10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า article

10 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
10 Ways to build good relationship with customer

 
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจะสร้างความผูกพันระยะยาวกับลูกค้าให้อยู่กับองค์กร และ ลูกค้าที่รักเราก็จะเป็นเสมือนกระบอกเสียงด้านบวกให้กับสินค้า เป็นการเพิ่มยอดขายให้กับองค์กร  

Call Center Master  มีวิธีที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทางโทรศัพท์    

1. แนะนำตัวเจ้าหน้าที่สำหรับทุกการติดต่อกับลูกค้า   

การกล่าวชื่อเจ้าหน้าที่และองค์กรในการแนะนำตัวเป็นการแสดงความเป็นมืออาชีพอย่างแรกของการติดต่อทางโทรศัพท์  ไม่ว่าจะเป็นการรับสายและโทรออก  เพื่อให้ลูกค้าได้รู้จักผู้ให้บริการ   นอกจากนั้น น้ำเสียงที่ใช้จะต้องเป็นน้ำเสียงที่มีความกระตือรือร้น และ เต็มใจให้บริการ


2. เรียกชื่อของลูกค้า  (แทนคำว่า คุณ, ลูกค้า, พี่…)  

การสอบถามชื่อของลูกค้าจำเป็นสำหรับการตรวจสอบข้อมูลและการบันทึกการขอรับบริการในระบบ CRM   นอกจากนั้น หากคุณเป็นนักขาย การเรียกชื่อลูกค้า จะเพิ่มความสนิทสนมระหว่างการสนทนาได้เป็นอย่างดี  แต่ควรระวังเรียกชื่อลูกค้าไม่ถูกต้อง (กรณีอ่านรายชื่อจากระบบฐานข้อมูล) 

     
3. ยิ้มขณะสนทนา  

การยิ้มทำให้น้ำเสียงน่าฟัง  การยิ้มขณะสนทนาสามารถส่งความรู้สึกของเจ้าหน้าที่ผ่านน้ำเสียงที่เปล่งออกมาได้


4. เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า 
 
ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาของลูกค้า หรือ การขายสินค้า หากเจ้าหน้าที่เข้าใจความต้องการของลูกค้าก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด และ นำเสนอสิ่งที่ลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ


5. เอาใจเขา มาใส่ใจเรา  

หากเจ้าหน้าที่มองในมุมของลูกค้าก็จะเข้าใจสถานการณ์ และ เข้าใจในการแสดงออกของลูกค้า ซึ่งจะทำให้ตัวเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมอารมณ์ขณะสนทนาได้เป็นอย่างดี


6. ใช้คำพูดเชิงบวก  

ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องปฏิเสธหรือแสดงความคิดเห็นต่าง  การพูดตรงๆ อาจจะทำให้ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจ  การใช้คำพูดเชิงบวกจะช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า


7. มีความยืดหยุ่นต่อคำร้องขอของลูกค้า  

หากเราดูแลลูกค้าอย่างใส่ใจ ในบางครั้งจะพบว่าลูกค้าเกิดความเดือดร้อนจริงๆ  การที่เจ้าหน้าที่ยึดตามมาตรฐานการทำงานแต่เพียงอย่างเดียว ก็ไม่สามารถซื้อใจของลูกค้าได้ 


8. ระวังความเงียบระหว่างการสนทนา  

ความเงียบ (หรือ Dead Air) จะสร้างความอึดอัดให้กับคู่สนทนา นักขายที่ดีจะต้องทำให้บทสนทนาน่าสนใจ และต้องระวังไม่ให้เกิดความเงียบระหว่างการสนทนา


9. อย่าให้ลูกค้ารอนาน  

เจ้าหน้าที่ไม่ควรให้ลูกค้ารออยู่ในสายนานเกินไป หากจำเป็นต้องหาข้อมูลเป็นระยะเวลานาน ควรแจ้งให้ลูกค้ารับทราบหรือขอติดต่อกลับภายหลัง


10. รักษาสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า   

เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างราบรื่น เจ้าหน้าที่จะบอกสัญญากับลูกค้า เพื่อการสร้างไว้วางใจว่าจะดูแลปัญหาให้กับลูกค้านั้น  เจ้าหน้าที่จะต้องรักษาทุกคำสัญญา และต้องไม่รับปากลูกค้าในสิ่งที่ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือไม่


นอกจากนั้น หากเจ้าหน้าที่สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้แล้ว ก็จะลดความกดดันระหว่างการสนทนา ไม่ว่าจะเป็นการรับเรื่องร้องเรียน หรือ การนำเสนอขายสินค้า


บทความโดย  

คุณกฤตาภร ณ นคร
28 กันยายน 2560
 
 
 
 
 
 
 Editors Pick

5 วิธีจัดการความเครียดจากการทำงาน Contact Center
วิธีสร้าง Motivation ให้กับทีมงาน Contact Center article
ลดข้อร้องเรียนด้วยการทำให้ลูกค้าพึงพอใจได้อย่างไร
5 แนวคิดจัดการความท้าทายของการตรวจสอบคุณภาพการบริการ article
เทคนิคการขอโทษลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
5 เทคนิคการบริหาร Contact Center article
กำหนดมาตรฐานตัวชี้วัดในการบริหาร Call Center อย่างไร article
3 เทคนิค ช่วยให้ดำเนินการเรื่องที่ตกลงกับลูกค้าไว้อย่างมืออาชีพ article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าทีมบริการลูกค้ามืออาชีพ
5 คุณสมบัติและทักษะสำคัญของหัวหน้าทีมบริการลูกค้า
5 วิธีการสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า article
ทำอย่างไรในวันที่ขาดแรงบันดาลใจในการทำงาน article
สื่อสารผิดเพราะความคิด article
5 ขั้นตอนในการกำหนดมาตรฐานการทำงานของ Contact Center article
การบริการเชิงรุกเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้วยหลัก Proactive article
10 ข้อควรรู้ สำหรับการเขียนอีเมลอย่างมืออาชีพ
5 วิธีแสดงความเข้าใจและเอาใจใส่ลูกค้า article
6 คำพูดชวนคิดเกี่ยวกับการสร้างประสบการณ์ของลูกค้า article
บริหารความคาดหวังของลูกค้าเมื่อใช้บริการได้อย่างไร article
5 วิธีช่วยลดความเครียดจากการให้บริการลูกค้าที่ยากจะรับมือ article
8 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า article
เคล็ดลับการเป็น Admin Page ที่มีประสิทธิภาพ article
10 ข้อ ไม่ควรทำ เมื่อรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
เทคนิคการใช้คำถามสำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
10 ข้อ ควรรู้เกี่ยวกับการให้บริการผ่านแชท article
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ Call Center อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ article
ทำงาน Call Center อย่างไร ให้มีความสุข article
10 วิธีเพื่อพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพการบริการของ Contact Center article
5 เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ article
การสื่อสารเมื่อเจอข้อโต้แย้งของลูกค้า สำหรับนักขายทางโทรศัพท์ article
แรงจูงใจในการทำงานของฉัน article
เทคนิคการจับประเด็นความต้องการของลูกค้า article
วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ทีมงานบริการลูกค้า article
5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการบริการ (QA) มืออาชีพ article
คุณสมบัติที่ควรมีสำหรับคนทำงาน Call Center article
การ Handle อารมณ์ของตัวเราเอง article
เทคนิค 7 ข้อ สำหรับลดเวลาที่ใช้ในการบริการลูกค้าแต่ละสาย article
ความก้าวหน้าในอาชีพ Call Center article
Microsoft Teams Direct Routing article
20 คำถามใช้บ่อยในการแก้ไขปัญหาทางโทรศัพท์ article
10 ข้อควรรู้ สำหรับการรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า article
สร้างความมั่นใจในการทำงานบริการได้อย่างไร article
แนวโน้มเทคโนโลยีของ Contact Center ในปี 2022
ความสัมพันธ์ของทัศนคติเชิงบวกกับการรับเรื่องร้องเรียน article
Growth Mindset สำคัญกับงานบริการลูกค้าอย่างไร article
24 คำพูดเชิงบวกเพื่อให้บริการลูกค้าชาวต่างชาติอย่างมืออาชีพ article
ทำอย่างไรให้ Tele-Sales ขายสินค้าได้ตามเป้า article
CRM Platform ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการบริการขององค์กร article
Work from Home (WFH) อย่างไรให้มีความสุข
ศิลปะการบริหารคน สำหรับคนเป็นหัวหน้างาน article
เทคโนโลยีที่สนับสนุนการทำงานแบบ Work At Home Agent article
Telesales อย่างไร ให้ลูกค้ายอมคุยด้วย article
Emotional Intelligence กับการพัฒนาคุณภาพการบริการลูกค้า article
ทักษะงาน Call Center หลังยุค COVID-19 article
ดัชนีที่ใช้วัดประสบการณ์ของลูกค้า article
จิตวิญญาณของนักบริการที่ดี article
เตรียมตัวอย่างไร… เพื่อพร้อมรับ New Normal article
ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอน โควิด-19 article
Call Center ยุค WFH แตกต่างจากที่ออฟฟิศอย่างไร article
แนวโน้มของเทคโนโลยี Contact Center ในปี 2020 article
5 ความท้าทายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อทำงานใน Contact Center ตอนที่ 1 article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 2 article
HR คิดอย่างไรขณะสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ Call Agent ตอนที่ 1 article
เทคนิคพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับ Competency ขององค์กร article
อะไรคือความต้องการของลูกค้า article
Competency เกี่ยวข้องกับการทำงานบริการอย่างไร
จัดการชีวิตอย่างไร เมื่องาน Call Center วันหยุดไม่เหมือนงานอื่น article
เคล็ดลับง่ายๆ เมื่อต้องให้ Negative Feedback คุณภาพการบริการแก่เจ้าหน้าที่ Call Center article
เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้ฟังเชิงรุก article
Trend ของ RPA เพิ่มประสิทธิภาพการบริการของ Contact Center article
เมื่อผลประเมินการทำงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ทำอย่างไรดี article
วิธีเพิ่มความมั่นใจให้กับนักขายทางโทรศัพท์ article
8 เคล็ดลับทำงานให้มีความสุข article
ดัชนีที่ใช้ในการบริหาร Call Center article
การนำเทคโนโลยี WebRTC ประยุกต์ใช้ในองค์กรหรือธุรกิจ article
บริการอย่างไรให้มีความสุข article
โค้ชอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ article
เทคนิครับมือกับการเปลี่ยนแปลง article
การให้บริการ WebRTC article
การโค้ชมีประโยชน์อย่างไร article
ความลับ ที่ ไม่ลับของพนักงาน Call Center article
WebRTC คืออะไร article
5 เคล็ดลับการให้บริการลูกค้าแบบเผชิญหน้า article
10 ข้อคิดในการบริการลูกค้า article
SBC คืออะไร article
ใช้ Erlang C จัดอัตรากำลังให้กับ Call Center อย่างมีประสิทธิภาพ article
เป็น Call Center ต้องพูดอย่างไรให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจ article
เทคเทรนด์ (Technology Trend) ที่จะทำให้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารของลูกค้าในอนาคตจะเปลี่ยนไป article
5 วิธีช่วยลดอัตราสายหลุด article
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 2 article
พูดอย่างไร ถึงจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า article
Chatbot เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่ต้องมีในอนาคต ตอนที่ 1 article
การทำงานร่วมกันระหว่างเบบี้บูมเมอร์กะเจนว๊ายวาย article
Functions ที่สำคัญของระบบ CRM เพื่อบริหารการขายให้มีประสิทธิภาพ article
วิธีดูแลตนเองจากภัยมืดในการทำงาน Call Center article
เทคนิค 5 ข้อในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสาย ( 5 Tips to improve phone service level) article
10 ดัชนีสำคัญที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ Call Center article
เทคนิค 5 ข้อ ที่นักขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ควรรู้ article