5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า article

5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า
(5 Tips for face to face customer service)

การบริการในยุคดิจิตัลได้เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และมีช่องทางการบริการที่หลากหลาย   ถึงแม้ว่าแนวโน้มของลูกค้าจะติดต่อช่องทาง online เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  แต่การให้บริการแบบเผชิญหน้า (Face to face)  ซึ่งเป็นการติดต่อโดยลูกค้า Walk-in หรือ โดยนัดหมาย (by appointment) นั้น ก็ยังมีความสำคัญมาก  การบริการแบบเผชิญหน้ามีข้อดีหลายอย่าง อาทิ  สามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า หรือทำความรู้จัก และวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าได้ไม่ยาก  อีกทั้ง การอธิบายหรือทำให้เข้าใจตรงกันได้ง่ายกว่าการติดต่อทางช่องทางอื่นๆ  เนื่องจากสามารถใช้ภาษากายประกอบการบริการร่วมกับวิธีการสื่อสารเพียงการพูด และการฟัง 
 
เคล็ดลับง่ายๆ เมื่อต้องให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า (Face to face Customer Service)

- ต้อนรับลูกค้าด้วยรอยยิ้ม  
การบริการที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า เริ่มต้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ลูกค้าเดินทางมาถึง   เจ้าหน้าที่จะต้องเตรียมพร้อมเสมอที่จะดูแลลูกค้าด้วยความกระตือรือร้น   การทักทายลูกค้าด้วยรอยยิ้มจะสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นให้กับลูกค้า  และสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นได้ไม่ยาก  เพราะ โดยส่วนใหญ่เมื่อมีคนยิ้มให้เรา เราก็จะยิ้มตอบ  

- แสดงความสนใจด้วยการพยักหน้า  และการสบตา
การแสดงออกด้วยภาษากายในระหว่างการสนทนากับลูกค้า สามารถแสดงออกได้หลายอย่าง เช่น การสบตาแสดงถึงความสนใจและตั้งใจฟัง  การพยักหน้าแสดงถึงการเห็นด้วยและการสนใจ  ผู้ให้บริการจึงต้องระมัดระวังการแสดงออกทางสีหน้าที่จะอาจจะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ใส่ใจลูกค้าที่กำลังขอรับบริการ 

- อย่าขัดจังหวะการพูด หรือการแสดงความคิดเห็นของลูกค้า
ทักษะที่สำคัญมากในการสื่อสารให้ประสบความสำเร็จคือ ทักษะการฟัง  เนื่องจากการฟังอย่างตั้งใจ ไม่ขัดจังหวะ ทำให้ลูกค้าได้ให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ การฟังทำให้ทราบความต้องการของลูกค้า และการไม่แทรกการพูดของลูกค้ายังแสดงออกถึงการให้เกียรติอีกด้วย

- ใช้คำพูดเชิงบวกในการให้บริการ
คำพูดเชิงบวก คือ คำพูดที่แสดงออกถึงการเต็มใจให้บริการ และทำให้ผู้ฟังรู้สึกดี  เช่นเดียวกันกับการใช้ภาษากายที่แสดงถึงความให้เกียรติ  คำพูดก็เป็นส่วนเติมเต็มให้การสื่อสาร และการบริการประสบความสำเร็จ  หากลูกค้าให้ข้อมูลสับสน  การสอบถามด้วยคำพูดเชิงบวกจะทำให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่น

- กล่าวขอบคุณลูกค้าด้วยรอยยิ้ม
เช่นเดียวกับการต้อนรับ ทุกครั้งที่ลูกค้าได้รับการบริการเรียบร้อยแล้ว หรือ กำลังจะเดินทางกลับ อย่าลืมยิ้มและกล่าวขอบคุณลูกค้าทุกครั้งด้วยความจริงใจ
 
เมื่อคุณต้องให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า อย่าลืมใช้เคล็ดลับง่ายๆ เหล่านี้ ซึ่งจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และแสดงความเป็นมืออาชีพในการบริการของคุณ

บทความโดย

คุณกฤตาภร ณ นคร
25 เมษายน 2561
 Editors Pick

5 วิธีจัดการความเครียดจากการทำงาน Contact Center
วิธีสร้าง Motivation ให้กับทีมงาน Contact Center article
ลดข้อร้องเรียนด้วยการทำให้ลูกค้าพึงพอใจได้อย่างไร
5 แนวคิดจัดการความท้าทายของการตรวจสอบคุณภาพการบริการ article
เทคนิคการขอโทษลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
5 เทคนิคการบริหาร Contact Center article
กำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดในการบริหาร Call Center อย่างไร article
3 เทคนิค ช่วยให้ดำเนินการเรื่องที่ตกลงกับลูกค้าไว้อย่างมืออาชีพ article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ
5 คุณสมบัติและทักษะสำคัญของหัวหน้าทีมบริการลูกค้า
5 วิธีการสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า article
ทำอย่างไรในวันที่ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน article
สื่อสารผิดเพราะความคิด article
5 ขั้นตอนในการกำหนดมาตรฐานการทำงานของ Contact Center article
การบริการเชิงรุกเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้วยหลัก Proactive article
10 ข้อควรรู้ สำหรับการเขียนอีเมลอย่างมืออาชีพ
5 วิธีแสดงความเข้าใจและเอาใจใส่ลูกค้า article
6 คำพูดชวนคิดเกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์ของลูกค้า article
บริหารความคาดหวังของลูกค้าเมื่อใช้บริการได้อย่างไร article
5 วิธีช่วยลดความเครียดจากการให้บริการลูกค้าที่ยากจะรับมือ article
8 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า article
เคล็ดลับการเป็น Admin Page ที่มีประสิทธิภาพ article
10 ข้อ ไม่ควรทำ เมื่อรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
เทคนิคการใช้คำถามสำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
10 ข้อ ควรรู้เกี่ยวกับการให้บริการผ่านแชท article
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ Call Center อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ article
ทำงาน Call Center อย่างไร ให้มีความสุข article
10 วิธีเพื่อพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพการบริการของ Contact Center article
5 เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
การสื่อสารเมื่อเจอข้อโต้แย้งของลูกค้า สำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
แรงจูงใจในการทำงานของฉัน article
เทคนิคการจับประเด็นความต้องการของลูกค้า article
วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงานบริการลูกค้า article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (QA) มืออาชีพ article
คุณสมบัติที่ควรมีสำหรับคนทำงาน Call Center article
การ Handle อารมณ์ของตัวเราเอง article
เทคนิค 7 ข้อ สำหรับลดเวลาที่ใช้ในการบริการลูกค้าแต่ละสาย article
ความก้าวหน้าในอาชีพ Call Center article
Microsoft Teams Direct Routing article
20 คำถามใช้บ่อยในการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ article
10 ข้อควรรู้ สำหรับการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
สร้างความมั่นใจในการทำงานบริการได้อย่างไร article
แนวโน้มเทคโนโลยีของ Contact Center ในปี 2022
ความสัมพันธ์ของทัศนคติเชิงบวกกับการรับเรื่องร้องเรียน article
Growth Mindset สำคัญกับงานบริการลูกค้าอย่างไร article
24 คำพูดเชิงบวกเพื่อให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติอย่างมืออาชีพ article
ทำอย่างไรให้ Tele-Sales ขายสินค้าได้ตามเป้า article
CRM Platform ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการบริการขององค์กร article
Work from Home (WFH) อย่างไรให้มีความสุข
ศิลปะการบริหารคน สำหรับคนเป็นหัวหน้างาน article
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงานแบบ Work At Home Agent article
Telesales อย่างไร ให้ลูกค้ายอมคุยด้วย article
Emotional Intelligence กับการพัฒนาคุณภาพการบริการลูกค้า article
ทักษะงาน Call Center หลังยุค COVID-19 article
ดัชนีที่ใช้วัดประสบการณ์ของลูกค้า article
จิตวิญญาณของนักบริการที่ดี article
เตรียมตัวอย่างไร… เพื่อพร้อมรับ New Normal article
ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอน โควิด-19 article
Call Center ยุค WFH แตกต่างจากที่ออฟฟิศอย่างไร article
แนวโน้มของเทคโนโลยี Contact Center ในปี 2020 article
5 ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอนที่ 1 article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 2 article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 1 article
เทคนิคพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ Competency ขององค์กร article
อะไรคือความต้องการของลูกค้า article
Competency เกี่ยวข้องกับการทำงานบริการอย่างไร
จัดการชีวิตอย่างไร เมื่องาน Call Center วันหยุดไม่เหมือนงานอื่น article
เคล็ดลับง่ายๆ เมื่อต้องให้ Negative Feedback คุณภาพการบริการแก่เจ้าหน้าที่ Call Center article
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก article
Trend ของ RPA เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ Contact Center article
เมื่อผลประเมินการทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทำอย่างไรดี article
วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ article
8 เคล็ดลับทำงานให้มีความสุข article
ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Call Center article
การนำเทคโนโลยี WebRTC ประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจ article
บริการอย่างไรให้มีความสุข article
โค้ชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article
เทคนิครับมือกับการเปลี่ยนแปลง article
การให้บริการ WebRTC article
การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร article
ความลับ ที่ ไม่ลับของพนักงาน Call Center article
WebRTC คืออะไร article
10 ข้อคิดในการบริการลูกค้า article
SBC คืออะไร article
ใช้ Erlang C จัดอัตรากำลังให้กับ Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ article
เป็น Call Center ต้องพูดอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ article
เทคเทรนด์ (Technology Trend) ที่จะทำให้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของลูกค้าในอนาคตจะเปลี่ยนไป article
5 วิธีช่วยลดอัตราสายหลุด article
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 2 article
พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 1 article
การทำงานร่วมกันระหว่างเบบี้บูมเมอร์กะเจนว๊ายวาย article
10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า article
Functions ที่สำคัญของระบบ CRM เพื่อบริหารการขายให้มีประสิทธิภาพ article
วิธีดูแลตนเองจากภัยมืดในการทำงาน Call Center article
เทคนิค 5 ข้อในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสาย ( 5 Tips to improve phone service level) article
10 ดัชนีสำคัญที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ Call Center article
เทคนิค 5 ข้อ ที่นักขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ควรรู้ article