บทสัมภาษณ์ คุณดาเรศ พัฒนรัตน์เจริญ article

  

 

 บทสัมภาษณ์ คุณดาเรศ พัฒนรัตน์เจริญ

     คุณดาเรศ พัฒนรัตน์เจริญ
ผู้จัดการทั่วไป และกรรมการบริษัท
บริษัท เทล ทู เทล จำกัด
 

คุณดาเรศ พัฒนรัตน์เจริญ ปัจจุบันทำงานตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป และกรรมการบริษัท เทล ทู เทล จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่ม SE Biz โดยดำเนินธุรกิจทางด้าน Outsource Contact Center ให้กับบริษัทชั้นนำหลายแห่ง  คุณดาเรศมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวางแผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร รวมถึงการบริหาร ดูแลทีม เพื่อสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงที่มีกับบริษัทคู่ค้า เธอทำงานในสายงานบริการเป็นเวลากว่า 19 ปีCall Center Master : คุณดาเรศเริ่มต้นทำงานในสายงาน Call Center  ได้อย่างไรคะ
คุณดาเรศ : หลังเรียนจบปริญญาตรี ดิฉันได้ไปอยู่ต่างประเทศประมาณ 3 เดือน หลังจากกลับมามีโอกาสได้คุยกับเพื่อนที่เริ่มทำงานแล้วและอยู่สายงาน Call Center จึงเกิดความสนใจ และอยากหาประสบการณ์บ้าง  สิ่งสำคัญที่ทำให้ตัดสินใจเข้ามาอยู่ในสายงานนี้คือ ดิฉันมีความชื่นชอบในงานบริการอยู่แล้ว  รู้สึกว่าการที่เราได้ดูแลและแก้ปัญหาให้ใครๆ จะเกิดความสุขทางใจ นอกจากนั้น งานบริการเป็นงานที่ท้าทายมาก เพราะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการทำงานค่ะ
 
Call Center Master : คุณดาเรศคิดว่าอะไรคือ เสน่ห์ของงานบริการลูกค้าที่แตกต่างจากงานประเภทอื่นๆ คะ
คุณดาเรศ : อย่างที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้ว่า งานบริการจะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ผนวกเข้าด้วยกัน  การที่เราจะต้องดูแลลูกค้าท่านนึง นอกจากเราจะต้องรอบรู้ในเรื่องของ product แล้ว เราต้องมีความเข้าใจความต้องการและปัญหาลูกค้าอย่างแท้จริง ซึ่งจะต้องถ่ายทอดผ่านทั้งคำพูดและกระบวนการดูแล  เพื่อให้ลูกค้าสัมผัสได้และเกิดความพึงพอใจต่อการบริการค่ะ 
 
Call Center Master : คุณดาเรศมีเทคนิคสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่พนักงานของคุณอย่างไรบ้างคะ
คุณดาเรศ : เทคนิคง่ายๆ ของดิฉัน คือ เราอยากให้พนักงานเป็นอย่างไร เราต้องเป็นแบบนั้นก่อน โดยเป็น Role Model ให้กับพนักงาน  และคอยช่วยเหลือสนับสนุน สร้างขวัญและกำลังใจอยู่เสมอ รับฟังความคิดเห็นของพนักงาน และทำให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนสำคัญขององค์กรค่ะ 
 
Call Center Master : คุณดาเรศคิดว่า คุณสมบัติของผู้ให้บริการมืออาชีพมีอะไรบ้าง และการพัฒนาทักษะต่างๆ ของผู้ให้บริการมีแนวทางอย่างไรคะ
คุณดาเรศ : คุณสมบัติของผู้ให้บริการมืออาชีพ ที่สำคัญคือต้องรู้จักการครอบครองปัญหาของลูกค้าให้เป็น และใช้ Empowerment อย่างเหมาะสม  โดยคำนึงว่าปัญหาทุกปัญหาของลูกค้าเสมือนเป็นปัญหาของเรา และดูแลให้ดีที่สุด คุณสมบัตินอกจากนี้คือ ต้องเป็นผู้รับฟังที่ดี และต้องจับประเด็นในสิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือปัญหาลูกค้าให้ได้ เพื่อที่จะสามารถดูแลลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการคอยติดตามดูแลจนจบ ส่วนการพัฒนาทักษะต่างๆนอกเหนือจากการเก็บเกี่ยวระหว่างปฏิบัติงานแล้ว ผู้ให้บริการควรหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำมาต่อยอดในการให้บริการ และบริษัทฯเอง ควรมีการส่งเสริมการอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำให้พนักงานได้มีความรู้, เทคนิคและสามารถนำไปดูแลลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ
 
Call Center Master : คุณดาเรศมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของการบริการของธุรกิจ Outsource Call Center บ้างคะ
คุณดาเรศ : ตอนนี้ต้องยอมรับว่า พฤติกรรมลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงไปพอสมควร  ช่องทางการติดต่อเชื่อว่าไม่มีบริษัทไหนเปิดให้บริการเฉพาะช่องทางโทรศัพท์ (Call Center) เพียงอย่างเดียวแน่นอน   ซึ่งบริษัทจะต้องเพิ่มช่องทางในการให้บริการเพื่อดูแลลูกค้าเพิ่มเติมในหลายๆช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น  facebook , Line@ ,chat box  ฯลฯ และในทางการดำเนินธุรกิจ Outsource Call Center ควรต้องมองธุรกิจที่สามารถ related กันได้ เพื่อต่อยอดงานบริการและสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับธุรกิจค่ะ
 
Call Center Master : คุณดาเรศช่วยแนะนำบริการของ บริษัท เทล ทู เทล จำกัด เพื่อให้เรารู้จักมากขึ้นค่ะ 
คุณดาเรศ : บริษัท เทล ทู เทล จำกัด เป็นบริษัทที่รับดำเนินงานให้กับบริษัทต่างๆในรูปแบบ Outsource Contact Center ซึ่งปัจจุบันรูปแบบการบริการจะมีทั้ง Call Center service , Telesales , On-site service , และล่าสุดเราได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ Online Shopping ภายใต้ชื่อ  ARAPAPA SHOP ด้วยค่ะ
 
Call Center Master : เมื่อมีเวลาว่างคุณดาเรศ มีกิจกรรมอะไรเพื่อเป็นการผ่อนคลายและพักผ่อนจากงานประจำบ้างคะ
คุณดาเรศ : ไม่ค่อยมีกิจกรรมใดเป็นหลักนะคะ ถ้ามีเวลาว่างก็จะท่องเที่ยวตามที่ต่างๆ ไปวัด ไหว้พระ ทำบุญตามโอกาส หาร้านอาหารอร่อยๆ ทาน ค่ะ  
 
Call Center Master : ท้ายสุด อยากให้คุณดาเรศ ฝากข้อคิดในการทำงานบริการลูกค้าแก่ผู้อ่านของ Call Center Master ค่ะ
คุณดาเรศ : ทุกวันนี้การดำเนินธุรกิจในแต่ละด้าน มีการแข่งขันกันสูงมาก แน่นอนเรื่อง product ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ทุกธุรกิจต้องให้ความสำคัญ คือการสร้างความเป็นเลิศทางด้านการบริการเพื่อครองใจลูกค้า และทำให้เกิด Customer Engagement ซึ่งนอกจากจะเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิมได้แล้ว ยังมีโอกาสที่จะต่อยอดฐานลูกค้าใหม่จากการบอกต่อประสบการณ์ดีๆนั่นเองค่ะ   

Call Center Master : ขอขอบคุณคุณดาเรศมากค่ะ ที่สละเวลามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และ แนะนำข้อมูลดีๆ ให้ทีมงาน และผู้อ่านของเราค่ะ

  
 
บทสัมภาษณ์โดย 
คุณกฤตาภร ณ นคร   
3 กันยายน 2562

 

 

 
Special Interview

บทสัมภาษณ์ คุณวรพจน์ สุโขชัยยะกิจ article
บทสัมภาษณ์ คุณณัฎฐา ใฝ่ใจ article
บทสัมภาษณ์ คุณพัณณิตา พัวประเทือง article
บทสัมภาษณ์ คุณกฤตาภร ณ นคร article
บทสัมภาษณ์ : คุณสลักจิต การะเกตุ article
ความคิดเห็นของหัวหน้าทีมบริการลูกค้าในยุคดิจิตัล article
บทสัมภาษณ์ คุณศิริวรรณ ดวงมา article
บทสัมภาษณ์ คุณสิชาภัทร นพโสภณชนะ article
บทสัมภาษณ์ คุณธนศักย์ เฉลิมกิตติชัย article
บทสัมภาษณ์ คุณภัคภาคิน ธนพลโภคิน article
บทสัมภาษณ์ คุณจันทนีย์ อ่อนจันทร์ article
บทสัมภาษณ์ คุณนิสา มังกรทอง article
บทสัมภาษณ์ คุณสัจภรณ์ ธนศิริศาสตร์ article
บทสัมภาษณ์ คุณรุ่งระวี พันธานนท์ article
บทสัมภาษณ์ คุณนันทวัน ฮวดเจริญ article
บทสัมภาษณ์ คุณทิพย์มณี แคว้นคอนฉิม article
บทสัมภาษณ์ คุณสุรศักดิ์ ภักดีวัฒนะกุล article
บทสัมภาษณ์ คุณสาวิตรี ศิริโตมร article
บทสัมภาษณ์ คุณภัทรพร เต็งซัน article
บทสัมภาษณ์ คุณนาวิน พุ่มโพธิ์สุวรรณ article
บทสัมภาษณ์ คุณปรัชญาภรณ์ ราวินจิรพัฒน์ article
บทสัมภาษณ์ พนักงาน Call Center ตำแหน่ง Technical Support ซึ่งเป็นผู้ชายทั้งหมด article
บทสัมภาษณ์ คุณคมคาย รักจันทึก article
บทสัมภาษณ์ คุณวาราณา แสงมณี article
บทสัมภาษณ์ คุณเสาวนีย์ ชัยชนะสุวรรณ article