SBC คืออะไร article

SBC คืออะไร

ปัจจุบัน มีการใช้งานเสียงผ่านช่องทาง Internet (VoIP) กันอย่างแพร่หลายและคาดว่าในอนาคตการใช้งานเสียงผ่านระบบ VoIP นี้ คงจะมาแทนที่ระบบ Analog หรือระบบ Digital ในไม่ช้า อย่างไรก็ตามการใช้งาน VoIP มีความเป็นไปได้ที่จะถูกโจมตีด้วยผู้ไม่หวังดีได้ง่ายเหมือนระบบเครือข่าย Internet เนื่องเพราะเป็นการทำงานอยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยี IP ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายข้อมูลที่ใช้กันและเข้าถึงได้ภายในองค์กร ดังนั้นระบบรักษาความปลอดภัยของ VoIP จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันการแอบเข้ามาใช้งานเสียงจากผู้ไม่หวังดีภายนอก ในการแอบโทรออกไปยังต่างประเทศ ทำให้ค่าใช้จ่ายในการโทรออกของบริษัทมีค่าใช้จ่ายสูง หรือป้องกันการเข้ามาดักฟังเสียงสนทนาของผู้บริหารภายในองค์กรเพื่อนำเอาข้อมูลความลับขององค์กรไปเผยแพร่หรือไปขายให้กับคู่แข่งทางธุรกิจได้ เทคโนโลยีที่สำคัญที่มาป้องกันความปลอดภัยทางด้าน VoIP นี้ เรียกว่า SBC

SBC  ย่อมาจาก  Session Border Controller หมายถึงอุปกรณ์หรือระบบที่ใช้ควบคุมและจัดการ การเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เน็ต (VOIP) ของผู้ให้บริการโทรศัพท์  (Service Provider ) และผู้ใช้บริการโทรศัพท์ (Subscriber / User)  ซึ่งนอกจากทำหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยแล้ว ยังมีหน้าที่ในการควบคุมคุณภาพของเสียงที่ใช้ในการสนทนาได้ด้วย โดยสรุปคร่าวๆ อุปกรณ์ SCB จะมีคุณสมบัติหลักดังนี้

คุณสมบัติด้านการรักษาความปลอดภัย
o การควบคุมเข้าถึงระบบ และคุณสมบัติไฟล์วอล  ทำให้ระบบโทรศัพท์ ผ่านอินเตอร์เน็ต VOIP ควบคุมและจำกัด เฉพาะอุปกรณ์ที่มีการรับรองและตรวจสอบเท่านั้น   รวมถึงการควบคุม ช่องทางการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ต ของสื่อสัญญาณ ( Signaling   SIP)  และเสียง (RTP)  ที่ใช้ในระบบ โทรศัพท์ ผ่านอินเตอร์เน็ต VOIP
o การเข้ารหัส และถอดรหัส   ทำให้ระบบโทรศัพท์ ผ่านอินเตอร์เน็ต VOIP ทีเชื่อมต่อผ่าน  SBC  มีความปลอดภัยมากขึ้น ป้องกันการถูกดักฟังจาก ระบบภายนอกหรือภายใน
o การป้องกัน  DDOS (Denial of Service protection)   SBC  มีคุณสมบัติสามารถตรวจสอบอุปกรณ์ต้นทาง และหยุด การเชื่อมต่อ ที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายการก่อกวนระบบ  เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดกับระบบ โทรศัพท์ได้
o การป้องกันการลักลอบใช้งาน   (Call Theft and Fraud protection )  SBC  มีคุณสมบัติสามารถตรวจสอบ การเชื่อมต่อ เพื่อป้องกันจากผู้ใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตได้

คุณสมบัติด้านการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ แบบ  VOIP
o SBC  (Voice Transcoding) มีคุณสมบัติในการแปลงสัญญาณเสียงของระบบโทรศัพท์ แบบ  VOIP ที่มีรูปแบบไม่เหมือนกันให้สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยไม่ลดคุณภาพของการให้บริการ
o SBC  (NAT Traversal)  มีคุณสมบัติการเชื่อมต่อสื่อสัญญาณ ( Signaling   SIP)  และเสียง (RTP)  จากต้นทางไปยังอุปกรณ์ปลายทางที่อยู่ภายในเครือข่ายของผู้ใช้งาน  หรือเครือข่ายสาธารณะ ที่อุปกรณ์ปลายทาง เชื่อมต่อ  ทำให้โทรศัพท์มีคุณภาพเสียงที่ดีตั้งแต่ต้นทางไปยังปลายทางได้
o SBC  (SIP  Normalization)  มีคุณสมบัติในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ ข้อมูลในสื่อสัญญาณ ( Signaling   SIP)  เพื่อให้อุปกรณ์หรือระบบโทรศัพท์ ต่างยี่ห้อ หรือมาตรฐาน สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยไม่มีอุปสรรค
o SBC  (DTMF/FAX  Interworking)  มีคุณสมบัติในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ ข้อมูลสัญญาณปุ่มกด  0-9 ,*,# เพื่อให้อุปกรณ์หรือระบบโทรศัพท์ ต่างยี่ห้อ หรือมาตรฐาน สามารถเชื่อมต่อกันได้และมีคุณภาพดีกว่าเช่นระบบ  FAX   T.38  เป็นต้น

คุณสมบัติด้านการให้ระดับการบริการและคุณภาพการให้บริการ
o SBC มีคุณสมบัติในการควบคุมจำนวนคู่สายที่เชื่อมต่อและใช้งาน   สามารถจำกัดจำนวนผู้ใช้งานเพื่อไม่ให้มีผลกระบบต่อระบบโทรศัพท์  VOIP  ได้
o SBC มีคุณสมบัติการจัดการคู่สายตามรูปแบบสัญญาณเสียง และกำหนดลำดับความสำคัญของ คู่สายได้
o SBC มีคุณสมบัติการจัดการปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ต่างๆของ  VOIP  เพื่อให้การใช้งานโทรศัพท์  VOIP  มีคุณภาพที่ดี
o SBC มีคุณสมบัติการจัดการเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ได้หลายๆ อุปกรณ์  และการเชื่อมต่อแบบ ระบบหลักกับระบบสำรอง  โดยอัติโนมัติ

การเชื่อมต่อระบบ โทรศัพท์ แบบ  VOIP  กับ  SBC  มี 2  ลักษณะดังนี้
o เชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ VOIP  จากผู้ให้บริการ ( Service  provider) ซึ่งจะมีการเชื่อมต่อมากกว่า  1 ระบบ   


o เชื่อมต่อระบบโทรศัพท์ VOIP  จากผู้ใช้บริการในเชิงธุรกิจ  โดยมีระบบโทรศัพท์แบบ  VOIP  เอง   ทั้งนี้จะมีการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ  (Service  Provider)    และยังสามารถให้บริการโทรศัพท์แก่พนักงานที่อยู่นอกสำนักงาน  สามารถใช้โทรศัพท์เสมือนอยู่ใน สำนักงานได้
 
 
บทความโดย
 
คุณสุรศักดิ์ ภักดีวัฒนะกุล (ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบ Call Center และ CRM)
29 มีนาคม 2561
 
บริษัท มโนทัศน์ จำกัด
www.manotouch.com
081-611-9587Editors Pick

5 แนวคิดจัดการความท้าทายของการตรวจสอบคุณภาพการบริการ article
ลดข้อร้องเรียนด้วยการทำให้ลูกค้าพึงพอใจได้อย่างไร
สื่อสารผิดเพราะความคิด article
เทคนิคการขอโทษลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (QA) มืออาชีพ article
คุณสมบัติที่ควรมีสำหรับคนทำงาน Call Center article
เคล็ดลับการเป็น Admin Page ที่มีประสิทธิภาพ article
8 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า article
5 เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
แรงจูงใจในการทำงานของฉัน article
การ Handle อารมณ์ของตัวเราเอง article
การบริการเชิงรุกเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้วยหลัก Proactive article
5 วิธีการสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า article
ทำอย่างไรในวันที่ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน article
5 ขั้นตอนในการกำหนดมาตรฐานการทำงานของ Contact Center article
10 ข้อควรรู้ สำหรับการเขียนอีเมลอย่างมืออาชีพ
5 วิธีแสดงความเข้าใจและเอาใจใส่ลูกค้า article
6 คำพูดชวนคิดเกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์ของลูกค้า article
บริหารความคาดหวังของลูกค้าเมื่อใช้บริการได้อย่างไร article
5 วิธีช่วยลดความเครียดจากการให้บริการลูกค้าที่ยากจะรับมือ article
กำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดในการบริหาร Call Center อย่างไร article
3 เทคนิค ช่วยให้ดำเนินการเรื่องที่ตกลงกับลูกค้าไว้อย่างมืออาชีพ article
10 ข้อ ไม่ควรทำ เมื่อรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
เทคนิคการใช้คำถามสำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
10 ข้อ ควรรู้เกี่ยวกับการให้บริการผ่านแชท article
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ Call Center อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ article
5 เทคนิคการบริหาร Contact Center article
ทำงาน Call Center อย่างไร ให้มีความสุข article
10 วิธีเพื่อพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพการบริการของ Contact Center article
การสื่อสารเมื่อเจอข้อโต้แย้งของลูกค้า สำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
เทคนิคการจับประเด็นความต้องการของลูกค้า article
วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงานบริการลูกค้า article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ
เทคนิค 7 ข้อ สำหรับลดเวลาที่ใช้ในการบริการลูกค้าแต่ละสาย article
ความก้าวหน้าในอาชีพ Call Center article
Microsoft Teams Direct Routing article
20 คำถามใช้บ่อยในการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ article
10 ข้อควรรู้ สำหรับการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
สร้างความมั่นใจในการทำงานบริการได้อย่างไร article
5 คุณสมบัติและทักษะสำคัญของหัวหน้าทีมบริการลูกค้า
แนวโน้มเทคโนโลยีของ Contact Center ในปี 2022
ความสัมพันธ์ของทัศนคติเชิงบวกกับการรับเรื่องร้องเรียน article
Growth Mindset สำคัญกับงานบริการลูกค้าอย่างไร article
24 คำพูดเชิงบวกเพื่อให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติอย่างมืออาชีพ article
ทำอย่างไรให้ Tele-Sales ขายสินค้าได้ตามเป้า article
CRM Platform ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการบริการขององค์กร article
Work from Home (WFH) อย่างไรให้มีความสุข
ศิลปะการบริหารคน สำหรับคนเป็นหัวหน้างาน article
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงานแบบ Work At Home Agent article
Telesales อย่างไร ให้ลูกค้ายอมคุยด้วย article
Emotional Intelligence กับการพัฒนาคุณภาพการบริการลูกค้า article
ทักษะงาน Call Center หลังยุค COVID-19 article
ดัชนีที่ใช้วัดประสบการณ์ของลูกค้า article
จิตวิญญาณของนักบริการที่ดี article
เตรียมตัวอย่างไร… เพื่อพร้อมรับ New Normal article
ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอน โควิด-19 article
Call Center ยุค WFH แตกต่างจากที่ออฟฟิศอย่างไร article
แนวโน้มของเทคโนโลยี Contact Center ในปี 2020 article
5 ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอนที่ 1 article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 2 article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 1 article
เทคนิคพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ Competency ขององค์กร article
อะไรคือความต้องการของลูกค้า article
Competency เกี่ยวข้องกับการทำงานบริการอย่างไร
จัดการชีวิตอย่างไร เมื่องาน Call Center วันหยุดไม่เหมือนงานอื่น article
เคล็ดลับง่ายๆ เมื่อต้องให้ Negative Feedback คุณภาพการบริการแก่เจ้าหน้าที่ Call Center article
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก article
Trend ของ RPA เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ Contact Center article
เมื่อผลประเมินการทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทำอย่างไรดี article
วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ article
8 เคล็ดลับทำงานให้มีความสุข article
ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Call Center article
การนำเทคโนโลยี WebRTC ประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจ article
บริการอย่างไรให้มีความสุข article
โค้ชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article
เทคนิครับมือกับการเปลี่ยนแปลง article
การให้บริการ WebRTC article
การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร article
ความลับ ที่ ไม่ลับของพนักงาน Call Center article
WebRTC คืออะไร article
5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า article
10 ข้อคิดในการบริการลูกค้า article
ใช้ Erlang C จัดอัตรากำลังให้กับ Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ article
เป็น Call Center ต้องพูดอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ article
เทคเทรนด์ (Technology Trend) ที่จะทำให้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของลูกค้าในอนาคตจะเปลี่ยนไป article
5 วิธีช่วยลดอัตราสายหลุด article
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 2 article
พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 1 article
การทำงานร่วมกันระหว่างเบบี้บูมเมอร์กะเจนว๊ายวาย article
10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า article
Functions ที่สำคัญของระบบ CRM เพื่อบริหารการขายให้มีประสิทธิภาพ article
วิธีดูแลตนเองจากภัยมืดในการทำงาน Call Center article
เทคนิค 5 ข้อในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสาย ( 5 Tips to improve phone service level) article
10 ดัชนีสำคัญที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ Call Center article
เทคนิค 5 ข้อ ที่นักขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ควรรู้ article
เทคนิค 7 ข้อในการตรวจสอบคุณภาพการบริการทางโทรศัพท์ article
8 วิธีที่จะเปลี่ยนลูกค้าร้องเรียนให้พึงพอใจ article