บทสัมภาษณ์ คุณรุ่งระวี พันธานนท์ article

  

 

Khun Rungrawee  

คุณรุ่งระวี  พันธานนท์

คุณรุ่งระวี  พันธานนท์  ปัจจุบันร่วมงานกับธนาคารธนชาต ในตำแหน่ง Operation  Manager  เธอมีประสบการณ์ด้านการบริการลูกค้า  การบริหารทีมงาน และการฝึกอบรม  คุณรุ่งระวีมีประสบการณ์การทำงานด้านต่าง ๆ ของธนาคาร  ศูนย์ Call Center ของธนาคาร รวมถึงการให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ของธนาคาร เช่น เครดิตการ์ด บัตรกดเงินสด และ สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นต้น  ให้แก่ เจ้าหน้าที่ประจำสาขาของธนาคาร  เจ้าหน้าที่ Call Center  รวมทั้ง Telesales , Direct Sales ของธนาคาร รวมถึงการตอบข้อซักถาม และ แก้ปัญหาร้องเรียนของลูกค้า   และมีประสบการณ์ การดูแลทีม Call Center ของบริษัท Outsource ที่ให้บริการธุรกิจหลากหลายประเภท  รวมประสบการณ์การทำงานด้านการบริการมากกว่า 20 ปี

Call Center Master : คุณรุ่งระวีเริ่มทำงานด้านการบริการลูกค้าได้อย่างไรคะ และอะไรทำให้คุณรุ่งระวีทำงานด้านนี้มาเป็นเวลากว่า 20 ปีคะ
 
คุณรุ่งระวี: ดิฉันเริ่มการทำงานครั้งแรกในชีวิตที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ซึ่งนับได้ว่าเป็นการเริ่มต้นการทำงานที่โชคดีมาก  เพราะได้เรียนรู้งานหลายอย่างที่นี่  ทั้งการขาย  การติดตามทวงหนี้  แม้กระทั่งไปเป็นพยานศาล  รวมถึงการได้เริ่มงานเป็นเจ้าหน้าที่ Call Center  จากที่นี่  ซึ่งงานที่ดิฉันรับผิดชอบก็จะเกี่ยวกับงานบริการทั้งสิ้น  และจากสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้เกิดความคุ้นเคยและเริ่มชอบงานบริการ  จึงเริ่มศึกษาและเก็บเกี่ยวประสบการณ์งานบริการเพิ่มขึ้น หลังจากนั้น ดิฉันได้มีโอกาสย้ายออกมาเป็น Call Center Supervisor ของบริษัท Outsource Call Center แห่งหนึ่ง  ที่นี่เป็นที่สร้างประสบการณ์งาน Call Center อย่างมาก  ได้รู้จักงาน Call Center ครบทุกขั้นตอน  ตั้งแต่งานรับสายเข้า โทรออกไปหาลูกค้าเพื่อขอข้อมูลและขายสินค้า  การจัดทำรายงาน   รวมทั้งการคัดเลือกและอบรมผลิตภัณฑ์ให้แก่พนักงาน  จากประสบการณ์งานด้านต่าง ๆ นี้ ทำให้เราได้รู้แล้วว่าชอบงานด้านนี้ และตอนนี้ก็ได้มีโอกาสมาเป็น Trainer  ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร  ซึ่งก็นับเป็นงานบริการอีกด้านหนึ่งด้วย
สิ่งหนึ่งที่ทำให้ดิฉันทำงานด้านนี้มาได้นานถึง 20 ปี  คือ ความสุขในการทำงาน ในการให้บริการ  เรามีความรักในงานที่ทำ และทำงานนั้นด้วยความเต็มใจ  เราจึงมีความสุขในการทำงานด้านนี้ค่ะ
 
Call Center Master : สิ่งที่คุณรุ่งระวีชอบเกี่ยวกับการทำงานด้านฝึกอบรมมีอะไรบ้าง เพราะอะไรคะ
 
คุณรุ่งระวี: ที่ชอบทำงานด้านนี้เพราะ งานด้านฝึกอบรม  มีโอกาสได้ฝึกฝนตนเองหลายอย่างนะคะ  เช่น  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  การฝึกควบคุมอารมณ์ในสถานะต่าง ๆ  การเรียนรู้หาประสบการณ์ จากเรื่องรอบ ๆ ตัว เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงาน  รู้จักการวางแผน การจัดลำดับความคิด  และเป็นงานที่ท้าทายความสามารถอย่างหนึ่งเลย  เพราะเราจะต้องสามารถควบคุมพื้นที่ในห้องบรรยายรวมทั้งผู้ร่วมอบรม  ให้ความสนใจและมีส่วนร่วมกับการอบรมตลอดการบรรยาย  สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ  ความภูมิใจ  เพราะได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้ผู้อื่นได้มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ต้องการเรียนรู้มากขึ้น  และความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งคือ  การได้ยินผู้เข้าอบรมเรียกเราว่า “อาจารย์” ค่ะ
 
Call Center Master: คุณรุ่งระวีคิดว่าระหว่างการเป็นหัวหน้าทีมบริการลูกค้า (Supervisor) และผู้ฝึกอบรม (Trainer) มีความเหมือน หรือ แตกต่างกันอย่างไรบ้างคะ
 
คุณรุ่งระวี: คิดว่าเป็นงานบริการที่ต้องมีการสื่อสารข้อมูล หรือช่วยแนะนำ  แก้ปัญหาต่าง ๆให้ผู้อื่นทราบเหมือนกันค่ะ  เพียงแต่ Supervisor ให้คำแนะนำข้อมูล  สื่อสารความรู้ ประสบการณ์  ช่วยเหลือแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้ Agent ในทีม  ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการวางแผนการทำงาน ให้ทีมมีความสุขในการทำงาน และไปสู่ความสำเร็จตาม KPI   ส่วน Trainer เป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ให้แก่ผู้รับการอบรมที่สนใจ  ให้มีความรู้ความชำนาญในเรื่องที่อบรม   และต้องสามารถควบคุมบรรยากาศ และสถานการณ์ในการบรรยาย และกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมอยากมีส่วนร่วมการอบรม พร้อมทั้งได้รับความรู้  โดยสรุปแล้วทั้ง 2 บุคคลนี้ก็เป็นผู้ขับเคลื่อนให้ทีมประสบความสำเร็จตามเป้าหมายค่ะ
 
Call Center Master: คุณรุ่งระวีมีเทคนิคในการให้กำลังใจเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่มีความเครียด และ เกิดความท้อจากการทำงานบริการอย่างไรบ้างคะ
 
คุณรุ่งระวี: การให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่มีความเครียด หรือเกิดความท้อใจในการทำงานนั้นมีหลายวิธีนะคะ  แต่ที่ดิฉันใช้บ่อยๆ จะเป็นในเรื่องการให้รางวัล หรือคำชมเชยกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลงานที่ดีหรือโดดเด่น  เพื่อให้น้องเกิดความภูมิใจ  เป็นขวัญและกำลังใจอย่างหนึ่งค่ะ  ส่วนน้องที่มีผลงานไม่ถึงเกณฑ์  ก็จะต้องรีบให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน  เพื่อไม่ให้น้องเกิดความท้อใจหรือหมดกำลังใจในการทำงาน  ต้องค้นหาให้เจอว่าน้องมีจุดอ่อนหรือจุดแข็งเรื่องอะไร  เพื่อจะได้ช่วยเสริมและเพิ่มความมั่นใจในการให้บริการเพิ่มมากขึ้นค่ะ
สิ่งที่สำคัญที่ควรทำอย่างยิ่ง คือการเสริมสร้างให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่องานและองค์การ  ให้พนักงานมีความเชื่อมั่น และภักดีต่อองค์กร  เช่น  การมีของที่ระลึก หรือมีการ์ดอวยพรในวันพิเศษหรือวันสำคัญของ Agent แม้จะเป็นของเพียงเล็กน้อยแต่ก็สร้างความประทับใจให้กับผู้รับได้นะคะ
 
Call Center Master: คุณรุ่งระวีมีแนวคิดในการทำงานบริการให้มีความสุขอย่างไรคะ
 
คุณรุ่งระวี: การที่เราจะทำงานแล้วมีความสุข ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตาม เราต้องมีใจรักในงานนั้นก่อน  เมื่อเรารักในงานนั้นเราก็อยากที่จะทำและมีทัศนคติที่ดีต่องาน  สำหรับส่วนตัวแล้วจะมองว่า  งานบริการเป็นงานที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร ถ้าเราได้ช่วยเต็มที่แล้ว  เราก็จะมีความสุข  ทุกครั้งที่ให้บริการผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือคนใกล้ชิด จะไม่คิดเพียงแค่ให้ความช่วยเหลือเพื่อให้จบไป  แต่จะคิดว่าคำแนะนำหรือความช่วยเหลือที่ให้ไปนั้นจะต้องเต็มที่ และช่วยเหลือแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุด  เป็นแบบที่ให้บริการเกินความคาดหวังค่ะ  ดังนั้นถ้าเรามีทัศนคติที่ดีและมีใจรักต่องานบริการ และพร้อมที่จะให้บริการ ก็จะส่งผลให้เราทำงานได้อย่างมีความสุขค่ะ
  
Call Center Master : เมื่อมีเวลาว่าง คุณรุ่งระวีมักจะทำอะไรเพื่อเป็นการพักผ่อนจากงานประจำบ้างคะ
 
คุณรุ่งระวี: ถ้าเมื่อไรที่มีวันหยุดหรือวันว่างจากการทำงาน  จะขอใช้เวลานั้นกับการพักผ่อนให้มากที่สุดค่ะ  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการพักผ่อนกับครอบครัว  อาจจะไปท่องเที่ยวบ้าง  หรืออ่านหนังสือบ้าง  ซึ่งนอกจากจะได้พักผ่อนแล้ว  ยังได้ประสบการณ์มาใช้ในการทำงานของเราด้วยค่ะ  หรือบางครั้งการได้ไปนั่งรอลูกทำกิจกรรมต่าง ๆ ก็เป็นการพักผ่อนที่มีความสุขได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ

Call Center Master:  ขอขอบคุณ คุณรุ่งระวี พันธานนท์ ที่สละเวลามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวทางในการทำงาน รวมถึงข้อคิดดีๆ แก่ผู้อ่านของ Call Center Master ค่ะ

 

บทสัมภาษณ์ โดย คุณกฤตาภร ณ นคร

26 พฤศจิกายน 2557
Updated: 30 มิถุนายน 2560
Special Interview

บทสัมภาษณ์ คุณดาเรศ พัฒนรัตน์เจริญ article
บทสัมภาษณ์ คุณวรพจน์ สุโขชัยยะกิจ article
บทสัมภาษณ์ คุณณัฎฐา ใฝ่ใจ article
บทสัมภาษณ์ คุณพัณณิตา พัวประเทือง article
บทสัมภาษณ์ คุณกฤตาภร ณ นคร article
บทสัมภาษณ์ : คุณสลักจิต การะเกตุ article
ความคิดเห็นของหัวหน้าทีมบริการลูกค้าในยุคดิจิตัล article
บทสัมภาษณ์ คุณศิริวรรณ ดวงมา article
บทสัมภาษณ์ คุณสิชาภัทร นพโสภณชนะ article
บทสัมภาษณ์ คุณธนศักย์ เฉลิมกิตติชัย article
บทสัมภาษณ์ คุณภัคภาคิน ธนพลโภคิน article
บทสัมภาษณ์ คุณจันทนีย์ อ่อนจันทร์ article
บทสัมภาษณ์ คุณนิสา มังกรทอง article
บทสัมภาษณ์ คุณสัจภรณ์ ธนศิริศาสตร์ article
บทสัมภาษณ์ คุณนันทวัน ฮวดเจริญ article
บทสัมภาษณ์ คุณทิพย์มณี แคว้นคอนฉิม article
บทสัมภาษณ์ คุณสุรศักดิ์ ภักดีวัฒนะกุล article
บทสัมภาษณ์ คุณสาวิตรี ศิริโตมร article
บทสัมภาษณ์ คุณภัทรพร เต็งซัน article
บทสัมภาษณ์ คุณนาวิน พุ่มโพธิ์สุวรรณ article
บทสัมภาษณ์ คุณปรัชญาภรณ์ ราวินจิรพัฒน์ article
บทสัมภาษณ์ พนักงาน Call Center ตำแหน่ง Technical Support ซึ่งเป็นผู้ชายทั้งหมด article
บทสัมภาษณ์ คุณคมคาย รักจันทึก article
บทสัมภาษณ์ คุณวาราณา แสงมณี article
บทสัมภาษณ์ คุณเสาวนีย์ ชัยชนะสุวรรณ article