CRM Platform ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการบริการขององค์กร article

CRM Platform ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการบริการขององค์กร

หลายๆ ท่านคงเคยได้ยินคำว่า Platform ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา Platform ถือว่าเป็นกลยุทธ์ธุรกิจที่สำคัญในเศรษฐกิจยุค 4.0 นักธุรกิจรุ่นใหม่จะพยายามนำพาองค์กรของตนเองมุ่งเป้าสู่การสร้าง Platform ของธุรกิจตนเอง ไม่ใช่ Product หรือ Service โดยยกตัวอย่างธุรกิจ Platform ที่ประสบความสำเร็จ เช่น Airbnb, Amazon, Alibaba, Uber, Google, Facebook, Grab หรือแม้กระทั่ง Line ที่พยายามปรับตัวสร้าง Platform ของตนเอง เป็นต้น  
 
การนำกลยุทธ์ Platform มาใช้ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ Internet Technology หรือ Communication Technology หรือบางท่านอาจจะเรียกรวมๆ ว่า Digital Technology หรือในทางกลับกันอาจจะกล่าวได้ว่า เพราะ Digital Technology ที่ก้าวหน้าในปัจจุบัน ทำให้กลยุทธ์ธุรกิจในรูปแบบ Platform ถึงเกิดขึ้นมาได้ 

ระบบ Platform คืออะไร
ระบบ Platform คือ ระบบที่ออกแบบมาให้มีโครงสร้างในการเชื่อมโยงกับส่วนที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่มูลค่าหรือที่เรียกว่าระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ให้สามารถเข้าถึงกันได้ง่ายขึ้น อาทิเช่น ธุรกิจ Airbnb ได้สร้างระบบ Platform ในการดำเนินธุรกิจที่พักใหม่แตกต่างจากเดิม ปัจจุบันดำเนินกิจการในร้อยกว่าประเทศ มีห้องพักให้บริการหลายแสนแห่ง ตั้งแต่ห้องพักสตูดิโอไปจนถึงปราสาทโบราณ ให้บริการแก่แขกที่มาพักตามบ้านคนไปแล้วกว่า 10 ล้านคน ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าลูกค้าของเครือโรงแรมมีชื่อบางแห่ง ภายในระยะเวลาไม่ถึง 10 ปี Airbnb สามารถแย่งชิงลูกค้าไปจากโรงแรมดั้งเดิม โดยที่ Airbnb เองไม่ได้มีห้องพักของตัวเองแม้แต่ห้องเดียว อีกตัวอย่างเช่น Uber ที่ให้บริการรถแท็กซี่ในรูปแบบ Platform ใหม่ โดยอาศัยสมาร์ทโฟน มีธุรกิจอยู่ใน 200 เมืองทั่วโลก โดยที่ Uber ไม่มีรถแท็กซี่ของตัวเองแม้แค่คันเดียว หรือยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซอย่าง Alibaba ที่เป็นตลาดซื้อขายออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก็ไม่มีสินค้าในสต็อกของตัวเองแม้แต่ชิ้นเดียว พลังของ Platform ธุรกิจรูปแบบใหม่ ที่อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาเชื่อมโยง คน องค์กร และทรัพยากร เข้าด้วยกัน 
 
นั่นคือภาพใหญ่ขอคำว่า Platform ส่วนในภาพของโปรแกรมระบบแต่ละประเภทหรือแต่ละตลาดของตนเอง เช่น ระบบ E-Commerce ระบบ ERP และที่อ้างถึงในบทความนี้คือ ระบบ CRM ซึ่งปัจจุบันได้ออกแบบมาให้อยู่ในรูปแบบ Platform เช่นเดียวกัน กล่าวคือ มีโครงสร้างที่สามารถให้ระบบอื่นๆ สามารถเชื่อมต่อได้ง่ายๆ (Easy to Integration) สามารถพัฒนาโปรแกรมหรือฟังก์ชั่นเพิ่มเติมได้อย่างง่าย (Easy to Customization) 

องค์ประกอบของ CRM Platform
 
โดยสรุป การจะออกแบบให้โปรแกรมระบบให้อยู่ในรูปแบบของ Platform จะต้องมีองค์ประกอบหลักๆ ด้วยกันดังนี้ คือ 

1. จะต้องมีระบบ Back-end ที่เป็นระบบ Cloud ที่พร้อมจะรองรับการใช้งานจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันนี้ ระบบ CRM ชั้นนำต่างๆ ได้ย้ายขึ้นรองรับระบบ Cloud หมดแล้ว

2. มีซอฟต์แวร์ที่พัฒนาให้สามารถเขียนโปรแกรมประยุกต์ (Application Programming Interface: API) เพิ่มเติม เพื่อให้ระบบจากภายนอกสามารถเข้าถึงบริการหรือรับส่งข้อมูลระหว่างกันได้ เช่น เชื่อมต่อกับระบบชำระเงินของธนาคาร (Payment Gateway) โดยการส่งข้อมูลการชำระเงินระหว่างกัน (แต่มีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างสูงควบคุมอยู่) ระบบติดตามสินค้า (Tracking System) ของการส่งสินค้าที่สั่งซื้อ Online ไว้ เป็นต้น

3. สามารถพัฒนา Application หรือ Functions (Module) เพิ่มเติมต่อยอดบน CRM Platform โดยให้นักพัฒนาโปรแกรมสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดจาก Module หลักที่มีอยู่ เพื่อให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของตัวเองได้ อาทิเช่น ต้องการระบบสะสมแต้ม (Point-based Reward Program) เพิ่มเติมต่อยอดเข้ามาในระบบ CRM หรือ ต้องการระบบจัดการสินค้าคงคลัง (Warehouse System) เพื่อจะได้ทราบสินค้าคงเหลือแบบ Real Time เป็นต้น

ด้วยคุณสมบัติของ CRM Platform นี้ ทำให้องค์กรที่ใช้ CRM เหล่านี้ สามารถจะพัฒนาหรือแก้ไขโปรแกรมในระบบ CRM โดยตรงได้โดยง่ายหรือเชื่อมต่อกับระบบเดิมที่มีอยู่ได้ตามกลยุทธ์หรือความต้องการใหม่ๆ ขององค์กรได้ โดยไม่จำเป็นต้องจัดซื้อจัดหาระบบเพิ่มเติมใหม่ๆ เข้ามา เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและทำให้ง่ายต่อการดูแลรักษาระบบในอนาคต

บทความโดย
 
คุณสุรศักดิ์ ภักดีวัฒนะกุล (ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ Call Center และ CRM)
30 สิงหาคม 2560
 
บริษัท มโนทัศน์ จำกัด
www.manotouch.com
081-611-9587
 Editors Pick

5 วิธีจัดการความเครียดจากการทำงาน Contact Center
วิธีสร้าง Motivation ให้กับทีมงาน Contact Center article
ลดข้อร้องเรียนด้วยการทำให้ลูกค้าพึงพอใจได้อย่างไร
5 แนวคิดจัดการความท้าทายของการตรวจสอบคุณภาพการบริการ article
เทคนิคการขอโทษลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
5 เทคนิคการบริหาร Contact Center article
กำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดในการบริหาร Call Center อย่างไร article
3 เทคนิค ช่วยให้ดำเนินการเรื่องที่ตกลงกับลูกค้าไว้อย่างมืออาชีพ article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ
5 คุณสมบัติและทักษะสำคัญของหัวหน้าทีมบริการลูกค้า
5 วิธีการสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า article
ทำอย่างไรในวันที่ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน article
สื่อสารผิดเพราะความคิด article
5 ขั้นตอนในการกำหนดมาตรฐานการทำงานของ Contact Center article
การบริการเชิงรุกเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้วยหลัก Proactive article
10 ข้อควรรู้ สำหรับการเขียนอีเมลอย่างมืออาชีพ
5 วิธีแสดงความเข้าใจและเอาใจใส่ลูกค้า article
6 คำพูดชวนคิดเกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์ของลูกค้า article
บริหารความคาดหวังของลูกค้าเมื่อใช้บริการได้อย่างไร article
5 วิธีช่วยลดความเครียดจากการให้บริการลูกค้าที่ยากจะรับมือ article
8 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า article
เคล็ดลับการเป็น Admin Page ที่มีประสิทธิภาพ article
10 ข้อ ไม่ควรทำ เมื่อรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
เทคนิคการใช้คำถามสำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
10 ข้อ ควรรู้เกี่ยวกับการให้บริการผ่านแชท article
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ Call Center อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ article
ทำงาน Call Center อย่างไร ให้มีความสุข article
10 วิธีเพื่อพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพการบริการของ Contact Center article
5 เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
การสื่อสารเมื่อเจอข้อโต้แย้งของลูกค้า สำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
แรงจูงใจในการทำงานของฉัน article
เทคนิคการจับประเด็นความต้องการของลูกค้า article
วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงานบริการลูกค้า article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (QA) มืออาชีพ article
คุณสมบัติที่ควรมีสำหรับคนทำงาน Call Center article
การ Handle อารมณ์ของตัวเราเอง article
เทคนิค 7 ข้อ สำหรับลดเวลาที่ใช้ในการบริการลูกค้าแต่ละสาย article
ความก้าวหน้าในอาชีพ Call Center article
Microsoft Teams Direct Routing article
20 คำถามใช้บ่อยในการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ article
10 ข้อควรรู้ สำหรับการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
สร้างความมั่นใจในการทำงานบริการได้อย่างไร article
แนวโน้มเทคโนโลยีของ Contact Center ในปี 2022
ความสัมพันธ์ของทัศนคติเชิงบวกกับการรับเรื่องร้องเรียน article
Growth Mindset สำคัญกับงานบริการลูกค้าอย่างไร article
24 คำพูดเชิงบวกเพื่อให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติอย่างมืออาชีพ article
ทำอย่างไรให้ Tele-Sales ขายสินค้าได้ตามเป้า article
Work from Home (WFH) อย่างไรให้มีความสุข
ศิลปะการบริหารคน สำหรับคนเป็นหัวหน้างาน article
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงานแบบ Work At Home Agent article
Telesales อย่างไร ให้ลูกค้ายอมคุยด้วย article
Emotional Intelligence กับการพัฒนาคุณภาพการบริการลูกค้า article
ทักษะงาน Call Center หลังยุค COVID-19 article
ดัชนีที่ใช้วัดประสบการณ์ของลูกค้า article
จิตวิญญาณของนักบริการที่ดี article
เตรียมตัวอย่างไร… เพื่อพร้อมรับ New Normal article
ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอน โควิด-19 article
Call Center ยุค WFH แตกต่างจากที่ออฟฟิศอย่างไร article
แนวโน้มของเทคโนโลยี Contact Center ในปี 2020 article
5 ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอนที่ 1 article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 2 article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 1 article
เทคนิคพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ Competency ขององค์กร article
อะไรคือความต้องการของลูกค้า article
Competency เกี่ยวข้องกับการทำงานบริการอย่างไร
จัดการชีวิตอย่างไร เมื่องาน Call Center วันหยุดไม่เหมือนงานอื่น article
เคล็ดลับง่ายๆ เมื่อต้องให้ Negative Feedback คุณภาพการบริการแก่เจ้าหน้าที่ Call Center article
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก article
Trend ของ RPA เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ Contact Center article
เมื่อผลประเมินการทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทำอย่างไรดี article
วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ article
8 เคล็ดลับทำงานให้มีความสุข article
ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Call Center article
การนำเทคโนโลยี WebRTC ประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจ article
บริการอย่างไรให้มีความสุข article
โค้ชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article
เทคนิครับมือกับการเปลี่ยนแปลง article
การให้บริการ WebRTC article
การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร article
ความลับ ที่ ไม่ลับของพนักงาน Call Center article
WebRTC คืออะไร article
5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า article
10 ข้อคิดในการบริการลูกค้า article
SBC คืออะไร article
ใช้ Erlang C จัดอัตรากำลังให้กับ Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ article
เป็น Call Center ต้องพูดอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ article
เทคเทรนด์ (Technology Trend) ที่จะทำให้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของลูกค้าในอนาคตจะเปลี่ยนไป article
5 วิธีช่วยลดอัตราสายหลุด article
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 2 article
พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 1 article
การทำงานร่วมกันระหว่างเบบี้บูมเมอร์กะเจนว๊ายวาย article
10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า article
Functions ที่สำคัญของระบบ CRM เพื่อบริหารการขายให้มีประสิทธิภาพ article
วิธีดูแลตนเองจากภัยมืดในการทำงาน Call Center article
เทคนิค 5 ข้อในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสาย ( 5 Tips to improve phone service level) article
10 ดัชนีสำคัญที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ Call Center article
เทคนิค 5 ข้อ ที่นักขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ควรรู้ article