บทสัมภาษณ์ คุณณัฎฐา ใฝ่ใจ article

  

  

Khun Nuttha Faichai  

  คุณณัฎฐา ใฝ่ใจ

คุณณัฏฐา ใฝ่ใจ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Country CS Process, Implementation, Quality & Performance Manager ในธุรกิจผู้ให้บริการด้านการขนส่งที่ครอบคลุมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ  คุณณัฏฐาทำงานอยู่ในสายงานบริการลูกค้า (Customer Service) มากว่า 17 ปี  ทำให้มีโอกาสได้เรียนรู้งานในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการและงาน Call Center อย่างละเอียดและมองเห็นภาพใหญ่ของทิศทางงานบริการ Call Center  

 
Call Center Master: คุณณัฎฐาเริ่มทำงานด้านการบริการลูกค้าและประสบความสำเร็จในสายงานนี้ได้อย่างไรคะ
คุณณัฎฐา : ตำแหน่งแรกในสายงานด้านบริการของดิฉันคือตำแหน่ง Call Center Representative ซึ่งอยู่ในส่วนของ Customer Service ค่ะ ทำหน้าที่เป็นเหมือน Business Partner ในการให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหา ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเราค่ะ จากนั้นได้รับการโปรโมทไปดูแลในส่วนของทีมบริการหลังการขาย ตำแหน่ง Customer Service Support Supervisor ซึ่งมีความน่าสนใจและท้าทายเป็นอย่างมาก ต้องใช้ทักษะและความรู้ที่เข้มข้นกว่าเดิมเพราะส่วนนี้จะต้องดูแลลูกค้าในหลาย ๆ มิติ  ทั้งการรับเรื่องร้องเรียน การเคลมสินค้า การนำเสนอทางเลือก ต่อมาได้รับโอกาสให้ดูแลในส่วน Learning & Development ของแผนก Customer Service ในตำแหน่ง Country Customer Service Quality Coach  โดยในบทบาทนี้ ดิฉันให้ความสำคัญมาก เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง Center of Excellence ขององค์กรค่ะ 
 
แนวคิดที่ดิฉันใช้มาตลอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว ก็คือ เป็นน้ำครึ่งแก้ว ยินดีรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น แล้วนำมาปรับปรุง หรือเป็นข้อคิดที่จะพัฒนาตัวเอง  เข้าใจหน้าที่ และให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบในงานเป็นอย่างมากค่ะ   
 
Call Center Master : คุณณัฎฐาช่วยเล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Center of Excellence หน่อยค่ะ
คุณณัฎฐา: Center of Excellence เป็นการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้น้องๆ เข้าใจวิธีการคิด แนวทางปฏิบัติ และนำมาใช้ในงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความภูมิใจและเห็นคุณค่าในงานของตนเอง บริการที่ส่งมอบให้ จึงเป็นบริการจากใจที่มีความสุข โดยส่วนตัวเชื่อว่า แนวคิดนี้ช่วยลดปัญหาเรื่องการลาออกของพนักงาน (Turnover) ได้เป็นอย่างดี ทำให้องค์ความรู้ (Knowhow) มีการถ่ายทอดไปในองค์กร ทำให้ประสิทธิภาพการให้บริการมีความเสถียรสูง   ในปัจจุบัน ยังคงดูแลงานในฝ่ายบริการเช่นเดิม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Learning&Development (L&D) ของแผนก Customer Service , การ implement process, Project ต่างๆ ให้มีขั้นตอนที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้ Customer Service ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคะ  
 
Call Center Master: อะไรคือสิ่งที่คุณณัฎฐา ชอบในอาชีพสายงานการบริการลูกค้าคะ
คุณณัฏฐา: การนำความรู้ความสามารถของตนเองมาใช้ในการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าคะ โดยเฉพาะการนำเสนอทางเลือกใหม่ๆ ภายใต้ข้อกำหนดบางประการซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้ แต่เมื่อเราแก้ปัญหาได้เราก็เกิดความภูมิใจที่ได้ส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าค่ะ นอกจากนั้น เราสามารถนำเรื่องราวดี ๆ แบบนี้มาแชร์ให้กับน้อง ๆ ในทีมได้เห็นเป็น case study ได้อีกด้วยค่ะ  
 
Call Center Master: คุณณัฎฐามีแนวคิดอย่างไรในการมอบหมายงาน และมีวิธีโค้ชทีมงานอย่างไรบ้างคะ
คุณณัฏฐา: ก่อนมอบหมายงานต้องมีการอธิบายให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ระยะเวลา และเป้าหมายที่ต้องการให้น้องๆ ได้ทราบก่อนค่ะ การสื่อสารจะเป็นรูปแบบสองทาง (Two ways communication)  เพื่อให้ทั้งเราและน้องๆได้มีโอกาสตรวจสอบความเข้าใจในงานนั้นๆ ก่อนลงมือปฏิบัติ ระหว่างทางเราจะมีการเข้าไปพูดคุย สอบถามความคืบหน้าของงานว่าเป็นไปตามแผน หรือ ติดปัญหาอะไร ที่ต้องการให้เราช่วยเหลือหรือไม่คะ 
Coaching style ที่จริงใช้หลายวิธีมากค่ะ เพราะทีมงานมีหลากหลายเจนเนอเรชั่น ในแผนก Customer Service ถ้าเป็นพนักงานที่ทำงานมาได้ระยะหนึ่ง มีความเข้าใจเนื้อหางานพอสมควร ดิฉันจะใช้คำถามในการดึงศักยภาพของน้อง ๆ ออกมา   แทนที่จะบอกให้เค้าทำแบบไหน   ให้ Feedback เพื่อให้เค้าได้ฝึกคิด ช่วยเสริมเทคนิคบางอย่างให้ เพื่อให้น้องมองเห็นภาพงานบริการได้ชัดเจนมากขึ้นและมีความเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าแสดงออก
สำหรับน้องใหม่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ด้านงานบริการ หรือ งาน Call Center มาก่อน ก็จะปรับ (apply) ให้ทำงานเข้าขั้นตอนมาตราฐานทางแผนกค่ะ  
 
Call Center Master: คุณณัฎฐามีเทคนิคในการรับมือลูกค้าที่ไม่พึงพอใจมากเพื่อรักษาลูกค้าของคุณไว้อย่างไรคะ
คุณณัฏฐา: ใช้การฟังลุกค้าด้วยใจ ไม่ใช่ฟัง (แค่ได้ยิน ) เพื่อตอบคำถามแค่เพียงอย่างเดียว จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเราพบว่าหลายๆครั้ง ลูกค้าอยากมีใครสักคนที่พร้อมจะรับฟัง และเข้าใจในสิ่งที่เค้าอยากจะบอกหรืออยากให้แก้ปัญหา ดังนั้นการให้ความสำคัญกับการฟังจึงเป็นสิ่งแรกที่ทำ เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบว่า เค้ามีความสำคัญกับเราแค่ไหน เราจริงใจและพร้อมจะลงมือแก้ปัญหานั้นให้กับลูกค้าเต็มความสามารถ 
 
Call Center Master: เมื่อมีเวลาว่างคุณณัฎฐา มีกิจกรรมอะไรเพื่อเป็นการผ่อนคลายและพักผ่อนจากงานประจำบ้างคะ
คุณณัฏฐา: ดิฉันชอบตามหาของอร่อยทานค่ะ แต่ก็ไม่ลืมที่จะไปออกกำลังกายเพื่อเป็นการสร้างสมดุลให้ร่างกายด้วย เป้าหมายคือไป Gym 3 ครั้งต่อสัปดาห์  แต่ถ้าพักผ่อนอยู่บ้าน ก็ชอบที่จะดูหนัง ไปพร้อม ๆ กับการเป็นทาสแมวไปด้วยค่ะ    
 
Call Center Master: ท้ายสุด อยากให้คุณณัฎฐา ฝากข้อคิดในการทำงานบริการลูกค้าแก่ผู้อ่านของ Call Center Master ค่ะ
คุณณัฏฐา: งาน Call Center มีสำคัญและมีความท้าทายมากๆ เพราะเรา คือตัวแทนขององค์กรที่จะนำเสนอบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า คือ คนๆแรกที่สร้างความระทับใจให้กับลุกค้า คือฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้ธุรกิจยังหมุนไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง อยากให้น้องๆ Call Center เล็งเห็นคุณค่าในงานอาชีพนี้อย่างแท้จริงคะ
พนักงาน Call Center ไม่ได้รับผิดชอบแค่การรับโทรศัพท์ หากแต่ยังมีโอกาสที่จะเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองให้เพิ่มมากขึ้น ในสายงาน Call Center ด้านอื่นอีกมากมาย เช่น การวิเคราะห์ตัวเลข การวางแผนงานบริการ ตลอดจนความรู้ด้านอื่นๆที่ส่งเสริมงานพนักงาน Call Center มีความก้าวหน้าในสายงานนี้อย่างยั่งยืนและมั่นคง
แม้ว่าในอนาคต จะมีการนำนวัตกรรม หรือ เทคโนโลยี ใหม่ๆมาปรับใช้ แต่สิ่งที่หุ่นยนต์ทำไม่ได้ คือ การสร้างความประทับใจ ที่แสดงออกมาผ่านน้ำเสียง และการฟังอย่างตั้งใจของเรา คนที่พร้อมให้ความช่วยเหลือเมื่อลูกค้าต้องการ  ขอบคุณค่ะ 
 
Call Center Master:   ขอขอบคุณคุณณัฏฐามากค่ะ ที่สละเวลามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และ แนะนำข้อมูลดีๆ ให้ทีมงาน และผู้อ่านของเราค่ะ 

   บทสัมภาษณ์ โดย   

คุณกฤตาภร ณ นคร
2 สิงหาคม 2561

 
Special Interview

บทสัมภาษณ์ คุณดาเรศ พัฒนรัตน์เจริญ article
บทสัมภาษณ์ คุณวรพจน์ สุโขชัยยะกิจ article
บทสัมภาษณ์ คุณพัณณิตา พัวประเทือง article
บทสัมภาษณ์ คุณกฤตาภร ณ นคร article
บทสัมภาษณ์ : คุณสลักจิต การะเกตุ article
ความคิดเห็นของหัวหน้าทีมบริการลูกค้าในยุคดิจิตัล article
บทสัมภาษณ์ คุณศิริวรรณ ดวงมา article
บทสัมภาษณ์ คุณสิชาภัทร นพโสภณชนะ article
บทสัมภาษณ์ คุณธนศักย์ เฉลิมกิตติชัย article
บทสัมภาษณ์ คุณภัคภาคิน ธนพลโภคิน article
บทสัมภาษณ์ คุณจันทนีย์ อ่อนจันทร์ article
บทสัมภาษณ์ คุณนิสา มังกรทอง article
บทสัมภาษณ์ คุณสัจภรณ์ ธนศิริศาสตร์ article
บทสัมภาษณ์ คุณรุ่งระวี พันธานนท์ article
บทสัมภาษณ์ คุณนันทวัน ฮวดเจริญ article
บทสัมภาษณ์ คุณทิพย์มณี แคว้นคอนฉิม article
บทสัมภาษณ์ คุณสุรศักดิ์ ภักดีวัฒนะกุล article
บทสัมภาษณ์ คุณสาวิตรี ศิริโตมร article
บทสัมภาษณ์ คุณภัทรพร เต็งซัน article
บทสัมภาษณ์ คุณนาวิน พุ่มโพธิ์สุวรรณ article
บทสัมภาษณ์ คุณปรัชญาภรณ์ ราวินจิรพัฒน์ article
บทสัมภาษณ์ พนักงาน Call Center ตำแหน่ง Technical Support ซึ่งเป็นผู้ชายทั้งหมด article
บทสัมภาษณ์ คุณคมคาย รักจันทึก article
บทสัมภาษณ์ คุณวาราณา แสงมณี article
บทสัมภาษณ์ คุณเสาวนีย์ ชัยชนะสุวรรณ article