เป็น Call Center ต้องพูดอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ article

เป็น Call Center ต้องพูดอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจประทับใจ
(How to develop speaking skill and make customer happy)

พนักงาน Call Center จำเป็นต้องมีทักษะในการพูดคุยกับลูกค้าทางโทรศัพท์ พูดให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจและความประทับใจมากที่สุด ดังที่มีคนกล่าวไว้ว่า 3 สิ่งที่ไม่สามารถย้อนกลับได้อีก คือ เวลา โอกาส และ คำพูด
จากประสบการณ์ฟังสายการให้บริการของพนักงาน Call Center ขอ Share เทคนิคง่ายๆที่จะช่วยเสริมความมั่นใจ ได้แก่

1. เตรียมพร้อมอยู่เสมอ 
เตรียมข้อมูล รายละเอียด เนื้อหา ในเรื่องที่เราต้องให้ข้อมูลให้พร้อม สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราพูดได้อย่างมั่นใจ รวมถึงเตรียมสุขภาพด้วย เพราะเราใช้เสียง หากป่วยเป็นหวัด มันก็จะเป็นอุปสรรค  อย่าท่องจำหรืออ่านให้ฟัง เพราะมันจะน่าเบื่อ ควรทำความเข้าใจก่อน และพูดแบบเปิดโอกาสให้ตอบรับ หรือ ซักถามเป็นระยะๆ

2. วิเคราะห์ผู้ที่โทรหาเรา
ต้องรู้ว่าเราพูดอยู่กับใคร ผู้ที่โทรหาเรามีความรู้หรือประสบการณ์การใช้สินค้ามากน้อยแค่ไหน เช่น พูดกับลูกค้าทั่วไป ก็ไม่ควรพูดไทยคำอังกฤษคำ หรือใช้ศัพท์วิชาการ หรือ พูดกับลูกค้ามีประสบการณ์ใช้สินค้า ควรมุ่งไปที่ประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไข

3. ภาษาและน้ำเสียง 
ควรสื่อสารอย่างชัดถ้อยชัดคำด้วยน้ำเสียงที่เป็นมิตร ไม่ตะโกน หรือ ใส่อารมณ์ในขณะที่พูด
ภาษา ควรใช้ถ้อยคำที่มีความหมายชัดเจน เข้าใจง่าย 
น้ำเสียง ควรแจ่มใส นุ่มนวลชวนฟัง การใช้คำว่า นะคะ ครับ นะครับ ท้ายประโยคพูด เป็นการแสดงถึงความเคารพ ให้เกียรติ แต่อย่าใช้มากหรือใช้บ่อย
ไม่รับประทานอาหารหรือดื่มน้ำ ไม่แต่งหน้า ไม่ใช้โทรศัพท์ส่วนตัว ขณะพูดโทรศัพท์ เพราะแสดงถึงความไม่สุภาพ และ ไม่ให้เกียรติลูกค้า

4. ทักษะการฟัง เป็นสิ่งสำคัญมาก มีสมาธิกับลูกค้าในสาย 
ต้องจับประเด็นความต้องการของลูกค้าให้ได้ และทวนความเข้าใจกับลูกค้า 
หากลูกค้ารู้สึกไม่พอใจ ให้รับฟังด้วยความอดทน ไม่พูดแทรก ยอกย้อน เถียง หรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เมื่อลูกค้าพูดจบให้แสดงความกระตือรือร้นที่จะให้ข้อมูลต่างๆกับลูกค้า

5. จินตนาการถึงความสำเร็จ 
นึกภาพเสมอว่า เมื่อพูดจบสายแล้ว จะได้รับคำชมเชยจากลูกค้า เพราะความคิดเหล่านี้จะทำให้เกิดกำลังใจ 
ที่กล่าวมาทั้งหมด เป็นการให้ความสำคัญกับลูกค้าที่โทรเข้ามา ถึงแม้จะไม่ได้เห็นหน้ากัน แต่น้ำเสียงและคำพูดก็สามารถสร้างความรู้สึกทางบวกหรือทางลบให้ลูกค้าได้เท่าๆกัน 

บทความโดย 

คุณสลักจิต การะเกตุ   
26 กุมภาพันธ์ 2561
 Editors Pick

พัฒนาหัวหน้าทีมบริการลูกค้า (Team Leader)อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ article
10 ข้อผิดพลาดที่มักพบในงานบริการลูกค้า
วิธีสร้าง Motivation ให้กับทีมงาน Contact Center article
5 วิธีจัดการความเครียดจากการทำงาน Contact Center
5 เทคนิคการบริหาร Contact Center article
เคล็ดลับการเป็น Admin Page ที่มีประสิทธิภาพ article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ
5 วิธีแสดงความเข้าใจและเอาใจใส่ลูกค้า article
5 คุณสมบัติและทักษะสำคัญของหัวหน้าทีมบริการลูกค้า
5 วิธีการสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า article
ทำอย่างไรในวันที่ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน article
5 แนวคิดจัดการความท้าทายของการตรวจสอบคุณภาพการบริการ article
สื่อสารผิดเพราะความคิด article
5 ขั้นตอนในการกำหนดมาตรฐานการทำงานของ Contact Center article
เทคนิคการขอโทษลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
การบริการเชิงรุกเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้วยหลัก Proactive article
10 ข้อควรรู้ สำหรับการเขียนอีเมลอย่างมืออาชีพ
6 คำพูดชวนคิดเกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์ของลูกค้า article
บริหารความคาดหวังของลูกค้าเมื่อใช้บริการได้อย่างไร article
5 วิธีช่วยลดความเครียดจากการให้บริการลูกค้าที่ยากจะรับมือ article
กำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดในการบริหาร Call Center อย่างไร article
3 เทคนิค ช่วยให้ดำเนินการเรื่องที่ตกลงกับลูกค้าไว้อย่างมืออาชีพ article
8 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า article
10 ข้อ ไม่ควรทำ เมื่อรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
เทคนิคการใช้คำถามสำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
10 ข้อ ควรรู้เกี่ยวกับการให้บริการผ่านแชท article
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ Call Center อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ article
ทำงาน Call Center อย่างไร ให้มีความสุข article
10 วิธีเพื่อพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพการบริการของ Contact Center article
5 เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
การสื่อสารเมื่อเจอข้อโต้แย้งของลูกค้า สำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
แรงจูงใจในการทำงานของฉัน article
เทคนิคการจับประเด็นความต้องการของลูกค้า article
วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงานบริการลูกค้า article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (QA) มืออาชีพ article
คุณสมบัติที่ควรมีสำหรับคนทำงาน Call Center article
การ Handle อารมณ์ของตัวเราเอง article
เทคนิค 7 ข้อ สำหรับลดเวลาที่ใช้ในการบริการลูกค้าแต่ละสาย article
ความก้าวหน้าในอาชีพ Call Center article
ลดข้อร้องเรียนด้วยการทำให้ลูกค้าพึงพอใจได้อย่างไร
Microsoft Teams Direct Routing article
20 คำถามใช้บ่อยในการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ article
10 ข้อควรรู้ สำหรับการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
สร้างความมั่นใจในการทำงานบริการได้อย่างไร article
แนวโน้มเทคโนโลยีของ Contact Center ในปี 2022
ความสัมพันธ์ของทัศนคติเชิงบวกกับการรับเรื่องร้องเรียน article
Growth Mindset สำคัญกับงานบริการลูกค้าอย่างไร article
24 คำพูดเชิงบวกเพื่อให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติอย่างมืออาชีพ article
ทำอย่างไรให้ Tele-Sales ขายสินค้าได้ตามเป้า article
CRM Platform ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการบริการขององค์กร article
Work from Home (WFH) อย่างไรให้มีความสุข
ศิลปะการบริหารคน สำหรับคนเป็นหัวหน้างาน article
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงานแบบ Work At Home Agent article
Telesales อย่างไร ให้ลูกค้ายอมคุยด้วย article
Emotional Intelligence กับการพัฒนาคุณภาพการบริการลูกค้า article
ทักษะงาน Call Center หลังยุค COVID-19 article
ดัชนีที่ใช้วัดประสบการณ์ของลูกค้า article
จิตวิญญาณของนักบริการที่ดี article
เตรียมตัวอย่างไร… เพื่อพร้อมรับ New Normal article
ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอน โควิด-19 article
Call Center ยุค WFH แตกต่างจากที่ออฟฟิศอย่างไร article
แนวโน้มของเทคโนโลยี Contact Center ในปี 2020 article
5 ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอนที่ 1 article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 2 article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 1 article
เทคนิคพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ Competency ขององค์กร article
อะไรคือความต้องการของลูกค้า article
Competency เกี่ยวข้องกับการทำงานบริการอย่างไร
จัดการชีวิตอย่างไร เมื่องาน Call Center วันหยุดไม่เหมือนงานอื่น article
เคล็ดลับง่ายๆ เมื่อต้องให้ Negative Feedback คุณภาพการบริการแก่เจ้าหน้าที่ Call Center article
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก article
Trend ของ RPA เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ Contact Center article
เมื่อผลประเมินการทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทำอย่างไรดี article
วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ article
8 เคล็ดลับทำงานให้มีความสุข article
ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Call Center article
การนำเทคโนโลยี WebRTC ประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจ article
บริการอย่างไรให้มีความสุข article
โค้ชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article
เทคนิครับมือกับการเปลี่ยนแปลง article
การให้บริการ WebRTC article
การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร article
ความลับ ที่ ไม่ลับของพนักงาน Call Center article
WebRTC คืออะไร article
5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า article
10 ข้อคิดในการบริการลูกค้า article
SBC คืออะไร article
ใช้ Erlang C จัดอัตรากำลังให้กับ Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ article
เทคเทรนด์ (Technology Trend) ที่จะทำให้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของลูกค้าในอนาคตจะเปลี่ยนไป article
5 วิธีช่วยลดอัตราสายหลุด article
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 2 article
พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 1 article
การทำงานร่วมกันระหว่างเบบี้บูมเมอร์กะเจนว๊ายวาย article
10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า article
Functions ที่สำคัญของระบบ CRM เพื่อบริหารการขายให้มีประสิทธิภาพ article
วิธีดูแลตนเองจากภัยมืดในการทำงาน Call Center article
เทคนิค 5 ข้อในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสาย ( 5 Tips to improve phone service level) article