จิตวิญญาณของนักบริการที่ดี article

จิตวิญญาณของนักบริการที่ดี
Premium Service Mindจิตวิญญาณของผู้ให้บริการที่ดีนั้น ควรมีอยู่ในทุกคนทุกอาชีพทุกตำแหน่งงาน เพราะปัจจุบันองค์กรต่างๆ แข่งขันการทำงานกันที่ “การบริการ”  ดังนั้น คนในองค์กรต้องสร้างจิตบริการ ให้บริการเหนือความคาดหมาย เพราะหากบริการเหมือนคนอื่นก็จะเป็นการบริการแบบธรรมดา แต่ถ้าบริการดีกว่า ก็ทำให้ผู้ใช้บริการประทับใจ หรือหากบริการได้ยอดเยี่ยม ผู้ใช้บริการก็จะประทับใจตลอดไปไม่มีวันลืม
 
จิตวิญญาณของนักบริการที่ดี มีดังนี้

1. บุคลิกของผู้ให้บริการทั้งภายนอก และ ภายใน  
การแต่งกายเหมาะสม สะอาดเรียบร้อย มีกิริยามารยาทที่ดี การตั้งใจฟังความต้องการของลูกค้า การตอบรับลูกค้าด้วยคำพูด สีหน้า ท่าทาง เป็นกันเอง แสดงความเป็นมิตร มีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตน ความมั่นใจในตนเอง ความสามารถและจิตวิทยาในการพูด 

2. มีความรอบรู้
รู้ว่าต้องทำอะไร ทำอย่างไร และ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไร ที่ตรงความต้องการลูกค้า ซึ่งความรู้นี้เราต้องมีทั้ง 2 ส่วน ได้แก่
2.1 ความรู้ในวิชาชีพ มีความรู้แบบมืออาชีพจริงๆ เพราะผู้ใช้บริการคาดหวังในความรู้ในอาชีพจากเรา 
2.2 ความรู้รอบตัว คือ ความรู้อื่นๆ รู้เพื่อจะได้เอามาช่วยเสริมในงานของเรากับผู้ใช้บริการ

3. ทำงานอย่างกระตือรือร้น เอาจริงเอาจัง สามารถบอกสิ่งที่จะทำให้ลูกค้าทราบ และ บอกระยะเวลาชัดเจน

4. มีทัศนคติที่ดี 
ต้องคิดดี คิดบวก มีทัศนคติที่ดีกับลูกค้า ทั้งนี้ ถ้ามีทัศนคติที่ไม่ดีกับลูกค้า การบริการด้วยใจจะไม่เกิด  เพราะจะกลายเป็นการเสแสร้งเสียเปล่าๆ

ผู้เขียนขอเล่าเรื่องประทับใจจากประสบการณ์ตรง เมื่อเข้าพัก ณ โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ร่วมทริป ท่านหนึ่งมีวันเกิดตรงกับวันที่เข้าพักพอดี ขณะที่ทานอาหารเช้าผู้เขียนอยาก Surprise Birthday ในห้องอาหารเช้า แต่ว่าไม่ได้เตรียมการไว้ จึงตัดสินใจไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่โรงแรมว่า อยาก Surprise Birthday แต่ไม่มี Cake มาเอง  เมื่อเจ้าหน้าที่รับทราบความต้องการ ก็ตอบโดยทันทีว่า 

"เดี๋ยวหนูจัดการให้ค่ะ ใช้เป็นขนมปังที่เสิร์ฟมื้อเช้าแทนนะคะ โต๊ะหมายเลข.. นะคะ คุณผู้ชายที่นั่งหัวโต๊ะนะคะ หนูขอไปเอาเทียนที่ Lobby ซักครู่ค่ะ ต้องการให้ยกไปตอนไหนคะ ................รอสักครู่ค่ะ"
 
จากการให้บริการของเจ้าหน้าที่ท่านนั้น ทำให้ผู้เขียนรู้สึก WOW เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีจิตวิญญาณของนักบริการที่ดี และประสบการณ์ที่ผู้เขียนประทับใจ ประกอบด้วย

  • การตอบรับด้วยน้ำเสียง สีหน้า แววตา สบตาลูกค้า สัมผัสได้ถึงความเป็นมิตรสุภาพ รวมถึงการแต่งกายในชุดฟอร์มที่สุภาพเรียบร้อย 
  • นำเสนอทางเลือก แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ลูกค้าที่ไม่ได้เตรียม Cake 
  • ใช้ถามคำถามปลายปิด เพื่อให้การบริการถูกต้อง ในเวลาจำกัด
  • บอกสิ่งที่จะทำ แล้วลูกค้าต้องรอ เพื่อให้ลูกค้าทราบว่าไม่ได้หายไป
  • บอกระยะเวลาให้ลูกค้าทราบ

จากสถานการณ์การบริการที่ผู้เขียนเล่ามา ผู้ให้บริการไม่มีทางรู้ล่วงหน้า หรือ คาดเดาได้ 100% ว่า จะมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาให้เราได้เป็นนักบริการมืออาชีพ ดังนั้น เราจึงต้องเตรียมพร้อมรับมืออยู่ตลอดเวลา และนำประสบการณ์ที่เคยเจอด้วยตนเอง หรือ จากการเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจ และ พึงพอใจมากที่สุด ตราบเท่าที่เรายังอยู่บนเส้นทางของงานบริการ ในยุคสมัยนี้ หัวใจของธุรกิจการแข่งขันก็คือ "การบริการ"   ธุรกิจจะเจริญก้าวหน้าขึ้นได้ก็เพราะการให้บริการที่ดี 


บทความโดย

คุณสลักจิต การะเกตุ

8 กรกฎาคม 2563

 
Editors Pick

5 วิธีจัดการความเครียดจากการทำงาน Contact Center
วิธีสร้าง Motivation ให้กับทีมงาน Contact Center article
ลดข้อร้องเรียนด้วยการทำให้ลูกค้าพึงพอใจได้อย่างไร
5 แนวคิดจัดการความท้าทายของการตรวจสอบคุณภาพการบริการ article
เทคนิคการขอโทษลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
5 เทคนิคการบริหาร Contact Center article
กำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดในการบริหาร Call Center อย่างไร article
3 เทคนิค ช่วยให้ดำเนินการเรื่องที่ตกลงกับลูกค้าไว้อย่างมืออาชีพ article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ
5 คุณสมบัติและทักษะสำคัญของหัวหน้าทีมบริการลูกค้า
5 วิธีการสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า article
ทำอย่างไรในวันที่ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน article
สื่อสารผิดเพราะความคิด article
5 ขั้นตอนในการกำหนดมาตรฐานการทำงานของ Contact Center article
การบริการเชิงรุกเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้วยหลัก Proactive article
10 ข้อควรรู้ สำหรับการเขียนอีเมลอย่างมืออาชีพ
5 วิธีแสดงความเข้าใจและเอาใจใส่ลูกค้า article
6 คำพูดชวนคิดเกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์ของลูกค้า article
บริหารความคาดหวังของลูกค้าเมื่อใช้บริการได้อย่างไร article
5 วิธีช่วยลดความเครียดจากการให้บริการลูกค้าที่ยากจะรับมือ article
8 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า article
เคล็ดลับการเป็น Admin Page ที่มีประสิทธิภาพ article
10 ข้อ ไม่ควรทำ เมื่อรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
เทคนิคการใช้คำถามสำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
10 ข้อ ควรรู้เกี่ยวกับการให้บริการผ่านแชท article
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ Call Center อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ article
ทำงาน Call Center อย่างไร ให้มีความสุข article
10 วิธีเพื่อพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพการบริการของ Contact Center article
5 เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
การสื่อสารเมื่อเจอข้อโต้แย้งของลูกค้า สำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
แรงจูงใจในการทำงานของฉัน article
เทคนิคการจับประเด็นความต้องการของลูกค้า article
วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงานบริการลูกค้า article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (QA) มืออาชีพ article
คุณสมบัติที่ควรมีสำหรับคนทำงาน Call Center article
การ Handle อารมณ์ของตัวเราเอง article
เทคนิค 7 ข้อ สำหรับลดเวลาที่ใช้ในการบริการลูกค้าแต่ละสาย article
ความก้าวหน้าในอาชีพ Call Center article
Microsoft Teams Direct Routing article
20 คำถามใช้บ่อยในการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ article
10 ข้อควรรู้ สำหรับการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
สร้างความมั่นใจในการทำงานบริการได้อย่างไร article
แนวโน้มเทคโนโลยีของ Contact Center ในปี 2022
ความสัมพันธ์ของทัศนคติเชิงบวกกับการรับเรื่องร้องเรียน article
Growth Mindset สำคัญกับงานบริการลูกค้าอย่างไร article
24 คำพูดเชิงบวกเพื่อให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติอย่างมืออาชีพ article
ทำอย่างไรให้ Tele-Sales ขายสินค้าได้ตามเป้า article
CRM Platform ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการบริการขององค์กร article
Work from Home (WFH) อย่างไรให้มีความสุข
ศิลปะการบริหารคน สำหรับคนเป็นหัวหน้างาน article
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงานแบบ Work At Home Agent article
Telesales อย่างไร ให้ลูกค้ายอมคุยด้วย article
Emotional Intelligence กับการพัฒนาคุณภาพการบริการลูกค้า article
ทักษะงาน Call Center หลังยุค COVID-19 article
ดัชนีที่ใช้วัดประสบการณ์ของลูกค้า article
เตรียมตัวอย่างไร… เพื่อพร้อมรับ New Normal article
ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอน โควิด-19 article
Call Center ยุค WFH แตกต่างจากที่ออฟฟิศอย่างไร article
แนวโน้มของเทคโนโลยี Contact Center ในปี 2020 article
5 ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอนที่ 1 article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 2 article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 1 article
เทคนิคพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ Competency ขององค์กร article
อะไรคือความต้องการของลูกค้า article
Competency เกี่ยวข้องกับการทำงานบริการอย่างไร
จัดการชีวิตอย่างไร เมื่องาน Call Center วันหยุดไม่เหมือนงานอื่น article
เคล็ดลับง่ายๆ เมื่อต้องให้ Negative Feedback คุณภาพการบริการแก่เจ้าหน้าที่ Call Center article
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก article
Trend ของ RPA เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ Contact Center article
เมื่อผลประเมินการทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทำอย่างไรดี article
วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ article
8 เคล็ดลับทำงานให้มีความสุข article
ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Call Center article
การนำเทคโนโลยี WebRTC ประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจ article
บริการอย่างไรให้มีความสุข article
โค้ชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article
เทคนิครับมือกับการเปลี่ยนแปลง article
การให้บริการ WebRTC article
การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร article
ความลับ ที่ ไม่ลับของพนักงาน Call Center article
WebRTC คืออะไร article
5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า article
10 ข้อคิดในการบริการลูกค้า article
SBC คืออะไร article
ใช้ Erlang C จัดอัตรากำลังให้กับ Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ article
เป็น Call Center ต้องพูดอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ article
เทคเทรนด์ (Technology Trend) ที่จะทำให้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของลูกค้าในอนาคตจะเปลี่ยนไป article
5 วิธีช่วยลดอัตราสายหลุด article
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 2 article
พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 1 article
การทำงานร่วมกันระหว่างเบบี้บูมเมอร์กะเจนว๊ายวาย article
10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า article
Functions ที่สำคัญของระบบ CRM เพื่อบริหารการขายให้มีประสิทธิภาพ article
วิธีดูแลตนเองจากภัยมืดในการทำงาน Call Center article
เทคนิค 5 ข้อในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสาย ( 5 Tips to improve phone service level) article
10 ดัชนีสำคัญที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ Call Center article
เทคนิค 5 ข้อ ที่นักขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ควรรู้ article