรับผิดชอบแล้ว แต่เมื่อคิดดังนั้นแล้ว ก็ทดลองลงมือทำเลย โดยทดลองจัดแจกันดอกไม้ประดิษฐ์มาวางไว้ในห้องทำงานของตัวเองก่อน แล้วก็จัดไว้หลาย ๆ แจกัน หลาย ๆ แบบวางติดไว้ท้ายรถ เวลาไปพบเจอเพื่อน ๆ ก็บอกว่าเราทำขายนะ เป็นงานอดิเรก ใครสนใจซื้อได้ตอนนั้นเลย และรับสั่งล่วงหน้าด้วย โดยเวลาที่ใช้จัดแจกันดอกไม้ คือ เวลาหลังเลิกงาน และวันเสาร์ อาทิตย์ สิ่งที่ได้จากงานอดิเรกนี้ ได้หลายอย่างมาก คือมันเป็นความใฝ่ฝันที่อยากทำ และยังไม่ได้ลงมือ เมื่อได้ลงมือทำจริง ๆ มันกลายเป็นความรักที่จะทำ มีความสุขที่ได้ทำ เมื่อเห็นผลสำเร็จของงาน คือเห็นแจกันดอกไม้ที่ทำสำเร็จแล้ว ก็คือผลงานที่ปรากฏ ก็ยิ่งมีความสุขคือมันสวย เราเอาอารมณ์ที่เราสัมผัสได้นี้ นำมาใช้กับงานประจำที่เรารับผิดชอบ ทำให้ได้อารมณ์เดียวกัน คือ รักที่จะทำงานที่เรารับผิดชอบ พิจารณาปรับปรุงทำให้ดีขึ้น และมุ่งสู่ผลสำเร็จของงานตามเป้าหมาย และเห็นผลงานอย่างมีความสุข  จริง ๆ แล้วการทำงานของเราประสพผลสำเร็จทุกวัน หากคิดให้เป็น คือ ทำสิ่งนี้เสร็จ ทำสิ่งนั้นเสร็จในทุก ๆ วัน และทำอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นเราทุกคนประสพผลสำเร็จในการทำงานทุกวันค่ะ 

Call Center Master:  ท้ายสุด อยากให้คุณทิพย์มณีฝากข้อคิดในการทำงานบริการลูกค้าแก่ผู้อ่านของ Call Center Master ค่ะ

คุณทิพย์มณี : ดิฉันคิดว่า งานบริการลูกค้านับเป็นงานที่ท้าทายความสามารถมาก เพราะลูกค้าของเรา คือ คนทุกคนที่แตกต่างทั้งอายุ อาชีพ ต่างความคิด มีทุกรูปแบบของความต้องการ สิ่งสำคัญคือให้เราเปิดใจรับฟังลูกค้าให้มาก ฟังความต้องการของลูกค้า เพื่อจะได้สนองตอบให้ตรงใจลูกค้าให้มากที่สุด หากเรายังไม่มีบริการนั้น นับเป็นโอกาสอันดีที่ลูกค้ามาบอกเรา เพื่อจะได้พัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นในธุรกิจ แต่หากเป็นความผิดของการบริการ ไม่ว่าความผิดนั้นจะเกิดจากใคร จะเกิดจากข้อจำกัดอะไร เราน้อมรับความผิดนั้น โดยไม่มีข้อแก้ตัว และรับดำเนินการดูแลให้ลูกค้าอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ณ สถานการณ์นั้น ๆ โดยแสดงความจริงใจออกไป ให้ลูกค้ารับทราบและสัมผัสได้  ในขณะเดียวกันเราก็ต้องสร้างความคิดที่ถูกต้องให้ทีมงาน และปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคน เหมือนลูกค้าคนนั้น คือญาติพี่น้องของเราคนหนึ่ง ซึ่งเราจะมอบสิ่งที่ดีที่สุด และบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้าของเราตลอดไป
 
Call Center Master:  ขอขอบคุณ คุณทิพย์มณี แคว้นคอนฉิม เป็นอย่างมาก ที่สละเวลามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้คำแนะนำดีๆ แก่ผู้อ่านของ Call Center Master ค่ะ

บทสัมภาษณ์ โดย คุณกฤตาภร ณ นคร

28 กรกฎาคม 2557
Special Interview

บทสัมภาษณ์ คุณดาเรศ พัฒนรัตน์เจริญ article
บทสัมภาษณ์ คุณวรพจน์ สุโขชัยยะกิจ article
บทสัมภาษณ์ คุณณัฎฐา ใฝ่ใจ article
บทสัมภาษณ์ คุณพัณณิตา พัวประเทือง article
บทสัมภาษณ์ คุณกฤตาภร ณ นคร article
บทสัมภาษณ์ : คุณสลักจิต การะเกตุ article
ความคิดเห็นของหัวหน้าทีมบริการลูกค้าในยุคดิจิตัล article
บทสัมภาษณ์ คุณศิริวรรณ ดวงมา article
บทสัมภาษณ์ คุณสิชาภัทร นพโสภณชนะ article
บทสัมภาษณ์ คุณธนศักย์ เฉลิมกิตติชัย article
บทสัมภาษณ์ คุณภัคภาคิน ธนพลโภคิน article
บทสัมภาษณ์ คุณจันทนีย์ อ่อนจันทร์ article
บทสัมภาษณ์ คุณนิสา มังกรทอง article
บทสัมภาษณ์ คุณสัจภรณ์ ธนศิริศาสตร์ article
บทสัมภาษณ์ คุณรุ่งระวี พันธานนท์ article
บทสัมภาษณ์ คุณนันทวัน ฮวดเจริญ article
บทสัมภาษณ์ คุณสุรศักดิ์ ภักดีวัฒนะกุล article
บทสัมภาษณ์ คุณสาวิตรี ศิริโตมร article
บทสัมภาษณ์ คุณภัทรพร เต็งซัน article
บทสัมภาษณ์ คุณนาวิน พุ่มโพธิ์สุวรรณ article
บทสัมภาษณ์ คุณปรัชญาภรณ์ ราวินจิรพัฒน์ article
บทสัมภาษณ์ พนักงาน Call Center ตำแหน่ง Technical Support ซึ่งเป็นผู้ชายทั้งหมด article
บทสัมภาษณ์ คุณคมคาย รักจันทึก article
บทสัมภาษณ์ คุณวาราณา แสงมณี article
บทสัมภาษณ์ คุณเสาวนีย์ ชัยชนะสุวรรณ article