5 วิธีจัดการความเครียดจากการทำงาน Contact Center

5 วิธีจัดการความเครียดจากการทำงาน Contact Center
5 Tips to Reduce Contact Center Stress


 
ด้วยรูปแบบการทำงานของ Contact Center ที่มีการติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่วัตถุประสงค์ที่หลากหลายและมีปริมาณที่มากในแต่ละวัน ทำให้เจ้าหน้าที่ Contact Center ไม่ว่าจะเป็น Customer Service Agent, Telesales, หรือ Technical Support  รวมถึงเจ้าหน้าที่ในระดับหัวหน้าขึ้นไปมีแนวโน้มจะเกิดความเครียดได้ง่าย และมีความเสี่ยงที่จะ “Burnout” เพื่อที่จะจัดการกับความเครียดซึ่งเป็นอาการที่เรามองไม่เห็น เราควรทำความรู้จักกับสาเหตุหรือที่มาของความเครียดเพื่อจะได้เข้าใจและบริหารความเครียดที่อาจเกิดขึ้นได้  
 
ความเครียดในจากการทำงาน Contact Center มาจากหลายสาเหตุ อาทิ
  • ปริมาณงานค่อนข้างสูงและเจ้าหน้าที่บางท่านให้บริการลูกค้าหลายช่องทางการติดต่อ  
  • ทำงานซ้ำๆ เดิมๆ ทุกวัน
  • ให้บริการลูกค้าที่ใช้อารมณ์ในการแจ้งร้องเรียน หรือ โดนลูกค้าร้องเรียน
  • แรงกดดันจากการถูกตรวจสอบการทำงานและคุณภาพการบริการ
  • ความไม่เสถียรของระบบที่ใช้ในการทำงาน หรือ ระบบที่ลูกค้าใช้บริการ
  • ทำงานไม่ได้ตามเป้าหมาย (สำหรับ Telesales)
  • ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอด
  • อื่นๆ 
สาเหตุของความเครียดที่ยกตัวอย่างข้างต้น เป็นความเครียดที่เกิดจากธรรมชาติของงาน Contact Center นอกจากนั้น ความเครียดของเราอาจจะเกิดจากปัญหาส่วนตัวร่วมด้วย 

Call Center Master ขอแนะนำ 5 วิธีจัดการความเครียดจากการทำงาน Contact Center 

1. การพัก 
การพักอย่างมีประสิทธิภาพและผ่อนคลายความเครียดมีหลายรูปแบบ อาทิ "การพักช่วงสั้นๆ" เพียงห้าถึงสิบนาทีระหว่างวันทำงานจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานและความเป็นอยู่ที่ดีในที่ทำงาน  นอกจากนั้น การใช้เวลาหลังเลิกงานในการผ่อนคลายหรือใช้วันหยุดเพื่อทำกิจกรรมที่ชอบ เป็นการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว จะทำให้เราไม่เครียดและมีพลังในการทำงานวันถัดไป

2. ปรึกษาหัวหน้า
เจ้าหน้าที่มักใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการพูดคุยกับลูกค้าและการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ของลูกค้า  เมื่ออยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดหรือต้องการความช่วยเหลือ  หัวหน้าเป็นผู้ที่สามารถให้คำแนะนำและสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ดี และเมื่อมีแนวทางการทำงานสามารถแก้ไขปัญหาได้ลุล่วงก็จะคลายความวิตกกังวลและลดความเครียดลงได้

3. พูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน
การพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานเป็นทางอีกทางเลือกที่จะลดความเครียดในที่ทำงาน เพื่อนร่วมงานที่มีทัศนคติเชิงบวกต่องานและเข้าใจเราจะสามารถให้กำลังใจ ปลอบใจ รวมถึงให้มุมมองใหม่ๆ ในการทำงาน 

4. เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
การเรียนรู้และฝึกฝนเป็นสิ่งที่จำเป็นในการทำงาน Contact Center ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือทักษะที่ใช้ในการทำงาน เช่น การให้บริการลูกค้าที่อารมณ์รุนแรงหรือ การรับมือเรื่องร้องเรียน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราสามารถทำงานได้ในแต่ละวันได้อย่างราบรื่น และไม่เกิดความเครียดจากการทำงาน

5. ตั้งเป้าหมายการทำงานให้ชัดเจน
การตั้งเป้าหมายและเข้าใจเหตุผลของการทำงาน รวมถึงการค้นหาข้อดีและสิ่งที่ได้รับจากการทำงานจะทำให้ตัวเรามีกำลังใจที่จะทำงานที่ดูเหมือนจะซ้ำๆ เดิมๆ ในแต่ละวันได้อย่างมีความสุข

ความเครียดจากการทำงานของเจ้าหน้าที่ Contact Center เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  ผู้ที่ทำงานด้านนี้ควรเข้าใจและเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ใช้สติในการทำงาน สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีร่วมกัน และให้เวลาดูแลตนเอง ก็จะสามารถจัดการความเครียดที่อาจเกิดขึ้นได้

บทความโดย
 
คุณกฤตาภร ณ นคร
3 เมษายน 2567
 Editors Pick

วิธีสร้าง Motivation ให้กับทีมงาน Contact Center article
ลดข้อร้องเรียนด้วยการทำให้ลูกค้าพึงพอใจได้อย่างไร
5 แนวคิดจัดการความท้าทายของการตรวจสอบคุณภาพการบริการ article
เทคนิคการขอโทษลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
5 เทคนิคการบริหาร Contact Center article
กำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดในการบริหาร Call Center อย่างไร article
3 เทคนิค ช่วยให้ดำเนินการเรื่องที่ตกลงกับลูกค้าไว้อย่างมืออาชีพ article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ
5 คุณสมบัติและทักษะสำคัญของหัวหน้าทีมบริการลูกค้า
5 วิธีการสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า article
ทำอย่างไรในวันที่ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน article
สื่อสารผิดเพราะความคิด article
5 ขั้นตอนในการกำหนดมาตรฐานการทำงานของ Contact Center article
การบริการเชิงรุกเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้วยหลัก Proactive article
10 ข้อควรรู้ สำหรับการเขียนอีเมลอย่างมืออาชีพ
5 วิธีแสดงความเข้าใจและเอาใจใส่ลูกค้า article
6 คำพูดชวนคิดเกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์ของลูกค้า article
บริหารความคาดหวังของลูกค้าเมื่อใช้บริการได้อย่างไร article
5 วิธีช่วยลดความเครียดจากการให้บริการลูกค้าที่ยากจะรับมือ article
8 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า article
เคล็ดลับการเป็น Admin Page ที่มีประสิทธิภาพ article
10 ข้อ ไม่ควรทำ เมื่อรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
เทคนิคการใช้คำถามสำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
10 ข้อ ควรรู้เกี่ยวกับการให้บริการผ่านแชท article
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ Call Center อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ article
ทำงาน Call Center อย่างไร ให้มีความสุข article
10 วิธีเพื่อพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพการบริการของ Contact Center article
5 เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
การสื่อสารเมื่อเจอข้อโต้แย้งของลูกค้า สำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
แรงจูงใจในการทำงานของฉัน article
เทคนิคการจับประเด็นความต้องการของลูกค้า article
วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงานบริการลูกค้า article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (QA) มืออาชีพ article
คุณสมบัติที่ควรมีสำหรับคนทำงาน Call Center article
การ Handle อารมณ์ของตัวเราเอง article
เทคนิค 7 ข้อ สำหรับลดเวลาที่ใช้ในการบริการลูกค้าแต่ละสาย article
ความก้าวหน้าในอาชีพ Call Center article
Microsoft Teams Direct Routing article
20 คำถามใช้บ่อยในการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ article
10 ข้อควรรู้ สำหรับการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
สร้างความมั่นใจในการทำงานบริการได้อย่างไร article
แนวโน้มเทคโนโลยีของ Contact Center ในปี 2022
ความสัมพันธ์ของทัศนคติเชิงบวกกับการรับเรื่องร้องเรียน article
Growth Mindset สำคัญกับงานบริการลูกค้าอย่างไร article
24 คำพูดเชิงบวกเพื่อให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติอย่างมืออาชีพ article
ทำอย่างไรให้ Tele-Sales ขายสินค้าได้ตามเป้า article
CRM Platform ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการบริการขององค์กร article
Work from Home (WFH) อย่างไรให้มีความสุข
ศิลปะการบริหารคน สำหรับคนเป็นหัวหน้างาน article
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงานแบบ Work At Home Agent article
Telesales อย่างไร ให้ลูกค้ายอมคุยด้วย article
Emotional Intelligence กับการพัฒนาคุณภาพการบริการลูกค้า article
ทักษะงาน Call Center หลังยุค COVID-19 article
ดัชนีที่ใช้วัดประสบการณ์ของลูกค้า article
จิตวิญญาณของนักบริการที่ดี article
เตรียมตัวอย่างไร… เพื่อพร้อมรับ New Normal article
ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอน โควิด-19 article
Call Center ยุค WFH แตกต่างจากที่ออฟฟิศอย่างไร article
แนวโน้มของเทคโนโลยี Contact Center ในปี 2020 article
5 ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอนที่ 1 article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 2 article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 1 article
เทคนิคพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ Competency ขององค์กร article
อะไรคือความต้องการของลูกค้า article
Competency เกี่ยวข้องกับการทำงานบริการอย่างไร
จัดการชีวิตอย่างไร เมื่องาน Call Center วันหยุดไม่เหมือนงานอื่น article
เคล็ดลับง่ายๆ เมื่อต้องให้ Negative Feedback คุณภาพการบริการแก่เจ้าหน้าที่ Call Center article
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก article
Trend ของ RPA เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ Contact Center article
เมื่อผลประเมินการทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทำอย่างไรดี article
วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ article
8 เคล็ดลับทำงานให้มีความสุข article
ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Call Center article
การนำเทคโนโลยี WebRTC ประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจ article
บริการอย่างไรให้มีความสุข article
โค้ชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article
เทคนิครับมือกับการเปลี่ยนแปลง article
การให้บริการ WebRTC article
การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร article
ความลับ ที่ ไม่ลับของพนักงาน Call Center article
WebRTC คืออะไร article
5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า article
10 ข้อคิดในการบริการลูกค้า article
SBC คืออะไร article
ใช้ Erlang C จัดอัตรากำลังให้กับ Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ article
เป็น Call Center ต้องพูดอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ article
เทคเทรนด์ (Technology Trend) ที่จะทำให้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของลูกค้าในอนาคตจะเปลี่ยนไป article
5 วิธีช่วยลดอัตราสายหลุด article
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 2 article
พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 1 article
การทำงานร่วมกันระหว่างเบบี้บูมเมอร์กะเจนว๊ายวาย article
10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า article
Functions ที่สำคัญของระบบ CRM เพื่อบริหารการขายให้มีประสิทธิภาพ article
วิธีดูแลตนเองจากภัยมืดในการทำงาน Call Center article
เทคนิค 5 ข้อในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสาย ( 5 Tips to improve phone service level) article
10 ดัชนีสำคัญที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ Call Center article
เทคนิค 5 ข้อ ที่นักขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ควรรู้ article