บทสัมภาษณ์ คุณภัทรพร เต็งซัน article

  

 

Khun Prapassorn 

  

คุณภัทรพร เต็งซัน

Assistance Manager, Telesales บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 

คุณภัทรพร เต็งซัน  ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง Assistance  Manager Telesales ของบริษัท บัตรกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินเชื่อผู้บริโภค โดยมีบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลเป็นผลิตภัณฑ์หลัก

คุณภัทรพรได้เริ่มต้นทำงานด้านการขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telephone Sales) กับ บริษัท อเมริกันเอ็กซ์เพรส จำกัด ในตำแหน่งงาน Telesales Officer เป็นระยะเวลากว่า 8 ปี และได้รับมอบหมายให้ดูแลทีมขาย (Telesales) ซึ่งต้องบริหารทีมงานขายจำนวน 30 คน หลังจากนั้นประมาณ 2 ปี คุณภัทรพรได้ร่วมงานกับบริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และได้รับการเลื่อนตำแหน่งในการดูแลทีมงานขายทั้งในส่วน Telesales และ Booth Sales จนถึงปัจจุบัน  เธอดูแลทีมงานขาย In- House  และ Booth sales  ประมาณ 100 คน รวมระยะเวลาการทำงานในการสายงาน Telesales เป็นเวลาเกือบ 20 ปี

Call center Master: คุณภัทรพรเริ่มทำงานด้านการขายสินค้าทางโทรศัพท์ (Telephone Sales) ได้อย่างไรคะ

คุณภัทรพร :เริ่มต้นงานขายจากการที่เพื่อนแนะนำว่าทาง อเมริกันเอ็กซ์เพรส  กำลังรับสมัครพนักงาน Sale หลายอัตรา และโดยส่วนตัวของดิฉันมีความต้องการรายได้ที่ไม่จำกัดค่ะ ดิฉันจึงสนใจและมาสมัครงานด้านนี้ค่ะ

Call center Master: สิ่งที่คุณภัทรพรชอบในงานด้านการขายที่ทำอยู่ มีอะไรบ้างคะ

คุณภัทรพร:  ดิฉันชอบงานด้านการขาย เพราะเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ และได้ฝึกฝนตัวเองตลอดเวลา อาทิ การควบคุมอารมณ์  การวิเคราะห์คำพูดของลูกค้า และ การพร้อมให้บริการที่ตรงกับความต้องการลูกค้าเป็นหลักสำคัญ  นอกจากนั้นงานขายเป็นงานมีรายได้ที่ดี  ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้การทำงานมีความสุขค่ะ

Call center Master: คุณภัทรพรคิดว่างานขายทางโทรศัพท์ (Telesales) มีความยากและง่ายอย่างไรบ้างคะ

คุณภัทรพร :สำหรับดิฉัน ความยากของงานขายทางโทรศัพท์ คือ การฟังและวิเคราะห์ความคิดของลูกค้า จากคำพูดและน้ำเสียงของลูกค้าโดยไม่เห็นหน้า หากวิเคราะห์ได้ไม่ตรงจุด ก็อาจทำให้การขายในครั้งนั้นไม่ประสบความสำเร็จ

ความง่ายคือ การยอมรับการปฏิเสธจากลูกค้า ซึ่งดิฉันก็จะไม่ได้มีความรู้สึกที่ผิดหวังมากเท่ากับการที่อยู่กับลูกค้าแบบ Face to Face ค่ะ

Call center Master: คุณภัทรพรคิดว่า คุณสมบัติของผู้ที่ทำงาน Telesales มีอะไรบ้างคะ

คุณภัทรพร :  1.ต้องมีใจรักการบริการ  2.เป็นทั้งผู้พูดและผู้ฟังที่ดีพร้อมๆกัน  3.ต้องมีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบในทุกๆด้าน และ ยึดมั่นในคำสัญญาที่ให้กับลูกค้าค่ะ

Call center Master: ปัญหาที่มักพบจากการทำงานมีอะไรบ้าง และ คุณภัทรพรมีเทคนิคหรือวิธีในการคุมทีมงาน (Telesales team) ให้ได้ตามเป้าหมายอย่างไรบ้างคะ

คุณภัทรพร : ปัญหาที่พบบ่อย คือ ในการปฏิบัติงานจริง พนักงานขายเมื่อพบลูกค้าที่แรงๆจะไม่สามารถเก็บอารมณ์ได้  อาจมีการโต้ตอบลูกค้าบ้าง และทำให้ลูกค้ารู้สึกไม่พอใจ  พนักงานขายเลือกปฏิบัติกับลูกค้า  และใช้คำพูดที่ไม่ตรงกับกาลเทศะ

เทคนิคง่ายๆ ในการคุมทีมงานของดิฉัน  คือ ดิฉันจะฝึก พนักงานขายในเรื่องการควบคุมอารมณ์ การสร้างสมาธิและสร้างทัศนคติที่ดีๆในการทำงาน ให้เขาได้ซึมซับเรื่อยๆและต่อเนื่อง ฝึกให้พวกเขาเป็นพนักงานขายมืออาชีพ ทั้งนี้ หากพนักงานคนใดทำให้ลูกค้าไม่พึงพอใจบ่อยๆ จะมีบทลงโทษที่สมเหตุสมผล และมีระเบียบข้อบังคับในการทำงานค่ะ

Call center Master: คุณภัทรพรมีวิธีในการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในทีมของคุณอย่างไรบ้างคะ

คุณภัทรพร: การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีมงาน ดิฉันขอยกตัวอย่างเช่น สำหรับพนักงานคนใดปฏิบัติงานได้ดี ก็จะทำการชื่นชมต่อหน้าพนักงานทั้งหมดเพื่อให้พนักงานที่ทำดีรู้สึกภาคภูมิใจและอยากที่จะทำดีต่อไป  และหากพนักงานคนใด ปฏิบัติงานยังไม่ได้มาตรฐาน ก็จะมีการเรียกคุยตัวต่อตัว เพื่อไม่ให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับคำตำหนิ และแจ้งในสิ่งที่ควรจะต้องปรับปรุงพร้อมทั้งให้กำลังใจว่า เราเชื่อมั่นในตัวของเขาว่าเขาต้องทำงานได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ

Call center Master: เมื่อคุณภัทรพรมีเวลาว่าง คุณมักจะทำอะไรเพื่อเป็นการพักผ่อนจากการทำงานประจำคะ

คุณภัทรพร : ดิฉันชอบอ่านหนังสือที่สร้างกำลังใจให้กับตัวเอง  หรือหนังสือที่สอนเกี่ยวกับการมองโลกในแง่บวก  และเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวค่ะ

Call center Master: ท้ายนี้ อยากให้คุณภัทรพร ฝากถึงน้องๆ ที่ทำงานขายสินค้าทางโทรศัพท์ เพื่อเป็นแนวทาง หรือเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยค่ะ

คุณภัทรพร: อยากจะฝากน้องๆที่ทำงานขายทุกคนว่าคุณคือ ฟันเฟืองที่สำคัญของธุรกิจ ขอให้คุณตั้งใจทำงานอย่างมีคุณภาพและสม่ำเสมอ  หมั่นพัฒนาตนเองในทุกๆด้าน อย่าหยุดที่จะหาความรู้ ฝึกฝนในสิ่งที่เราขาดให้ชำนาญ  แล้วความสำเร็จจะเป็นของคุณทุกๆคนค่ะ

Call Center Master:  ขอขอบคุณ คุณภัทรพร เต็งซัน ที่สละเวลามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้คำแนะนำดีๆ แก่ผู้อ่านของ Call Center Master ค่ะ

บทสัมภาษณ์โดย: คุณกฤติยา เลาหะกกุล

27 มกราคม 2557

 

 
Special Interview

บทสัมภาษณ์ คุณดาเรศ พัฒนรัตน์เจริญ article
บทสัมภาษณ์ คุณวรพจน์ สุโขชัยยะกิจ article
บทสัมภาษณ์ คุณณัฎฐา ใฝ่ใจ article
บทสัมภาษณ์ คุณพัณณิตา พัวประเทือง article
บทสัมภาษณ์ คุณกฤตาภร ณ นคร article
บทสัมภาษณ์ : คุณสลักจิต การะเกตุ article
ความคิดเห็นของหัวหน้าทีมบริการลูกค้าในยุคดิจิตัล article
บทสัมภาษณ์ คุณศิริวรรณ ดวงมา article
บทสัมภาษณ์ คุณสิชาภัทร นพโสภณชนะ article
บทสัมภาษณ์ คุณธนศักย์ เฉลิมกิตติชัย article
บทสัมภาษณ์ คุณภัคภาคิน ธนพลโภคิน article
บทสัมภาษณ์ คุณจันทนีย์ อ่อนจันทร์ article
บทสัมภาษณ์ คุณนิสา มังกรทอง article
บทสัมภาษณ์ คุณสัจภรณ์ ธนศิริศาสตร์ article
บทสัมภาษณ์ คุณรุ่งระวี พันธานนท์ article
บทสัมภาษณ์ คุณนันทวัน ฮวดเจริญ article
บทสัมภาษณ์ คุณทิพย์มณี แคว้นคอนฉิม article
บทสัมภาษณ์ คุณสุรศักดิ์ ภักดีวัฒนะกุล article
บทสัมภาษณ์ คุณสาวิตรี ศิริโตมร article
บทสัมภาษณ์ คุณนาวิน พุ่มโพธิ์สุวรรณ article
บทสัมภาษณ์ คุณปรัชญาภรณ์ ราวินจิรพัฒน์ article
บทสัมภาษณ์ พนักงาน Call Center ตำแหน่ง Technical Support ซึ่งเป็นผู้ชายทั้งหมด article
บทสัมภาษณ์ คุณคมคาย รักจันทึก article
บทสัมภาษณ์ คุณวาราณา แสงมณี article
บทสัมภาษณ์ คุณเสาวนีย์ ชัยชนะสุวรรณ article